Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 9.A

 

SAMOSTUDIUM Z DŮVODU KARANTÉNY

 

Bonjour à tous mes francophones

 

Dobrovolný úkol za odměnu ;)

 

1/Poslechněte si píseń od Edith Piaf přezpívanou ZAZ. 

https://www.youtube.com/watch?v=6A_lOwSnS8c

 

2/ I když všemu nerozumíte, pokuste se podle poslechu doplnit některá slova do textu písně:

/Files/pesinovaveronika/la-vie-en-rose-interpretee-par-zaz.doc

 

3/ Zkontrolujte text písně podle původní verze Edith Piaf, s titulky a anglckým překladem: 

https://www.youtube.com/watch?v=_mEQiVy1q78

 

BONNES VACANCES! 

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ÚKOLY NA 8. - 13.6

Bonjour tout le monde!

1/ Přepište si následující dialog do sešitu Fj.  (Upravte tak, abyste si vybrali jen jeden druh zboží)

/Files/pesinovaveronika/boulangerie-dialogue _8A_9A.docx

 

2/ Na základě tohoto rozhovoru napište vlastní dialog, kde kupujete své mamince dárek k narozeninám. 

Úkol 2 pošlete k opravě. 

Bonne semaine!

VP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Milí francouzštináři z 9A, 

děkuji Vám všem, kteří jste se v nelehkých podmínkách distanční výuky a při přípravách na přijímací zkoušky zvládli navíc zdokonalit  ve francouzštině. 

Měla bych velkou radost, kdybyste francouzštinu už neopustili. Dosáhli jste velmi solidních základů, domluvíte se. Snad Vám tyto znalosti budou bránou do pestrého a širého frankofonního světa. 

Přeji Vám mnoho štěstí!

VP

 

 

Při závěrečném hodnocení budou hrát hlavní roli známky do 10.3, dále Vaše aktivní účast ve výuce na dálku a vysledky z ní. V případě nerozhodné známky budu přihlížet ke známce z pololetí. 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

ÚKOLY NA 8. - 13.6

Bonjour tout le monde!

 

1/ Opakujte věty po mluvčím z videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=fq_4V-Ia1z0

2/ Práce se slovníkem: Vypište si všechna neznámá podstatná jména do slovníčku Vocabulaire, najděte jejich český ekvivalent ve slovníku a výrazy se naučte. 

3/ Nová, naučená,  slova použijte ve větách. Věty pište do sešitu FR. 

4/ Najděte ve videu sloveso: scházet dolů (po schodišti) / = jít  dolů/   - je nepravidelné, najděte si na internetu jeho časování  - vypište do sešitu Grammaire a naučte se ho

5/ Najděte ve videu sloveso : stoupat nahoru (po schodišti)  /= jít nahoru/  - je pravidelné, zapište do Vocabulaire 

6/ Opakujte po rodilé mluvčí: https://www.youtube.com/watch?v=pb8ePi6wEgE

 

7/ Odpovězte na věty na základě obrázku. Použijte slovník. 

 ***/Files/pesinovaveronika/description 9A.docx

 

 

 

ZÁPIS Z ÚKOLU 2, 3, 4 , 7 VYFOTTE A POŠLETE. 

 

 

Bonne semaine!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ÚKOLY NA 1. - 5.6

BONJOUR MES AMIS!

1/ Ke splnění prvního úkolu budete potřebovat pracovní sešit, strana 47, a hrací kostku. Cílem je doplnit text v dolní části stránky.  V prvním sloupci máte písmena (A- F) ke každému písmenu si hoďte kostkou a podle výsledku doplňte z řádku odpovídající francouzský výraz.

***Doplněný text přepište do sešitu FR, přeložte do čj a pošlete mi ho!*** 

 

2/ Na základě následujícího videa si

***zopakujte vyjádření času ve fj. Najděte ve videu a vypište si do Vocabulaire výrazy: ráno, poledne, odpoledne, večer, půlnoc.*** 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU

 

3/

*Rozšiřte si slovní zásobu týkající se vyjádření času a najděte v PRVNÍM DIALoGU TOHOTO VIDEA výrazy: přijít pozdě, včas, s předstihem: * 

https://www.youtube.com/watch?v=TSvbeOZ4F5w

Vypište do Vocabulaire, vyfoťte, pošlete! 

