Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

Hodnocení za 2. pololetí 
Při hodnocení budu vycházet jak ze známek, které děti nasbíraly do uzavření škol, tak z aktivity a včasného plnění zadaných úkolů během distanční výuky. Pokud by mělo dojít ke zhoršení prospěchu oproti prvnímu pololetí, budu kontaktovat rodiče a zvát si děti do školy na konzultaci, příp. přezkoušení.

 

Upozorňuji všechny žáky, kteří opakovaně neplní zadané úkoly, že tato skutečnost bude zohledněna v hodnocení za druhé pololetí - známka z matematiky bude o stupeň horší než v prvním pololetí.


UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.

Opakování - PS str. 241/A-11 až A-13, 242/A-14, A-15, B-17, 245/vše, 246/A-8, A-9, A-10, A-12, A-13, A-14


 

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

Souhrnné opakování - PS str. 227/A-13, 230-232/vše - řešení zde, 234/vše - řešení zde, 239-241/vše - řešení zde

Všechny vypracované úkoly prosím zaslat do pátku 15 hodin. 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

Procenta - PS str. 209/vše - řešení zde, 216/B-15, B-16, 217/C-18 - řešení zde, 223/C-15, C-16 - řešení zde

Slovní úlohy - PS str. 224-226/vše - řešení zde

Samostatná práce - PS str. 223/17 (Minitest) - řešení zde

Všechny vypracované úkoly prosím zaslat do pátku 15 hodin. 

Úkoly z minulého týdne (str. 211, 213-215, 219-222) neodevzdali: Monika, Sabina, Anežka, Katka, Lenny, Alex, Nina.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 1.6. AŽ 5.6.

Určení počtu procent - uč. str. 132 - prostudovat Příklad 1 a žlutý rámeček (rámeček zapsat do PS na str. 212). V PS vyřešit všechna cvičení na str. 213 - 215 - řešení zde.

Výpočet základu - uč. str. 131 - prostudovat Příklad 1 a žlutý rámeček (rámeček zapsat do PS na str. 218). V PS vyřešit všechna cvičení na str. 219 až 222 - řešení zde.

Samostatná práce - PS str. 211 / Minitest - řešení zde.

Všechny vypracované úkoly prosím zaslat do pátku 15 hodin. 

Úkoly z minulého týdne (strany 205 - 208) neodevzdali: Monika, Sabina, Filip Juriga, Jamuna, Anežka, Julie Elia, Katka, Lenny, Alex, Saša, Nina.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. AŽ 29.5.

Z důvodu přetrvávajících obtíží s aplikací Discord budeme pokračovat s online výukou v aplikaci ZOOM. Tuto aplikaci je nutné si stáhnout na adrese zoom.us  a zaregistrovat se zde. 

Procenta - uč. str. 125/žlutý rámeček - prostudovat, zapsat do PS na str. 204. Uč. str. 126/horní polovina stránky - prostudovat obrázky a zapsat žlutý rámeček do PS na str. 204. Zapsat také první žlutý rámeček ze str. 127. Vyřešit všechna cvičení v PS na str. 205. Do školního sešitu vyřešit cvič. 5 z uč. na str. 127 + tabulku na modrém okraji této strany.
Výpočet procentové části - uč. str. 127 a 128 - prostudovat, zapsat všechny žluté rámečky ze str. 128 do PS na str. 204, do škol. sešitu vyřešit cv. 128/2 a 129/3. V PS vyřešit všechna cvičení na stranách 206 až 208 (str. 207 a 208 s pomocí kalkulačky).
Prosím o zaslání vypracovaných stran 205 až 208 do pátku 15 hodin.

Úkol z minulého týdne (Test ze str. 203) neodevzdali: Monika, Sabina, Filip Juriga, Jamuna, Anežka, Julie Elia, Katka, Lenny, Alex, Saša, Nina.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. AŽ 22.5.

Objem hranolu - PS str. 200/A-4, A-5, A-6, 201/A-9, A-10 (cvičení, která jsme nestihli vyřešit v minulém týdnu).

