Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Šárka Konečná

SEZNAM REFERÁTŮ DO LITERATURY JE KE STAŽENÍ ZDE.

18. 11. - 22. 11.

 • Út - domácí úkol ze cvičení (komplexní jazykový rozbor)
 • Út  diktát na shodu přísudku s podmětem, skloňování podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova + skupiny bě/bje, pě, vě/vje
 • dokončení stavby slova
 • význam slova, synonyma, antonyma, homonyma
 • Pá - test na Moderní světovou literaturu (nové umělecké směry, Exupéry, Shaw, Remarque, Hemingway, ...)
 • St 27. 11. - test na stavbu slova a slovotvorný rozbor slov

11. 11. - 15. 11.

 • Út - diktát na shodu přísudku s podmětem
 • Stavba slova
 • Čt - ukázky úloh z přijímacích zkoušek
 • Pá - americká moderní literatura (Hemingway, ...)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 5. LISTOPADU)

 • čeština jako jazyk slovanský
 • archaismy, historismy, neologismy
 • slang, argot, nářečí
 • co to je hláska, písmeno
 • samohlásky a souhlásky
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • přepis výslovnosti
 • skupiny hlásek (strana 13 v los. brožuře)
 • přízvuky
 • druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací,  přací, zvolací)
 • slova přejatá

4. 11. - 8. 11.

 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • funkční styly

28. 10. - 1. 11.

 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - hodina mluvnice - opakování na čtvrtletní písemnou práci

21. 10. - 25. 10.

 • Út - souhrnný diktát
 • Slova přejatá
 • Tvoření slov a stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • Pá - moderní literatura 1. poloviny 20. století

14. 10. - 18. 10.

 • Út - diktát na skloňování podstatných jmen
 • zvuková stránka věty - věta oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací
 • psaní a výslovnost slov přejatých
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka 2 (příklonky, předklonky, přízvuk hlavní a vedlejší, zvuková stránka věty (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací)
 • Pá - test na českou literaturu přelomu 19. a 20. století (anarchističtí buřiči)

7. 10. - 11. 10.

 • St - diktát na zdvojené souhlásky (str. 13 v lososové brožurce, modrá tabulka na str. 42)
 • Čt - vypravování na téma: Nejlepší zážitek z dětství nebo Nejlepší/nejhorší den mého života nebo Moje nejlepší/nejhorší dovolená
  • Nesmí to být popis, rozsah 2 strany, musíte použít přímou řeč, odstavce, nadpis, spisovné výrazy, vyhýbejte se slovesům mít, být, jít.
 • Čt - test na jazykový vývoj češtiny + zvuková stránka jazyka
  • hlásky, znělost, spodoba znělosti, cvičení na dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek, zápis výslovnosti, dvě hlásky ve slově nebo jedna)
 • Pá - dokončení Anarchistických buřičů, Světová literatura - reakce na 1. světovou válku

30. 9. - 4. 10.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova
 • Zvuková stránka jazyka
 • Čt - dopsat vypravování na téma Lesní dobrodružství (učebnice)
 • Pá - test na Českou modernu
 • Anarchističtí buřiči

23. 9. - 27. 9.

 • St - diktát na vyjmenovaná slova po S, V, Z (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Zvuková stránka jazyka

16. 9. - 20. 9.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po M a P (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Vývoj českého jazyka
 • St - test na Útvary národního jazyka + archaismy, neologismy, historismy
 • Zvuková stránka jazyka

 

9. 9. - 13. 9.

 • Vývoj českého jazyka
 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po B a L (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • St - test na jazyky (čeština jako jazyk slovanský, další slovanské jazyky, příklady germánských, ugrofinských či románských jazyků)
 • Pá - test na Světovou literaturu na přelomu 19. a 20. století (Prezentaci k testu stahujte zde.)

2. 9. - 6. 9.

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Jazyky - opakování,
 • Útvary národního jazyka

MLUVNÍ CVIČENÍ - 1. POLOLETÍ

SOFIE    
SAŠA Jak podle mě vypadá dokonalý život 19. 9. 2019
PATRIK Sociální sítě  
KUBA H. Moje vysněné povolání 26. 9. 2019
RADIM Můj školní batoh  
TOM K. Můj nejoblíbenější předmět 26. 9. 2019
HUGO K čemu mi je matematika?  
ELIŠKA Marihuana  
KUBA O. K čemu mi je český jazyk?  
LENKA Velikonoce  
MAREK Čím bych nechtěl být a proč? 19. 9. 2019
ŠIMON Člověk, který mě nejvíce ovlivnil  
ANETA Cigarety  
TOMÁŠ V. Co by se stalo, kdybych se probral jako holka.  
BRUNO Nejlepší dovolená  

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 ČTYŘI záznamy, za 2. pololetí také ČTYŘI záznamy. Celkem musí žáci přečíst 8 knih.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 13. prosince, pro druhé pololetí v pátek 15. května.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište k záznamu:

 • K rozboru jsem si vybral báji s názvem ……  nebo Nejvíce se mi líbila báje nazvaná ……. a dále popisujete jen tu.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Povinná četba pro 9. ročník je ke stažení ZDE.

Osnovu čtenářského deníku můžete stáhnout ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku je k dispozici ZDE.