Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

11.-14.11.  Participles

                  Present Perfect  (Předpřítomný čas - opakování ze 7.ročníku)

                 Comparison - rozšíření učiva

                SP: Adam :" That ´s a fun"

 

     KPP   - čtvrtek 7.11.

   present tenses

   past tenses

   future

   used to

   too x enough

   modal verbs -past  tense

 

 7.11.    SP: Matyáš : "Boring time"

 31.10.   Opakování na KPP

              SP: Ríša "Family"

 

22.-24.10.    Modal verbs -Past tense 

                    enough  x too

                    Comparison -stupňování příd.jmen ( opakování učiva)

                   SP: Matěj : "Morning, again"

14. -17.10.   PS  x PC - stále budeme opakovat.

                    "used to " - procvičování

                      enough   x  too            

                   Adjectives -(opak. antonyma)

                  Ve středu test na slovíčka 1C.

                   SP: Adéla :" Music"

                   

 7.-10.10.   vazba  "used to"

          SP : Linda " Friends"

 

30.9.-  3.10.  Past Continuous

                     PS  x  PC

              SP:  "  Julie - "Mobile"

V pondělí 7.10. test na užití obou probíraných minulých časů.

 

23.-26.9.   Unit 1

                 Past Simple - opak. tvoření a užití

                 Irregular verbs

                 SP:  Ivo - "Plans"

  V pondělí 30.9. test na slovíčka ( Introduction + Unit 1 A).

   Zkouším  čtení a překlad článku na s. 8.

 

16.-19.9.   Future  - how to express future (opakování)

                  V úterý test na přít.časy.  !!! POZOR, ZMĚNA!:  Z organizačních důvodů test až ve středu!!!

                  SP:  Lukáš - "School"

                              

9.-12.9.  Present tenses Present simple   x Present continuous (opakování)

                Phonetic alphabet 

               Stative verbs

                text : British English  vs. American English

                SP:   Eva - "Dream"

4.-5.9.  Introduction - Present tenses

            zadání témat k "mluvním cvičením" (vždy ve čtvrtek dle rozpisu)