Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 9.A

Vyučující: Šárka Konečná

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU ZA 2. POLOLETÍ

Před uzavřením škol jsem stihla nasbírat nějaké známky. Budu z nich tedy vycházet, vytvořím prostý průměr. Kdyby mi u někoho nevycházela čistá známka, přihlédnu k tomu, zda dotyčný posílal úkoly pravidelně a včas. V případě, že bych ani pak nevěděla, kterou známku Vám mám dát, pozvu si Vás do školy na menší přezkoušení.

22. 6. - 26. 6.

Procvičujte ještě větné členy na tomto odkazu: https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny

_____________________________________________________________________

15. 6. - 19. 6.

POSLEDNÍ TÝDEN ZADÁVÁNÍ UČIVA :)

MLUVNICE

Na tento týden přikládám pracovní list (komplexní jazykový rozbor). Prosím o vyplnění a zaslání na můj email (sarka.konecna@gmail.com) nejpozději do 12. 6. 2020. Platí pro celou třídu.

__________________________________________________________________________________________

8. 6. - 12. 6.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Opravy čtenářských deníků vybírám do 10. června 2020. Kdo neposlal své čtenářské deníky v termínu, odevzdává nejpozději 10. června a již nemá možnost opravy.

MLUVNICE

Na tento týden přikládám pracovní list (komplexní jazykový rozbor). Prosím o vyplnění a zaslání na můj email (sarka.konecna@gmail.com) nejpozději do 12. 6. 2020. Platí pro celou třídu.

_________________________________________________________

1. 6. - 5. 6.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Opravy čtenářských deníků vybírám do 10. června 2020. Kdo neposlal své čtenářské deníky v termínu, odevzdává nejpozději 10. června a již nemá možnost opravy.

MLUVNICE

Na tento týden přikládám PRACOVNÍ LIST na vyjmenovaná slova a k tomu cvičení na velká písmena. Tato práce je určena především těm, kteří se NEpřipravují na přijímací zkoušky.

Ti, kteří přijímací zkoušky skládají, si mohou pracovní list také zkusit. Vyplněný list prosím posílejte do pátku 5. června 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

LITERATURA

Prosím, aby mi svou prezentaci do literatury poslali tito žáci: Radim.

________________________________________________________________________

25. 5. - 29. 5.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Připomínám, že se blíží termín na odevzdání čtenářských deníků (do 31. května 2020). Prosím, abyste odevzdávali v termínu. Kdo pošle až po termínu, ztrácí možnost opravy.

MLUVNICE

Na tento týden přikládám PRACOVNÍ LIST (ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/943239157) na vyjmenovaná slova a k tomu větné členy a druhy vedejších vět. Tato práce je určena především těm, kteří se NEpřipravují na přijímací zkoušky.

Ti, kteří přijímací zkoušky skládají, si mohou pracovní list také zkusit. Vyplněný list prosím posílejte do pátku 29. května 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

LITERATURA

Prosím, aby mi svou prezentaci do literatury poslali tito žáci: Radim.

______________________________________________________________________

18. 5. – 22. 5.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Připomínám, že se blíží termín na odevzdání čtenářských deníků (do 31. května 2020). Prosím, abyste odevzdávali v termínu. Kdo pošle až po termínu, ztrácí možnost opravy.

MLUVNICE

Na tento týden přikládám PRACOVNÍ LIST na vyjmenovaná slova a k tomu jeden komplexní jazykový rozbor. Tato práce je určena především těm, kteří se NEpřipravují na přijímací zkoušky.

Ti, kteří přijímací zkoušky skládají, si mohou pracovní list také zkusit. Vyplněný list prosím posílejte do pátku 22. května 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

LITERATURA

Prosím, aby mi svou prezentaci do literatury poslali tito žáci: Radim a Bruno.

_______________________________________________________________________

11. 5. - 15. 5.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

MLUVNICE

Přidávám pracovní list na vyjmenovaná slova a takový menší komplexní jazykový rozbor. Měli byste si s ním poradit.

Všichni povinně vypracují do pátku 15. května 2020 a odešlou na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

S většinou se uvidíme ve STŘEDU 13. KVĚTNA 2020 OD 9:00 ve škole.

