Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 6. ročníku

4. - 11. 9. 
Početní operace s desetinnými čísly, zlomky - pracovní sešit str. 1 až 9

16. - 20.9.
Ukončíme opakování desetinných čísel - v úterý TEST!
Výrazy, jednoduché rovnice, slovní úlohy - PS str. 10 až 16.

23. - 27.9.
Dělitelnost přirozených čísel - opakování, PS str. 17 až 21.

30. 9. - 4. 10.
Úhly, PS str. 24 až 27.


ŘÍJEN

14.10. - 18.10.
Osová souměrnost, PS str. 30 - 32. Objem a povrch kvádru a krychle, PS str. 33 - 37

21.10. - 25.10.
Povrch a objem kvádru a krychle - procvičování. Vlastnosti trojúhelníku, PS str. 41 - 44


LISTOPAD

4. 11. - 8. 11.
Zlomky - opakování, PS str. 46 - 48. 
Rozšiřování a krácení zlomků, PS str. 49 - 53

 

Ve středu 13.11. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1.čtvrtletí z tohoto učiva:
- dělitelnost (znaky dělitelnosti, nalezení všech dělitelů daného čísla, nalezení NSN a NSD dvojice čísel)
- sčítání a odčítání velikostí úhlů ve stupních a minutách
- povrch a objem kvádru a krychle
- zlomky - vyjádření částí celku
- rozšiřování a krácení zlomků
- konstrukce trojúhelníku a sestrojení těžnic, středních příček, výšek v trojúhelníku, dále konstrukce kružnice trojúhelníku opsané a vepsané


18.11. - 22.11.
Zápis zlomku desetinným číslem, PS str. 54 - 57.
Uspořádání zlomků, PS str. 58 - 60.

 

25.11. - 29.11.
Sčítání a odčítání zlomků, smíšená čísla, PS str. 61 - 68.

2.12. - 6.12.
Sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel, PS str. 69 - 72.
Shodnost geometrických útvarů v rovině, PS 74 - 75.

 

LEDEN

6.1. - 10.1. 
Násobení a dělení zlomků, PS str. 86 až 90, 92, 94.

13.1. - 17.1. 
Násobení a dělení zlomků, PS str. 95 - 99.

V pátek 17.1. budeme psát kontrolní písemnou práci za 1. pololetí z tohoto učiva:
- rozšiřování a krácení zlomků
- převádění zlomků na smíšená čísla a smíšených čísel na zlomky
- převádění zlomků na základní tvar
- porovnávání a uspořádání zlomků
- sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků a smíšených čísel
- středová souměrnost


20.1. - 24.1.
Složený zlomek, PS str. 100 - 103. 
Souhrnná cvičení, PS str. 104 - 110