Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Šárka Konečná

SEZNAM REFERÁTŮ DO LITERATURY JE KE STAŽENÍ ZDE.

30. 3. - 3. 4.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

 

MLUVNICE

Připomínám, že mi někteří stále neposlali pracovní list na vedlejší věty, KTERÝ MĚL BÝT VYPRACOVANÝ NEJPOZDĚJI K 25. BŘEZNU 2020!!!

Stejně tak jsem neviděla práci z minulého týdne - modrá brožura strana 26/ cvičení 11, strana 27/cvičení 12, 13 a 14. Kdo tak neučinil, pošle neprodleně na začátku týdne.

Připomínám také pracovní list na pravopis. Stále nemám ode všech.

PRÁCE NA TENTO TÝDEN

Modrá brožura - dokončíte na straně 28 cvičení 15 a 16. Všichni si zkontrolují s řešením. Barevně si zatrhnou chyby a pod cvičení si napíší součet všech chyb.

Začínáme nové téma - Souřadně spojené věty vedlejší.

V modré brožuře na straně 30 vypracujete cvičení číslo 22. Potom pokračujete na straně 31/ cvičení 23, 24, 25. TATO CVIČENÍ MI NAFOTÍTE A POŠLETE NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). a to do pátku 3. dubna 2020.

POSTUP:

1. Podtrhnu ve větě slovesa, spočítám, kolik má souvětí celkem vět.

2. Určím věty hlavní a věty vedlejší.

3. Určím poměr mezi souřadně spojenými věta mi vedlejšími.

4. Určím druh vedlejší věty.

Dále si zkusíte doplnit čárky do souvětí. Modrá brožura strana 32/cvičení 26 a 27. Opět - tato cvičení mi nafotíte a pošlete na můj email.

CVIČNÝ TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Test na tento týden můžete stahovat ZDE. Řešení je k dispozici na TOMTO odkazu.

LITERATURA

Konečně se mi podařilo dopracovat prezentaci do konce. Projdete si TUTO PREZENTACI na světovou literaturu 2. poloviny 20. století.

ZDE je k dispozici zápis. Stáhnete si ho, vytisknete a doplníte podle prezentace. Pokud někdo nemá doma tiskárnu, opisuje si zápis ručně. V tomto případě ale DBEJTE NA ÚPRAVU SEŠITU.

Až se vrátíme do školy, budu předpokládat, že jste si zápis prošli a máte ho nalepený v sešitě. Kdo tak neučiní, dostane odpovídající známku. Po návratu budeme opakovat formou Vašich referátů.

23. 3. - 27. 3.

Stále jsem od některých z vás neobdržela vypracovaný pracovní list na VEDLEJŠÍ VĚTY, který jste měli poslat na můj email do pátku 20. března. Budu ho tedy očekávat co nejdřív, nejpozději však ve středu 25. března 2020.

Tento týden pokračujeme ve stejném tématu. V modrých brožurkách na straně 26 dokončíte cvičení č. 11, , pokračovat budete na straně 27, kde uděláte cvičení č. 12, 13. a 14. Jakmile budete mít hotovo, zkontrolujete si s řešením a barevně si cvičení opravíte. Prosím, abyste mi do pátku 27. března 2020 poslali fotku na můj email (sarka.konecna@gmail.com)

Dalším úkolem je pracovní list na opakování pravopisu, slovních druhů a větných členů. Pravopis jsme teď dlouho neviděli, ani nemáme čas opakovat pomocí diktátu, tak alespoň takto. Prosím, abyste mi ho na email poslali nejpozději v pondělí  30. března 2020.

Na tento týden zase posílám zase cvičný test k přijímacím zkouškám.

Test číslo 1 ke stažení ZDE: http://leteckaposta.cz/400627425 . Jeho řešení můžete stáhnout ZDE.

16. 3. - 20. 3.

 • Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně neuvidíme delší dobu, než jsem předpokládala, první úkol na tento týden zní - ROZCVAKNOUT SI ŘEŠENÍ v modré brožuře a ZKONTROLOVAT SI všechna cvičení z minulého týdne. V každém cvičení si BAREVNĚ opravíte chyby a pod cvičení si napíšete součet chyb. Pokud si někdo řešení vystřihnul, napíše mi na můj email a já mu řešení oscanuji ze své brožury.
 • Tento týden bude ve znamení druhů vedlejších vět. Nalistujete si modrou brožuru na straně 25 - zde je teorie, jak na to. Na straně 26 v modré brožuře pak vypracujete cv. číslo 8, 9, 10. Všichni opět provedou kontrolu se zadním řešením.
 • Dále vypracujete tento pracovní list na druhy vedlejších vět a do PÁTKU 20. BŘEZNA zašlete na moji emailovou adresu (sarka.konecna@gmail.com). Opravené Vám pošlu zpět.
 • Poslední úkol: test k přijímacím zkouškám můžete stáhnout zde: http://leteckaposta.cz/130556913
 • Řešení k dispozici zde.
 • Doporučuji v úterý a ve čtvrtek sledovat ČT1. Připravili si pro žáky 9. ročníku opakování k přijímacím zkouškám. Pořad začíná vždy v 14:00, v úterý se opakuje český jazyk, ve čtvrtek matematika.
 • Firma SCIO otevřela pro studenty 9. ročníku ZDARMA přípravné testy na přijímací zkoušky. Kouknout můžete zde https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - Přihlásíte se a nic za to nemusíte platit. :)

9. 3. - 13. 3.

 • Út - diktát - souhrnné jevy (shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, čárky, bě, pě, vě, mě, n/nn, ...)
 • Samostatný větný člen, Osamostatněný větný člen, Elipsa
 • St - test na poměry mezi několikanásobnými větnými členy
 • Věta a souvětí, druhy vedlejších vět
 • Čt - mluvní cvičení
 • Pá - referáty

ÚKOLY NA SAMOSTUDIUM:

MODRÁ BROŽURA:

 • str. 14/ dokončit všechna cvičení na shodu přísudku s podmětem
 • str. 15/ cvičení 35 a 36
 • str. 20/ cvičení 50, 51, 52
 • str. 23/ cvičení 1, 2

CVIČNÝ TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM MŮŽETE STAHOVAT ZDE.

Výsledky cvičného testu jsou ke stažení zde.

Možnosti, kde si můžete online procvičovat učivo:

 • https://www.skolasnadhledem.cz/
 • https://www.umimecesky.cz/
 • https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 • https://www.mojecestina.cz/
 • https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
 • Firma SCIO otevřela pro studenty 9. ročníku ZDARMA přípravné testy na přijímací zkoušky. Kouknout můžete zde https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - Přihlásíte se a nic za to nemusíte platit. :)

2. 3. - 6. 3.

 • Út - diktát - souhrnné jevy (shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, čárky, bě, pě, vě, mě, n/nn, ...)
 • Přístavek
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - ukázka přijímacích testů
 • Pá - test na demokratický proud (Čapkovi, Vančura, Poláček, Bass, Olbracht) na psychologickou prózu (Havlíček, Glazarová) a na Osvobozené divadlo (+ Jan Werich)

24. 2. - 28. 2.

 • Út - diktát na velká písmena
 • několikanásobné větné členy
 • věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalenty
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky

17. 2. - 21. 2.

 • Jarní prázdniny

10. 2. - 14. 2.

 • Út  - diktát na velká písmena
 • St - test na druhy přísudků a druhy podmětů
 • Větné členy
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky
 • Pá - referáty

3. 2. - 7. 2.

 • NOSTE PROSÍM MODRÉ BROŽURKY!
 • Út - diktát na velká písmena
 • St - test na číslovky a mluvnické kategorie sloves
 • Druhy přísudků
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky
 • Pá - referáty

27. 1. - 31. 1.

 • Út - diktát na velká písmena
 • třídy a vzory sloves
 • přechodníky
 • St - 5. 2. - test na číslovky a mluvnické kategorie sloves
 • Čt - hodina mluvnice

20. 1. - 24. 1.

 • Út - diktát na s, z, vz a na velká písmena
 • Opakování sloves - mluvnické kategorie, hlavně vid, třída a vzor
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Pá - referáty

13. 1. - 17. 1.