____________________________________________________________

4. 5. – 8. 5.

Prosím, abyste si svoji práci v průběhu týdne lépe rozvrhli. Poslední dva týdny mi většina Vašich úkolů chodí až ve čtvrtek a v pátek. Berte prosím trochu ohledy na to, že dva dny jsou na opravy Vašich prací opravdu málo. Děkuji za pochopení.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

MLUVNICE

1) Vypracujte TENTO PRACOVNÍ LIST na velká písmena. Prosím, abyste vyplněný pracovní list posílali nejpozději ve ČTVRTEK 7. května 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

2) Budeme pokračovat v opakování. Otevřete si modrou brožuru na straně 54, vypracujte cvičení 3. Podle zadání máte rozebrat souvětí, prosím, dodržujte tento postup:

- podtrhněte si přísudky

- určete věty hlavní a vedlejší (pozor na spojovací výrazy – podřadící spojky uvozují věty vedlejší, souřadící spojky zase věty hlavní)

- určete poměry mezi větami hlavními

- určete druhy vedlejších vět

3) Pokračujte ve cvičení 4 na straně 55. Určete věty hlavní a vedlejší a určete druhy vedlejších vět.

4) Poslední cvičení – cvičení 5 na straně 55. Doplňte správně čárky. Prosím, abyste si ve větách podtrhli přísudky, bez tohoto kroku nedoplňujte čárky.

Všechna cvičení z brožurky (cvičení 3, 4 a 5 prosím nafoťte nejpozději do ČTVRTKA 7. KVĚTNA posílejte na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

TESTY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Vyzkoušejte si ukázkový ONLINE test společnosti SCIO na těchto stránkách: https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy. Vyberte oddíl Ukázkové texty zdarma (9. třída), TEST A. Dodržujte stejná pravidla jako na přijímacích zkouškách. Sedněte si do klidné místnosti, nachystejte si na stůl psací potřeby a případně pití, kontrolujte si a dodržujte čas 60 minut, neodcházejte na záchod a vše si pečlivě zkontrolujte.

LITERATURA

Pokračujte v přepisování prezentace, kterou jsem uveřejnila minulý týden (Česká poezie 2. poloviny 20. století).

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Vzhledem k situaci posouvám termín odevzdání čtenářských deníků na 31. května 2020. Odevzdání čtenářských deníků je důležitou součástí Vaší známky a chci je vidět od každého z vás. Neodkládejte odevzdání čtenářských deníků až na poslední termín. Kdo pošle až po 31. květnu, přijde o možnost opravy.

_________________________________________________________________________________________

27. 4. – 1. 5.

Prosím, abyste si svoji práci v průběhu týdne lépe rozvrhli. Poslední dva týdny mi většina Vašich úkolů chodí až ve čtvrtek a v pátek. Berte prosím trochu ohledy na to, že dva dny jsou na opravy Vašich prací opravdu málo. Děkuji za pochopení.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

MLUVNICE

1) Nejprve připomínám, že nejpozději v úterý 28. 4. 2020 máte odevzdávat pracovní list na pravopis na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

2) První cvičení, které budete mít tento týden zadané, je cvičení 15 na straně 47 ve Vašich modrých brožurách. Vaším úkolem je zase jen zapsat do vět čárky. Než tak uděláte, spočítejte si prosím přísudky, podle počtu přísudků doplňujete čárky. Fotografii tohoto cvičení prosím posílejte nejpozději ve čtvrtek 30. dubna 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

3) Přečtěte si poučení o vsuvkách a vypracujte cvičení 16 a 17 na straně 48. Fotografii těchto cvičení prosím rovněž posílejte na můj email (sarka.konecna@gmail.com) do čtvrtka 30. dubna 2020.

4) Poslední úkoly jsou cvičení 1 a 2 na straně 54. Je to souhrnné opakování

 • CVIČENÍ 1: Podtrhněte přísudky, nadepište, zda se jedná o větu hlavní nebo vedlejší. U vět vedlejších určete druh, a pokud naleznete dvě věty hlavní nebo dvě souřadně spojené věty vedlejší, určete u nich POMĚR.
 • CVIČENÍ 2: Máte určit větné členy, pokud se Vám názvy větných členů nevlezou do brožurky, přepište si věty do sešitu.

TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Tentokrát zkusíte test na webových stránkách společnosti SCIO: https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=C9&_ga=2.218582170.2066155767.1587911954-670436461.1587911954

Rovnou Vám to ukáže, jak na tom jste.

LITERATURA

Vzhledem k tomu, že se do konce školního roku asi neuvidíme, poprosím Vás, abyste mi poslali své referáty. Tento týden to bude Saša, Kuba H., Marek a Eliška. Referátu bude chybět Vaše ústní prezentace. Prosím tedy, abyste si referáty pečlivě prošli a zkontrolovali si všechny chyby. Kdo by chtěl, může zkusit do prezentace namluvit svůj osobní komentář (oddíl Prezentace, Záznam prezentace). Komentář ale není povinný.

Přidávám také novou prezentaci na literaturu: http://leteckaposta.cz/954894823. V prezentaci je namluvený můj komentář k jednotlivým autorům. Komentář se spustí, pokud si prezentaci otevřete na celou obrazovku.

Zde přikládám také PRACOVNÍ LIST k vlepení do sešitu.

______________________________________________________________________

20. 4. - 24. 4.

MLUVNICE

Pokračujeme v učivu souřadně spojených vět hlavních. Vypracujete:

MODRÁ BROŽURA

strana 45/ cvičení 10 - Minulý týden jsem úplně nebyla spokojená s tím, co všechno jste určili, takže tento týden vypisuji přesné kroky:

1. Podtrhnu přísudky.

2. Na linku napíšu S jako souvětí a do závorky počet vět souvětí (podle počtu přísudků).

3. Určím věty hlavní a věty vedlejší. (Poznám podle spojovacích výrazů - spojky souřadící (ty, které se učíme u poměrů) patří k větám hlavním, spojky podřadící uvozují věty vedlejší)

4. Určím poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními a vedlejšími.

5. Určím druhy vedlejších vět.

Prosím o perfektní vypracování tohoto cvičení. Fotografii tohoto cvičení prosím zašlete na můj email (sarka.konecna@gmail.com) do pátku 24. 4. 2020 (nenechávejte vše na pátek na 22:00. Děkuji.)

strana 46/ cvičení 12 - Pouze doplníte čárky. (doplňuji podle počtu přísudků a podle spojovacích výrazů. Čárky se dobře poznávají z hlasitého čtení - zkuste si větu nahlas přečíst)

strana 46/ cvičení 14 - Pouze doplníte čárky. Fotografie cvičení 12 a 14 mi prosím pošlete na můj email (sarka.konecna@gmail.com) do pátku 24. 4. 2020.

Posledním úkolem tohoto týdne bude pracovní list na pravopis. Prosím, abyste ho vypracovali nejpozději do ÚTERÝ 28. DUBNA 2020 a do tohoto termínu ho zaslali na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Čtvrteční test k přijímacím zkouškám můžete stáhnout ZDE. Řešení naleznete ZDE.

LITERATURA

Vzhledem k tomu, že se do konce školního roku asi neuvidíme, poprosím Vás, abyste mi poslali své referáty. Tento týden to bude Patrik, Saša a Kuba O. Další týden pošlou prosím Kuba H., Marek a Eliška. Referátu bude chybět Vaše ústní prezentace. Prosím tedy, abyste si referáty pečlivě prošli a zkontrolovali si všechny chyby. Kdo by chtěl, může zkusit do prezentace namluvit svůj osobní komentář (oddíl Prezentace, záznam prezentace). Komentář ale není povinný.

Během tohoto týdne si prosím dopište prezentaci z minulého týdne. Příští týden přidám další - tentokrát už jen českou literaturu.

_____________________________________________________________________

13. 4. – 17. 4.

Pondělí – volno :)

MLUVNICE

Připomínám, že někteří neodevzdali práci za minulý týden, Učiňte tak nejpozději do středy.

