Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Šárka Konečná

Povinná četba pro 7. ročník je ke stažení ZDE.

______________________________________________________________

6. 4. - 10. 4.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

Připomínám, že do úterý 7. dubna 2020 mi máte posílat ŽÁDOST. Vypracujte ji prosím NA POČÍTAČI (cvičení číslo 2 a), b) c), d) na  straně 153 v učebnici).  Zašlete na můj email: sarka.konecna@gmail.com.

PÍŠETE ŽÁDOST PANÍ ŠMANKOTOVÉ, NETVOŘÍTE ŽÁDNOU SVOJI VLASTNÍ. Práce se neznámkuje, protože Vám to vůbec nejde.

Tento týden bychom měli ve škole velikonoční prázdniny. Proto té práce nedostanete moc:

Vypracujete v MODRÉ BROŽURCE strany 17 a 18. ANI JEDNU STRANU NEBUDETE KONTROLOVAT S ŘEŠENÍM, VŠECHNO ZAŠLETE KE KONTROLE MNĚ NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT SI POŘÁDNĚ PROSTUDUJTE MODRÉ TABULKY.

___________________________________________________________

30. 3. - 3. 4.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

I tento týden pokračujeme ve slovní zásobě. Vypracujete:

MLUVNICE

MODRÁ BROŽURA – strana 14/ cvičení 5, 6, 7, 8 – ZKONTROLUJTE SI VZADU SE ZADÁNÍM. BAREVNĚ SI ZAZNAČÍTE CHYBY A POD CVIČENÍ SI NAPÍŠETE JEJICH SOUČET. PROSÍM, ABYSTE MI TATO CVIČENÍ NAFOTILI, ABYCH MĚLA DŮKAZ, ŽE MÁTE HOTOVO A ŽE DOMA NĚCO DĚLÁTE, A POSLALI NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). TERMÍN PÁTEK 3. DUBNA 2020.

strana 15/cvičení 9, 10, 11 ZKONTROLUJTE SI VZADU SE ZADÁNÍM. BAREVNĚ SI ZAZNAČÍTE CHYBY A POD CVIČENÍ SI NAPÍŠETE JEJICH SOUČET. PROSÍM, ABYSTE MI TATO CVIČENÍ NAFOTILI, ABYCH MĚLA DŮKAZ, ŽE MÁTE HOTOVO A ŽE DOMA NĚCO DĚLÁTE, A POSLALI NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). TERMÍN PÁTEK 3. DUBNA 2020.

strana 16/ cvičení 12, 13, 14 – celé ZKONTROLUJTE SI VZADU SE ZADÁNÍM. BAREVNĚ SI ZAZNAČÍTE CHYBY A POD CVIČENÍ SI NAPÍŠETE JEJICH SOUČET. PROSÍM, ABYSTE MI TATO CVIČENÍ NAFOTILI, ABYCH MĚLA DŮKAZ, ŽE MÁTE HOTOVO A ŽE DOMA NĚCO DĚLÁTE, A POSLALI NA MŮJ EMAIL (sarka.konecna@gmail.com). TERMÍN PÁTEK 3. DUBNA 2020.

SLOH

Prostudujte si učebnici na straně 152 – žádost. Vypracujte NA POČÍTAČI cvičení číslo 2 a), b) c), d).

Za úkol máte přepsat spisovnou češtinou žádost paní Šmankotové. Žádost pošlete na můj email do úterý 7. dubna 2020. Za svoji práci dostanete známku.

LITERATURA

Přidávám další prezentaci z literatury – zbytek renesanční literatury. STAHOVAT MŮŽETE ZDE: http://leteckaposta.cz/787370360. PÍŠETE DO STEJNÉHO ZÁPISU, KTERÝ UŽ MÁTE U RENESANCE. Kdo to nebude mít, bude mít po návratu do školy velký problém. Budu známkovat sešity.

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

Připomínám, že se Vám blíží termíny na čtenářské deníky. Kvůli koronaviru je NEBUDEME posouvat termíny.

Knihy se dají sehnat i elektronicky:

KNIHY WILLIAMA SHAKESPEARA: https://pdfknihy.maxzone.eu/shakespeare.html

DŮMYSLNÝ RYTÍŘ DON QUIJOTE DE LA MANCHA : https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/73/61/don_quijote_de_la_mancha_i.pdf

NAVZDORY BÁSNÍK ZPÍVÁ: http://66426.zmocnenecvlady.cz/169449-LNUEFUKTNZB-navzdory-basnik-zpiva/

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/92/94/92/z_cech_az_na_konec_sveta.pdf

LAKOMEC: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/66/08/78/lakomec.pdf

HELENA ŠMAHELOVÁ: VELKÉ TRÁPENÍ: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/39/19/83/velke_trapeni.pdf

Nebo si můžete koupit knihy jako E-KNIHU, nebo si objednat knihy z internetu a nechat si je poslat domů. Online zdroje ale snad budou stačit.

23. 3. - 27. 3.

