Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 9.A

Vyučující: Veronika Pešinová

 

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9.        Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

                     Test nepravidelná slovesa s vazbou

                     Učebnice Introduction 3 - 5

16.9 - 20.9        Unité 1 L1 Mes affaires; přivlastňovací zájmena

                     Učebnice str. 6-9 

                     Test Mes affaires, nombres, verbes, prépositions

Říjen

23.9 - 4.10           Unité 1 L234  Culture et civilisation, donner son opinion

                     Učebnice str. 10 - 13

                     Test U 1

7.10 - 18.10       Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester ... + urč. člen + kolokace     charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata                       členy   zápor    opakování přivl. zájmen    vyjádření příčiny a následku   píseň A Paris

                                 Učebnice str. 14 - 19

                     Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10     Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích  Funkce: dát radu

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury