Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 9.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Březen

Učebnice str. 40-53

Konec Československa

Mnichovská zrada

Protektorát Čechy a Morava

Umění ve 20. a 30. letech 20. století

 

Únor

Učebnice str. 34-39

Totalitní režimy-cesta k nové válce

SSSR - první socialistický stát na světě

První válečné konflitky 30. let

 

Leden

ČR ve 30. letech

Od prosperity ke krizi

Hospodářský rozkvět

Hospodářská krize

Učebnice str. 26-33

 

Prosinec 

Vznik Československa

ČSR ve 20. letech

Učebnice str. 16-25

 

Listopad

Proměna rakouského císařství

Vznik Rakouska - Uherska

Nové rozpory i spojenectví

I. světová válka

České země za I. světové války

Učebnice: Novověk str. 6-15