Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 8.A

Vyučující: Kateřina Julínková

ČERVEN

ČERVEN

V pátek 7. 6. píšeme kontrolní práci. Bude tam obsah 5.- 10. lekce, tedy slovíčka z těchto lekcí, překlady, a hlavně cvičení - vše z učebnice. Nebude chybět tabulka nepravidelných sloves.

KVĚTEN

24. 5. nepravidelné sloveso vivre, na středu se naučte správně číst zápisy o jednotlivých zvířatech.

Ve středu 29.5. píšeme testík na slovíčka desáté lekce. Stále si opakujeme nepravidelná slovesa, určitě se objeví v závěrečném testu.

dokončujeme desátou lekci. Naučte se ukazovací zájmena a slovíčka.

DUBEN

V pondělí 15. 4. píšeme čtvrtletní práci z francouzštiny Révision. Zopakujte si časování všech sloves ve známých časech. Konkrétní gramatika tam nebude, jde většinou o cvičení, co jsme v poslední  době společně dělali v učebnici nebo na pracovních listech. Jde mi spíš o porozumění a pohotové a smysluplné odpovědi. otázky či doplnění.

BŘEZEN

nezapomeňte na pátek DÚ z pracovního listu, počasí v jednotlivých městech. Použijte co nejvíce vět o počasí, co znáte.

na pátek 5. 4. si zopakujte věty  k tématu U lékaře

v pátek 29. 3. proběhne opakování všech vět o počasí

na  pondělí 25. 3.  zopakujte slovíčka 7.,8. a 9. lekce včetně větiček Retiens

na pátek 22. 3. dokončete úkol z prac.listu 41/6 a zopakujte jména měsíců a ročních období

na 15. 3. druhá část vět o počasí

umíme tyto časy: přítomný, minulý (passé composé) a budoucí  (future proche a future simple). Stále si opakujte jejich koncovky a tvary nepravidelných sloves.

opakujte si nepravidelná slovesa (vzadu v učebnici str. 183 všechna s výjimkou attendre)

máme přečten text A 9.lekce + slovíčka celé 9.lekce

LEDEN

oprava pololetní práce

opakování přivlastňovacích zájmen

nové učivo začneme probírat vzhledem k vysoké nemocnosti až po jarních prázdninách, do té doby opakujeme passé composé u dosud probraných pravidelných i nepravidelných sloves.

v pondělí pokračujeme procvičováním passé composé

kdo nebyl zkoušen z vět (U doktora)  bude v pondělí nebo ve středu

u časování slove záleží na každém písmenku

v pátek 18.1. píšeme pololetní písemku. Bude tam shrnutí osmé lekce (slovíčka, cvičení, gramatika) + fráze U doktora + časování pravidelných i nepravidelných sloves ve všech časech, co umíme. 

 

PROSINEC

shoda přídavného jména s rodem a číslem

opakujte si celou šestou lekci

nepravidelná slovesa všechna + dormir

slovesné časy přítomný, blízká budoucnost (FP), minulý (PC)

učte se věty U doktora

LISTOPAD

1. 11. Co bude na kontrolní práci: Zopakujte si 7.lekci a nepravidelná slovesa.

V pátek 2. 11. píšeme slovíčka z 8.lekce, která jsem měla zkoušet ve středu. 

ŘÍJEN

V říjnu jsme začali 8.lekci. Uvidíme se až 31.10., a tak se naučte slovíčka 8/ABCD, z pracovního listu zopakujte části lidského těla a stále vylepšujte časování nepravidelných sloves. Zopakujte si i časování sloves 2.třídy (vzor finir).

9.11. píšeme kontrolní čtvrtletní práci (co tam bude upřesním)