Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 9.A

Vyučující: Veronika Pešinová

 

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9.        Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

                     Test nepravidelná slovesa s vazbou

                     Učebnice Introduction 3 - 5

16.9 - 20.9        Unité 1 L1 Mes affaires; přivlastňovací zájmena

                     Učebnice str. 6-9 

                     Test Mes affaires, nombres, verbes, prépositions

Říjen

23.9 - 4.10           Unité 1 L234  Culture et civilisation, donner son opinion

                     Učebnice str. 10 - 13

                     Test U 1

7.10 - 18.10       Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester ... + urč. člen + kolokace     charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata                       členy   zápor    opakování přivl. zájmen    vyjádření příčiny a následku   píseň A Paris

                                 Učebnice str. 14 - 19

                     Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10     Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích  Funkce: dát radu

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury 

Listopad

1.11 - 15.11     Unité 3 , Lekce 1, 2     Jídlo, vaření, v restauraci        Au restaurant, article partitif, des recettes

                   Učebnice str. 22 - 25

                    Présentation sous la forme:   Apprentissage par action

 

18.11 - 29.11   Unité 3. Lekce 4 a opakování    On récapitule les alimetns et la santé  Villes et régions de France; aimer, adorer, détester...

                   Učebnice str. 26 - 31 

                   Shrnující test

 

Prosinec

2. 12 - 13.12.  Unité 4 Introduction  Je veux .... Je voudrais ... a kolokace  Delf A1 

                   Test     podmi|ňovací způsob  vouloir   rozhovor v restauraci   ex. d'écoute Delf A1

 

 

16.12 - 20.12  Koleda: Le Petit Papa Noel , film Tout commence demain

 

Leden

 

6. - 17.1        Unité 1 - 4 opakování

                   Unité 4  Volný čas a koníčky, sporty, hry, hudební nástroje, předložky, členy, hodnotící přídavná jména ; Město, kde žiji, orientace v prostoru

                   Pololetní písemná práce 7.1