Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výtvarná výchova 9.A

V  9. ročníku budeme čerpat z již vyzkoušených výtvarných technik. Budeme je kombinovat a zkoumat jejich další možnosti využití.

Opustíme rozumové a popisné vidění světa a necháme promluvit naši fantazii. Krom klasické plošné tvorby se můžete těšit i na tvorbu objektovou a tvorbu v přírodě.

Potřeba bude zadaný výtvarný materiál (v čási pomůcky), ale také vaše plná pozornost, pečlivost a chuť tvořit a vzájemně spolupracovat.

 

Září  Objektová tvorba Babylonská věž;  příspěvek třídy 9A ke Dni jazyků   

         Kresba dle předlohy; stínování a šrafování; kresba zátiší // zvířete + pozadí 

         Společný obraz; třída rozdělená na dvě skupinky vytvoří dva obrazy v duchu vzájemné spolupráce, respektu k práci spolužáků a momentální inspirace

 

Říjen  Impresionismus ; malba - imprese podzimní přírody  

         Návrh plakátu : chraňme přírodu //podzimní koncert //podzimní módní přehlídka – kombinované techniky s využitím gumotisku, houbotisku, karet, zeleniny

          Hlemýžď// sova – každý jiný - zentengle a doodle

 

Listopad Intuitivní kresba, 6 políček ztvárněných na základě momentální inspirace hudby

               Víla / krajina  - tengle plus malba kombinovaná technika

Prosinec Mandala, významy v kulturách, plus  tvorba mandaly 3 D

              Vánoční výzdoba

Leden     Pastel, barevné přechody, krajina technikou pastelu

              3D Land-art + fotografie zajímavých detailů díla 

              malba dle fotografie 3D díla