Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová


ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 8. ročníku

4. - 13. 9. 
Stavba atomu, chemická vazba, dvouprvkové sloučeniny 

V pátek 13.9. budeme psát test test ze značek prvků, které mají děti umět z 8. ročníku. Jsou to tyto prvky: Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Hg, Os, Cl, I, Si, O, Li, Mn, Cu, Pb, Pt, As, Ti, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe, Cr

16. - 20. 9.
Kyseliny, názvosloví kyselin. 

23. - 27. 9.
Neutralizace, kyselost a zásaditost vodných roztoků, stupnice pH.

30. 9. - 4. 10.
Neutralizace, soli

 

ŘÍJEN

14.10. - 18.10.
Názvosloví solí

21.10. - 25.10.
Názvosloví solí, příklady nejběžnějších solí a jejich použití.

 

LISTOPAD
4.11. - 8.11.
Názvosloví solí, redoxní reakce (uč. str. 12 - 13)

18.11. - 22.11.
Redoxní reakce, uč. str. 12 - 14.

25.11. - 29.11.
Soutěž Mladý chemik, laboratorní práce: Hydráty solí

2.12. - 6.12.
Redoxní reakce.

 

LEDEN

20.1. - 24.1.
Elektrolytické děje, uč. str. 17 - 20