Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Francouzský jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Veronika Pešinová

 

« Avoir une autre langue, c’est posséder une deuxième âme »   Charlemagne

 

Září

2.9 - 13.9.  Úvod do jazyka

                  Introduction 1, 2, 3; Pozdravy, francouzská abeceda a fonémy, členy a rody podstatných jmen, slovní zásoba: ve městě

                  Učebnice str. 2-4

 

16.9 - 20.9  Introduction 3, 4 ; Věci kolem nás, číslovky 1-20 ,  přivlastňovací zájmena, ma/mon/mes, členy

                   Učebnice str 4-6

                   Test z Introduction 1-4  

Říjen         

23.9 - 4.10       Unité 1, Lekce 1-3 ; Nepravidelní slovesa Být a Mít, Qui est-ce? Que-est ce que c'est? , školní pokyny a základní komunikace ve střídě

                   Učebnice str. 6 - 9

                   Test z Unité 1 L 1- 3

7.10 - 18.10    Unité 1, Lekce 4  ;  Aimer    Základní charakteristika postav učebnice    Tři Mušketýři  Alexandre Dumas , rekapitulace učiva

21.10 - 31.10  Unité 2, Lekce 1  ; Moje rodina       členy        zápor     vyjádření věku   způsoby kladení otázek    jazykové hry na zjištění informací o spolužácích

                   Test z Unité 2, 

 

Listopad         

 

1. - 15.11        Unité 2 L 1, 2 Moje rodina, představení členů rodiny, přivlastňovací zájmena, 

 

15.1 - 30.1       Unité 2 L 3,4  zvířata, věk, měsíce, číslovky 0 - 40 

                     Test Unité 2

 

 

Prosinec

 

2. - 13. 12           Unité 3  L 1,2  Jídlo a nápoje            vouloir, je voudrais   dělivý člen  il y a hrané scénky

                                  Test Jídlo, nápoje, existenciální vazba il y a

16.-20.12            Vánoce ve Francii    přání

 

 

Leden

 

6. - 17.1                Unité 3  L 3 4 opakování unités 1 - 3,  dělivý člen, au restaurant

                           Pololetní písemná práce 14.1

 

20.1 - 30.1             Unité 4 L 1     Mé koníčky a volný čas   sloveso dělat, mluvit, mít/ nemít rád + inf          slovesný zápor

 

Únor

 

3. - 14.2                 Unité 4 L 1, 2    Mé záliby, kultura, sport     

                            časování nepravidelných sloves: vouloir, pouvoir, faire, dire    pravidelných:  regarder, dessiner, écouter, jouer + instrument de musique,+ jeu

                                         existenciální vazba  il y a , il n'y a pas

                                         Divadlení hra:  Tři mušketýři

                                         Test