Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 7.A

   Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

Testy:  17.5. Poznávačka - hmyz s proměnou dokonalou

HERBÁŘ - termín odevzdání - 30.dubna 2019

1. SBĚR ROSTLIN - nesbírat chráněné, nebo okrasné rostliny ze zahrady, rostliny musí mít květ a kořen

2. SUŠENÍ ROSTLIN - rostliny sušit tak, aby nebyly jednotlivé části rostlin přes sebe, nebo pokrčené

3. TVORBA HERBÁŘE - dokonale usušené rostliny (v případě nedosušení by rostlina mohla zplesnivět) přenést na bílý tvrdý papír formátu A3  a připevnit tenkými proužky papírové pásky, popř. nastříhanými proužky papíru a lepidlem (NE IZOLEPOU!), vytvořit na počítači, popř. ručně štítek s informacemi a nalepit do pravého dolního rohu

4. ŠTÍTEK - štítek bude orámovaný, každá informace bude na samostatném řádku a bude obsahovat - název rostliny česky + latinsky, lokalitu, datum, jméno 

vzorový štítek: 

Kopretina bílá
(Leucanthemum vulgare)
Lokalita: park Kraví hora, Brno
Datum: 20.3. 2019
Sbíral/la: Jan Novák

 

Probrané učivo:

ZÁŘÍ - Vznik života na Zemi

         - Fotosyntéza a buněčné dýchání

         - Stavba buňky

         - Rostlinná X živočišná buňka

ŘÍJEN - Třídění organismů

            - Viry, Bakterie, Sinice

           - Jednobuněčné rostliny - řasy

           - Jednobuněčné houby - kvasinky

           - Jednobuněční živočichové - prvoci

LISTOPAD - Houby

                   - Vřevckovýtrusné houby - plísně

                   - Stopkovýtrusné houby

                   - Poznávání hub 

                   - Žahavci

                   - Ploštěnci

Prosinec - Hlísti

               - Měkkýši

Leden - Plži, mlži, hlavonožci

           - Kroužkovci

Únor - Kroužkovci

        - Členovci

Březen - Pavouci, sekáči

            - Štíři, roztoči

Duben   - Korýši

             - Vzdušnicovci - stonožky, mnohonožky

                                     - hmyz

             - Hmyz s proměnou nedokonalou - vybrané skupiny + zástupci

Květen - Hmyz s proměnou dokonalou - vybrané skupiny + zástupci

            - Ostnokožci

            - Botanika - systém rostlin, Mechorosty, kapraďorosty

ČERVEN - Nahosemenné rostliny

               - Krytosemenné rostliny