Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

UČIVO NA OBDOBÍ OD 30.3. DO 3.4.

Test Uhlovodíky zde - vypracuj samostatně a pošli mailem do pátku 3.4. do 18 hodin. Test budu známkovat.

Deriváty uhlovodíků - uč. str. 49 - vypracovat do sešitu zelenou tabulku a vyřešit (do sešitu) cvičení 1 až 3. 

Prosím, abyste vyfotili vaše zápisy v sešitech (všechny, které byly doposud zadány) a poslali mi je do konce týdne mailem.

 

UČIVO NA OBDOBÍ OD 11.3. DO 27.3.

Opakování uhlovodíků - uč. str. 47 - vypracovat do sešitu odpovědi na otázky.
Deriváty uhlovodíků - uč. str. 48 - 49 - prostudovat, udělat zápis do sešitu.

Areny - učebnice str. 44 - 46. Prostudovat, udělat výpisky do sešitu.

Dieny - uč. str. 42.  Alkyny - uč. str. 43. Přečíst, udělat výpisky do sešitu.