Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Cvičení z českého jazyka

Vyučující: Mgr. Radka Prošková

Plánované testy: 

29. 5. Diktát

 

UČIVO KVĚTEN:

Pravopisná cvičení, chytáky

Práce s textem (próza) - rozvíjení slovní zásoby

 

UČIVO DUBEN:

Po přijímacích zkouškách, od úterý 16. 4., noste sešity a učebnice dle běžného rozvrhu.

Přímá řeč

Psaní čárek

 

UČIVO BŘEZEN:

Komplexní jazykové rozbory.

Ukázkové testy přijímacích zkoušek na SŠ.

 

UČIVO ÚNOR:

Komplexní jazykové rozbory.

Ukázkové testy přijímacích zkoušek na SŠ.

 

UČIVO LEDEN:

Velká písmena - UČ str. 83 -90

Pravopis přejatých slov - UČ str. 78 - 82

 

UČIVO PROSINEC:

Velká písmena

Předpony s/z/vz

 

UČIVO LISTOPAD:

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

Psaní ú, ů, bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně - uč. str. 52 - 53

Ukázka přijímacích testů na SŠ + záznamový arch

Koncovky sloves - uč. str. 33 - 35

 

UČIVO ŘÍJEN:

Pravopis přídavných jmen (druhy a vzory příd. jmen, pravopis) - uč. str. 27 - 32

Pravopis koncovek podstatných jmen (vzory podstatných jmen) - uč. str. 20 - 26

Vyjmenovaná slova - uč. str. 5 -19