Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 7.A

Vyučující: Šárka Konečná

BŘEZEN

 • Husitská literatura
 • Renesance v literatuře

ÚNOR

 • Literatura doby Karlovy
 • Literatura období husitství

LEDEN

 • Počátky literatury na našem území

PROSINEC

 • Počátky literatury na našem území

LISTOPAD

 • Antická literatura
 • Středověká literatura

ŘÍJEN

 • Antická literatura

ZÁŘÍ

 • Literární druhy a žánry
 • Starověká literatura (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)
 • Antická literatura

REFERÁTY DO LITERATURY

Při tvorbě referátů se zaměřujeme na zajímavosti u daného autora či tématu. (Není potřeba zdůrazňovat, kdy se autor narodil nebo kde umřel)

Referáty se nečtou, ale prezentují se před třídou. Je vhodné si referát doma natrénovat. Sami si jej doma řekněte nahlas, abyste věděli, jak formulujete věty. Vezměte si s sebou do hodiny podklad, pár důležitých bodů, které vám pomůžou udržet posloupnost.

Každý žák bude mít nachystanou prezentaci v PowerPointu/Wordu/PDF či obdobném programu. V prezentaci máte základní údaje a hlavně MNOHO obrázků.

POZOR na pravopisné chyby v prezentaci.

Na závěr je nutné uvést ZDROJE, ze kterých jste čerpali (uveďte alespoň 2, z toho 1 knihu).

NÁZEV REFERÁTU

JMÉNO AUTORA

1. Husitství (pojem reformace, kdy, kde, proč?)

Claudie

2. Jan Milíč z Kroměříže       

Jamuna

3. Betlémská kaple    

Saša

4. Jan Hus

Vašek

5. Petr Chelčický       

Sabina

6. Renesanční architektura                                 

Julie S.

7. Renesance ve vědě (Giordano Bruno, Mikoláš Koperník, Galileo Galilei) 

Filip J.

8. Dante Alighieri

Dominik

9. Giovanni Boccaccio                 

Šárka

10. Francesco Petrarca                 

Katka

11. Francois Villon                         

Lenny

12. Francois Rabbelais                   

Zuzka

13. Geoffrey Chaucer                     

Lukáš

14. William Shakespeare               

Julie E.

15. Dílo od Williama Shakespeara            

Alex

16. Renesanční stavby v českých zemích 

Filip B.

17. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Kristýna

18. Václav Hájek z Libočan

Anežka

19. Jednota bratrská    

Monika

20. Bible kralická

Honza

21. Jan Blahoslav                                                 

Nina

22. Daniel Adam z Veleslavína

Erik

23. Barokní stavby v českých zemích

Eliška

24. Naarden v Nizozemí                   

Andy

Povinná četba pro 7. ročník je ke stažení ZDE.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 tři záznamy, za 2. pololetí čtyři záznamy. Celkem musí žáci přečíst 7 knih. Dvě nebo tři knihy za pololetí žáci vybírají ze seznamu povinné četby, 1 knihu za pololetí vybírají dle svých preferencí.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 13. prosince, pro druhé pololetí v pátek 15. května.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Jestliže jsou v povinné četbě divadelní hry (Lakomec, drama W. Shakespeara), je možné zhlédnout divadelní představení.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište k záznamu:

 • K rozboru jsem si vybral báji s názvem ……  nebo Nejvíce se mi líbila báje nazvaná ……. a dále popisujete jen tu.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

OSNOVA čtenářského deníku je ke stažení ZDE.

PŘÍKLAD vyplněného čtenářského deníku je ke stažení ZDE.