Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková

  Ivo Theo Filip Adam Eva  Lukáš Julie Nikita Ríša Adélka Matěj Linda Matyáš Natálka
Neruda-sbírkydo 24.3. ano ano ano ano ano ano ano ano   ano ano ano ano ano
Neruda-povídkydo 31.3. ano ano ano ano ano   ano ano ano ano   ano ano ano
Neruda_Hálekdo 31.3. ano   ano ano ano   ano   ano ano ano ano ano ano

otázky str.179/2,12  do 7.4.

                           
                             

Stále mi všichni nedodali rozbor básní Jana Nerudy, který jste měli odevzdat  do 24. 3.

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30.3. DO 3. 4. 

úterý: v učebnici si přečti ukázky autorů, o nichž jsi dělal zápis v literatuře. (str.164-178), přičemž se zaměř na ukázku od Aloise Jiráska.

vytvoř si dokument a pojmenuj jej: Problémové úkoly. Pak vypracuj otázku na str. 179/2 a 180/12.

Úkol mi pošli ke kontrole do úterka 7. 4. 

PRO TY, CO JEŠTĚ  NEPŘEČETLI POVÍDKU MALOSTRANSKOU OD JANA NERUDY ZNOVU VKLÁDÁM ODKAZ

/Files/Kateřina Julínková/povidky_malostranske.pdf

ÚKOLY NA TÝDEN OD 23.3. DO 27.3.

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

Úkol na 31.3.: V zhledem k tomu, že jste se již důkladně seznámili se třemi sbírkami Jana Nerudy (alespoň někteří) vkládám sem na stránky také sbírku Vítězslava Hálka: Večerní písně. Vaším úkolem bude srovnat jazyk obou dvou básníků (jaká používají slova, jaký je verš) a potom tématické zaměření jejich tvorby ( o čem sbírky jsou). Jde mi o zachycení rozdílů mezi oběma autory. Napovědět by vám mohl i jejich život (to jak žili, s kým se stýkali, co dělali, což si můžete vyhledat).

Úkol mi pošlete pod názvem Hálek+Neruda  a vaše jméno k tomu.

/Files/Kateřina Julínková/vecerni_pisne.pdf

Dále bych vám chtěla nabídnout  dvě povídky od Vítězslava Hálka, obě moc hezké. Muzikantská Liduška byla také zfilmována jako film pro pamětníky. Mně osobně se moc líbí povídka Na vejminku, i když je dost smutná. Hálek píše v obou povídkách o životě na venkově a charakterech venkovských lidí. Jednu z povídek si přečtěte a zapište její obsah do čtenářského deníku. Zkontroluji až po příchodu do školy (doufám, že to bude už někdy v květnu, když vševhno dobře půjde).

/Files/Kateřina Julínková/muzikantska-liduska.pdf

/Files/Kateřina Julínková/Na-vejminku-1557527813.pdf

 

 

 

SEZNAM POVINNÉ ČETBY PRO 9. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

SEZNAM POVINNÉ ČETBY  PRO 8. ROČNÍK KE STAŽENÍ ZDE.

ČERVEN

Moderní literatura přelomu 19. a 20. století - francouzští proklatí básníci                                                             

KVĚTEN

Česká venkovská a realistická tvorba, Literatura konce 19. století

DUBEN

Ruchovci, Lumírovci, Česká venkovská a realistická próza

BŘEZEN

Světová realistická literatura, Májovci, Ruchovci a Lumírovci

ÚNOR

Národní obrození - dokončení, Světová realistická literatura

LEDEN

Národní obrození (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Sabina, K. H. Mácha, B. Němcová)

PROSINEC

Národní obrození

LISTOPAD

Národní obrození

ŘÍJEN

Světový romantismus

Referáty na pátek 25. 10. : Puškin (Nikita), Lermontov (Matyáš), Byron (Adam), Hugo (Lukáš), Stendhal (Julie), Poe (Ríša), Stocker (Linda), Scott (Matěj), Dumas (Adélka), Verne (Filip), Doyle (Eva), May (Natálka)

ZÁŘÍ

Klasicismus. Osvícenství. Preromantismus

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉMU DENÍKU

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 čtyři záznamy. Tři knihy si žák vybere ze seznamu doporučené četby, jeden zápis sepíše žák z knihy, kterou rád čte ve svém volném čase.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v úterý 7. ledna 2020. Pro druhé pololetí je poslední termín v úterý 2. června 2020.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Obsah knihy pište stručně v rozsahu A4.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište obsah 3 bájí, v ostatních otázkách se vyjadřujete k celému souboru.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.