Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 8.A

 

Vyučující: Veronika Pešinová

 

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9. Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

              Test nepravidelná slovesa s vazbou

              Učebnice: Introduction str. 3 - 5

16.9 - 20.9 Unité 1 L1,2,3 Mes affaires; přivlastňovací zájmena      samostatná zájmena     téma:vymyšlená identita Qui je suis?   

                        Hádání věcí a jejich popis Qu'est-ce que c'est?     adjektiva 

               Učebnice str. 6-9

               Test U 1, L 2, 3

 

Říjen         

23.9 - 4.10       Unité 1, Lekce 4; Tři mušketýři a Alexandre Dumas, píseň A Paris, opakování předložek, školní pokyny a základní komunikace ve střídě

                   Učebnice str. 9 - 13

                   Test z Unité 1 

7.10 - 18.10    Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester    základní charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata  členy   zápor  

                                            opakování přivl. zájmen

                             Učebnice str. 14 - 19

                   Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10  Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury 

 

Listopad

1.11 - 15.11     Unité 3 , Lekce 1, 2     Jídlo, vaření, v restauraci        Au restaurant, article partitif, des recettes

                   Učebnice str. 22 - 25

                              Presentation sous la forme:   Apprentissage en action

 

18.11 - 29.11   Unité 3. Lekce 4 a opakování    On récapitule les alimetns et la santé  Villes et régions de France; aimer, adorer, détester...

                   Učebnice str. 26 - 31 

                   Shrnující test

 

Prosinec

2. 12 - 13.12.  Unité 4 Introduction  Je veux .... Je voudrais ... a kolokace  Delf A1 

                   Test      vouloir  rozhovor v restauraci   ex. d'écoute Delf A1

 

 

16.12 - 20.12  Koleda: Le Petit Papa Noel , film Tout commence demain

 

Leden

 

6. - 17.1        Unité 1 - 4 opakování

                   Unité 4  Volný čas a koníčky, sporty, hry, hudební nástroje, předložky, členy, hodnotící přídavná jména ; Město, kde žiji

                   Pololetní písemná práce 7.1