Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 7.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Červen

Písemná práce z dějepisu:

Termín do 13.6. - písemně nebo ústně

U str. 21 - První státy Slovanů

U str. 38 - Přemyslovci v 11.-12. stol.

U str. 43 - Rozdělení středověké společnosti

U str. 51 - Poslední přemyslovští králové

Nové učivo:

České království za Jagellonců

Jagelonská gotika

Učebnice str. 85-86 a str. 71-75

 

Květen

Husitská revoluce

Čechy po husitské revoluci

Jiří z Poděbrad českým králem

Učebnice str. 82-84

Pracovní sešit str. 42-46

 

Duben

Gotická kulktura

Pozdní středověk

Předchůdci Jana Husa

Jan Hus, Husitství

Učebnice str. 71-81

Pracovní sešit str. 35-41

 

Březen

Písemná práce z posledních Přemyslovců:

ve čtvrtek 15. 3. - podle učebnice a sešitu

České království za Lucemburků

Stoletá válka

Jak se žilo ve vrcholném středověku

Učebnice str. 57-70

Pracovní sešit str. 27-34

 

Únor

České království za Přemyslovců

Učebnice str. 51-56

Pracovní sešit str. 24-26

 

Leden

Vznik Svaté říše římské

České knížectví v 11.-12. stol.

Jak se žilo ve středověku

Románská kultura

Učebnice str. 35-50

Pracovní sešit str. 16-23

 

Prosinec 

Počátky českého státu

První Přemyslovci

Bořivoj a Ludmila

Svatý Václav

Boleslav I.

Učebnice: str. 29-34

Pracovní sešit: str. 14-15

 

Listopad

Slované

Sámova říše

Velkomoravská říše

Konstantin a Metoděj na Moravě

Učebnice str. 21-28

Pracovní sešit str. 10-13

Šíření křesťanství v Evropě

Učebnice str. 16-17

Pracovní sešit str. 6-7

Písemná práce ve čtvrtek 8.11.:

Rozdělení římské říše + data

Franská říše

Rozdělení Franské říše

Vikingové