Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 9.A

Vyučující: Vyučující: Mgr. Ivana Benešová + Dominik Pavlů