Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Kateřina Julínková

ČERVEN

V pondělí 10. 6. píšeme kontrolní práci. Zopakujte si:druhy prísudku, druhy přívlastku (těsný, volný, shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející), doplněk, použití podstatného jména na pozici různých větných členů (viz DÚ), podřadící spojky, větná schemata (rozbor vět na větné členy a naopak), druhy vedlejších vět. Samozřejmě nebude chybět pravopisné cvičení.

Ve středu 5.6. poslední dotazy ohledně určování vedlejších vět. Nezapomeňte na dvě dú.

KVĚTEN

stále procvičujeme vedlejší věty. Opakujte si podřadící spojky a správný postup určování vv.

Opakujte si doplněk podle zápisu v sešitě.

DUBEN

v úterý 9. 4. v hodině literatury proběhne srovnávací testování. Následující týden budu ústně zkoušet vše probrané k baroku, včetně Komenského. V semináři dokončíme ukázky z učebnice. Test bude s největší pravděpodobností až po Velikonocích.

Ve středu 10.4. píšeme kontrolní práci z jazyka českého. Zopakujte si: věty dvojčlenné, jednočlenné, ekvivalenty, druhy přísudku, druhy podmětu, druhy příslovečných určení, rozbor vět na větné členy, pojmy z kapitoly Význam slov (synonyma, antonyma, homonyma, metafora, metonymie). Samozřejmě nebude chybět pravopisné cvičení a druhy probraných vedlejších vět (projděte si znovu cvičení v učebnici).

Připravujte se na ústní zkoušení z baroka. Test budeme psát až po probrání J. A. Komenského a rozborech ukázek jeho díla.

BŘEZEN

Zopakujte si rozdíly mezi větou podmětnou a předmětnou.Nezapomeňte na DÚ, uč. str. 100/cv. 1b)

Stále procvičujeme vedlejší větu přísudkovou a podmětnou. v pondělí 25. 3. přibereme předmět a vv předmětnou. V pondělí také po diktátu píšeme testík na podřadící spojky.

V úterý  v literatuře (19.3.) probrána charakteristika doby, kdy se objevuje baroko. Na příští úterý se naučte, včetně umělců působících v baroku. Rozebrána ukázka Co Bůh. Člověk?

V literatuře probíráme baroko.

V pondělí 18. 3.  probíráme předmět a předmětné věty. Kdykoliv čekejte testík na druhy přísudku.

13. 3. probrali jsme druhy podmětu a až umíte rozeznat vv podmětnou a vv přísudkovou. Nezapomeňte na DÚ na pracovním listu, udělat ze souvětí s vv přísudkovými jednoduché věty s přísudkem jmenným se sponou.

Máme probrány druhy přísudku a vedlejší větu přísudkovou. V nejbližší době očekávejte test na druhy přísudku. 

ÚNOR

26. 2. píšeme test z renesance

LEDEN

 

29. 1. v češtině tento týden opakujeme věty jednočlenné a dvojčlenné+větné ekvivalenty (uč. str.82 -86), význam slova, synonyma, antonyma, homonyma (uč.str.61 -70). Vzhledem k velkému počtu nemocných nebudeme  příští týden brát novou látku, budeme stále opakovat a procvičovat. Nezapomeňte si najít nebo znovu zhotovte tabulky větných členů. 

V literatuře jsme dobrali kapitolu renesance, příští týden doděláme ukázky. Po prázdninách bude opakování, ústní zkoušení a domluva na test. 

11.1. -opakujte si přes víkend na písemku, v pondělí se mě můžete ptát na konkrétní věci  (nezapomeňte ma částice a spojky)

16. 1. píšeme pololetní písemku. Bude tam opakování slovních druhů (vše co již známe o všech deseti slovních druzích, včetně druhů neohebných) a navíc pravopis velkých písmen(učebnice str. 6 -57). Pokud někdo potřebuje ještě něco dovysvětlit, může se na mě obrátit buď při hodině češtiny nebo o některé své volné hodině.

PROSINEC

4. 12. v úterý 11. 12 píšeme krátký testík na husitskou literaturu. Nezapomeňte na čtyři pražské artikuly. 

ZKOUŠÍM SPOJKY

LISTOPAD

ČEŠTINA

14. 11. - opakujte si příslovce a příslovečné spřežky, v pondělí oprava kontrolní práce

13. 11.

v úterý 20.11. zkouším českou středověkou literaturu  + referáty Jan Hus(Adam), Petr Chelčický (Theo)

v úterý 27. 11. píšeme test.

1.11. nezapomeňte na zítřek dopsat slohy (učitelé a škola) a přinést nějakou fotku obrazu (z kalendáře či katalogu)

26. 10. 

Co může být ve čtvrtletní kontrolní práci: vše, co jsme procvičovali první čtvrtletí. Tedy slovní druhy, podstatná jména (mluvnické kategorie, hromadná, pomnožná, koncovky podst.jmen, odchylné tvary označující části těla), přídavná jména (mluvnické kategorie,stupňování, pravopis příd.jmen), zájmena (druhy, správné tvary), číslovky (druhy, správné tvary), slovesa (mluvnické kategorie, slovesné třídy a vzory-vyjmenovat, slovesný rod). Samozřejmě nebude chybět nějaké pravopisné cvičení nebo doplňovačka.

 

Sloh- dopište text Učitelé a škola (rozsah A4). K odevzdání v pátek 2. 11.

24. 10.

Nezapomeňte na domácí úkol, ve kterém si procvičíte převody činného rodu na trpný a naopak. 33/5a)b) vždy tři věty.

23.10.

Domluvený termín kontrolní práce: pondělí 12. 11.

Český jazyk: učíme se slovesné třídy a vzory. v předchozích hodinách jsme dopordobna zopakovali vše o podstatných jménech, přídavných jménech, zájmenech a číslovkách. Vše se může objevit na kontrolní práci.

Sloh: na 2. 11. si doneste nějakou fotografii či obrázek uměleckého díla (obrazu). Budeme se učit jej popisovat.

Literatura: v úterý zkouším světovou středověkou literaturu. Budu se ptát i na pojmy z přečtených textů (zápis v sešitě literární seminář)