Povrch hranolu - uč. str. 150 - prostudovat, do PS na str. 198 překreslit barevný obrázek sítě hranolu + zapsat všechny tři žluté rámečky. Vyřešit všechna zbývající cvičení v PS na str. 200 a 201, dále 202/B-12 a C-13. Řešení stran 200 - 202 zde.
Pracovní list na povrch hranolu zde.
Samostatná práce - PS str. 203/vše - termín odevzdání pátek 15 hodin.


 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. AŽ 15.5.

Obsah lichoběžníku - uč. str. 115/žlutý rámeček nahoře - prostudovat a opsat do PS na str. 189 + vzorec pro obvod lichoběžníku o = a + b + c + d
PS str. 190/A-1, A-2, uč. str. 115/11, 13
Střední příčka lichoběžníku - uč. str. 115/žlutý rámeček dole - prostudovat
PS str. 191/A-5, A-6, A-8, uč. str. 116/16, 17, 18. Řešení str. 190 - 191 zde.

Hranoly - uč. str. 143 - 144 - prostudovat
Objem hranolu - uč. str. 147 - 148 - prostudovat, žluté rámečky zapsat do PS na str. 198. Vyřešit (do školního sešitu) tato cvičení: uč. str.148/2, 3, 149/4, 7, PS str. 200/A-4, A-5, A-6, 201/A-9, A-10

Práci za minulý týden neodevzdali: Monika, Filip Juriga, Jamuna, Anežka, Katka, Lenny, Honza, Nina.

 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. AŽ 7.5. 

Samostatná práce na rovnoběžník zde - termín odevzdání pátek 15 hodin.
Obsah trojúhelníku - uč. str. 112 - prostudovat oba žluté rámečky a přepsat je do PS na str. 186. PS str. 187/vše, 188/vše kromě C-7 (řešení zde).
Pracovní list na trojúhelník zde - vyřešit cvičení 1, 5A, 6, 7, 8.
Lichoběžník - uč. str. 113 a 114 - prostudovat žluté rámečky a zapsat do PS na str. 189. PS 190/A-3, A-4, 191/A-7

Práci za minulý týden neodevzdali: Monika, Sabina, Filip Juriga, Jamuna, Anežka, Katka, Lenny, Nina.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. AŽ 30.4.

Výška rovnoběžníku - uč. str. 109/žlutý rámeček - prostudovat, překreslit do PS na str. 179. PS str. 180-181/všechna cvičení (řešení str. 180-181 zde), 182/A-8, B-9 (řešení zde).
Obsah rovnoběžníku - uč. str. 111/žlutý rámeček - prostudovat, překreslit do PS na str. 183. PS str. 183/A-1, 184/všechna cvičení, 185/A-6, B-7.
Samostatná práce na rovnoběžníky zde. (Lze vyplňovat přímo v PC nebo vytisknout - na šířku stránky - pozor DVA listy v excelovském souboru). Termín odevzdání - pátek 15 hodin.

Práci za minulý týden neodevzdali: Monika, Filip Juriga, Jamuna, Katka, Lenny, Alex, Nina.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

Samostatná práce na měřítko plánu a mapy zde. Termín odevzdání je pátek 15 hodin.

Řešení úkolů z pracovního sešitu z minulého týdne zde a zde. Prosím, zkontrolujte si svoje řešení v sešitech, hlavně ti z vás, co se neúčastní online hodin (proč?).

Rovnoběžníky - čtverec a obdélník - učebnice str. 100 až 102. Prostudovat žlutý rámeček na str. 101 a vyřešit do školního sešitu tato cvičení: 100/2 až 7, 101/10a), 11, 102/12, 14.
Kosočtverec a kosodélník - učebnice str. 102 - 103 prostudovat, žlutý rámeček ze str. 103 překreslit do prac. sešitu na str.179 (kromě barevných obrázků). Do školního sešitu vyřešit tato cvičení: 104/4, 5, 7, 8. Prostudovat žluté rámečky na str. 105 a 106 a překreslit do PS na str. 179.
Rovnoběžníky - učebnice str. 108 - prostudovat žlutý rámeček. Do školního sešitu vyřešit cvičení 108/3, 6, 7, 8. 

