Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výtvarná výchova 7.A

 Vyučující: Mgr. Radka PROŠKOVÁ

Ve středu 4.9. bude probíhat první letošní hodina VV. Prosím s sebou:

- pomůcky viz seznam z konce školního roku

- podpis rodičů u informace, že tato dvouhodinovka bude probíhat v jednom bloku bez přestávky, bude tedy končívat v 15:10 (bez podpisu odcházíte až se zvoněním!)