Pokračujeme v učivu souřadně spojených vět hlavních. Vypracujete:

MODRÁ BROŽURA

 • strana 42/ cvičení 4. (Cvičení si sami zkontrolujete s řešením.)
 • strana 43/ cvičení 5, 6 (Cvičení nafoťte a pošlete do PÁTKU 17. DUBNA 2020 na můj email sarka.konecna@gmail.com). Nekontrolujte s řešením, zkontroluji sama.
 • strana 43/ cvičení 7, 8, 9 (Cvičení nafoťte a pošlete do PÁTKU 17. DUBNA 2020 na můj email sarka.konecna@gmail.com). Nekontrolujte s řešením, zkontroluji sama.

TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Čtvrteční test k přijímacím zkouškám můžete stáhnout ZDE. Řešení naleznete ZDE.

LITERATURA

Přidávám novou prezentaci do literatury – tentokrát aktuální literatura (fantasy, SCI-FI), tak to pořádně prostudujte. :)

Prezentace je dost velká, takže si ji můžete stáhnout zde: http://leteckaposta.cz/607173711

Pracovní list k tisku do sešitu je pro Vás k dispozici na TOMTO ODKAZU.

________________________________________________________________________

6. 4. – 10. 4.

Nejprve si tento týden zkusíte diktát se Zdeňkem Svěrákem. Video naleznete zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396609755-diktat

Diktát zapíšete do svého sešitu, nafotíte ho a pošlete na můj email (sarka.konecna@gmail.com) do PÁTKU 10. 4. 2020. DIKTÁT NENÍ ZNÁMKOVANÝ. Naším cílem je trochu zopakovat pravopis. Na konci diktátu Zdeněk Svěrák vysvětluje chyby. Část si můžete poslechnout, ale NEOPRAVUJTE SI CHYBY. Chci vidět, jak na tom jste. :) DIKTÁT VÁM ZABERE CCA 10 MINUT.

Druhý úkol na tento týden naleznete ve Vašich MODRÝCH BROŽURKÁCH NA STRANĚ 33/ CVIČENÍ 28. 29, 30 a 31. Máte do vět doplňovat čárky. PEČLIVĚ SI NAJDĚTE SLOVESA a spojovací výrazy. CVIČENÍ NAFOŤTE A POŠLETE KE KONTROLE NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com) DO PÁTKU 10. 4. 2020.

Na straně 41 si zopakujte poměry mezi větami hlavními a udělejte CVIČENÍ 1, 2 a 3 NA STRANĚ 42 v MODRÝCH BROŽURÁCH. Cvičení si samostatně zkontrolujte s řešením, nafoťte a pošlete na můj email do pátku 10. 4. 2020.

Pro tento týden nedávám cvičený test k přijímacím zkouškám, protože ve čtvrtek by nám kvůli velikonočním prázdninám odpadla hodina.

Středeční test máte ve cvičení z českého jazyka.

VŘELE DOPORUČUJI SPLNIT SI PRÁCI CO NEJDŘÍVE, AŤ SI MŮŽETE UŽÍT PÁTEČNÍHO VOLNA.

DALŠÍ UČIVO NAHRAJI V NEDĚLI VEČER, NEMUSÍTE ALE POSÍLAT HNED, UDĚLEJTE SI V PONDĚLÍ JEŠTĚ VOLNÝ DEN.

________________________________________________________________________

30. 3. - 3. 4.

MLUVNICE

Připomínám, že mi někteří stále neposlali pracovní list na vedlejší věty, KTERÝ MĚL BÝT VYPRACOVANÝ NEJPOZDĚJI K 25. BŘEZNU 2020!!!

Stejně tak jsem neviděla práci z minulého týdne - modrá brožura strana 26/ cvičení 11, strana 27/cvičení 12, 13 a 14. Kdo tak neučinil, pošle neprodleně na začátku týdne.

Připomínám také pracovní list na pravopis. Stále nemám ode všech.

PRÁCE NA TENTO TÝDEN

Modrá brožura - dokončíte na straně 28 cvičení 15 a 16. Všichni si zkontrolují s řešením. Barevně si zatrhnou chyby a pod cvičení si napíší součet všech chyb.

