Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Chemie 8.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Hodnocení za 2. pololetí 
Při hodnocení budu vycházet jak ze známek, které děti nasbíraly do uzavření škol, tak z aktivity a včasného plnění zadaných úkolů během distanční výuky. Pokud by mělo dojít ke zhoršení prospěchu oproti prvnímu pololetí, budu kontaktovat rodiče a zvát si děti do školy na konzultaci, příp. přezkoušení.

 

Odkaz na multimediální verzi naší učebnice chemie + návod k přihlášení. Doporučuji využít při studiu, jsou tam videa všech pokusů z učebnice, ať máte tu suchou teorii trochu pestřejší:-)

 

UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.

Chemie kolem nás - pracovní listy: PL1PL2PL3PL4PL5PL6
Vyluštěné tajenky poslat do pátku 15 hodin (nemusíte skenovat listy, jen napsat tajenky).


 

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

Chemické prvky - pracovní listy: PL1PL2PL3PL4PL5PL6
Vyluštěné tajenky poslat do pátku 15 hodin (nemusíte skenovat listy, jen napsat tajenky).

 

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

Slavní chemici - pracovní listy: PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6
Vyluštěné tajenky poslat do pátku 15 hodin (nemusíte skenovat listy, jen napsat tajenky).


 

UČIVO NA OBDOBÍ 1.6. AŽ 5.6.

Neutralizace - uč. str. 75 - 76 - pečlivě prostudovat, pustit si video pokusů z multimediální učebnice (odkaz výše), udělat výpisky do sešitu a písemně (do sešitu) odpovědět na otázky "sova" 5, 6 a 7 na str. 75 dole.
Vše (včetně výpisků) prosím vyfotit a poslat do pátku 15 hodin.

Ve vlastním zájmu provádějte výpisky pečlivě, v příštím šk. roce budeme učivo opakovat a váš sešit bude pro vás jediným studijním materiálem, neboť učebnici budete odevzdávat.

Pracovní list z názvosloví kyselin neodevzdal Ríša.
 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Názvosloví kyslíkatých kyselin - video zde. Shlédnout několikrát a poté vypracovat pracovní list. Vypracovaný PL odevzdat do pátku 15 hodin.
Kyselost a zásaditost vodných roztoků - uč. str. 74 - prostudovat, udělat výpisky.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Bezkyslíkaté kyseliny - názvosloví - video zde

Kyslíkaté kyseliny - kyselina sírová, dusičná, uhličitá a trihydrogenfosforečná (zatím pouze teorie, názvosloví necháme na příští týden) - uč. str. 72 - 73 - prostudovat, udělat výpisky.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. AŽ 15.5.

Názvosloví hydroxidů - video zde - doporučuji shlédnout alespoň dvakrát. Vypracovat odpovědi na otázky 1. až 3. v uč. na str. 69 dole (vyfotit a poslat do pátku 15 h).

Kyseliny - uč. str. 70 až 71 (po Kyslíkaté kyseliny) - prostudovat, udělat výpisky.

Prosím vyfotit zápisky z minulého a tohoto týdne a poslat do pátku 15 h.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. AŽ 7.5.

Tříprvkové sloučeniny - Hydroxidy - uč. str. 68 - 69 - prostudovat, udělat výpisky.
Pustit si video pokusu "Vlastnosti hydroxidu sodného" z uč. na str. 69 (viz odkaz na multimediální učebnici výše).


 

UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. AŽ 30.4.

Názvosloví oxidů - uč. str. 64 - pečlivě prostudovat + pustit si (několikrát) toto video. Vypracovat tento pracovní list (termín odevzdání čtvrtek 7.5.).

Sulfidy - uč. str. 67 - prostudovat, udělat výpisky do sešitu.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

Pracovní list na názvosloví halogenidů zde. Termín odevzdání je pátek 15 hodin.

Oxidy - učebnice str. 65 až 66 - prostudovat a udělat výpisky do sešitu.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 13.4. AŽ 17.4.

Prohlédnout si znovu videa o názvosloví halogenidů z minulého týdne a vypracovat tento pracovní list a poslat mailem do konce týdne.

Oxidy - uč. str. 64 (nahoře) - opsat definici oxidů do sešitu. Oxid uhličitý - uč. str. 65 - prostudovat, udělat výpisky do sešitu.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Videa vysvětlující názvosloví halogenidů zde a  zde. Prosím, pusťte si obě videa několikrát, věřím, že vám pomohou názvosloví halogenidů porozumět.

Další video se týká fosforu, pusťte si ho a odpovězte na otázky na tomto pracovním listě. Vyplněný list prosím odevzdat do čtvrtka do 18 h.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

Test Kovy zde. Vypracuj samostatně, pošli do pátku 3.4. do 18 hodin. Test budu známkovat.

Halogenidy - uč.str. 62 - 63 - prostudovat tvorbu vzorců a názvů halogenidů a vyřešit do sešitu úkoly 1. až 4. na str. 63 dole. Přečíst článek o chloridu sodném a udělat výpisky do sešitu.

Prosím, abyste vyfotili vaše zápisy v sešitech (všechny, které byly doposud zadány) a poslali mi je do konce týdne mailem.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.

Opakování prvků - uč. str. 60 - vpracovat odpovědi do sešitu.
Dvouprvkové sloučeniny - uč. str. 61 - prostudovat, opsat modré rámečky do sešitu, naučit tabulku zakončení přiřazených k jednotlivým oxidačním číslům vpravo dole na str. 61.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. AŽ 20.3.

Alkalické kovy - uč. str. 58, přečíst, udělat výpisky do sešitu.
Kovy alkalických zemin - uč. str. 59, přečíst, udělat výpisky do sešitu.

Kovy - uč. str. 56 - 57, přečíst, udělat výpisky do sešitu (zlato až rtuť).