 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • ČÍslovky
 • St - Pololetní písemná práce
 • Pá - referáty

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 15. LEDNA 2020)

 • slovotvorný rozbor x rozbor stavby slova
 • teorie slovní zásoby (způsoby obohacování, způsoby odvozování nových slov, zkracování)
 • vysvětlení zkratek
 • metafora x metonymie
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • vzory podstatných jmen
 • podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková
 • přídavná jména (mluvnické kategorie + pravopis
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen

6. 1. - 10. 1.

 • Do neděle 5. LEDNA 2020 POSLAT E-MAILEM ŽIVOTOPISY.
 • DOMÁCÍ ÚKOL ŽIVOTOPIS
  • Vaším úkolem je napsat si dle této struktury životopis. Životopis posíláte na jednu konkrétní pracovní nabídku (vybíráte z tohoto seznamu), kterou jste objevili na internetu a zaujala vás. K životopisu napíšete také motivační dopis (vzor zde). Motivační dopis a životopis odešlete NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 5. LEDNA 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com). V průběhu prázdnin Vám emailem přijde i moje zpětná vazba. Nezapomeňte do životopisu připojit vaši fotografii.
 • OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE MOŽNÉ NOSIT DO PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.
 • Út - diktát na s, z, vz
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Skloňování zájmen
 • Číslovky
 • Pá - test na témata: Reflexe 1. světové války v české literatuře (Hašek, John, Medek) a Čeští moderní básníci (Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, František Halas, Vítězslav Nezval, František Hrubín)
 • NACHYSTEJTE SI PŘES VÁNOČNÍ PRÁZDNINY REFERÁTY DO LITERATURY.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - test na podstatná jména (mluvnické kategorie, PoJ pomnožná, hromadná a látková, abstraktní, konkrétní)
 • Opakování přídavných jmen
 • DOMÁCÍ ÚKOL ŽIVOTOPIS
  • Vaším úkolem je napsat si dle této struktury životopis. Životopis posíláte na jednu konkrétní pracovní nabídku (vybíráte z tohoto seznamu), kterou jste objevili na internetu a zaujala vás. K životopisu napíšete také motivační dopis (vzor zde). Motivační dopis a životopis odešlete NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 5. LEDNA 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com). V průběhu prázdnin Vám emailem přijde i moje zpětná vazba. Nezapomeňte do životopisu připojit vaši fotografii.

9. 12. - 13. 12.

 • Út - souhrnný diktát + přídavná jména s příponou -ský, -ští
 • Út - domácí úkol na slovní druhy
 • Slovní druhy
 • Opakování podstatných jmen (mluvnické kategorie, PoJ pomnožná, hromadná a látková, ...)
 • Životopis
 • Pá - moderní čeští básníci
 • PÁTEK - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

2. 12. - 6. 12.

 • Út - souhrnný diktát + n/nn
 • St - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Čt - test na teorii (způsoby obohacování, odvozování, skládání, zkracování, slova jednoznačná, mnohoznačná, metafora, metonymie, termíny, synonyma, antonyma, homonyma)
 • Pá - moderní čeští básníci
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Út - souhrnný diktát
 • Obohacování slovní zásoby - metafora, metonymie
 • St - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Životopis

18. 11. - 22. 11.

 • Út - domácí úkol ze cvičení (komplexní jazykový rozbor)
 • Út  diktát na shodu přísudku s podmětem, skloňování podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova + skupiny bě/bje, pě, vě/vje
 • dokončení stavby slova
 • význam slova, synonyma, antonyma, homonyma
 • Pá - test na Moderní světovou literaturu (nové umělecké směry, Exupéry, Shaw, Remarque, Hemingway, ...)
 • St 27. 11. - test na stavbu slova a slovotvorný rozbor slov

11. 11. - 15. 11.

 • Út - diktát na shodu přísudku s podmětem
 • Stavba slova
 • Čt - ukázky úloh z přijímacích zkoušek
 • Pá - americká moderní literatura (Hemingway, ...)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 5. LISTOPADU)

 • čeština jako jazyk slovanský
 • archaismy, historismy, neologismy
 • slang, argot, nářečí
 • co to je hláska, písmeno
 • samohlásky a souhlásky
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • přepis výslovnosti
 • skupiny hlásek (strana 13 v los. brožuře)
 • přízvuky
 • druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací,  přací, zvolací)
 • slova přejatá

4. 11. - 8. 11.

