Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 8.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková¨

mail: zastupce@zsmirubrno.cz

6.-10.4.

pozn. řešení úkolů z minulého týdne dodám dnes  v  11 hodin, do této doby  dávám poslední možnost těm, kteří dosud svoje řešení neposlali -RÍŠA, IVO, NATÁLKA,

                                                                                                                                                                                                               pak budu brát úkol za  nesplněný

JE 12 HODIN. PRÁCI NEPOSLALI IVO A NATÁLIE.

VE 21 HODIN ZBÝVÁ IVO.sad

/Files/irena/irena/ŘEŠENÍ ÚKOLŮ - týden od 30.3.-3.4. (út).docx

pondělí 6.4. /Files/irena/irena/Zápis AJ 6.4..docx

                      Let ´s practise the listening   " -ed and -ing adjectives" https://www.youtube.com/watch?v=I9tEYgpOQiA

                                    + one more video  just for fun       http://youtube.com/watch?v=Oo0Efv-90BM          

úterý     7.4.   1.   /Files/irena/irena/Úterý 7.docx

                      2.     TEST        /Files/irena/irena/Aj- opakování 7.4..docx

                      

středa    8.4.  /Files/irena/irena/Passive voice (Trpný rod) 8.4..docx

                     

 

30.3. -3.4.

ANGLICKÝ JAZYK

pracujte průběžně podle dnů. Máte toho dost z ostatních předmětů, proto jsem vám sama rozplánovala úkoly na jednotlivé dny. Dodržujte rozpis, je to ve váš prospěch. Předpokládám, že mnou zadanou práci děláte průběžně. Že ji vůbec neděláte, to ani nepřipouštím.  Známky z vysvědčení za 2.pololetí se vám opět promítají do přihlášek  na střední školy, přestože je nyní zcela nestandartní situace.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ TESTU /Files/irena/irena/Test AJ 31.3. - řešení.docx

1. V pondělí 30.3. si zkontrolujte všechna zadaná cvičení. 

   /Files/irena/irena/řešení cvičení z týdne od 23.-27-3-.docx

2.  V  úterý 31.3. zde bude test a) na učivo spojení 2 po sobě jdoucích  sloves a b) nového učiva z WB 71/4.2. a 4.3- zopakujte si vše, oprava nebude možná.

    Vaše odpovědi mi pošlete mailem.  

   test /Files/irena/irena/TEST 31.3..docx

3. Ve středu začněte  s novým učivem. /Files/irena/irena/UČIVO 30.3.-3.4..docx

    ( Můžete začít už v úterý, záleží na vašich časových možnostech. Učivo je opět jednoduché, kromě textu (hned první úkol), jsou všechna cvičení k novému učivu krátká.

    Pokud si něco necháte na víkend, nevadí. Správné řešení uvedených cvičení dám na stránky zase v pondělí 6.4. Jen nezapomeňte vybraná cvičení poslat včas. Děkuji. 

4. V pondělí se také podívejte  na uvedená videa s rodilými mluvčími. Znáte mě, jak jsem na tom technicky s počítači. Takže zhlédnutím oceníte mou snahu. Videa nejsou zbytečná.

    Buď se týkají probíraného učiva nebo je to pro vás procvičování poslechu a na konverzace.

   Nikdo se zatím neozval, že by měl problém se zadávanými úkoly. Tímto chápu, že zvládáte a pokračujeme dále.

   Tento týden posílá referát Natálka - " The Phone" (not the mobile phone!!)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=G80UXlmfrHA  - Improve English

https://www.youtube.com/watch?v=FfhZFRvmaVY -  Imitate English pronunciation 

!!!!!!!!!! SOBOTA 4.4. 9.30 ADAM, JULIE,NIKITA,RÍŠA, MATĚJ A NATÁLKA NEPOSLALI VYPRACOVANÉ ÚKOLY, KTERÉ JSEM CHTĚLA                                             VIDĚT  - VIZ UČIVO ZADANÉ NA TENTO TÝDEN. POŠLETE BĚHEM DNEŠKA. DĚKUJI.

