Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 9.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková a Bc. Ladislav Hrabal

Výuka bude probíhat pouze v sudé týdny.

Prosím, aby si žáci nosili pracovní oblečení a obuv, neboť bude výuka probíhat na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí bude výuka probíhat v dílně a školní kuchyňce.

ZÁŘÍ - Práce na školní zahradě