Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

Seznam doporučené četby 

Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce

Olbracht, Ivan: Ze starých letopisů

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí

Zamarovský, Vojtěch: Sedm divů světa

Ezop: Bajky

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie

Shakespeare, William: Romeo a Julie (hra dle výběru)

Boccaccio, Giovanni: Dekameron

Jaromír John: Příběhy dona Quijota

Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá

Loukotková, Jarmila: Doma lidé umírají (Není římského lidu)

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice

Mašínová, Leontina: Mladá léta Jana Amose

Komenský, Jan Ámos: cokoli z díla

INFORMACE KE ČTENÁŘSKÝM DENÍKŮM

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2018/2019 tři záznamy.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. 

4.2. Vypracujte si problémové úkoly str. 128 / 1, 5,6,7,8,9,15 (z otázky č.15 vynechejte poslední podotázku). Vyberu v úterý po prázdninách. Pracujte samostatně bez účasti rodičů.

DUBEN

žádám všechny rodiče, aby si se svými dětmi promluvili o problematice uprchlíků v Evropě. Často se objevují velmi povrchní názory bez znalosti dalších souvislostí. Promluvili jsme si o tom v  hodině literárního semináře a bude se tím zabývat i třídní učitelka v občanské výchově.

BŘEZEN

školní kolo recitační soutěže 21.3. 2019 ve 13hod.

ÚNOR

recitační soutěž: třídní kolo proběhne v úterý 5. 3. Zúčastní se všichni žáci s básní podle svého výběru (musí odpovídat úrovni 7.třídy). Pokud nenajdete oblíbenou báseň, je vhodné  vybrat si jeden ze sonetů probraných autorů, jejichž ukázky jsme četli.(Shakespeare, Boccaccio, Dante, Petrarka). Pokud nemáte vhodnou literaturu doma, hledejte i na internetu.

 

LEDEN

Referáty na 15. 1. 2019:  Galileo, Koperník, da Vinci (Theo+ Nikita), Shakespeare (Marie)

Referáty na 22. 1. 2019: Petrarca (Hela), Boccaccio (Matěj), Dante (Ivo), Villon (Eva), Rabelais (Honza), Cervantes (Linda)

PROSINEC

Problémové úkoly str. 71/ 8, 10, 12, 11  na úterý 11. 12. 

LISTOPAD

Problémové úkoly na 20. 11. str. 70/3,4,5,6,7

Problémové úkoly ze středověku zadám po probrání příslušné kapitoly.