Začínáme nové téma - Souřadně spojené věty vedlejší.

V modré brožuře na straně 30 vypracujete cvičení číslo 22. Potom pokračujete na straně 31/ cvičení 23, 24, 25. TATO CVIČENÍ MI NAFOTÍTE A POŠLETE NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). a to do pátku 3. dubna 2020.

POSTUP:

1. Podtrhnu ve větě slovesa, spočítám, kolik má souvětí celkem vět.

2. Určím věty hlavní a věty vedlejší.

3. Určím poměr mezi souřadně spojenými věta mi vedlejšími.

4. Určím druh vedlejší věty.

Dále si zkusíte doplnit čárky do souvětí. Modrá brožura strana 32/cvičení 26 a 27. Opět - tato cvičení mi nafotíte a pošlete na můj email.

CVIČNÝ TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Test na tento týden můžete stahovat ZDE. Řešení je k dispozici na TOMTO odkazu.

LITERATURA

Konečně se mi podařilo dopracovat prezentaci do konce. Projdete si TUTO PREZENTACI na světovou literaturu 2. poloviny 20. století.

ZDE je k dispozici zápis. Stáhnete si ho, vytisknete a doplníte podle prezentace. Pokud někdo nemá doma tiskárnu, opisuje si zápis ručně. V tomto případě ale DBEJTE NA ÚPRAVU SEŠITU.

Až se vrátíme do školy, budu předpokládat, že jste si zápis prošli a máte ho nalepený v sešitě. Kdo tak neučiní, dostane odpovídající známku. Po návratu budeme opakovat formou Vašich referátů.

23. 3. - 27. 3.

Stále jsem od některých z vás neobdržela vypracovaný pracovní list na VEDLEJŠÍ VĚTY, který jste měli poslat na můj email do pátku 20. března. Budu ho tedy očekávat co nejdřív, nejpozději však ve středu 25. března 2020.

Tento týden pokračujeme ve stejném tématu. V modrých brožurkách na straně 26 dokončíte cvičení č. 11, , pokračovat budete na straně 27, kde uděláte cvičení č. 12, 13. a 14. Jakmile budete mít hotovo, zkontrolujete si s řešením a barevně si cvičení opravíte. Prosím, abyste mi do pátku 27. března 2020 poslali fotku na můj email (sarka.konecna@gmail.com)

Dalším úkolem je pracovní list na opakování pravopisu, slovních druhů a větných členů. Pravopis jsme teď dlouho neviděli, ani nemáme čas opakovat pomocí diktátu, tak alespoň takto. Prosím, abyste mi ho na email poslali nejpozději v pondělí  30. března 2020.

Na tento týden zase posílám zase cvičný test k přijímacím zkouškám.

Test číslo 1 ke stažení ZDE: http://leteckaposta.cz/400627425 . Jeho řešení můžete stáhnout ZDE.

16. 3. - 20. 3.

 • Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně neuvidíme delší dobu, než jsem předpokládala, první úkol na tento týden zní - ROZCVAKNOUT SI ŘEŠENÍ v modré brožuře a ZKONTROLOVAT SI všechna cvičení z minulého týdne. V každém cvičení si BAREVNĚ opravíte chyby a pod cvičení si napíšete součet chyb. Pokud si někdo řešení vystřihnul, napíše mi na můj email a já mu řešení oscanuji ze své brožury.
 • Tento týden bude ve znamení druhů vedlejších vět. Nalistujete si modrou brožuru na straně 25 - zde je teorie, jak na to. Na straně 26 v modré brožuře pak vypracujete cv. číslo 8, 9, 10. Všichni opět provedou kontrolu se zadním řešením.
 • Dále vypracujete tento pracovní list na druhy vedlejších vět a do PÁTKU 20. BŘEZNA zašlete na moji emailovou adresu (sarka.konecna@gmail.com). Opravené Vám pošlu zpět.
 • Poslední úkol: test k přijímacím zkouškám můžete stáhnout zde: http://leteckaposta.cz/130556913
 • Řešení k dispozici zde.
 • Doporučuji v úterý a ve čtvrtek sledovat ČT1. Připravili si pro žáky 9. ročníku opakování k přijímacím zkouškám. Pořad začíná vždy v 14:00, v úterý se opakuje český jazyk, ve čtvrtek matematika.
 • Firma SCIO otevřela pro studenty 9. ročníku ZDARMA přípravné testy na přijímací zkoušky. Kouknout můžete zde https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - Přihlásíte se a nic za to nemusíte platit. :)

9. 3. - 13. 3.

