Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 7.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ HERBÁŘE SE PŘESOUVÁ NA NÁVRAT DO ŠKOLY, TEDY NA PRVNÍ TÝDEN ZÁŘÍ. HODNOCENÍ HERBÁŘE BUDE ZAHRNUTO DO ZNÁMKY V PRVNÍM POLOLETÍ PŘÍŠTÍHO ŠKOLNÍHO ROKU.

VZOR HERBÁŘOVÉ POLOŽKY - ZDE

 

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

 

V TÝDNU OD 15. 6. - 19.6.

Všechny úkoly máte již zadané, v učebnici nám chybí poslední kapitola, takže si udělejte pouze zápis. Kdo má všechny úkoly splněné, může odpočívat. Pokud někdo úkoly nesplnil, nebo mi nedodal opravy, máte poslední možnost tak učinit. V pátek se uzavírají známky, koho zajímá, co dostane na vysvědčení a rád by třeba s výslednou známkou ještě něco udělal, nechť mě kontaktuje na email. Výsledná známka bude ze známek, které jste nasbírali ještě ve škole, dále přihlédnu k domácí práci, popř. ke známce z 1.pololetí, když to bude nerozhodně. 

- přečtěte si kapitolu KVĚT, KVĚTENSTVÍ, PLOD v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- jednotlivé zástupce rostlin probírat nebudeme z časových důvodů, a hlavně si je (doufám smiley) pamatujete z poznávačky rostlin, která se koná vždy na konci školního roku (příští rok bude na začátku)

- zápis: zde - dodám

 

V TÝDNU OD 1. 6. - 12.6.

- přečtěte si kapitolu SEMENNÉ ROSTLINY - KOŘEN, STONEK, LIST v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde 

vypracujte pracovní list a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 12.6. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde 

 

V TÝDNU OD 1. 6. - 5.6.

- přečtěte si kapitolu KAPRAĎOROSTY v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde 

- prohlédněte si v učebnici, jak vypadá tvar kapradin + kupky výtrusnic jarní + letní lodyha přesliček a nakreslete si je k zápisu

- tento týden není pracovní list, takže mi vyfoťte Vámi nakreslené obrázky kapradin a přesliček a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 5.6.

 

V TÝDNU OD 25. 5. - 29.5.

UČEBNICE 

1. učebnice si můžete vyzvednout od 25.5. ve škole, každý den od 12 hodin - budou uloženy na vrátnici

2. učebnice jsou k dispozici online zde, stačí se zaregistrovat a můžete učebnicí normálně používat

přečtěte si kapitolu ROSTLINY v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- zápis: zde

vypracujte pracovní list na ROSTLINY a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 29.5. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 18. 5. - 22.5.

přečtěte si kapitolu OSTNOKOŽCI v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- zápis: zde

- tento týden nemusíte vypracovávat žádný pracovní list, trochu si odpočiňte, než se vrhneme na rostliny, které pravděpodobně nestihneme probrat celé, takže se jim opět budeme věnovat na začátku nového šk. roku

- jelikož nemáte k dipozici učebnice, mám pro Vás dvě možnosti:

1. učebnice si můžete vyzvednout od 25.5. ve škole, každý den od 12 hodin - budou uloženy na vrátnici

2. učebnice jsou k dispozici online zde, stačí se zaregistrovat a můžete učebnicí normálně používat

 

V TÝDNU OD 11. 5. - 15.5.

- jak jsem již zmiňovala, tento týden uzavřeme kapitolu členovců, konkrétně HMYZU

- příští týden dokončíme bezobratlé živočichy, probereme ještě ostnokožce a pak se vrhneme na ROSTLINY, bohužel nemáte rozdané učebnice, které Vám leží ve třídě v krabici, takže vymyslím, jak to budeme dělat

ÚKOL

- otevřete sdokument s obrázky HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOUkterý naleznete zde 

- jednotlivé obrázky jsou očíslované, takže si udělejte buď do sešitu, nebo elektronicky seznam čísel 1 - 42 a poznávejte je s pomocí učebnice a internetu (všichni zástupci jsou uvedeni v zápisu, takže pokud je nenajdete v učebnici, nebude těžké je vyhledat)

termín odevzdání poznávačky je pátek 15.5. 

- vypracovaný úkol posílejte na můj email: denisa.jiruskova@seznam.cz

 

V TÝDNU OD 4. 5. - 8.5.

- jelikož máme probraný celý HMYZ, než začneme další skupinu živočichů, čeká nás ještě poznávačka na HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU - bohužel je soubor s obrázky moc velký a nepodařilo se mi ho nahrát, tím pádem Vás poznávání bude čekat příští týden

- tento týden vypracujete souhrnný pracovní list na hmyz, takže nebudete mít žádný další zápis smiley

- jelikož má pracovní list 3 stránky, nemusíte ho tisknout, stačí napsat číslo otázky a odpověď, úkoly s obrázky samozřejmě nakreslete, vyfotťe a vše pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do neděle 10.5.

