Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 11.12. Svalová soustava

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Opakování 7. ročníku

         - Biologie člověka - úvod

         - Vývoj člověka

         - Živočišná buňka

ŘÍJEN - Tkáně

           - Typy tkání

           - Kosterní soustava - popis kostry

           - Stavba kosti

LISTOPAD   - Typy kostí

                     - Spojení kostí - klouby

                     - Kostra hlavy, trupu, končetin

                     - Svalová soustava

PROSINEC - Popis vybraných svalů

                    - Oběhová soustava

                    - Krevní buňky, typy cév