Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

SEZNAM POVINNÉ ČETBY  PRO 8. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

ČERVEN

Moderní literatura přelomu 19. a 20. století - francouzští proklatí básníci                                                             

KVĚTEN

Česká venkovská a realistická tvorba, Literatura konce 19. století

DUBEN

Ruchovci, Lumírovci, Česká venkovská a realistická próza

BŘEZEN

Světová realistická literatura, Májovci, Ruchovci a Lumírovci

ÚNOR

Národní obrození - dokončení, Světová realistická literatura

LEDEN

Národní obrození (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha, B. Němcová)

PROSINEC

Národní obrození

LISTOPAD

Národní obrození

ŘÍJEN

Světový romantismus

Referáty na pátek 25. 10. : Puškin (Nikita), Lermontov (Matyáš), Byron (Adam), Hugo (Lukáš), Stendhal (Julie), Poe (Ríša), Stocker (Linda), Scott (Matěj), Dumas (Adélka), Verne (Filip), Doyle (Eva), May (Natálka)

ZÁŘÍ

Klasicismus. Osvícenství. Preromantismus

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉMU DENÍKU

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 čtyři záznamy. Tři knihy si žák vybere ze seznamu doporučené četby, jeden zápis sepíše žák z knihy, kterou rád čte ve svém volném čase.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v úterý 7. ledna 2020. Pro druhé pololetí je poslední termín v úterý 2. června 2020.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Obsah knihy pište stručně v rozsahu A4.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište obsah 3 bájí, v ostatních otázkách se vyjadřujete k celému souboru.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.