Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 7.A

 

 

SAMOSTUDIUM Z DŮVODU KARANTÉNY

 

 

ÚKOLY NA 30.3 - 4.4

 

 BONJOUR MES ELEVES!

 - Příručka str. 27 tabulka Vocabulaire - vypište si neznámá slovíčka z tabulky do slovníčku Vocabulaire a naučte se je. (pomůže Vám i video z předchozího týdne, popř. pro nácvik výslovnovnosti slovník na seznamu.)

 - Naučte se (nebo zopakujte) sloveso bydlet s videem: https://www.youtube.com/watch?v=PAY6zYshu1o

 - Udělejte si zápis do sešitu gramatiky : Sloveso aller a předložkové vyzby  .... opište (můžete i kreslit) , ale netiskněte, nelepte :) 

    Zápis /Files/pesinovaveronika/aller-prepositions_7A.docx

 - a nyní je čas na opakování: Vyplňte tento test a pošlete mi ho na adresu vpesinova@seznam.cz   Test Vám ohodnotím. Bonne chance, alors!

   Test /Files/pesinovaveronika/test 7A_do 44.docx         Děkuji, že jste se ozvali, a dali mi vědět, že první cvičení je příliš těžké. Chápu! Posílám tedy test s vyplněným prvním cvičením a cením si toho, že jste se snažili dát to dohromady ! :)  V každé větě bylo třeba vyplnit sloveso aller v náležitém tvaru (podle zájmena) plus přdložku podle výzamu podstatného jména, ke kterému se pojí ( viz zápis). Podívejte se na vyplněné věty z  prvního cvičení. Dávají Vám teď smysl?        /Files/pesinovaveronika/test 7A_do 4_4.docx

Gardez la forme! Je pense à vous! VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA 23. - 27.3

 

 - naučte se dopravní prostředky s tímto videem, opakujte slova nahlas, několikrát: https://www.youtube.com/watch?v=nH7ToUS2WuY vypište si tato slovíčka do slovníčku Vocabulaire

  - naučte se budovy a místa ve městě k tématu Ma ville pomocí tohoto videa . https://www.youtube.com/watch?v=3zRAjXA8uJg vypište si do Vocabulaire 7 budov (míst), které ve videu          zazněly a naučte  se je. 

 - zopakujte si téma Jídlo s tímto videem : https://www.youtube.com/watch?v=s63adSjywus , vypište do cvičného sešitu potraviny, které jsou zmiňovány ( i se členem).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.3-21.3

 - Příručka k učebnici str. 25  :  -  vypište si do seš. Vocabulaire slovíčka z tabulky "Vocabulaire" a naučte se je. 

                                                   Pokud si nejste jistí výslovností, pusťte si výslovnost z internetového slovníku např. https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/

 

 -       Zopakujte si časování slovesa Aller (Jít, jet)  s touto písní  https://www.youtube.com/watch?v=D4ktRrWUzCw

 -       Pracovní sešit str. 35/3 : vyplňte tabulku časování sloves aimer, aller, prendre.   Text vlevo od tabulky je vám nápovědou. 

-        Celý text z cvičení 35/3 přeložte do češtiny do sešitu FR.  s použitím slovníku a nová slova (výrazy) si vypište do slovníčku a naučte se   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.3 -13.3
Pracovní sešit str. 31 Vypracuj si test z lekce 4, až ho budeš mít hotový, zkontroluj správnost na str. 93.
Pracovní sešit str. 34/1, 2, 3, 4 - pokud budeš potřebovat, použij slovník (na internetu např.  slovnik.seznam.cz)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Vyučující: Mgr. Pešinová

 

« Avoir une autre langue, c’est posséder une deuxième âme »   Charlemagne

 

Září

2.9 - 13.9.  Úvod do jazyka

                  Introduction 1, 2, 3; Pozdravy, francouzská abeceda a fonémy, členy a rody podstatných jmen, slovní zásoba: ve městě

                  Učebnice str. 2-4

 

16.9 - 20.9  Introduction 3, 4 ; Věci kolem nás, číslovky 1-20 ,  přivlastňovací zájmena, ma/mon/mes, členy

                   Učebnice str 4-6

                   Test z Introduction 1-4  

Říjen         

23.9 - 4.10       Unité 1, Lekce 1-3 ; Nepravidelní slovesa Být a Mít, Qui est-ce? Que-est ce que c'est? , školní pokyny a základní komunikace ve střídě

                   Učebnice str. 6 - 9

                   Test z Unité 1 L 1- 3

7.10 - 18.10    Unité 1, Lekce 4  ;  Aimer    Základní charakteristika postav učebnice    Tři Mušketýři  Alexandre Dumas , rekapitulace učiva

21.10 - 31.10  Unité 2, Lekce 1  ; Moje rodina       členy        zápor     vyjádření věku   způsoby kladení otázek    jazykové hry na zjištění informací o spolužácích

                   Test z Unité 2, 

 

Listopad         

 

1. - 15.11        Unité 2 L 1, 2 Moje rodina, představení členů rodiny, přivlastňovací zájmena, 

 

15.1 - 30.1       Unité 2 L 3,4  zvířata, věk, měsíce, číslovky 0 - 40 

                     Test Unité 2

 

 

Prosinec

 

2. - 13. 12           Unité 3  L 1,2  Jídlo a nápoje            vouloir, je voudrais   dělivý člen  il y a hrané scénky

                                  Test Jídlo, nápoje, existenciální vazba il y a

16.-20.12            Vánoce ve Francii    přání

 

 

Leden

 

6. - 17.1                Unité 3  L 3 4 opakování unités 1 - 3,  dělivý člen, au restaurant

                           Pololetní písemná práce 14.1

 

20.1 - 30.1             Unité 4 L 1     Mé koníčky a volný čas   sloveso dělat, mluvit, mít/ nemít rád + inf          slovesný zápor

 

Únor

 

3. - 14.2                 Unité 4 L 1, 2    Mé záliby, kultura, sport     

                            časování nepravidelných sloves: vouloir, pouvoir, faire, dire    pravidelných:  regarder, dessiner, écouter, jouer + instrument de musique,+                                 jeux

                                    existenciální vazba  il y a , il n'y a pas

                             Divadlení hra:  Tři mušketýři

                             Test

     

24.-28.2                               Unité 3  Jouer ...jeu    x Jouer ...instrument de musique     Vazby aimer/adorer/détester faire, jouer, pratiquer     Préférences

                                            Tři mušketýři - hraní rolí

 

Březen                             

 

 1. - 13.3                                Unité 5 L 1,2  Présenter sa ville   Prépositions   Se repérer    Monuments a Paris    Dopravní porstředky Číslovky - pokračování

                                             Joe Dassin  Aux Champs-Élysées