Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 8.A

 

Samostudium z důvodu karantény

 

 

 Bonjour à tous mes francophones

 

Dobrovolný úkol za odměnu ;)

 

1/Poslechněte si píseń od Edith Piaf přezpívanou ZAZ. 

https://www.youtube.com/watch?v=6A_lOwSnS8c

 

2/ I když všemu nerozumíte, pokuste se podle poslechu doplnit některá slova do textu písně:

/Files/pesinovaveronika/la-vie-en-rose-interpretee-par-zaz.doc

 

3/ Zkontrolujte text písně podle původní verze Edith Piaf, s titulky a anglckým překladem: 

https://www.youtube.com/watch?v=_mEQiVy1q78

 

BONNES VACANCES!

VP

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ÚKOLY NA 8. - 13.6

Bonjour tout le monde!

1/ Přepište si následující dialog do sešitu Fj.  (Upravte tak, abyste si vybrali jen jeden druh zboží)

/Files/pesinovaveronika/boulangerie-dialogue _8A_9A.docx

 

2/ Na základě tohoto rozhovoru napište vlastní dialog, kde kupujete své mamince dárek k narozeninám. 

Úkol 2 pošlete k opravě. 

Bonne semaine!

VP

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

 

 

Milí žáci z 8A, 

děkuji Vám všem, kteří jste se vyrovnali s náročným novým učivem a bravurně zopakovali již osvojené. Bravo! 

Nepředpokládám, že nové učivo budete ovládat aktivně, ale ocením, když budete mít o něm povědomí. Důležité je, že jste zůstali v kontaktu s tímto krásným jazykem - francouzštinou. 

 

Při závěrečném hodnocení budou hrát hlavní roli známky do 10.3, dále Vaše aktivní účast ve výuce na dálku a vysledky z ní. V případě nerozhodné známky budu přihlížet ke známce z pololetí. 

Srdčně Vás všechny zdravím, přeji krásné prázdniny plné dobrodružství a těším se na naše další setkávání.

VP

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

ÚKOLY NA 8. - 13.6

Bonjour tout le monde!

 

1/ Opakujte věty po mluvčím z videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=fq_4V-Ia1z0

2/ Práce se slovníkem: Vypište si všechna neznámá podstatná jména do slovníčku Vocabulaire, najděte jejich český ekvivalent ve slovníku a výrazy se naučte. 

3/ Nová, naučená,  slova použijte ve větách. Věty pište do sešitu FR. 

4/ Najděte ve videu sloveso: scházet dolů (po schodišti) / = jít  dolů/   - je nepravidelné, najděte si na internetu jeho časování  - vypište do sešitu Grammaire a naučte se ho

5/ Najděte ve videu sloveso : stoupat nahoru (po schodišti)  /= jít nahoru/  - je pravidelné, zapište do Vocabulaire 

6/ Opakujte po rodilé mluvčí: https://www.youtube.com/watch?v=pb8ePi6wEgE

 

7/ Odpovězte na věty na základě obrázku. Použijte slovník. 

 ***/Files/pesinovaveronika/description 9A.docx

 

 

 

ZÁPIS Z ÚKOLU 2, 3, 4 , 7 VYFOTTE A POŠLETE. 

 

 

Bonne semaine!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 1. - 5.6

BONJOUR MES AMIS!

1/ Ke splnění prvního úkolu budete potřebovat pracovní sešit, strana 47, a hrací kostku. Cílem je doplnit text v dolní části stránky.  V prvním sloupci máte písmena (A- F) ke každému písmenu si hoďte kostkou a podle výsledku doplňte z řádku odpovídající francouzský výraz.

***Doplněný text přepište do sešitu FR, přeložte do čj a pošlete mi ho!*** 

 

2/ Na základě následujícího videa si zopakujte vyjádření času ve fj.

***Najděte ve videu a vypište si do Vocabulaire výrazy: ráno, poledne, odpoledne, večer, půlnoc.*** 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU

 

3/ A nyní zopakujte hodiny zakreslením do obrázků,*** vlepte (nebo nakreslete)  do sešitu FR***/Files/pesinovaveronika/quelle-heure-estil-feuille-7A 8A 9A.doc

 

4/ Rozšiřte si slovní zásobu týkající se vyjádření času a ***najděte v PRVNÍM DIALoGU TOHOTO VIDEA výrazy***: pozdě, včas, s předstihem

https://www.youtube.com/watch?v=TSvbeOZ4F5w

Vypište do Vocabulaire, vyfoťte, pošlete! 