 

BONNE SEMAINE A VOUS TOUS!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÚKOLY NA 25 - 30.5

 

Bonjour! 

 

***Zhlédněte tuto bajku a vypište do sešitu FR alespoň 5 zvířat a jejich charakteristické vlastnosti (přídavná jména), které jsou zmíněny: 

https://www.youtube.com/watch?v=STb_QERzEck

 

 Učebnice, strana 77/2  První odstavec : Habiter  à Paris au Moyen Âge, en 1320 ...

*** S pomocí slovníku přeložte tento odstavec do češtiny do sešitu FR. 

 

*** Oba splněné úkoly mi pošlete k opravě.

 

Bonne semaine à vous!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÚKOLY NA 18 - 22.5

Bonjour tout le monde!

 - Opakování: Vyplňte pracovní list, používejte slovník, vyhledávač, je-li potřeba. /Files/pesinovaveronika/Révision _ 8 a 9 A.docx

 - Zhlédněte video a na jeho základě naformulujte nejméně 5 rad, jak se učit cizím jazykům. https://www.youtube.com/watch?v=yx8ZU8JKUaE

  Pracovní list i ofocený sešit mi pošlete k opravě!

PASSEZ UNE BONNE SEMAINE! 

vp

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Úkoly na 11 - 15.5

 

Bonjour!

Zhlédněte video a vypište si do sešitu alespoň 8 vět (frází, výrazů) které jsou podle dotázaných důležité pro cestování po Francii. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=ACGDaw_kYKM   Pošlete mi zápis i s překladem do čj. 

 

 - Příručka k učebnici str. 47 vypište si do Vocabulaire veškerou neznámou slovní zásobu z této strany a naučte se ji.

Sloveso "Rire"  - smát se je nepravidelné. Naučte se jej s videem: https://www.youtube.com/watch?v=F5xvCjTtVxY    a zapište si jej do sešitu Grammaire (nebo k mandale nepravidelných sloves). Přidáte-li k tomuto slovesu předponu "sou-" , znáte i sloveso usmívat se = sourire. Časuje se stejně. 

 - Procvičení v pracovním sešitě strana 70/1,2  Vyplňte, vyfoťte, pošlete. 

Passez une bonne semaine!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

koly na 4.5 - 7.5

Bonjour tout le monde!

 - Zhlédněte toto video, zapněte si k němu titulky a vypište do sešitu FJ alespoň 3 způsoby, jak je možné chránit naši planetu:  

https://www.youtube.com/watch?v=skL_sMXgApg&list=PLIHPs7KnpPqzT1gz6OsdK__BySIY_J_s7&index=1

Pokud nějaké části nerozumíte, použijte slovník! Text vyfoťte a pošlete mi ho. 

 

 - Příručka strana 43. Vypište si do sešitu Vocabulaire slovní zásobu, která Vám je neznámá, a naučte se ji. Výslovnost si můžete ověřit na seznam.slovnik. 

 

Bonne semaine!

VP

 

 

ÚKOLY NA 27.4 - 30.4 

 

BONJOUR CHERS AMIS!

Pracovní sešit strana 59:  Opakování tématu svátků  (odpovězte na otázky) a oblečení (napište slovíčka i se členem). Vyplňte a pošlete mi celou stranu. 

 

Zhlédněte video, udělejte si náčrtek domu do sešitu FJ a popište jeho části podle videa. Slovíčka se naučte opakováním s videem. https://www.youtube.com/watch?v=4V2srYL1VC0

 

Voilà! 

Bonne journée!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 20.4 - 24.4

 

Bonjour à tous et à toutes!

