Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

TESTY: 2.10. Vývoj člověka

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Opakování 7. ročníku

         - Biologie člověka - úvod

         - Vývoj člověka

         - Živočišná buňka

ŘÍJEN - Tkáně

           - Typy tkání