Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 8.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

TESTY:   3.6. Nerová soustava - popis mozku

PROBRANÉ UČIVO:

ZÁŘÍ - Úvod do biologie člověka

         - Vývoj člověka

         - Variabilita člověka

         - Stavba živočišné buňky

ŘÍJEN - Tkáně

           - Orgán + orgánové soustavy

           - Opěrná soustava = kostra

           - Stavba kosti, růst kostí, spojení kostí

           - Kostra hlavy + kostra trupu

LISTOPAD - Kostra končetin

                  - Svalová soustava

PROSINEC - Oběhová soustava

                    - Krev

LEDEN - Oběhový systém

              - Srdce

 ÚNOR  - Dýchací soustava

BŘEZEN - Trávicí soustava

                - Zuby

                - Trávicí žlázy

DUBEN -  Vylučovací soustava

              -  Kožní soustava

KVĚTEN - Nervová soustava

ČERVEN -  Smyslová soustava - oko, ucho