Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

ZÁŘÍ

Opakování a prohlubování učiva z 6. ročníku

4. - 11. 9. 
Početní operace s desetinnými čísly, zlomky - pracovní sešit str. 1 až 9