ANGLICKÝ JAZYK - to practise your listening 

                https://www.youtube.com/watch?v=Fyr5WhdXoE8 - uvědomte si  vazby sloves s " to" nebo "-ing"

                          https://www.youtube.com/watch?v=xY_xiGadcgk&t=263s rozdělte si poslech na 2 části podle 2 sloupců gesta  ve videu

/Files/irena/výsledky cvičení z týdne 16.-20.3..docx

/Files/irena/AJ 8 NOVÉ UČIVO.docx

 

SAMOSTATNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA V TÝDNU OD 16.-20.3.

- slovíčka z Unit 4 B  (A už bylo zadáno dříve) -  vyzkoušejte si na CD - ROMu   z prac.sešit část Vocabulary Unit 4 /1

   WB s.34 /1,2 - řešení příští týden

- ze sešitu budete umět  typy spojení 2 sloves, která jdou za sebou ( pomocí " to" nebo " doplnění- ing"),

  naučte se je nazpaměť a sami si vyhledejte rozdíl ve významu prvního slovesa ve spojení  u užití obou typu spojení u tzv. 4.  skupiny - viz zápis v  sešitě 

   !!! ověřte si svoje znalosti na v CD-ROMu  z WB Grammar - Unit 4 /1, 2, 3, 4 - poslední cvičení je na slovesa ze sk. 4 (viz úkol výše)

- SB. 52 text - čtení a překlad (písemný, později vyberu nebo mi ho postupně pošlete mailem - napíšu  konkrétní osoby ze třídy),

   úkoly  s.52/ cv. 1 - vypsat do sešitu správné odpovědi

                        cv. 2 - písemně odpovědět celou větou odpovědi do sešitu

     + CD - ROM  Culture Unit 4/ 1 (Robin Hood) 

Svoje referáty mi emailem pošlou : Matyáš - Umbrella (tento týden)

                                                            Linda - Aeroplane ( další týden)

.....................................................................................................................................................

 2.-5.3.  Unit 4

            Spojení dvou sloves : "To  x  - ing constructions"

               

 Ve středu 4.3. test - " -Disagreement".

 V pondělí 2.3.  test na  "So do I // Neither do I" .

  speech: Theo : " Calculator ".

24.-27.2.   opak. "So do I - Neither do I"

                  slovní zásoba - Health (Unit 3)

 

  Po prázdninách má referát Adam - "Wheel".

ÚKOLY :   PŘEKLAD TEXTU (kopie z uč. s.41 )    a umět rozhovor ( WB 27/7,viz zápis v sešitě) - MÍT NACHYSTÁNO PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

10.-13.2.  So do I / Neither do I

      speech : Eva " Television"

                      Filip " Alarm clock"

  V PONDĚLÍ 10.2. BUDOU 2 HODINY AJ, NEBUDE DĚJEPIS.

  V ÚTERÝ 11.2.   2.HOD.  DĚJEPIS  MÍSTO  PONDĚLÍ.

3.- 6.2.   Opakování učiva, poslech s porozuměním

 27.-30.1. poslech s porozuměním, opak.učiva

 24.1. V PONDĚLÍ 27.1. NENÍ ANGLIČTINA, ALE 2 HODINY ČESKÉHO JAZYKA.

 V  úterý píšeme test na slovíčka 3AB.

OD 2.POLETÍ NEBUDOU MÍT ŽÁCI MOŽNOST PSÁT OPRAVNÉ TESTY. KAŽDÝ TEST ČI ZKOUŠENÍ JE NAHLÁŠENO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM, ABY MĚL KAŽDÝ ŽÁK MOŽNOST DANÉ TÉMA SE NAUČIT.

20.-23.1.  Relative clauses

                Parts of the body

                Should, might

V pondělí 20.1. test na slovíčka lekce 3A.

