Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

ZÁŘÍ

4. - 13. 9. 
Úvod do chemie, jak vznikla chemie, význam chemie, látky a tělesa - uč. str. 4 - 6

16. - 20. 9.
Zjišťování vlastností látek, uč str. 7 - 11

 

23. - 27. 9.
Chemické látky a směsi, uč. str. 12 - 14

30. 9. - 4. 10.
Roztoky, složení roztoků, uč. str. 14 - 15

 

ŘÍJEN

14.10. - 18.10.
Směsi, oddělování složek směsí, uč. str. 16 - 21

21.10. - 25.10.
Složení roztoků - hmotnostní zlomek, uč. str. 15

 

LISTOPAD

4.11. - 8.11.
Vzduch a voda, uč. str. 22 až 27