 

BONNE SEMAINE A VOUS TOUS!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 25 - 30.5

 

Bonjour! 

 

***Zhlédněte tuto bajku a vypište do sešitu FR alespoň 5 zvířat a jejich charakteristické vlastnosti (přídavná jména), které jsou zmíněny: 

https://www.youtube.com/watch?v=STb_QERzEck

 

 Učebnice, strana 77/2  První odstavec : Habiter  à Paris au Moyen Âge, en 1320 ...

*** S pomocí slovníku přeložte tento odstavec do češtiny do sešitu FR. 

 

*** Oba splněné úkoly mi pošlete k opravě.

 

Bonne semaine à vous!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ÚKOLY NA 18 - 22.5

Bonjour tout le monde!

 - Opakování: Vyplňte pracovní list, používejte slovník, vyhledávač, je-li potřeba. /Files/pesinovaveronika/Révision _ 8 a 9 A.docx

 - Zhlédněte video a na jeho základě naformulujte nejméně 5 rad, jak se učit cizím jazykům. https://www.youtube.com/watch?v=yx8ZU8JKUaE

  Pracovní list i ofocený sešit mi pošlete k opravě!

PASSEZ UNE BONNE SEMAINE! 

vp

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 11. - 15.5

 

Bonjour!

Zhlédněte video a vypište si do sešitu alespoň 8 vět (frází, výrazů) které jsou podle dotázaných důležité pro cestování po Francii. 

 - https://www.youtube.com/watch?v=ACGDaw_kYKM   Pošlete mi zápis i s překladem do čj. 

 

 - Příručka k učebnici str. 47 vypište si do Vocabulaire veškerou neznámou slovní zásobu z této strany a naučte se ji.

Sloveso "Rire"  - smát se je nepravidelné. Naučte se jej s videem: https://www.youtube.com/watch?v=F5xvCjTtVxY    a zapište si jej do sešitu Grammaire (nebo k mandale nepravidelných sloves). Přidáte-li k tomuto slovesu předponu "sou-" , znáte i sloveso usmívat se = sourire. Časuje se stejně. 

 - Procvičení v pracovním sešitě strana 70/1,2  Vyplňte, vyfoťte, pošlete. 

Passez une bonne semaine!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Úkoly  na 4.5 - 7.5

 

Bonjour tout le monde!

Zhlédněte toto video, zapněte si k němu titulky a vypište do sešitu FJ alespoň 3 způsoby, jak je možné chránit naši planetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=skL_sMXgApg&list=PLIHPs7KnpPqzT1gz6OsdK__BySIY_J_s7&index=1

Pokud nějaké části nerozumíte, použijte slovník! Text vyfoťte a pošlete mi ho. 

 

Příručka strana 43. Vypište si do sešitu Vocabulaire slovní zásobu, která Vám je neznámá, a naučte se ji. Výslovnost si můžete ověřit na seznam.slovnik. 

Bonne semaine!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 27 - 30.4.

 

BONJOUR CHERS AMIS!

Pracovní sešit strana 59:  Opakování tématu svátků  (odpovězte na otázky) a oblečení (napište slovíčka i se členem). Vyplňte a pošlete mi celou stranu. 

 

Zhlédněte video, udělejte si náčrtek domu do sešitu FJ a popište jeho části podle videa. Slovíčka se naučte opakováním s videem. https://www.youtube.com/watch?v=4V2srYL1VC0

 

Voilà! 

Bonne journée!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Bonjour à tous et à toutes!

 - Vezměte si naši mandalu nepravidelných sloves a tvary si zopakujte. Přidáme nepravidelné sloveso COURIR - běžet. Udělejte si prosím zápis do sešitu Grammaire podle tohoto videa: 

    https://www.youtube.com/watch?v=N3A7nK6lDaw

- Vyplňte pracovní list na nepravidelná slovesa v přítomném čase (ověřujte podle knih, sešitů i internetu, za správné řešení Vás čeká 1) 

  /Files/pesinovaveronika/conjugaison-des-verbes-irreguliers9A_8A.doc

- Zhlédněte toto video a naformulujte do sešitu FR  alespoň 3 názory, co říkají oslovení lildé ve videu, 1/ O Paříži    2/ O Pařížanech.

https://www.youtube.com/watch?v=bb4zvZdrMz4

 

Pracovní list i zápis mi pošlete!!