Připomínám, že do úterý 24. března 2020 mi máte poslat SLOHOVOU PRÁCI NA TÉMA CHARAKTERISTIKA.

Dále budeme pokračovat v tématu Slovo a sousloví. První cvičení, která budeme dodělávat jsou cvičení 8 a 9 na straně 11.

VYSVĚTLENÍ CVIČENÍ 8:

 • Máte uvádět slova se širším významem - tzn. slova nadřazená. Je to učivo tak 3. třídy, není to nic těžkého.
 • První slovo v zadání: židle - slovo nadřazené je NÁBYTEK.

VYSVĚTLENÍ CVIČENÍ 9:

 • Máte uvádět slova s užším významem - tzn. slova podřadná.
 • První slovo v zadání: přežvýkavec - slovo podřadné je např. KRÁVA, KOZA, OVCE, JELEN, ANTILOPA APOD.

Prosím, abyste mi tato cvičení OFOTILI DO ČTVRTKA 26. BŘEZNA 2020.

Dále vypracujete v modrých brožurách stranu 12/ cvičení 1, 2, 5 a stranu 13/ cvičení 1, 2 a) b) 4

Vysvětlení cv. 1

 • Metafora - je přenesení významu na základě vnější podobnosti. První příklad ve cvičení je slovo kalich - všichni si asi představíme nádobu, ze které můžeme pít. Druhý význam tohoto slova je pak část rostliny - kalich. Část rosliny má tvar nádoby na pití, proto se tady jedná o přenesení významu na základě vnější podobnosti.
 • Cílem tohoto cvičení je prostě shrnout, jaké významy to slovo má a v hlavě si uvědomit, že ty významy jsou si podobné právě tvarem, nebo třeba barvou.

Vysvětlení cv. 2

 • Metonymie - přenesení významu na základě vnitřní podobnosti.První příklad ve cvičení je slovo škola. To může znamenat jednak tu budovu, ve které se učíme, ale v PŘENESENÉM VÝZNAMU také souhrn všech vědomostí, které se ve škole naučíme. Takto dochází k přenesení významu na základě vnitřní podobnosti.

Prosím, abyste mi cvičení 1 a 2 ze strany 12 poslali na email do PÁTKU 27. BŘEZNA 2020. Zbytek si prosím zkontrolujte sami dle řešení. Pokud Vám není něco jasné, můžeme to spolu probrat na Skypu, nebo na emailu. Nebojte se zeptat.

V literatuře pomalu dokončujte renesanci. Příští týden přidávám další prezentaci, zkusím tam doplnit nějaký svůj hlasový doprovod, ať se Vám to lépe učí, čte, vnímá, ...

16. 3. - 20. 3.

Vzhledem k tomu, že budeme doma delší dobu, než jsem očekávala, váš první úkol je jasný - ROZCVAKNĚTE SI ŘEŠENÍ v červené brožuře a zkontrolujte si práci z minulého týdne. U každého cvičení si BAREVNĚ zaznačte CHYBY a pod cvičení si napište jejich SOUČET.

Prosím Vás, abyste mi NAFOTILI nebo NASCANOVALI Vaše cvičení z učebnice, které jste měli na minulý týden vypracovávat (str. 106/cv. 4 a 6) a poslali mi ho na můj email (sarka.konecna@gmail.com). Zkontroluji Vám ho, opravím a pošlu zpětnou vazbu.

Tento týden se budete věnovat slovům a souslovím. Prostudujete si tabulku v MODRÉ BROŽUŘE na straně 10 - vypracujte cvičení č. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Prosím, abyste mi poslali fotografii nebo SCAN Vaší práce, abych měla důkaz, že něco děláte a to do PÁTKU 20. BŘEZNA 2020.

V literatuře pokračujete v zápisu, doplňujete si informace k renesančnímu umění. Můžete zkounout jeden díl Dějin udatného českého národa s tématem renesance (https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230052/).

Ve slohu jsme začali pracovat na CHARAKTERISTICE. Vaším úkolem je NAPSAT SLOHOVOU PRÁCI (CHARAKTERISTIKU) SEBE SAMA. Inspiraci najdete ve Vašich modrých učebnicích na straně 151/cv. 7a. Ve cvičení 8 naleznete příklady vlastností, které o sobě můžete říct. V charakteristice použijete i charakteristiku NEPŘÍMOU! POSLEDNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE ÚTERÝ 24. BŘEZNA 2020.

V ÚTERÝ 17. BŘEZNA PROBĚHNE V HODINĚ ČESKÉHO JAZYKA RECITAČNÍ SOUTĚŽ.

Každý žák si připraví 1 báseň o minimální délce 16 veršů (16 řádků). Vyberte si báseň, která bude odpovídat Vašemu věku a Vašim schopnostem (vhodní autoři: Jiří Žáček, Emanuel Frynta, Jan Skácel, Jaroslav Seifert, František Hrubín, na internetu vyhledáváte básně pro 7. ročník)

9. 3. - 13. 3.