 - Vezměte si naši mandalu nepravidelných sloves a tvary si zopakujte. Přidáme nepravidelné sloveso COURIR - běžet. Udělejte si prosím zápis do sešitu Grammaire podle tohoto videa: 

    https://www.youtube.com/watch?v=N3A7nK6lDaw

- Vyplňte pracovní list na nepravidelná slovesa v přítomném čase (ověřujte podle knih, sešitů i internetu, za správné řešení Vás čeká 1) 

  /Files/pesinovaveronika/conjugaison-des-verbes-irreguliers9A_8A.doc

- Zhlédněte toto video a naformulujte do sešitu FR  alespoň 3 názory, co říkají oslovení lildé ve videu, 1/ O Paříži    2/ O Pařížanech.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bb4zvZdrMz4

 

Pracovní list i zápis mi pošlete!!

J'ai hâte de vos réponses! VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA 14.4 - 17.

Bonjour mes amis!

   Další téma lekce 8 :  Les Fêtes en France

- Učebnice str. 69 /1   Cvičení 1 Vám představí 6 nejdůležitějších svátků ve Francii. S pomocí slovníku nebo příručky si o těchto svátcíh přečtěte a odpovězte na otázky 1 - 5 (jsou součástí     cv. 1)  Odpovědi zapište do sešitu FR. 

  Zkontrolujte správnost zde: /Files/pesinovaveronika/Učebnice 69_1_8a9A.docx

 - Zhlédněte toto video o Státním svátku Francie oslavujícím pád Bastily : https://www.youtube.com/watch?v=EqcbPTNNQkY&t=100s 

    Odpovězte na tyto otázky: Quand est-ce qu'on fête la prise de la Bastille? Comment est-ce qu'on  célèbre cette Fête nationale ? (popište alespoń tři způsoby, jak je svátek slaven)

    Odpovědi vyfoťte a pošlete mi je, úkol Vám ohodnotím. 

   VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bonjour tout le monde!

 - Oprava úkolů z minulého týdne. Do sešitu FR si opravte státy, obyvatele, A POZOR jazyky - tam bylo nejvíce chyb.

/Files/pesinovaveronika/8 a 9A CORRnationalités.pdf

    Shodu přídavného jména s podstatným opravte vypsáním celé věty. Řešení: 

/Files/pesinovaveronika/Scan 8 a9A cor Adjectifs.29.57.pdf

- Oprava úkolu z pracovního sešitu: 

/Files/pesinovaveronika/Scan Prac s _obleceni.59.46.pdf

 -  Doplňte text básničky o Velikonocích pomocí šesti slov v prvním řádku. POUŽIJTE K TOMU SLOVNÍK. Básničku si přepište do sešitu, vyfoťe ji a pošlete mi ji. Nová slovíčka so Vocabulaire. Básnička k doplnění: /Files/pesinovaveronika/Básnička_Velikonoce.docx

 

Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Pâques, entourés de vos proches et sous un beau soleil printanier!

VP

_______________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY  NA 30.3 - 4.4

 

BONJOUR MES ELEVES!

 

- Opakování národností a přídavných jmen:

Vyplňte, prosím, tyto dva pracovní listy a pošlete mi je na mou e-mailovou adresu: vpesinova@seznam.cz do sobotního večera 4.4

 1) Fiche - adjectifs:/Files/pesinovaveronika/adjectifs accord.docx  

 2) Fiche - nationalités: /Files/pesinovaveronika/Les pays, nationalités_9A_na4_4.docx

 Tato práce bude hodnocena známkou. Bon courage, alors! 

 

 - Příručka strana 38 k lekci 8. Vypište si neznámá slovíčka do slovníčku Vocabulaire a naučte se je. (Sloveso se déguiser  i s předložkovou vazbou  en   )

 - Procvičení v pracovním sešitě str. 54/1,2      Poté vypracujte i cvičení 4, které je pro Vás opakováním časování zvratných sloves (podobně jako s'appeler)

   Kontrola strany 54 zde:  /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 22.59.46.pdf 

 Je vous souhaite de rester en bonne santé et de garder vos motivations pour préparer vos examens d'admission. VP

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 23.3 - 27.3

 

 - naučte (zopakujte ) národnosti v mužském a ženském rodě s tímto videem, opakujte nahlas: https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo  

   vypište si nejméně dvanáct národností do sešitu FR. a naučte se je

- procvičte národnosti na tomto cvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=tmYUeaevGGY

