Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Dějepis 7.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Listopad

Franská říše

Vikingové

Byzantská říše

Šíření křesťanství v Evropě

Arabská říše

Učebnice str. 11- 20

Pracovní sešit str. 4 - 9 

 

Říjen

Vznik prvních středověkých států

Projekt - Pamětníci

Projekt - 90. výročí založení naší školy

 

Září

Opakování: pravěk, starověké Řecko, starověký Řím

Rozdělení římské říše

Počátek středověku

Pracovní sešit str. 49-68