Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová


ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 8. ročníku

4. - 13. 9. 
Stavba atomu, chemická vazba, dvouprvkové sloučeniny 

V pátek 13.9. budeme psát test test ze značek prvků, které mají děti umět z 8. ročníku. Jsou to tyto prvky: Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Hg, Os, Cl, I, Si, O, Li, Mn, Cu, Pb, Pt, As, Ti, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe, Cr