14.-16.1. Relative clauses (Vztažné věty)

                Parts of the body

13.1. KPP

6.-9.1.  Opakování na KPP      

16.-19.12. Question tags

                  souhrnné opakován učiva na KPP

                 Christmas songs

 

KPP  pondělí   13 .1. 2020

too x enough

Present perfect  x Past simple

gone  x  been

since  x  for

word   formation

question tags

conjunctions

ORGANIZAČNÍ ZMĚNA -  V ÚTERÝ  17.12.  2 HODINY ČESKÉHO JAZYKA, VE STŘEDU 18.12.  2 HODINY ANGLIČTINY.

  VE STŘEDU TEST NA SPOJKY, VE ČTVRTEK  TEST NA TÁZACÍ DOVĚTKY.

9.-12.12.  Conjunctions - opak.

                Question tags

              SP: Nikita : " I can tell you..."

         songs : "Jingle bells,  Imagine"

 

2.-4.12.  Conjunctions

               Word formation  (tvoření slov odvozováním)

              SP: Theo :" That ´s  strange..."

!!  V PONDĚLÍ   9.12. BUDE TEST NA UŽITÍ PRESENT PERFECT A PAST SIMPLE.

 

V pondělí 25.11. není z organizačních důvodů AJ. Místo toho bude ČJ.

25.-29.11.  Present perfect  x  Past simple

                  Conjunctions  (rozšíření učiva)

                  SP: Natálie: "Do you know that...?"

 

18.-21.11.  v pondělí  18.11.   test na Present perfect.

                  ve středu  20.11.   test na  užití "since  x  for"

                  ve čtvrtek  21.11.  test na slovíčka Unit   2ABC

                   Present perfect  x  Past simple

                  SP: Filip: " That ´s great ..."

                    (hodina zkrácena -vzdělávací pořad)

 

11.-14.11.  Participles

                  Present Perfect  (Předpřítomný čas - opakování ze 7.ročníku)

                  since  x  for

                  gone  x  been

                SP: Adam :" That ´s a fun"

  ** At the shop

 Ve   středu 13.11. není 4 ČJ, ale 2 hodiny AJ.

  V  úterý 19.11.  není AJ , místo toho bude ČJ.

 

     KPP   - čtvrtek 7.11.

   present tenses

   past tenses

   future

   used to

   too x enough

   modal verbs -past  tense

 

 7.11.    SP: Matyáš : "Boring time"

 31.10.   Opakování na KPP

              SP: Ríša "Family"

 

22.-24.10.    Modal verbs -Past tense 

                    enough  x too

                    Comparison -stupňování příd.jmen ( opakování učiva)

                   SP: Matěj : "Morning, again"

14. -17.10.   PS  x PC - stále budeme opakovat.

                    "used to " - procvičování

                      enough   x  too            

                   Adjectives -(opak. antonyma)

                  Ve středu test na slovíčka 1C.

                   SP: Adéla :" Music"

                   

 7.-10.10.   vazba  "used to"

          SP : Linda " Friends"

 

30.9.-  3.10.  Past Continuous

                     PS  x  PC

              SP:  "  Julie - "Mobile"

V pondělí 7.10. test na užití obou probíraných minulých časů.

 

23.-26.9.   Unit 1

                 Past Simple - opak. tvoření a užití

                 Irregular verbs

                 SP:  Ivo - "Plans"

  V pondělí 30.9. test na slovíčka ( Introduction + Unit 1 A).

   Zkouším  čtení a překlad článku na s. 8.

 

16.-19.9.   Future  - how to express future (opakování)

                  V úterý test na přít.časy.  !!! POZOR, ZMĚNA!:  Z organizačních důvodů test až ve středu!!!

                  SP:  Lukáš - "School"

                              

9.-12.9.  Present tenses Present simple   x Present continuous (opakování)

                Phonetic alphabet 

               Stative verbs

                text : British English  vs. American English

                SP:   Eva - "Dream"

4.-5.9.  Introduction - Present tenses

            zadání témat k "mluvním cvičením" (vždy ve čtvrtek dle rozpisu)