 

UČIVO NA OBDOBÍ 13.4 AŽ 17.4.

Měřítko plánu a mapy - PS str. 174 až 177 všechna cvičení (kromě 176/B-18), str. 178/A-5, C-7. Pracovní list na měřítko plánu a mapy zde (vyřešit cvičení 2 až 7).

Řešení testu na trojčlenku mi neposlali tito žáci: Lenny, Alex, Nina.
 

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. AŽ 9.4.

Trojčlenka - PS str. 167 až 169 - vyřešit všechna cvičení, dále 170/B-16, C-17, 171/C-18, C-20.

Měřítko plánu a mapy - uč. str. 90 (horní polovina stránky) - prostudovat zvětšování a zmenšování v daném poměru. 
PS str. 173/ vyřešit všechna cvičení.

Test na trojčlenku k samostatnému vyřešení zde. TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE ČTVRTEK 18 HODIN.

Řešení testů z přímé a nepřímé úměrnosti mi neposlali tito žáci: Katka, Lenny, Nina. Termín byl pátek 18 hodin. Pokud vyřešené testy od těchto žáků neobdržím do pondělí do 18 hodin, budou hodnoceni známkou 5.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. AŽ 3.4.

Přehled učiva o přímé úměrnosti zde.

Přehled učiva o nepřímé úměrnosti zde.

Opakování přímé a nepřímé úměrnosti - pracovní list ke stažení zde.

Test z přímé úměrnosti zde.

Test z nepřímé úměrnosti zde.

Pracovní list z př. a nepř. úm. budeme počítat společně na online setkání v pondělí. Oba testy jsou určeny k samostatnému vypracování (bez pomoci rodičů) a budou známkovány. Prosím o jejich zaslání do pátku 3.4. do 18 hodin.

Trojčlenka - uč. str. 95 - prostudovat, vyřešit cvičení 95/1 (opakování úměry). Dále vyřešit cvičení v učebnici na str. 96/2,3,5a),6,7 a prostudovat vzorový Příklad 2. Vyřešit cvičení 8 až 13 na str. 97.
PS (3.díl) str. 166 všechna cvičení.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 23.3. AŽ 27.3.

Zvětšení a zmenšení čísla v daném poměru - PS str.152/A-12, 13, 14

Nepřímá úměrnost - učebnice str. 94 - opsat žluté rámečky do PS na str. 160, prostudovat vzorový Příklad 1.
Vypracovat tato cvičení v PS str. 161/A-1a), b), 162/A-4, B-5, B-6
Vypracovat tento pracovní list (kromě cvičení 2 a 8).

Názorné vysvětlení probíraného učiva + další příklady k procvičení najdete zde.

Úměra - pracovní list ke stažení zde. Opsat oba modré rámečky a vyřešit cvičení 6 (kromě e) a d)) a cvičení 7A - vše do školního sešitu.

 

UČIVO NA OBDOBÍ 11.3. - 20.3.

Práce na pátek 20.3. - pracovní list na přímou úměrnost ke stažení zde. Řešte pouze příklady 1 až 7 a příklad 10.

Pravoúhlá soustava souřadnic - učebnice str. 92 - prostudovat teorii (text nad cvičeními) a opsat do pracovního sešitu na str. 156. Vypracovat všechna cvičení na str. 157 a dále cvičení A-5 a A-6 na str. 158.
Přímá úměrnost - učebnice str. 92 dole, přečíst, prostudovat, zapsat větu z modrého okraje ("Kolikrát se zvětší ...) do PS na str. 156. Vypracovat cvičení A-7 a A-8 na str. 158 a celou stranu 159 v pracovním sešitě.

Poměr - v učebnici na str. 91 prostudovat Příklad 1 a vyřešit cvičení 9 až 15 do školního sešitu. V pracovním sešitě vypracovat cvičení A-10 na str. 152 a celou stranu 154.