Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

 

V TÝDNU OD 15. 6. - 19.6.

Všechny úkoly máte již zadané, učebnice je probraná, takže kdo má vše splněno, může odpočívat. Pokud někdo úkoly nesplnil, nebo mi nedodal opravy, máte poslední možnost tak učinit. V pátek se uzavírají známky, koho zajímá, co dostane na vysvědčení a rád by třeba s výslednou známkou ještě něco udělal, nechť mě kontaktuje na email. Výsledná známka bude ze známek, které jste nasbírali ještě ve škole, dále přihlédnu k domácí práci, popř. ke známce z 1.pololetí, když to bude nerozhodně. 

 

V TÝDNU OD 18. 5. - 12. 6.

Milí žáci, po rozhovoru s paní učitelkou Konečnou jsem se rozhodla, že až do přijímaček Vám nebudu zadávat úkoly, abyste se mohli soustředit na přijímačky. Od některých z Vás mi ale stále úkoly chybí, takže do té doby (8.6) máte možnost je dodělat. Jsou mezi Vámi tací, kteří stihli i za tak krátkou dobu, co jsme byli ve škole nasbírat čtyřky a pětky, takže pokud úkoly nedoděláte, počítejte s takovou známkou i na vysvědčení. 

Všechny úkoly do zeměpisu má splněné Eliška, Tom K., Patrik, Kuba O., Kuba H., Tom V., Hugo, Aneta

Vy ostatní, pokud si nejste jistí, co za úkoly Vám chybí, kontaktujte mě na email, popř. vše je dohledatelné níže.

 

V TÝDNU OD 11. 5. - 15. 5.

- doufám, že jste všichni prolistovali poslední učebnici zeměpisu - všichni, co tak učinili, tak zjistili, že je to souhrn všeho, co byste měli mít probrané (i z jiných předmětů - např. OV)

- opět si myslím, že už je zbytečné Vás zahlcovat zápisy a pracovními listy, nicméně každý týden dostanete zadané téma, o kterém si myslím, že je aktuální a měli byste být o něm alespoň trochu informováni 

- téma pro tento týden jsou OZBROJENÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY 

- ÚKOL - zjisti na internetu/z učebnice 3 současné válečné konflikty (které jsou stále aktuální a trvají) a stručně je charakterizuj (proč se válčí)

- úkol opět pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 15.5.

 

V TÝDNU OD 4. 5. - 8.5.

- stále mi všichni neposlali referáty o Brně, takže souhrnný zápis Vám poskytnu příští týden, aby ti hříšníci neměli ulehčenou práci

- tento týden můžete doma pohledat a vytáhnout poslední učebnici zeměpisu - Lidé a hospodářství (kdo ji doma nemá, zaregistruje se na stránkách zde, kde je online verze)

- prolistujte učebnicí, ať víte, co Vás bude poslední dva měsíce v zeměpise ještě čekat

- většina z toho je už pouze shrnutí a opakování toho, co již znáte

- ÚKOL - napište mi 10 výhod a 10 nevýhod života ve městě Brně 

             - pokud potřebujete inspiraci, v nové učebnici str. 13 máte popsaný kontrast mezi venkovem a městem

- úkol opět pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 8.5.

 

 

V TÝDNU OD 27. 4. - 1.5.

- děkuji všem, kteří mi poslali email s volbou místa

- ti, kteří nic neposlali, tak jsem Vám místo určila já a naleznete ho v rozpisu: zde

- Vaším úkolem je tedy vypracovat referát o místě v Brně

- referát buď napíšete jako souvislý text na stránku A4 nebo vypracujete prezentaci min. o 10 slidech

- referát bude obsahovat obrázky místa a min. 3 zdroje informací, odkud jste je čerpali (wikipedie není spolehlivý zdroj, proto budete mít i další - doporučuji např. www.gotobrno.cz)

- vypracované referáty, popř. dotazy k referátům posílejte na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz)

- termín odevzdání referátu je pátek - 1.5. 

 

V TÝDNU OD 20. 4. - 24.4.

