Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Hodnocení za 2. pololetí 
Při hodnocení budu vycházet jak ze známek, které děti nasbíraly do uzavření škol, tak z aktivity a včasného plnění zadaných úkolů během distanční výuky. Pokud by mělo dojít ke zhoršení prospěchu oproti prvnímu pololetí, budu kontaktovat rodiče a zvát si děti do školy na konzultaci, příp. přezkoušení.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.

Slovní úlohy - PS str. 253 - 255/vše, 257/vše

 

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

Tento týden budou online hodiny v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy ve 12 hodin na Zoomu. 

Funkce kosinus - uč. str. 71 - 72 - prostudovat. PS str. 244 - 245/vše, 246/B-9 - nestihli jsme minulý týden

Funkce tangens a kotangens - PS str. 249-251/vše

 

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

Goniometrické funkce - uč. str. 68 - 69 - prostudovat, modré rámečky zapsat do PS na str. 237

Funkce sinus - uč. str. 69 - 70 - prostudovat. PS str. 239 - 240/vše, 241/B-10

Funkce kosinus - uč. str. 71 - 72 - prostudovat. PS str. 244 - 245/vše, 246/B-9

Ve čtvrtek se koná online hodina na Discordu v 10 hodin.

Veškerou práci prosím poslat do pátku do 15 hodin.
 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 1.6. AŽ 5.6.

Práce pro žáky, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky (Marek, Radim, Šimon, Kuba O.) zde. Termín odevzdání pátek 15 hodin.

S ostatními se potkáme v pondělí a ve středu ve škole, kde budeme procvičovat didaktické testy k přijímacím zkouškám.

Online výuka neprobíhá.

Práci za minulý týden neodevzdali: Marek, Radim, Šimon.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. AŽ 29.5.

Práce pro žáky, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky (Marek, Radim, Šimon, Kuba O.) zde. Termín odevzdání pátek 15 hodin.

S ostatními se potkáme v pondělí a ve středu ve škole, kde budeme procvičovat didaktické testy k přijímacím zkouškám.

Online výuka neprobíhá.

Práci za minulý týden neodevzdali: Marek, Radim, Šimon.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Práce pro žáky, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky (Marek, Radim, Šimon, Kuba O.) zde. Termín odevzdání pátek 15 hodin.

S ostatními se potkáme v pondělí a ve středu ve škole, kde budeme procvičovat didaktické testy k přijímacím zkouškám.

Online výuka neprobíhá.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. AŽ 15.5.

Didaktický test 2 ke stažení zde.

Didaktický test 6 ke stažení zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. AŽ 7.5.

Rovnice - pracovní list zdeŘešení zde.
Slovní úlohy - pracovní listy zde a zdeŘešení zde a zde.
Geometrické výpočty - pracovní listy zde a zdeŘešení zde a zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. AŽ 30.4.

Konstrukční úlohy - 3 pracovní listy zde (ilustrační zadání). Zadání konstrukčních úloh ve skutečné velikosti zde (Testy 2018). Řešení zde.
Výrazy - 2 pracovní listy zdeŘešení zde.

Řešení pracovních listů z minulého týdne zde.

Úkoly z minulého týdne neodevzdali: Sofie, Lenka, Šimon.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

Pracovní listy na tělesa zde1, zde2, zde3, zde4 a zde5.

Samostatnou práci z minulého týdne neodevzdali: Sofie, Lenka, Marek.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 13.4. AŽ 17.4.

Samostatná práce na tento týden je test v PS na str. 151 - termín odevzdání je pátek 15 hodin.

Opakování na rovinné útvary zde, zde a zde.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Řešení prací z minulého týdne: PL lineární funkce, PS str. 133 - 135, test ze str. 137.

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic - PS str. 140/A-2

Funkce nepřímá úměrnost - uč. str. 63 - 65 / prostudovat vzorový Příklad 1 na str. 63 a zapsat a zakreslit druhou polovinu str. 64 (od věty: "Rovnici tvaru .... ") do PS na str. 144 (grafy stačí načrtnout, není třeba rýsovat).
V PS vyřešit všechna cvičení na str. 146 - 147.


Opakovací test z funkcí - PS str. 150 - termín odevzdání je čtvrtek do 18 hodin. Test je na známky.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

Lineární funkce - PS str. 132 až 134 všechna cvičení, dále 135/B-10.

Pracovní list na lineární funkci zde - vyřešit všechna cvičení. 

Test na lineární funkci - PS str. 137 - samostatně vyřešit, vyfotit a poslat do pátku 3.4. do 18 hodin. Test budu známkovat.

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými - PS str. 139.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 27.3.

Kontrola pracovního listu zadaného k samostatné práci na pátek 20.3. - termín čtvrtek 26.3. - řešte pouze cvičení 1,2,3 a 6.

Řesení pracovního listu na sčítání a odčítání lomených výrazů zde.

Násobení a dělení lomených výrazů - uč. str. 20 - prostudovat vzorové příklady 1 až 3 a vyřešit cvičení 2 (na Discordu jsme již dělali ve čtvrtek 19.3.)
Umocňování lomených výrazů - uč.str. 21/cvič.1
Funkce - uč. str. 56 - 58 - prostudovat, zapsat modrý rámeček do školního sešitu a vyřešit cvičení 1 a 2 na str. 57 a cvičení 3 až 6 na str. 58.
Funkce - přehled teorie k zapamatování zde.
Lineární funkce - zápis do pracovního sešitu (na str. 130) zde.
Funkce rostoucí, klesající, konstantní - uč. str. 58 - 59 - prostudovat.
Pracovní sešit (2.díl) str. 131/A-1a),b), A-2a),b), A-3, 132/A-4.

Sčítání a odčítání lomených výrazů - učebnice str. 19 - prostudovat vzorové příklady 1 a 2 a všechna cvičení (kromě cv. 5) vyřešit do školního sešitu. Dále vyřešit tento pracovní list.

Pracovní list na sčítání a odčítání lomených výrazů k vyřešení do pondělí 23.3. ke stažení zde.

Obrazce a tělesa ve slovních úlohách - PS str. 191/A-1, 192/A-6, 194/A-10, A-12, 195 - celá strana, 196 - celá strana, 197/A-20, 198/A-22, A-23.