Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

ČERVEN

V pátek 7. 6. píšeme kontrolní práci. Bude tam obsah 1. -5. lekce, tedy slovíčka z těchto lekcí, překlady, a hlavně cvičení - vše z učebnice. Nebude chybět tabulka nepravidelných sloves.

KVĚTEN

Na 29. 5. se připravte na test ze slovíček 5.lekce.

Opakujte si pátou lekci A,B. Po jejím dokončení bude opakovací test.

 

DUBEN

V pátek 12.4. píšeme čtvrtletní kontrolní práci. Obsahuje  gramatiku ze čtyř probraných lekcí, slovíčka týkající se doktora a počasí, způsob tvoření časů ve francouzštině a časování nepravidelných, pravidelných i zvratných sloves.

BŘEZEN

nezapomeňte na pátek DÚ z pracovního listu, počasí v jednotlivých městech. Použijte co nejvíce vět o počasí, co znáte.

na pátek 5. 4. si zopakujte věty  k tématu U lékaře

v pátek 29. 3. proběhne opakování všech vět o počasí

na  pondělí 25. 3.  zopakujte slovíčka 1.,2.,3. a 4. lekce včetně větiček Retiens

na pátek 22. 3. dokončete úkol z prac.listu 41/6

na 15. 3. druhá část vět o počasí

umíme tyto časy: přítomný, minulý (passé composé) a budoucí  (future proche a future simple). Stále si opakujte jejich koncovky a tvary nepravidelných sloves.

opakujte si nepravidelná slovesa (vzadu v učebnici str. 183 všechna s výjimkou attendre)

máme přečteny všechny čtyři části čtvrté lekce + slovíčka

 

LEDEN

slovíčka 4.lekce + část A, přivlastňovací zájmena

oprava pololetní práce

opakování passé composé

v pondělí pokračujeme procvičováním passé composé

zkouším ty, co ještě nebyli na věty U doktora

při časování sloves záleží na každém písmenku

pololetní písemku budeme psát v pátek 18. 1. Bude tam především opakování 3.lekce (slovíčka, cvičení, gramatika), fráze na téma U doktora, vysvětlení tvorby blízké budoucnosti, přítomnosti a minulého času. Samozřejmě prověřím i časování pravidelných i nepravidelných sloves v přítomnosti.

PROSINEC

věty u doktora pomalu se s nimi seznamujte

nepravidelná slovesa: faire, dormir

slovesné časy v přítpmnosti a blízké budoucnosti

slovíčka 3.lekce

shoda přídavných jmen v rodě a čísle

LISTOPAD

1.11. Co bude na čtvrtletní práci: jednoduchý překlad do francouzštiny (vycházím z textů 1.a 2.lekce. Některá ze cvičení na doplňování z 1.a 2.lekce. Předložky chez, en, à. Časování sloves avoir a être a sloves 1.třídy.

V pátek 2.11. bude test na slovíčka, který měl být ve středu.

 

ŘÍJEN

V říjnu jsme zvládli celou druhou lekci. Protože se uvidíme až ve středu 31.10. naučte se slovíčka 2/ABCD, části lidského těla z pracovního listu a zopakujte si slovesa 1.třídy a nepravidelná slovesa aller, avoir a être.

9.11. jsme se domluvili na kontrolní práci (upřesním, co tam bude)