Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová


ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 8. ročníku

4. - 11. 9. 
Počítání s racionálními čísly - pracovní sešit str. 1 - 5

16. - 20. 9.
Rovnice a slovní úlohy - PS str. 12 - 15. 


23. - 27. 9.
Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, PS str. 19 - 21.

30. 9. - 4. 10.
Počítání s mocninami a odmocninami - PS str. 23 - 28

 

ŘÍJEN

14.10. - 18. 10.
Mocniny a odmocniny, PS str. 29 - 37. Konstrukční úlohy, PS str. 38 - 47

21.10. - 25.10.
Konstrukční úlohy, úvod do podobnosti.

 

LISTOPAD

4.11. - 8.11.
Podobnost, PS str. 51 až 59


V pondělí 11.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí z tohoto učiva:
- procenta
- slovní úlohy na rovnice
- Pythagorova věta
- výrazy s mocninami a druhou odmocninou - zjednodušení
- podobnost
- konstrukční úloha - Thaletova věta


18.11. - 22.11.
Operace s algebraickými výrazy, PS str. 65 - 68.
Seznámení s lomenými výrazy, PS str. 69 - 70.