 • Út - diktát - souhrnné jevy (shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, čárky, bě, pě, vě, mě, n/nn, ...)
 • Samostatný větný člen, Osamostatněný větný člen, Elipsa
 • St - test na poměry mezi několikanásobnými větnými členy
 • Věta a souvětí, druhy vedlejších vět
 • Čt - mluvní cvičení
 • Pá - referáty

ÚKOLY NA SAMOSTUDIUM:

MODRÁ BROŽURA:

 • str. 14/ dokončit všechna cvičení na shodu přísudku s podmětem
 • str. 15/ cvičení 35 a 36
 • str. 20/ cvičení 50, 51, 52
 • str. 23/ cvičení 1, 2

CVIČNÝ TEST K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM MŮŽETE STAHOVAT ZDE.

Výsledky cvičného testu jsou ke stažení zde.

Možnosti, kde si můžete online procvičovat učivo:

 • https://www.skolasnadhledem.cz/
 • https://www.umimecesky.cz/
 • https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 • https://www.mojecestina.cz/
 • https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
 • Firma SCIO otevřela pro studenty 9. ročníku ZDARMA přípravné testy na přijímací zkoušky. Kouknout můžete zde https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp - Přihlásíte se a nic za to nemusíte platit. :)

2. 3. - 6. 3.

 • Út - diktát - souhrnné jevy (shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, čárky, bě, pě, vě, mě, n/nn, ...)
 • Přístavek
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - ukázka přijímacích testů
 • Pá - test na demokratický proud (Čapkovi, Vančura, Poláček, Bass, Olbracht) na psychologickou prózu (Havlíček, Glazarová) a na Osvobozené divadlo (+ Jan Werich)

24. 2. - 28. 2.

 • Út - diktát na velká písmena
 • několikanásobné větné členy
 • věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalenty
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky

17. 2. - 21. 2.

 • Jarní prázdniny

10. 2. - 14. 2.

 • Út  - diktát na velká písmena
 • St - test na druhy přísudků a druhy podmětů
 • Větné členy
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky
 • Pá - referáty

3. 2. - 7. 2.

 • NOSTE PROSÍM MODRÉ BROŽURKY!
 • Út - diktát na velká písmena
 • St - test na číslovky a mluvnické kategorie sloves
 • Druhy přísudků
 • Čt - příprava na přijímací zkoušky
 • Pá - referáty

27. 1. - 31. 1.

 • Út - diktát na velká písmena
 • třídy a vzory sloves
 • přechodníky
 • St - 5. 2. - test na číslovky a mluvnické kategorie sloves
 • Čt - hodina mluvnice

20. 1. - 24. 1.

 • Út - diktát na s, z, vz a na velká písmena
 • Opakování sloves - mluvnické kategorie, hlavně vid, třída a vzor
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Pá - referáty

13. 1. - 17. 1.

 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • ČÍslovky
 • St - Pololetní písemná práce
 • Pá - referáty

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 15. LEDNA 2020)

 • slovotvorný rozbor x rozbor stavby slova
 • teorie slovní zásoby (způsoby obohacování, způsoby odvozování nových slov, zkracování)
 • vysvětlení zkratek
 • metafora x metonymie
 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie podstatných jmen
 • vzory podstatných jmen
 • podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková
 • přídavná jména (mluvnické kategorie + pravopis
 • druhy zájmen
 • skloňování zájmen

6. 1. - 10. 1.