- jelikož máme ,,probrané" všechny kraje ČR - nemám pro Vás další zápis, ale 2 jiné úkoly

ÚKOL Č. 1 - vypracujte souhrnné opakování v učebnici str. 85 - 86 cv. 1, 2, 3 (do sešitu, nebo na počítači napište číslo otázky + odpověď) a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 24.4. - úkol je hodnocený a známkovaný

ÚKOL Č. 2 - jak jsem již psala, budeme se více věnovat místu bydliště 

                  - Vaším úkolem bude vypracovat referát na stránku A4 + obrázky o Vámi zvoleném místu v Brně

                  - volba místa - sepsala jsem seznam míst, na které budete referáty vypracovávat, abyste však neměli všichni stejné místo, 

                                          vyberete si ho dle rozpisu a pošlete mi co nejdříve email s Vaší volbou - já se budu snažit vždy co nejrychleji

                                          Vaši volbu zapsat do rozpisu, abyste věděli, co je ještě volné

                                       - pokud bude někdo chtít místo, které v seznamu není, pošle mi email a já mu musím místo schválit

                  - rozpis referátů naleznete: zde

                  - kdo mi nepošle email do pátku 24.4., vyberu Vám místo já, abyste měli dostatek času si referát připravit

                  - termín odevzdání referátů bude příští pátek - 1.5. 

 

V TÝDNU OD 14. 4. - 17.4.

- přečtěte si v učebnici kapitolu JIHOMORAVSKÝ KRAJ

- po přečtení napsat zápis :  zde 

vypracujte pracovní list  ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 17. 4. 

- pracovní list : zde 

 

V TÝDNU OD 6. 4. - 10. 4.

- přečtěte si v učebnici kapitolu ZLÍNSKÝ KRAJ

- po přečtení napsat zápis : zde 

- jelikož jste zvyklí dostávat pracovní listy (testy) vždy na dva kraje zároveň, tento týden nemáte žádný samostatný úkol (navíc jsou Velikonoční prázdniny), tak si odpočiňte :)

 

V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

- přečtěte si v učebnici kapitolu MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

- po přečtení napsat zápis : zde 

vypracujte pracovní list  OLOMOUCKÝ + MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 3.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list :  zde 

 

V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

- doufám, že jste si všichni napsali zápis na KRAJ VYSOČINU, kdo tak ještě neučinil, znovu přikládám odkaz na zápis: zde

ÚKOL - vytiskněte si (kdo nemá tiskárnu, napíše na papír pouze číslo úlohy s odpovědí) a vyplňte pracovní list

             - vyplněný pracovní list vyfoťte a pošlete mi na můj email denisa.jiruskova@seznam.cz

              - termín odevzdání je pátek 27.3. - pracovní list bude známkován do ŽK, kdo úkol nepošle, má za 5

              - pracovní list : zde 

- tento týden si přečtěte kapitolu OLOMOUCKÝ KRAJ (Jihomoravský kraj si necháme na konec, budeme se mu věnovat déle)

- po přečtení napsat zápis : zde 

- v dokumentu je i mapa okresů (popište je, jak jste zvyklí) -> kdo má doma tiskárnu, vytiskněte si, kdo ne, vynechte místo, vlepíte si až po návratu do školy (popř. je zde možnost pro výtvarně zdatné si mapku překreslit)

 

 

V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

- po přečtení kapitoly PARDUBICKÝ KRAJ v učebnici doplnit chybějící zápis

- doplňující zápis k Pardubickému kraji: zde

kdo si dopsal zápis k Par. kraji, přikládám zápis k dalšímu kraji - VYSOČINA

- v dokumentu je i mapa okresů (popište je, jak jste zvyklí) -> kdo má doma tiskárnu, vytiskněte si, kdo ne, vynechte místo, vlepíte si až po návratu do školy (popř. je zde možnost pro výtvarně zdatné si mapku překreslit)

- zápis ke kraji Vysočina: zde

V TÝDNU OD 11. 3. - 13. 3.

Přečíst kapitolu VYSOČINA v učebnici