Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 9.A

 

SAMOSTUDIUM Z DŮVODU KARANTÉNY

ÚKOLY  NA 30.3 - 4.4

 

BONJOUR MES ELEVES!

 

- Opakování národností a přídavných jmen:

Vyplňte, prosím, tyto dva pracovní listy a pošlete mi je na mou e-mailovou adresu: vpesinova@seznam.cz do sobotního večera 4.4

 1) Fiche - adjectifs:/Files/pesinovaveronika/adjectifs accord.docx  

 2) Fiche - nationalités: /Files/pesinovaveronika/Les pays, nationalités_9A_na4_4.docx

 Tato práce bude hodnocena známkou. Bon courage, alors! 

 

 - Příručka strana 38 k lekci 8. Vypište si neznámá slovíčka do slovníčku Vocabulaire a naučte se je. (Sloveso se déguiser  i s předložkovou vazbou  en   )

 - Procvičení v pracovním sešitě str. 54/1,2      Poté vypracujte i cvičení 4, které je pro Vás opakováním časování zvratných sloves (podobně jako s'appeler)

   Kontrola strany 54 zde:  /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 22.59.46.pdf 

 Je vous souhaite de rester en bonne santé et de garder vos motivations pour préparer vos examens d'admission. VP

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 23.3 - 27.3

 

 - naučte (zopakujte ) národnosti v mužském a ženském rodě s tímto videem, opakujte nahlas: https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo  

   vypište si nejméně dvanáct národností do sešitu FR. a naučte se je

- procvičte národnosti na tomto cvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=tmYUeaevGGY

 - zopakujte si přídavná jména a vypište a doučte se ta, které jste neznali : https://www.youtube.com/watch?v=aTxJBzgPsx4

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 - Příručka k učebnici str. 34, 35 do slovníčku Vocabulaire  vypiš slovíčka z tabulek "Vocabulaire" a nauč se je (zopakuj) - pokud si nejsi jistý/á výslovností, poslechni si ji z internetového slovníku např: https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/

 - zhlédni pozorně tato videa: www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8

 -    www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8&index=5

 - Nyní si do cvičného sešitu fr. nakresli postavu a popiš části těla i obličeje ve fj. (Můžeš přidat i další části, které znáš nebo si vyhledáš). Znáš alespoň 15 názvů částí lidského těla? Pokud ne, douč se je. 

 - pracovní sešit str. 49/4: procvičení přivlastňovacích zájmen 

 - zhlédněte toto video a použijte ho k popisu vzhledu svého kamaráda https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  cca 8 vět

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48/1, 2   49/1,4    50/3   pokud potřebuješ, použij internetový slovník např. slovnik.seznam.cz

K zopakování přivlastňovacích zájmen:   https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8    a      https://www.youtube.com/watch?v=KyjeqZLODa8

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vyučující: Veronika Pešinová

 

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9.        Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

                     Test nepravidelná slovesa s vazbou

                     Učebnice Introduction 3 - 5

16.9 - 20.9        Unité 1 L1 Mes affaires; přivlastňovací zájmena

                     Učebnice str. 6-9 

                     Test Mes affaires, nombres, verbes, prépositions

Říjen

23.9 - 4.10           Unité 1 L234  Culture et civilisation, donner son opinion

                     Učebnice str. 10 - 13

                     Test U 1

7.10 - 18.10       Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester ... + urč. člen + kolokace     charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata                       členy   zápor    opakování přivl. zájmen    vyjádření příčiny a následku   píseň A Paris

                                 Učebnice str. 14 - 19

                     Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10     Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích  Funkce: dát radu

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury 

Listopad

1.11 - 15.11     Unité 3 , Lekce 1, 2     Jídlo, vaření, v restauraci        Au restaurant, article partitif, des recettes

                   Učebnice str. 22 - 25

                    Présentation sous la forme:   Apprentissage par action

 

18.11 - 29.11   Unité 3. Lekce 4 a opakování    On récapitule les alimetns et la santé  Villes et régions de France; aimer, adorer, détester...

                   Učebnice str. 26 - 31 

                   Shrnující test

 

Prosinec

2. 12 - 13.12.  Unité 4 Introduction  Je veux .... Je voudrais ... a kolokace  Delf A1 

                   Test     podmi|ňovací způsob  vouloir   rozhovor v restauraci   ex. d'écoute Delf A1

 

 

16.12 - 20.12  Koleda: Le Petit Papa Noel , film Tout commence demain

 

Leden

 

6. - 17.1        Unité 1 - 4 opakování

                   Unité 4  Volný čas a koníčky, sporty, hry, hudební nástroje, předložky, členy, hodnotící přídavná jména ; Město, kde žiji, orientace v prostoru

                   Pololetní písemná práce 7.1

Unor

 

17. - 29.2       Unité 5   A Paris    Présenter sa ville   Monuments a Paris  Se repérer en ville

                   Opakování min. čas, číslovky, budovy, obchody, předložky, tykání,vykání, opakování nepravidelných sloves (Savoir, Connaitre, Lire, Dire, Prendre....)

                   Les saisons - voc.

                  Píseň Joe Dassin Aux Champs - Élysées 

                  Test

 

Březen

2.- 13.3        Unité 6   Présenter son emploi du temps, Dire l'heure, la routine, les verbes pronominaux, 

                 Opakování budoucí čas

                  Vidéo  - En famille et Dessin animé: La journée

                  Test

9. 3. - 13. 3.

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48/1, 2   49/1,4    50/3   pokud potřebuješ, použij internetový slovník např. slovnik.seznam.cz

K zopakování přivlastňovacích zájmen:   https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8    a      https://www.youtube.com/watch?v=KyjeqZLODa8