Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Ruský jazyk 8.A

 

Vyučující: Mgr. Saša Hýsková (Hudečková)

 

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

Pracovní sešit do ruštiny nevyhazujte,

úkoly budeme znovu  procházet v 9. třídě.

Pěkné prázdniny.

 

15. ÚKOL: V TÝDNU OD 22. 6. - 26. 6.

Ruské reálie 

Můžeš se podívat na tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Co1XfwVo68c

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4dC4sfeaIsztAyBrNUnb5Rl457kKjwr

https://www.youtube.com/watch?v=7JgKGWWT5Ic

 

14. ÚKOL: V TÝDNU OD 15. 6. - 19. 6.

1. Opakujte si azbuku - ústně a písemně

Budu kontrolovat v září.

2. Opakujte si ústně slovíčka 

z lekce 1. - 5.

 

13. ÚKOL: V TÝDNU OD 8. 6. - 12. 6.

1. Pokračujeme v "Domácím samozkoušení":

pracovní sešit str. 63/cv. 2 a PS celá str. 64

Úkoly si můžeš zkontrolovat v PS na str. 112-113

2. Opakuj si slovíčka:

z lekce 4. - PS str. 43-44

z lekce 5.  - PS str. 56-57

 

12. ÚKOL: V TÝDNU OD 1. 6. - 5. 6.

1. Pracovní sešit str. 62/cv. 15

Doplňujeme slovesa ve správném tvaru. 

Cvičení si můžeš zkontrolovat v PS na str.112/cv.15

2. Pracovní sešit str. 62/cv. 16 

Doplň sloveso tancovat a cvičení přepiš do sešitu.

3. Učebnice str. 56 - básnička: Hodina proběhla...

Opakuj si čtení této básničky.

 

11. ÚKOL: V TÝDNU OD 25. 5. - 29. 5.

1. Pracovní sešit str. 60/ cv. 10

Kontrolu si můžeš udělat  podle učebnice

na str. 112/cv.10

2. Pracovní sešit str. 60/cv. 11 - nepřekládej,

ale udělej opis vět psací azbukou 

Překlad najdeš v učebnici na str. 112/cv.11

3. Pracovní sešit str. 63/cv. 1 překlad a cv. a) a cv. b)

Kontrolu si můžeš udělat podle PS str. 112

4. Vrátíme se k textu v učebnic str. 65-66

Trénuj čtení tohoto textu.

 

10. ÚKOL: V TÝDNU OD 11. 5. - 22. 5.

Moji milí, učivo a úkoly najdete na webu ve středu 

a budete mít čas, je vypracovat až do pátku 22. 5.

Tak mě tu máte:

1. Vemte si pracovní sešit str. 58-59 a udělejte ta cvičení,

která mají klíč :-)

2. V učebnici na straně 65-66 je 1. část textu.

Přečti a odpověz česky na tyto otázky:

a) O kom se v textu píše?

b) Jaké bylo počasí?

c) Komu se udělalo špatně?

d) Jak příběh skončil?

Prosím, odpovídejte v celých větách :-)

 

9. ÚKOL: V TÝDNU OD 4. 5. - 7. 5.

1. Dopište si všechny úkoly, které vám zadávám od 11. 3.

2. Opakujte si slovíčka a fráze z prac. sešitu

str. 24, 33, 43-44 a 56-57

 

8. ÚKOL: V TÝDNU OD 27. 4. - 30. 4.

1. Už znáš básničku v učebnici

str. 56 uprostřed. Přepiš ji do sešitu.

 

2. Učebnice str. 58 - Kolik je hodin?

a) Opiš žlutý rámeček dole na str. 58

b) Opiš rusky věty vedle v rámečku

V Praze je 18 hodin.

V Moskvě je 20 hodin.

A napiš rusky krátkou odpověď na otázku:

Jaký je časový rozdíl mezi Prahou a Moskvou?

 

3. Pracovní sešit str. 49/cv. 12 - Doplň věty k obrázkům

 

4. Pracovní sešit str. 50/cv. 14 - Dokresli tužkou (pastelkou) 

hodinové ručičky podle textu...

 

7. ÚKOL: V TÝDNU OD 20. 4. - 24. 4.

1. Učebnice str. 57 - vykání

Opiš žlutý rámeček. 

V ruštině vykáme tak, že sloveso dáme

do 2. osoby čísla množného.

 

2. Pracovní sešit str. 49/cv. 11

Toto cvičení je na vykání, můžeš ho udělat

podle řešení PS str. 110/cv. 11

Tato věta se neustále opakuje...

 

3. Opakování časování:

PS str. 48/9 - zde doplň jen osobní zájmena,

začíná se 2. osobou ty,-

1. osoba já,-  je ve vzoru (příkladu)

 

4. Přelož do ruštiny:

PS str. 48/cv. 9b

Kontrolu si můžeš udělat podle PS str. 110/cv. 9b

 

6. ÚKOL: V TÝDNU OD 14. 4. - 17. 4.

1. Učebnice str. 55 - pokračujeme v číslovkách

Opiš žlutý rámeček nahoře do sešitu.

2. Učebnice str. 55 - časování slovesa:

chodit do školy :-)

Opiš časování tohoto slovesa do sešitu.

Žlutý rámeček dole.

3. Pracovní sešit str. 47/cv. 8a + b

Pokus se doplnit věty.

Vzor vět najdeš pod rámečkem.

4. Učebnice str. 56 

Uprostřed je text básničky:

trénovat čtení...

 

5. ÚKOL: V TÝDNU OD 6. 4. - 8. 4.

1. Učebnice str. 54 - Řadové číslovky

Přepiš do sešitu žlutý sloupeček - str. 54

2. Pracovní sešit str. 46/cv. 7 - písemně

Kontrolu si můžete udělat podle řešení,

které najdete v PS na str. 110/cv. 7

3. Dobrovolný ůkol: 

Přelož správně do ruštiny: "Veselé Velikonoce!"

 

4. ÚKOL: V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

1. Učebnice 5. lekce - str. 53 - přepiš do sešitu

vyčasované sloveso idti - je to žlutý sloupeček

2. Vypracuj z učebnice do sešitu cvičení 5./str. 53

Utvoř 12 vět

3. Pracovní sešit str. 46/cv. 5 

Zde se doplní opět sloveso idti

4. Pracovní sešit str. 46/6 - zde napíšete znovu to,

co jste si nacvičili v bodě č. 2 - jen těch vět bude už jen 6 

5. Učte se slovíčka v pracovním sešitě na str. 56-57

 

3. ÚKOL: V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

1. Opakujte si azbuku - ústně i písemně

2. Učte se slovíčka z lekce 5.

- pracovní sešit str. 56-57:

a) vypište do sešitu psací azbukou názvy předmětů

b) umět tato slovíčka také ústně

 

2. ÚKOL: V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

1. Opakujte si písemně azbuku

2. Opakování 4. lekce - zopakovat

a doučit se ústně slovíčka: 

a) pracovní sešit str. 43-44

b) vazby (věty) dole na str. 44 v pracovním sešitě

přepsat i s českým překladem do sešitu RJ

3. Učebnice Rj - opakování 4. lekce

Umět vyčasovat ústně slovesa

na str. 41, 43. 44, 45 - žluté rámečky

4. Písemně do sešitu - učebnice str. 48/ 21 a) + b)

 

1. ÚKOL: V TÝDNU OD 11. 3 - 13. 3.

1. Opakování a doučení slovíček a vazeb 

v pracovním sešitě  str. 24 a str. 33

2. Přepsat vazby (věty) ze str. 24 a ze strany 33

z pracovního sešitu do sešitu RJ