J'ai hâte de vos réponses! VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na 14. - 17.4

 

Bonjour mes amis!

   Další téma lekce 8 :  Les Fêtes en France

- Učebnice str. 69 /1   Cvičení 1 Vám představí 6 nejdůležitějších svátků ve Francii. S pomocí slovníku nebo příručky si o těchto svátcíh přečtěte a odpovězte na otázky 1 - 5 (jsou součástí     cv. 1)  Odpovědi zapište do sešitu FR. 

  Zkontrolujte správnost zde: /Files/pesinovaveronika/Učebnice 69_1_8a9A.docx

 - Zhlédněte toto video o Státním svátku Francie oslavujícím pád Bastily : https://www.youtube.com/watch?v=EqcbPTNNQkY&t=100s 

    Odpovězte na tyto otázky: Quand est-ce qu'on fête la prise de la Bastille? Comment est-ce qu'on  célèbre cette Fête nationale ? (popište alespoń tři způsoby, jak je svátek slaven)

    Odpovědi vyfoťte a pošlete mi je, úkol Vám ohodnotím. 

   VP

 

 

ÚKOLY NA 7.4

 

Bonjour tout le monde!

 - Oprava úkolů z minulého týdne. Do sešitu FR si opravte státy, obyvatele, A POZOR jazyky - tam bylo nejvíce chyb.

/Files/pesinovaveronika/8 a 9A CORRnationalités.pdf

    Shodu přídavného jména s podstatným opravte vypsáním celé věty. Řešení: 

/Files/pesinovaveronika/Scan 8 a9A cor Adjectifs.29.57.pdf

- Oprava úkolu z pracovního sešitu: 

/Files/pesinovaveronika/Scan Prac s _obleceni.59.46.pdf

 

 -  Doplňte text básničky o Velikonocích pomocí šesti slov v prvním řádku. POUŽIJTE K TOMU SLOVNÍK. Básničku si přepište do sešitu, vyfoťe ji a pošlete mi ji. Nová slovíčka do Vocabulaire. Básnička k doplnění: /Files/pesinovaveronika/Básnička_Velikonoce.docx

 

 

Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Pâques, entourés de vos proches et sous un beau soleil printanier!

VP

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

BONJOUR MES ELEVES!

- Opakování národností a přídavných jmen:

Vyplňte, prosím, tyto dva pracovní listy a pošlete mi je na mou e-mailovou adresu: vpesinova@seznam.cz do sobotního večera 4.4

 1) Fiche - adjectifs:/Files/pesinovaveronika/adjectifs accord.docx  

 2) Fiche - nationalités: /Files/pesinovaveronika/Les pays, nationalités_9A_na4_4.docx

 Tato práce bude hodnocena známkou. Bon courage, alors! 

 

 - Příručka strana 38 k lekci 8. Vypište si neznámá slovíčka do slovníčku Vocabulaire a naučte se je. (Sloveso se déguiser  i s předložkovou vazbou  en   )

 - Procvičení v pracovním sešitě str. 54/1,2      Poté vypracujte i cvičení 4, které je pro Vás opakováním časování zvratných sloves (podobně jako s'appeler)

Kontrola strany 54 zde:  /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 22.59.46.pdf 

Restez en bonne santé! VP

PS: Pokud Vám cokoli nebude jasné nebo budete potřebovat dovysvětlení, pište nebo volejte mezi 10.00 -12.00 hodinou ranní (603994314) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Učivo k samostudiu z předešlých týdnů:

- naučte (zopakujte ) národnosti v mužském a ženském rodě s tímto videem, opakujte nahlas: https://www.youtube.com/watch?v=zt1Se2Knufo  

   vypište si nejméně dvanáct národností do sešitu FR. a naučte se je

- procvičte národnosti na tomto cvičení:  https://www.youtube.com/watch?v=tmYUeaevGGY

 - zopakujte si přídavná jména a vypište a doučte se ty, které jste neznali : https://www.youtube.com/watch?v=aTxJBzgPsx4

po návratu budu vybírat všechny sešity! 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 - Příručka k učebnici str. 34, 35 do slovníčku Vocabulaire  vypiš slovíčka z tabulek "Vocabulaire" a nauč se je (zopakuj) - pokud si nejsi jistý/á výslovností, poslechni si ji z internetového slovníku např: https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/

 - zhlédni pozorně tato videa: https://www.youtube.com/watch?v=fho0yuJ4Fag&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8

 - https://www.youtube.com/watch?v=uVP5hqPHMNE&list=PLQjeRjtj84RZ6m3OAQUxKF1k2MMDhANR8&index=5

 - Nyní si do cvičného sešitu fr. nakresli postavu a popiš části těla i obličeje ve fj. (Můžeš přidat i další části, které znáš nebo si vyhledáš). Znáš alespoň 15 názvů částí lidského těla? Pokud ne, douč se je. 