 • Do neděle 5. LEDNA 2020 POSLAT E-MAILEM ŽIVOTOPISY.
 • DOMÁCÍ ÚKOL ŽIVOTOPIS
  • Vaším úkolem je napsat si dle této struktury životopis. Životopis posíláte na jednu konkrétní pracovní nabídku (vybíráte z tohoto seznamu), kterou jste objevili na internetu a zaujala vás. K životopisu napíšete také motivační dopis (vzor zde). Motivační dopis a životopis odešlete NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 5. LEDNA 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com). V průběhu prázdnin Vám emailem přijde i moje zpětná vazba. Nezapomeňte do životopisu připojit vaši fotografii.
 • OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE MOŽNÉ NOSIT DO PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.
 • Út - diktát na s, z, vz
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Skloňování zájmen
 • Číslovky
 • Pá - test na témata: Reflexe 1. světové války v české literatuře (Hašek, John, Medek) a Čeští moderní básníci (Jiří Wolker, Jaroslav Seifert, František Halas, Vítězslav Nezval, František Hrubín)
 • NACHYSTEJTE SI PŘES VÁNOČNÍ PRÁZDNINY REFERÁTY DO LITERATURY.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - test na podstatná jména (mluvnické kategorie, PoJ pomnožná, hromadná a látková, abstraktní, konkrétní)
 • Opakování přídavných jmen
 • DOMÁCÍ ÚKOL ŽIVOTOPIS
  • Vaším úkolem je napsat si dle této struktury životopis. Životopis posíláte na jednu konkrétní pracovní nabídku (vybíráte z tohoto seznamu), kterou jste objevili na internetu a zaujala vás. K životopisu napíšete také motivační dopis (vzor zde). Motivační dopis a životopis odešlete NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 5. LEDNA 2020 na můj email (sarka.konecna@gmail.com). V průběhu prázdnin Vám emailem přijde i moje zpětná vazba. Nezapomeňte do životopisu připojit vaši fotografii.

9. 12. - 13. 12.

 • Út - souhrnný diktát + přídavná jména s příponou -ský, -ští
 • Út - domácí úkol na slovní druhy
 • Slovní druhy
 • Opakování podstatných jmen (mluvnické kategorie, PoJ pomnožná, hromadná a látková, ...)
 • Životopis
 • Pá - moderní čeští básníci
 • PÁTEK - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

2. 12. - 6. 12.

 • Út - souhrnný diktát + n/nn
 • St - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Čt - test na teorii (způsoby obohacování, odvozování, skládání, zkracování, slova jednoznačná, mnohoznačná, metafora, metonymie, termíny, synonyma, antonyma, homonyma)
 • Pá - moderní čeští básníci
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Út - souhrnný diktát
 • Obohacování slovní zásoby - metafora, metonymie
 • St - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Životopis

18. 11. - 22. 11.

 • Út - domácí úkol ze cvičení (komplexní jazykový rozbor)
 • Út  diktát na shodu přísudku s podmětem, skloňování podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova + skupiny bě/bje, pě, vě/vje
 • dokončení stavby slova
 • význam slova, synonyma, antonyma, homonyma
 • Pá - test na Moderní světovou literaturu (nové umělecké směry, Exupéry, Shaw, Remarque, Hemingway, ...)
 • St 27. 11. - test na stavbu slova a slovotvorný rozbor slov

11. 11. - 15. 11.

 • Út - diktát na shodu přísudku s podmětem
 • Stavba slova
 • Čt - ukázky úloh z přijímacích zkoušek
 • Pá - americká moderní literatura (Hemingway, ...)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ÚTERÝ 5. LISTOPADU)

 • čeština jako jazyk slovanský
 • archaismy, historismy, neologismy
 • slang, argot, nářečí
 • co to je hláska, písmeno
 • samohlásky a souhlásky
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • přepis výslovnosti
 • skupiny hlásek (strana 13 v los. brožuře)
 • přízvuky
 • druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, rozkazovací, tázací,  přací, zvolací)
 • slova přejatá

4. 11. - 8. 11.

 • Út - čtvrtletní písemná práce
 • stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • funkční styly

28. 10. - 1. 11.

