Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Šárka Konečná

Povinná četba pro 7. ročník je ke stažení ZDE.

16. 9. - 20. 9.

  • Út - test na podstatná jména (mluvnické kategorie, konkrétní x abstraktní; pomnožná x hromadná x látková; skloňování párových částí lidského těla)
  • Út - přinést dopsaný sloh (Naše škola)
  • Jmenné tvary přídavných jmen
  • Opakování zájmen
  • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

9. 9. - 13. 9.

  • Opakování přídavných jmen
  • Opakování zájmen
  • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

2. 9. - 6. 9.

  • Opakování podstatných jmen
  • Opakování přídavných jmen