Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Opakování 8. ročníku

         - Ůvod do neživé přírody

         - Geologické vědy

         - Stavba zemského tělesa

ŘÍJEN - Úvod do mineralogie

           - Fyzikální vlastnosti minerálů