Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková


ÚKOLY NA TÝDEN OD 8. 6. DO 12. 6.

Znovu všem připomínám, abyste nezapomněli do pátku odevzdat čtenářské deníky. Pokud jej neodevzdáte  v termínu, platí pravidlo, které znáte z dřívějších let. V pátek bude umožněn vstup do školy do 15 hod.

úterý: Minulý týden jsem vám zadala tři první kapitoly z Knih džunglí. Posílám pár otázek k zodpovězení.

/Files/Kateřina Julínková/Knihy džunglí_rozbor.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 1. 6. DO 5. 6.

úterý: nejdříve si přečti v prvním dokumentu Libušin soud, pak ve druhém odpověz na položené otázky.

/Files/Kateřina Julínková/rukopis_zelenohorsky.docx

/Files/Kateřina Julínková/úkoly k RZ.docx

/Files/Kateřina Julínková/8_rocnik-doporucena cetba.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 25. 5. DO 29. 5.

/Files/Kateřina Julínková/8_rocnik-doporucena cetba.docx

úterý: učebnice str.200/úkoly č.7,8 : Vytvoř dokument a vypracuj oba úkoly. Neposílej mi odpovědi pouze mailem (Ivo, Lukáš), vždy je chci vložené do dokumentu, abych si ho mohla uložit a vytisknout. Různé kopírování zpráv a zakládání dokumentů místo vás mě velmi zdržuje.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 18. 5. DO 23. 5.

Chválím všechny, kdo si dali práci s interpretací textu. je vidět, že když chcete, jste velmi tvůrčí a šikovní. Posílám poslední list na Opilý koráb. Komu se báseň zalíbila, může si ji vyhledat a přečíst celou.

/Files/Kateřina Julínková/opilý koráb3.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 11. 5. DO 15. 5.

úterý: Vypracujte pracovní list s názvem Opilý koráb2

/Files/Kateřina Julínková/opilý koráb2.docx

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD 4. 5. DO 8. 5.

úterý: Vypracujte pracovní list s názvem Opilý koráb. Odpovíte v něm na 5 otázek týkajících se prokletých básníků. Zároveň posílám slavnou Rimbaudovu báseň. Zatím stačí, když si ji pozorně přečtete, příští týden ji budete rozebírat a hledat v ní různé básnické figury.

/Files/Kateřina Julínková/Opilý koráb.docx

Úkol mi zašlete během úterý.

Dočtěte si již celou povídku Kuře melancholik, pod číslo 4 mi napište ve svém dokumentu obsah z posledních stránek. Až budete mít vše zapsáno (čtyři body s po sobě následujícími čtyřmi obsahy), ještě mi nic neposílej. Příští týden dodám problémové otázky k textu, na které budete odpovídat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 27. 4. DO 1. 5.

úterý: Vypracujte pracovní list s názvem Dekadence (přečtěte si obě básně, uvědomte si dle zápisu v sešitě typické rysy dekadence a splňte úkoly). List mi pošlete během úterý.

/Files/Kateřina Julínková/dekadence.docx

Přečti si dalších 15 stran příběhu Kuře melancholik od J. K. Šlejhara a zapiš obsah do dokumentu, (ve kterém už máš dva předešlé obsahy), pod číslo 3. (po str. 43   ...k novým nekonečným příkořím...)

ÚKOLY NA TÝDEN OD 20. 4. DO 24. 4.

úterý: Vypracujte pracovní list s názvem Zdechlina (jedná se o rozbor básně Charlese Baudelaira, kterého probíráme v literatuře). Úkol mi zašli nejpozději ve středu.

Založ si dokument s názvem Kuře melancholik. Pod číslem 1 mi pár větami napiš obsah prvních 13 stran, které jsi měl(a) přečíst do dneška. Pod číslem 2 zapiš obsah z dalších 15 stran až po str. 28 (do věty A bylo těch rozkazů nemálo.) Celý dokument mi pošleš na pokyn až v květnu po přečtení celého příběhu.

/Files/Kateřina Julínková/zdechlina.docx

ÚKOLY NA TÝDEN OD 14. 4. DO 17. 4.