 - pracovní sešit str. 49/4: procvičení přivlastňovacích zájmen 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě str. 48/1, 2   49/1,4    50/3 .  Pokud potřebuješ, použij internetový slovník např. slovnik.seznam.cz

K zopakování přivlastňovacích zájmen:   https://www.youtube.com/watch?v=CzeEtUE46d8    a      https://www.youtube.com/watch?v=KyjeqZLODa8

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Francouzský jazyk

Vyučující: Veronika Pešinová

« Les limites de ma langue sont les limites de mon univers »  Ludwig Wittgenstein

 

Září 

2.9 - 13.9. Opakování gramatiky, slovní zásoby, nácvik konverzace a rozhovorů A1

              Test nepravidelná slovesa s vazbou

              Učebnice: Introduction str. 3 - 5

16.9 - 20.9 Unité 1 L1,2,3 Mes affaires; přivlastňovací zájmena      samostatná zájmena     téma:vymyšlená identita Qui je suis?   

                        Hádání věcí a jejich popis Qu'est-ce que c'est?     adjektiva 

               Učebnice str. 6-9

               Test U 1, L 2, 3

 

Říjen         

23.9 - 4.10       Unité 1, Lekce 4; Tři mušketýři a Alexandre Dumas, píseň A Paris, opakování předložek, školní pokyny a základní komunikace ve střídě

                   Učebnice str. 9 - 13

                   Test z Unité 1 

7.10 - 18.10    Unité 2, Lekce 1, 2 ;  Aimer , adorer, apprécier, admirer, détester    základní charakteristika postav učebnice  Rodina  Zvířata  členy   zápor  

                                            opakování přivl. zájmen

                             Učebnice str. 14 - 19

                   Test  - slovesa + kolokace

21.10 - 31.10  Unité 2, Lekce 3, 4; Moje rodina      vyjádření věku   způsoby kladení otázek  jazykové hry na zjištění informací o spolužácích

                                         Projekt    Medailonek známé osobnosti francouzské kultury 

 

Listopad

1.11 - 15.11     Unité 3 , Lekce 1, 2     Jídlo, vaření, v restauraci        Au restaurant, article partitif, des recettes

                   Učebnice str. 22 - 25

                      Présentation sous la forme:   Apprentissage en action

 

18.11 - 29.11   Unité 3. Lekce 4 a opakování    On récapitule les alimetns et la santé  Villes et régions de France; aimer, adorer, détester, apprécier, admirer...

                   Učebnice str. 26 - 31 

                   Shrnující test

 

Prosinec

2. 12 - 13.12.  Unité 4

                   Introduction  Je veux .... Je voudrais ... a kolokace  Delf A1 

                   Test       Rozhovor v restauraci   ex. d'écoute + Delf A1

 

 

16.12 - 20.12  Koleda: Le Petit Papa Noel , film Tout commence demain

 

Leden

 

6. - 17.1        Unité 1 - 4 opakování

                   Unité 4  Volný čas a koníčky, sporty, hry, hudební nástroje, předložky, členy, hodnotící přídavná jména ; Město, kde žiji

                   Pololetní písemná práce 7.1, nácvik Delf A1

                   

20. - 31. 1      Unité 5 L 1  Moje město 

                   Paříž, zajímavá místa v Paříži, architektura Paříže, Mon week-end idéal, dopravní prostředky, opakování nepravidelných sloves

 

Únor

 

3. - 14.2       Unité 5  L 2 3   Orientace v prostoru, popis cesty, budovy, obchody, nakupování

                   Projekt Les saisons

                   Test z Unité 5 Slovní zásoba z projektu a z dopňkových aktvivit

                   Píseň Joe Dassin Aux Champs - Élysées 

                  Test

 

Březen

2.- 13.3        Unité 6   Présenter son emploi du temps, Dire l'heure, la routine, les verbes pronominaux, 

                 Opakování budoucí čas

                  Vidéo  - En famille et Dessin animé: La journée

                  Test