 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • funkční styly

28. 10. - 1. 11.

 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - hodina mluvnice - opakování na čtvrtletní písemnou práci

21. 10. - 25. 10.

 • Út - souhrnný diktát
 • Slova přejatá
 • Tvoření slov a stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • Pá - moderní literatura 1. poloviny 20. století

14. 10. - 18. 10.

 • Út - diktát na skloňování podstatných jmen
 • zvuková stránka věty - věta oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací
 • psaní a výslovnost slov přejatých
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka 2 (příklonky, předklonky, přízvuk hlavní a vedlejší, zvuková stránka věty (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací)
 • Pá - test na českou literaturu přelomu 19. a 20. století (anarchističtí buřiči)

7. 10. - 11. 10.

 • St - diktát na zdvojené souhlásky (str. 13 v lososové brožurce, modrá tabulka na str. 42)
 • Čt - vypravování na téma: Nejlepší zážitek z dětství nebo Nejlepší/nejhorší den mého života nebo Moje nejlepší/nejhorší dovolená
  • Nesmí to být popis, rozsah 2 strany, musíte použít přímou řeč, odstavce, nadpis, spisovné výrazy, vyhýbejte se slovesům mít, být, jít.
 • Čt - test na jazykový vývoj češtiny + zvuková stránka jazyka
  • hlásky, znělost, spodoba znělosti, cvičení na dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek, zápis výslovnosti, dvě hlásky ve slově nebo jedna)
 • Pá - dokončení Anarchistických buřičů, Světová literatura - reakce na 1. světovou válku

30. 9. - 4. 10.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova
 • Zvuková stránka jazyka
 • Čt - dopsat vypravování na téma Lesní dobrodružství (učebnice)
 • Pá - test na Českou modernu
 • Anarchističtí buřiči

23. 9. - 27. 9.

 • St - diktát na vyjmenovaná slova po S, V, Z (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Zvuková stránka jazyka

16. 9. - 20. 9.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po M a P (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Vývoj českého jazyka
 • St - test na Útvary národního jazyka + archaismy, neologismy, historismy
 • Zvuková stránka jazyka

 

9. 9. - 13. 9.

 • Vývoj českého jazyka
 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po B a L (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • St - test na jazyky (čeština jako jazyk slovanský, další slovanské jazyky, příklady germánských, ugrofinských či románských jazyků)
 • Pá - test na Světovou literaturu na přelomu 19. a 20. století (Prezentaci k testu stahujte zde.)

2. 9. - 6. 9.

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Jazyky - opakování,
 • Útvary národního jazyka

MLUVNÍ CVIČENÍ - 1. POLOLETÍ

SOFIE    
SAŠA Jak podle mě vypadá dokonalý život 19. 9. 2019
PATRIK Sociální sítě  
KUBA H. Moje vysněné povolání 26. 9. 2019
RADIM Můj školní batoh  
TOM K. Můj nejoblíbenější předmět 26. 9. 2019
HUGO K čemu mi je matematika?  
ELIŠKA Marihuana  
KUBA O. K čemu mi je český jazyk?  
LENKA Velikonoce  
MAREK Čím bych nechtěl být a proč? 19. 9. 2019
ŠIMON Člověk, který mě nejvíce ovlivnil  
ANETA Cigarety  
TOMÁŠ V. Co by se stalo, kdybych se probral jako holka.  
BRUNO Nejlepší dovolená  

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 ČTYŘI záznamy, za 2. pololetí také ČTYŘI záznamy. Celkem musí žáci přečíst 8 knih.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 13. prosince, pro druhé pololetí v pátek 15. května.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište k záznamu:

 • K rozboru jsem si vybral báji s názvem ……  nebo Nejvíce se mi líbila báje nazvaná ……. a dále popisujete jen tu.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Povinná četba pro 9. ročník je ke stažení ZDE.

Osnovu čtenářského deníku můžete stáhnout ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku je k dispozici ZDE.