Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 8.A

Vyučující: Šárka Konečná

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

SEZNAM POVINNÉ ČETBY KE STAŽENÍ ZDE.

ČERVEN

Moderní literatura přelomu 19. a 20. století - francouzští proklatí básníci                                                             

KVĚTEN

Česká venkovská a realistická tvorba, Literatura konce 19. století

DUBEN

Ruchovci, Lumírovci, Česká venkovská a realistická próza

BŘEZEN

Světová realistická literatura, Májovci, Ruchovci a Lumírovci

ÚNOR

Národní obrození - dokončení, Světová realistická literatura

LEDEN

Národní obrození (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha, B. Němcová)

PROSINEC

Národní obrození

LISTOPAD

  • Národní obrození

ŘÍJEN

  • Světový romantismus

ZÁŘÍ

  • Klasicismus
  • Osvícenství
  • Preromantismus

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉMU DENÍKU

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2018/2019 čtyři záznamy. Tři knihy si žák vybere ze seznamu povinné četby, jeden zápis sepíše žák z knihy, kterou rád čte ve svém volném čase.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 4. ledna 2018. Pro druhé pololetí je poslední termín v pátek 10. května 2019.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

  • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište obsah 3 bájí, v ostatních otázkách se vyjadřujete k celému souboru.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Osnovu čtenářského deníku můžete stáhnout zde

Příklad vyplněného čtenářského deníku naleznete zde.