 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - hodina mluvnice - opakování na čtvrtletní písemnou práci

21. 10. - 25. 10.

 • Út - souhrnný diktát
 • Slova přejatá
 • Tvoření slov a stavba slova
 • Čt - mluvní cvičení
 • Pá - moderní literatura 1. poloviny 20. století

14. 10. - 18. 10.

 • Út - diktát na skloňování podstatných jmen
 • zvuková stránka věty - věta oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací
 • psaní a výslovnost slov přejatých
 • Čt - mluvní cvičení
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka 2 (příklonky, předklonky, přízvuk hlavní a vedlejší, zvuková stránka věty (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací)
 • Pá - test na českou literaturu přelomu 19. a 20. století (anarchističtí buřiči)

7. 10. - 11. 10.

 • St - diktát na zdvojené souhlásky (str. 13 v lososové brožurce, modrá tabulka na str. 42)
 • Čt - vypravování na téma: Nejlepší zážitek z dětství nebo Nejlepší/nejhorší den mého života nebo Moje nejlepší/nejhorší dovolená
  • Nesmí to být popis, rozsah 2 strany, musíte použít přímou řeč, odstavce, nadpis, spisovné výrazy, vyhýbejte se slovesům mít, být, jít.
 • Čt - test na jazykový vývoj češtiny + zvuková stránka jazyka
  • hlásky, znělost, spodoba znělosti, cvičení na dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek, zápis výslovnosti, dvě hlásky ve slově nebo jedna)
 • Pá - dokončení Anarchistických buřičů, Světová literatura - reakce na 1. světovou válku

30. 9. - 4. 10.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova
 • Zvuková stránka jazyka
 • Čt - dopsat vypravování na téma Lesní dobrodružství (učebnice)
 • Pá - test na Českou modernu
 • Anarchističtí buřiči

23. 9. - 27. 9.

 • St - diktát na vyjmenovaná slova po S, V, Z (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Zvuková stránka jazyka

16. 9. - 20. 9.

 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po M a P (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • Vývoj českého jazyka
 • St - test na Útvary národního jazyka + archaismy, neologismy, historismy
 • Zvuková stránka jazyka

 

9. 9. - 13. 9.

 • Vývoj českého jazyka
 • Út - diktát na vyjmenovaná slova po B a L (budu chtít vyjmenovaná slova i vyjmenovat)
 • St - test na jazyky (čeština jako jazyk slovanský, další slovanské jazyky, příklady germánských, ugrofinských či románských jazyků)
 • Pá - test na Světovou literaturu na přelomu 19. a 20. století (Prezentaci k testu stahujte zde.)

2. 9. - 6. 9.

 • Vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Jazyky - opakování,
 • Útvary národního jazyka

MLUVNÍ CVIČENÍ - 1. POLOLETÍ

SOFIE    
SAŠA Jak podle mě vypadá dokonalý život 19. 9. 2019
PATRIK Sociální sítě  
KUBA H. Moje vysněné povolání 26. 9. 2019
RADIM Můj školní batoh  
TOM K. Můj nejoblíbenější předmět 26. 9. 2019
HUGO K čemu mi je matematika?  
ELIŠKA Marihuana  
KUBA O. K čemu mi je český jazyk?  
LENKA Velikonoce  
MAREK Čím bych nechtěl být a proč? 19. 9. 2019
ŠIMON Člověk, který mě nejvíce ovlivnil  
ANETA Cigarety  
TOMÁŠ V. Co by se stalo, kdybych se probral jako holka.  
BRUNO Nejlepší dovolená  

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 ČTYŘI záznamy, za 2. pololetí také ČTYŘI záznamy. Celkem musí žáci přečíst 8 knih.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 13. prosince, pro druhé pololetí v pátek 15. května.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište k záznamu:

 • K rozboru jsem si vybral báji s názvem ……  nebo Nejvíce se mi líbila báje nazvaná ……. a dále popisujete jen tu.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Povinná četba pro 9. ročník je ke stažení ZDE.

Osnovu čtenářského deníku můžete stáhnout ZDE.

Příklad vyplněného čtenářského deníku je k dispozici ZDE.