Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

 24.1. vV PONDĚLÍ 27.1. NEBÍ ANGLIČTINA, ALE 2 HODINY ČESKÉHO JAZYKA.

 V  úterý píšeme test na slovíčka 3AB.

OD 2.POLETÍ NEBUDOU MÍT ŽÁCI MOŽNOST PSÁT OPRAVNÉ TESTY. KAŽDÝ TEST ČI ZKOUŠENÍ JE NAHLÁŠENO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM, ABY MĚL KAŽDÝ ŽÁK MOŽNOST DANÉ TÉMA SE NAUČIT.

20.-23.1.  Relative clauses

                Parts of the body

                Should, might

V pondělí 20.1. test na slovíčka lekce 3A.

14.-16.1. Relative clauses (Vztažné věty)

                Parts of the body

13.1. KPP

6.-9.1.  Opakování na KPP      

16.-19.12. Question tags

                  souhrnné opakován učiva na KPP

                 Christmas songs

 

KPP  pondělí   13 .1. 2020

too x enough

Present perfect  x Past simple

gone  x  been

since  x  for

word   formation

question tags

conjunctions

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA -  V ÚTERÝ  17.12.  2 HODINY ČESKÉHO JAZYKA, VE STŘEDU 18.12.  2 HODINY ANGLIČTINY.

  VE STŘEDU TEST NA SPOJKY, VE ČTVRTEK  TEST NA TÁZACÍ DOVĚTKY.

9.-12.12.  Conjunctions - opak.

                Question tags

              SP: Nikita : " I can tell you..."

         songs : "Jingle bells,  Imagine"

 

2.-4.12.  Conjunctions

               Word formation  (tvoření slov odvozováním)

              SP: Theo :" That ´s  strange..."

!!  V PONDĚLÍ   9.12. BUDE TEST NA UŽITÍ PRESENT PERFECT A PAST SIMPLE.

 

V pondělí 25.11. není z organizačních důvodů AJ. Místo toho bude ČJ.

25.-29.11.  Present perfect  x  Past simple

                  Conjunctions  (rozšíření učiva)

                  SP: Natálie: "Do you know that...?"

 

18.-21.11.  v pondělí  18.11.   test na Present perfect.

                  ve středu  20.11.   test na  užití "since  x  for"

                  ve čtvrtek  21.11.  test na slovíčka Unit   2ABC

                   Present perfect  x  Past simple

                  SP: Filip: " That ´s great ..."

                    (hodina zkrácena -vzdělávací pořad)

 

11.-14.11.  Participles

                  Present Perfect  (Předpřítomný čas - opakování ze 7.ročníku)

                  since  x  for

                  gone  x  been

                SP: Adam :" That ´s a fun"

  ** At the shop

 Ve   středu 13.11. není 4 ČJ, ale 2 hodiny AJ.

  V  úterý 19.11.  není AJ , místo toho bude ČJ.

 

     KPP   - čtvrtek 7.11.

   present tenses

   past tenses

   future

   used to

   too x enough

   modal verbs -past  tense

 

 7.11.    SP: Matyáš : "Boring time"

 31.10.   Opakování na KPP

              SP: Ríša "Family"

 

22.-24.10.    Modal verbs -Past tense 

                    enough  x too

                    Comparison -stupňování příd.jmen ( opakování učiva)

                   SP: Matěj : "Morning, again"

14. -17.10.   PS  x PC - stále budeme opakovat.

                    "used to " - procvičování

                      enough   x  too            

                   Adjectives -(opak. antonyma)

                  Ve středu test na slovíčka 1C.

                   SP: Adéla :" Music"

                   

 7.-10.10.   vazba  "used to"

          SP : Linda " Friends"

 

30.9.-  3.10.  Past Continuous

                     PS  x  PC

              SP:  "  Julie - "Mobile"

V pondělí 7.10. test na užití obou probíraných minulých časů.

 

23.-26.9.   Unit 1

                 Past Simple - opak. tvoření a užití

                 Irregular verbs

                 SP:  Ivo - "Plans"

  V pondělí 30.9. test na slovíčka ( Introduction + Unit 1 A).

   Zkouším  čtení a překlad článku na s. 8.

 

16.-19.9.   Future  - how to express future (opakování)

                  V úterý test na přít.časy.  !!! POZOR, ZMĚNA!:  Z organizačních důvodů test až ve středu!!!

                  SP:  Lukáš - "School"

                              

9.-12.9.  Present tenses Present simple   x Present continuous (opakování)

                Phonetic alphabet 

               Stative verbs

                text : British English  vs. American English

                SP:   Eva - "Dream"

4.-5.9.  Introduction - Present tenses

            zadání témat k "mluvním cvičením" (vždy ve čtvrtek dle rozpisu)