Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 9.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakujeme kyseliny a zásady.

6.11.2018
Ve čtvrtek 8.11. budeme psát test na kyseliny.

26.11.2018
Probíráme soli a názvosloví solí.

30.11.2018
V úterý 4.12. budeme psát test ze solí.

4.2.2019
Probíráme elektrolytické děje - uč. str. 17 až 20. Ve čtvrtek 7.2. bude z tohoto učiva test.

25.2.2019
Probíráme zdroje energie, uč. str. 22 až 28.

11.3.2019
Probíráme organické sloučeniny (uč. str. 30 až 34).

19.3.2019
Probíráme alkany (uč. str. 36 až 40).

28.3.2019
Probrali jsme alkeny a alkadieny (uč. str. 41 - 42). 

10.5.2019
V úterý 14.5. bude test z uhlovodíků, viz učebnice str. 39 až 46.

30.5.2019
Probíráme Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, uč. str. 54 až 68.