Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Fyzika 7.A

Vyučující: Mgr. Daniela Čechová

F 7.A  týden 15.6. – 19.6.

Přečti si strany 190 – 199

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                       Tlak plynu v uzavřené nádobě

 1. Přetlak – tlak plynu uvnitř nádoby je větší než atmosférický tlak vně nádoby
 2. Podtlak – tlak plynu uvnitř nádoby je menší než atmosférický tlak vně nádoby

                                                    Manometry

Jsou přístroje k měření přetlaku nebo podtlaku

 1. Otevřený kapalinový manometr – přetlak nebo podtlak plynu v nádobě se rovná hydrostatickému tlaku odpovídajícímu vzdálenosti hladin kapaliny v ramenech manometru (zakresli obr. 2.73 a,b,c str. 194 )
 2. Deformační manometr – pružná kovová trubice ohnutá do oblouku. Otevřený konec trubice je spojen s vnitřkem nádoby ( zakresli obr. 2.75 a,b str. 195 )

Podívej se a zkus odpovědět na otázky a úlohy ze str. 196, 197 a úlohy k opakování ze str. 197 – 199

 

V týdnu 22.6. – 29.6. si vše zopakujte a nezapomeňte přinést a odevzdat sešit z fyziky společně s učebnicí.

F 7.A  týden 8.6. 12.6.

Přečti si strany 183 – 186

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                Změny atmosférického tlaku

Se stoupající nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá. Největší je u hladiny moře – normální tlak 1013 hPa. Úbytek tlaku je 1 hPa na 10 m výšky. Na stejném místě se atmosférický tlak během času mění vlivem změn teploty a vlhkosti vzduchu.

                                                   Výškoměr

Je aneroid upravený tak, že na stupnici je místo hodnot atmosférického tlaku přímo uvedena nadmořská výška místa měření.

Připrav si odpovědi na otázky 1,2,3 nahoře a 1,2 dole str. 185 a cvičení 3 – 6 str. 186

                                                        Vztlaková síla

Opiš žlutý rámeček str. 187

 

V týdnu 22.6. – 26.6. budete podle rozpisu odevzdávat učebnice. Společně s učebnicemi přinesete a odevzdáte také sešit do fyziky se splněnými zadávanými úkoly.

F 7.A  týden 1.6. – 5.6.

Přečti si v učebnici str. 176 – 182

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                  Měření atmosférického tlaku

Pomocí hydrostatického tlaku sloupce kapaliny, který atmosférický tlak udrží

 1. Voda ( zakresli obr. 2.56 str. 177 )
 2. Rtuť  - Torricelliho pokus ( zakresli obr. 2.57 vpravo str. 178 )

Velikost hydrostatického tlaku při hladině moře je 1013 hPa ( hektopascalů ) = 101 kPa (kilopascalů )

                                                      Přístroje na měření atmosférického tlaku

 1. Barometr – rtuťový tlakoměr – měří atmosférický tlak
 2. Aneroid – kovový tlakoměr – měří změny atmosférického tlaku
 3. Barograf ( aneroid s písátkem ) – používá se k záznamu hodnot atmosférického tlaku během určitého období

 

Odpověz ústně na otázky 1 – 4 str.182

F 7.A – týden 25.5. – 29.5.

Pročti si v učebnici strany 172 – 175

Zapiš do sešitu a nauč se

                                                       Vlastnosti plynů

 • Neustálý, neuspořádaný pohyb částic
 • Jsou stlačitelné a rozpínavé
 • Jsou tekuté, dají se přelévat
 • Nemají vlastní tvar ani stálý objem

                                                        Atmosférický tlak

Vzniká v gravitačním poli Země tím, že horní vrstvy atmosféry působí tlakovou silou na spodní vrstvy atmosféry.

Hustota vzduchu je větší při povrchu Země než ve větších vzdálenostech od povrchu.  

Atmosféra je asi do vzdálenosti 900 km – členění sfér podle teploty od povrchu

 • Troposféra ( 8 – 16 km )
 • Stratosféra ( 16 – 50 km )
 • Mezosféra ( 50 – 80 km )
 • Termosféra ( 80 – 500 km )
 • Exosféra ( 500 – 900 km ) 

F 7.A  týden 18.5. – 22.5.

Projdi si v učebnici až do strany 171

Pokračuj v zápise v sešitě a nauč se

Těleso plovoucí v různých kapalinách se ponoří tím větší částí svého objemu do kapaliny, čím menší je hustota kapaliny.

Zakresli obr.2.46 str.167

                                                       Hustoměr

Slouží k měření hustoty kapalin. Je to skleněná trubice na obou koncích zatavená, dole s broky.

Zakresli obr.2.47 str.167 a připiš k obr. a)  pro měření hustoty větší než je hustota vody

                                                                      b) pro měření hustoty menší než je hustota vody

projdi si ústně otázky str. 168 – 171 a zkus na ně odpovědět

 

F 7.A   týden 11.5. – 15.5.

Pročti si v učebnici strany 162 – 166

Zapiš do sešitu a nauč se

                                          Plování těles

Těleso v kapalině  1. klesá, je-li hustota tělesa větší než hustota kapaliny

                              2. vznáší se, je-li hustota tělesa stejná jako hustota kapaliny

                              3. plove ( stoupá ), je-li hustota tělesa menší než hustota kapaliny

 

Zakresli obrázek 2.43 str. 163

Odpověz na otázku 4, 5 str. 165

 

                                          Plování nestejnorodých těles

Stejnorodá tělesa jsou celá vyrobená z jedné látky ( hřebík, guma, křída )

Nestejnorodá tělesa jsou z více různých látek ( většinou dutá, obsahují vzduch )

Zakresli obrázek 2.45 str. 166

 

Fyzika až 4.5. - 7.5.

Pročíst z učebnice str. 150 - 161.

Zapsat do sešitu a naučit se:

Vztlaková síla

Působí opačným směrem než síla gravitační, závisí na objemu ponořené části tělesa a hustotě kapaliny. Tělěso v kapalině nadlehčuje. (zakreslit obr. 2.29 str. 151)

Udělej cvičení - str. 152 cv 2 dole; str. 153 cv 3 a 4, nakresli a zdůvodni. Ústně si projdi str. 154 cv 5 a 6 a 155 cv 7.

Archimedův zákon

Přepiš znění ze str. 157 žlutý rámeček, zakresli str. 158 obr. 2.38 a).

Udělej ústně str. 158 cv. 2 a str. 160 cv. 6.

 

Fyzika až do 30.4.

Pročíst a stručně zapsat do sešitu (zakreslit alespoň jeden obrázek)

 • Odraz světla, zákon odrazu
 • Zobrazení rovinným zrcadlem
 • Zrcadla v praxi až po Zal. světla

 

Fyzika až do 14.4.

Samostatně pročítat a vypisovat do sešitu kapitolu Světelné jevy - od str. 201 do str. 213 - vypsat podstatné + zakreslit obrázky

 

Do 5. 3. 2020

- do str. 141