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 27. 4. - 1.5.

- přečtěte si kapitolu DVOUKŘÍDLÍ + MOTÝLI v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde 

- všechny zástupce si prohlédněte na obrázku v učebnici 

- vypracujte pracovní list na HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 1.5. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) 

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 20. 4. - 24.4.

- přečtěte si kapitolu BROUCI v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- zápis: zde 

ÚKOL

- otevřete sdokument s obrázky HMYZU S PROMĚNOU NEDOKONALOUkterý naleznete zde 

- jednotlivé obrázky jsou očíslované, takže si udělejte buď do sešitu, nebo elektronicky seznam čísel 1 - 23 a poznávejte je s pomocí učebnice a internetu (všichni zástupci jsou uvedeni v zápisu, takže pokud je nenajdete v učebnici, nebude těžké je vyhledat)

termín odevzdání poznávačky je pátek 24.4. 

- vypracovaný úkol posílejte na můj email: denisa.jiruskova@seznam.cz

 

V TÝDNU OD 14. 4. - 17.4.

vypracujte pracovní list z minulého týdne na VZDUŠNICOVCE a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do středy 15.4.

- přečtěte si kapitolu HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde

- všechny zástupce si prohlédněte na obrázku v učebnici 

 

V TÝDNU OD 6. 4. - 10. 4.

- přečtěte si kapitolu HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu

- zápis: zde

- všechny zástupce si prohlédněte na obrázku v učebnici 

- vypracujte pracovní list na VZDUŠNICOVCE a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do středy 15.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - termín odevzdání je prodloužený vzhledem k Velikonočním prázdninám

- pracovní list: zde

 

V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

- vypracujte pracovní list na KORÝŠE a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 3.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list: zde

- přečíst kapitolu VZDUŠNICOVCI v učebnici + napsat (nalepit) zápis do sešitu 

- pokud bude cokoliv nejasného, prosím poznačte si do sešitu a po návratu do školy se k tomu vrátíme a dovysvětlíme si

- zápis VZDUŠNICOVCI : zde

 

V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

- doufám, že jste si všichni udělali zápis z KLEPÍTKATCŮ, kdo tak neučinil, přikládám ještě jednou odkaz na zápis: zde

ÚKOL - vytiskněte si (kdo nemá tiskárnu, napíše na papír pouze číslo úlohy s odpovědí) a vyplňte pracovní list

             - vyplněný pracovní list vyfoťte a pošlete mi na můj email denisa.jiruskova@seznam.cz

              - termín odevzdání je pátek 27.3. - pracovní list bude známkován do ŽK, kdo úkol nepošle, má za 5

              - pracovní list : zde

- tento týden si přečtěte kapitolu KORÝŠI v učebnici + napsat zápis + nakreslit a popsat obrázky 

- zápis na korýše: zde

- pokud bude cokoliv nejasného (popř. dotazy k učivu), prosím poznačte si do sešitu, po návratu do školy se k tomu vrátíme

 

V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

- po přečtení kapitoly KLEPÍTKATCI v učebnici napsat zápis + nakreslit a popsat obrázky (budu kontrolovat!)

- zápis: zde

- pokud bude cokoliv nejasného (popř. dotazy k učivu), prosím poznačte si do sešitu, po návratu do školy se k tomu vrátíme

 

V TÝDNU OD 11. 3. - 13. 3.

Přečíst kapitoly v učebnici - SEKÁČI, ŠTÍŘI, ROZTOČI , prohlédnout obrázky (bude poznávačka) + napsat zápis do sešitu (budu kontrolovat!!)

 

 

 

HERBÁŘ - herbář bude tvořit 50% celkové známky na vysvědčení

                - termín odevzdání - 30.dubna 2020

                - podrobný návod na vytvoření herbáře mají žáci napsaný v sešitě

PRAVIDLA

1. SBĚR ROSTLIN - nesbírat chráněné, nebo okrasné rostliny ze zahrady, rostliny musí mít květ a kořen

2. SUŠENÍ ROSTLIN - rostliny sušit tak, aby nebyly jednotlivé části rostlin přes sebe, nebo pokrčené

3. TVORBA HERBÁŘE - dokonale usušené rostliny (v případě nedosušení by rostlina mohla zplesnivět) přenést na bílý tvrdý papír formátu A3  a připevnit tenkými proužky papírové pásky, popř. nastříhanými proužky papíru a lepidlem (NE IZOLEPOU!), vytvořit na počítači, popř. ručně štítek s informacemi a nalepit do pravého dolního rohu

4. ŠTÍTEK - štítek bude orámovaný, každá informace bude na samostatném řádku a bude obsahovat - název rostliny česky + latinsky, lokalitu, datum, jméno 

vzorový štítek: 

Kopretina bílá
(Leucanthemum vulgare)
Lokalita: park Kraví hora, Brno
Datum: 20.3. 2020
Sbíral/a: Jan Novák