úterý: četba Keře melancholik zadaná v literatuře. Čtěte pozorně, připravím si pro vás problémové úkoly, ráda si knížku přečtu ještě jednou zároveň s vámi.

ÚKOLY NA TÝDEN OD 6. 4. DO 10. 4.

úterý: vzhledem k tomu, že píšete v literatuře test, nemáte jiný úkol z literárního semináře. Nezapomeňte však na otázky z minulého týdne ( do 7. 4.)

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30.3. DO 3. 4. 

úterý: v učebnici si přečti ukázky autorů, o nichž jsi dělal zápis v literatuře. (str.164-178), přičemž se zaměř na ukázku od Aloise Jiráska.

vytvoř si dokument a pojmenuj jej: Problémové úkoly. Pak vypracuj otázku na str. 179/2 a 180/12.

Úkol mi pošli ke kontrole do úterka 7. 4. 

PRO TY, CO JEŠTĚ  NEPŘEČETLI POVÍDKU MALOSTRANSKOU OD JANA NERUDY ZNOVU VKLÁDÁM ODKAZ

/Files/Kateřina Julínková/povidky_malostranske.pdf

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3.

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

Úkol na 31.3.: V zhledem k tomu, že jste se již důkladně seznámili se třemi sbírkami Jana Nerudy (alespoň někteří) vkládám sem na stránky také sbírku Vítězslava Hálka: Večerní písně. Vaším úkolem bude srovnat jazyk obou dvou básníků (jaká používají slova, jaký je verš) a potom tématické zaměření jejich tvorby ( o čem sbírky jsou). Jde mi o zachycení rozdílů mezi oběma autory. Napovědět by vám mohl i jejich život (to jak žili, s kým se stýkali, co dělali, což si můžete vyhledat).

Úkol mi pošlete pod názvem Hálek+Neruda  a vaše jméno k tomu.

/Files/Kateřina Julínková/vecerni_pisne.pdf

Dále bych vám chtěla nabídnout  dvě povídky od Vítězslava Hálka, obě moc hezké. Muzikantská Liduška byla také zfilmována jako film pro pamětníky. Mně osobně se moc líbí povídka Na vejminku, i když je dost smutná. Hálek píše v obou povídkách o životě na venkově a charakterech venkovských lidí. Jednu z povídek si přečtěte a zapište její obsah do čtenářského deníku. Zkontroluji až po příchodu do školy (doufám, že to bude už někdy v květnu, když vševhno dobře půjde).

/Files/Kateřina Julínková/muzikantska-liduska.pdf

/Files/Kateřina Julínková/Na-vejminku-1557527813.pdf

 

 

 

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

SEZNAM POVINNÉ ČETBY  PRO 8. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

ČERVEN

Moderní literatura přelomu 19. a 20. století - francouzští proklatí básníci                                                             

KVĚTEN

Česká venkovská a realistická tvorba, Literatura konce 19. století

DUBEN

Ruchovci, Lumírovci, Česká venkovská a realistická próza

BŘEZEN

Světová realistická literatura, Májovci, Ruchovci a Lumírovci

ÚNOR

Národní obrození - dokončení, Světová realistická literatura

LEDEN

Národní obrození (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha, B. Němcová)

PROSINEC

Národní obrození

LISTOPAD

Národní obrození

ŘÍJEN

Světový romantismus

Referáty na pátek 25. 10. : Puškin (Nikita), Lermontov (Matyáš), Byron (Adam), Hugo (Lukáš), Stendhal (Julie), Poe (Ríša), Stocker (Linda), Scott (Matěj), Dumas (Adélka), Verne (Filip), Doyle (Eva), May (Natálka)

ZÁŘÍ

Klasicismus. Osvícenství. Preromantismus

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉMU DENÍKU

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 čtyři záznamy. Tři knihy si žák vybere ze seznamu doporučené četby, jeden zápis sepíše žák z knihy, kterou rád čte ve svém volném čase.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v úterý 7. ledna 2020. Pro druhé pololetí je poslední termín v úterý 2. června 2020.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Obsah knihy pište stručně v rozsahu A4.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište obsah 3 bájí, v ostatních otázkách se vyjadřujete k celému souboru.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.