 - zopakujte si přídavná jména a vypište a doučte se ta, které jste neznali : https://www.youtube.com/watch?v=aTxJBzgPsx4

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 - Příručka k učebnici str. 34, 35 do slovníčku Vocabulaire  vypiš slovíčka z tabulek "Vocabulaire" a nauč se je (zopakuj) - pokud si nejsi jistý/á výslovností, poslechni si ji z internetového slovníku např: https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/

 - zhlédni pozorně tato videa: www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8

 -    www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8&index=5

 - Nyní si do cvičného sešitu fr. nakresli postavu a popiš části těla i obličeje ve fj. (Můžeš přidat i další části, které znáš nebo si vyhledáš). Znáš alespoň 15 názvů částí lidského těla? Pokud ne, douč se je. 

 - pracovní sešit str. 49/4: procvičení přivlastňovacích zájmen 

 - zhlédněte toto video a použijte ho k popisu vzhledu svého kamaráda https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  cca 8 vět

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48/1, 2   49/1,4    50/3   pokud potřebuješ, použij internetový slovník např. slovnik.seznam.cz

K zopakování přivlastňovacích zájmen:   https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8    a      https://www.youtube.com/watch?v=KyjeqZLODa8

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vyučující: Veronika Pešinová

 

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9.        Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

                     Test nepravidelná slovesa s vazbou

                     Učebnice Introduction 3 - 5

16.9 - 20.9        Unité 1 L1 Mes affaires; přivlastňovací zájmena

                     Učebnice str. 6-9 

                     Test Mes affaires, nombres, verbes, prépositions

Říjen

23.9 - 4.10           Unité 1 L234  Culture et civilisation, donner son opinion

                     Učebnice str. 10 - 13

                     Test U 1

7.10 - 18.10       Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester ... + urč. člen + kolokace     charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata                       členy   zápor    opakování přivl. zájmen    vyjádření příčiny a následku   píseň A Paris

                                 Učebnice str. 14 - 19

                     Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10     Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích  Funkce: dát radu

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury 

Listopad

1.11 - 15.11     Unité 3 , Lekce 1, 2     Jídlo, vaření, v restauraci        Au restaurant, article partitif, des recettes

                   Učebnice str. 22 - 25

                    Présentation sous la forme:   Apprentissage par action

 

18.11 - 29.11   Unité 3. Lekce 4 a opakování    On récapitule les alimetns et la santé  Villes et régions de France; aimer, adorer, détester...

                   Učebnice str. 26 - 31 

                   Shrnující test

 

Prosinec

2. 12 - 13.12.  Unité 4 Introduction  Je veux .... Je voudrais ... a kolokace  Delf A1 

                   Test     podmi|ňovací způsob  vouloir   rozhovor v restauraci   ex. d'écoute Delf A1

 

 

16.12 - 20.12  Koleda: Le Petit Papa Noel , film Tout commence demain

 

Leden

 

6. - 17.1        Unité 1 - 4 opakování

                   Unité 4  Volný čas a koníčky, sporty, hry, hudební nástroje, předložky, členy, hodnotící přídavná jména ; Město, kde žiji, orientace v prostoru

                   Pololetní písemná práce 7.1

Unor

 

17. - 29.2       Unité 5   A Paris    Présenter sa ville   Monuments a Paris  Se repérer en ville

                   Opakování min. čas, číslovky, budovy, obchody, předložky, tykání,vykání, opakování nepravidelných sloves (Savoir, Connaitre, Lire, Dire, Prendre....)

                   Les saisons - voc.

                  Píseň Joe Dassin Aux Champs - Élysées 

                  Test

 

Březen

2.- 13.3        Unité 6   Présenter son emploi du temps, Dire l'heure, la routine, les verbes pronominaux, 

                 Opakování budoucí čas

                  Vidéo  - En famille et Dessin animé: La journée

                  Test

9. 3. - 13. 3.

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48/1, 2   49/1,4    50/3   pokud potřebuješ, použij internetový slovník např. slovnik.seznam.cz

K zopakování přivlastňovacích zájmen:   https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8    a      https://www.youtube.com/watch?v=KyjeqZLODa8