Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 7.A

Vyučující: Mgr. Ivana Benešová

24.10.2018
Opakování trojúhelníku - výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná (PS str. 42 až 45)

5.11.2018
Rozšiřování a krácení zlomků, zlomek v základním tvaru, porovnávání zlomků - PS str. 49 až 53.
Učivo pro přípravu na kontrolní písemnou práci za 1. čtvrtletí (termín 14.11.):
- dělitelnost
- velikost úhlu ve stupních a minutách, sčítání a odčítání velikostí úhlů
- objem a povrch kvádru a krychle
- jednotky délky, hmotnosti a času
- rozšiřování, krácení a porovnánvání zlomků
- konstrukce trojúhelníku + střední příčky, těžnice, výšky, kružnice vepsaná a opsaná

 

16.11.2018
V pondělí 19.11. budeme psát test na rozšiřování a krácení zlomků (PS str. 50 - 52)

20.11. 2018
Ve středu 21.11. budeme psát test na porovnávání a uspořádání zlomků, zápis zlomku desetinným číslem a krácení zlomků na základní tvar (viz PS str. 51, 52, 55, 58, 59)

26.11.2018
Probíráme s čítání a odčítání zlomků a smíšených čísel (PS str. 61 až 70). Ve čtvrtek 29.11. bude z tohoto učiva test.

30.11.2018
Probíráme středovou souměrnost. Test z tohoto učiva bude ve středu 5.12. (viz PS str. 77 - 80). Ve středu si žáci přinesou druhý díl pracovního sešitu.

18.12.2018
Probrali jsme násobení a dělení racionálních čísel (PS str. 85 až 99). Po Vánocích se seznámíme se složenými zlomky.

4.1.2019
Ve čtvrtek 10.1. budeme psát pololetní písemnou práci z tohoto učiva:
- konstrukce trojúhelníku
- středová souměrnost
- veškeré početní operace se zlomky a smíšenými čísly: rozšiřování, krácení, porovnávání, uspořádání zlomků, dále sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků
PS str. 49 až 99

4.2.2019
Probíráme učivo o celých číslech, učebnice od str. 52, PS od str. 111. V pondělí budeme z tohoto učiva psát úvodní test (PS str. 111 až 116).

25.2.2019
Racionální čísla - uč. str. 79 - 88, PS str. 139 - 144.

11.3.2019
Stále opakujeme početní operace s racionálními čísly (PS str. 139 až 148, uč. str. 77 až 88). V pátek bude z tohoto učiva test. Začali jsme již také učivo o poměru (PS str. 149 až 152, uč. str. 89 až 91).

19.3.2019
Probíráme poměr (PS str. 149 až 155).

28.3.2019
Probíráme přímou úměrnost (PS str. 156 až 159).

8.4.2019
Ve čtvrtek 11.4. budeme psát kontrolní písemnou práci z tohoto učiva:
- racionální čísla (číselná osa, porovnávání rac. čísel, početní výkony s rac. čísly)
- poměr
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka

23.4.2019
Probíráme trojčlenku a měřítko plánu a mapy (uč. str. 95 až 99), PS str. 166 až 176.

 

10.5.2019
V pondělí budeme psát test z rovnoběžníků - vnitřní úhly, obvod, obsah, konstrukce. Viz PS str. 179 až 185.

31.5.2019
Ve čvrtek 13.6. budeme psát kontrolní písemnou práci z tohoto učiva:
- procenta
- obsah a obvod trojúhelníku
- obsah a obvod kosodélníku a lichoběžníku
- konstrukce kosodélníku
- objem a povrch hranolu