Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Opakování 8. ročníku

         - Střední Evropa - přírodní poměry

         - Státy střední Evropy 

ŘÍJEN - Česká republika - poloha, geolopolitický vývoj