Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 8.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Květen

Průmyslová revoluce

Habsburská monarchie do roku 1848

Revoluce v Evropě roku 1848

Učebnice str. 52-63

Pracovní sešit str. 30-37

 

Duben

Francie císařstvím

Napoleonovy dobyvačné války

Vídeňský kongres

Národní obrození

Klasicismus a empír

Učebnice str. 38-51

Pracovní sešit str. 20-29

 

Březen

Josef II.

Rusko v 18. století

Dělení Polska

Vznik USA

Velká francouzská revoluce

Učebnice str. 28-37

Pracovní sešit str. 13-19

 

Únor

Osvícenství

Osvícensjký absolutismus

Marie Terezie

Učebnice str. 25-27

Pracovní sešit str. 12-13

 

Leden

Habsburkové po 30 leté válce

Války s Osmanskou říší

Válka o španělské dědictví

Války o rakouské dědictví

Baroko

Učebnice str. 14-24

Pracovní sešit str. 5-11

 

Prosinec 

České země po 30 leté válce

Nové evropské velmoci

Zakládání manufaktur

Učebnice str. 12-13

Pracovní sešit str. 2-4

 

Listopad

Nástup Habsburků

Protihabsburské povstání

30 letá válka

Evropa po 30 leté válce

Vznik Pruského království

Učebnice str. 6-12