 • Út - mluvní cvičení + charakteristika
 • St - test na husitskou literaturu
 • Renesance v literatuře
 • St - Referáty!!
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Pá - test na podmět a vedlejší větu podmětnou
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Předmět

2. 3. - 6. 3.

 • Út - mluvní cvičení, charakteristika
 • St - zkoušení z literatury (2 hodiny literatury)
 • husitská literatura
 • St - referáty
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Pá - test na druhy přísudků, VV přísudkovou, určení věty hlavní a větu vedlejší

24. 2. - 28. 2.

 • Út - mluvní cvičení, charakteristika
 • Út - test na druhy přísudků (vyjmenuj modální slovesa, napiš fázová slovesa, uveď všechna sponová slovesa, z čeho se skládá přísudek slovesný složený, ...)
 • St - zkoušení z literatury (od Velké Moravy až po Karla IV.) + referáty
 • St - husitská literatura
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Pá - test na druhy přísudků

17. 2. - 21. 2.

 • Jarní prázdniny

10. 2. - 14. 2.

 • Út - soutěž čtenářské gramotnosti Babylon: Rozumíme si?
 • St - test z literatury (3. a 4. období počátků české literatury, preezntace je ke stažení zde: http://leteckaposta.cz/411055968)
 • St - referáty!!
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Druhy přísudků
 • Pá - Ti, kteří byli na lyžařském výcvikovém kurzu, budou psát v pátek test na větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent.

3. 2. - 7. 2.

 • Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
 • Velká písmena
 • St - 1 hodina literatury, 1 hodina mluvnice
 • St - zkoušení z literatury
 • Velká písmena
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Pá - test na větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent

27. 1. - 28. 1.

 • Út - odevzdat LÍČENÍ
  • Zimní krajina
  • Vánoce z pohledu kapra
  • Vánoce z pohledu baňky
  • Vánoce z pohledu prskavky
 • Út - hodina mluvnice
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • St - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Út - 4. února - test na věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

20. 1. - 24. 1.

 • Út - líčení
 • Út - test na druhy vět (oznamovací, rozkazovací, přací, tázací (zjišťovací, doplňovací) zvolací)
 • St - 2 hodiny literatury
 • St - test na 1. a 2. období české literatury (Velká Morava, období zápasu dvou kultur - staroslověnské a latinské)
 • St - domácí úkol
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Věty hlavní a vedlejší

13. 1. - 17. 1.

 • Út - mluvní cvičení
 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • St - Pololetní písemná práce
 • Velká písmena
 • Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací, tázací (zjišťovací, doplňovací) zvolací
 • Věta jednačlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 15. LEDNA 2020)

 • Slovesa – mluvnické kategorie (VŠECHNY!! – osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod)
 • Podmiňovací způsob sloves
 • Příslovce – druhy, tvoření, příslovečné spřežky, stupňování)
 • Předložky
 • Spojky
 • Částice
 • Citoslovce
 • Velká písmena

6. 1. - 10. 1.

 • OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE MOŽNÉ NOSIT DO PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.
 • Út - mluvní cvičení
 • DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU (TERMÍN PÁTEK 10. LEDNA 2020)
  • Vyberte si nějaký obraz a vytvořte jeho popis (minimální rozsah 1 stránka ve Vašich sešitech).
  • Vzor popisu naleznete v učebnici na str. 141.
  • Slohovou práci odevzdáváte ideálně s obrazem, který jste popisovali.
 • St - zkoušení z literatury (antická literatura, středověk) - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury
 • Velká písmena
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Příprava na pololetní písemnou práci.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - hodina slohu, výběr obrázků na popis uměleckého díla
 • St - 1 hodina literatury, 1 hodina mluvnice
 • St - zkoušení z literatury
 • velká písmena

9. 12. - 13. 12.

 • Út - domácí úkol na velká písmena (ČB 4/3)
 • Út - popis uměleckého díla
 • St - jedna hodina literatury, 1 hodina mluvnice
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na velká písmena (tabulka na str. 51, 52, 54)

2. 12. - 6. 12.

 • Út - mluvní cvičení, dokončení popisu pracovního postupu, popis uměleckého předmětu
 • St - 1 hodina literatury, 1 hodina mluvnice
  • test na středověkou literaturu
  • domácí úkol do českého jazyka (ČB 18/16)
 • Čt - diktát na velká písmena (jednoslovné názvy)
 • Pá - test na neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • St - zkoušení z literatury (dokončení středověké literatury)
 • St - jedna hodina mluvnice (dokončení předložek, spojky)
 • částice, citoslovce
 • Čt - souhrnný diktát

18. 11. - 22. 11.

 • Út - mluvní cvičení + ODEVZDAT VYPRAVOVÁNÍ
 • St - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury (zkoušení z literatury)
 • St - test na mluvnické kategorie u sloves a vytváření správného tvaru sloves podle zadaných mluvnických kategorií
 • St - domácí úkol z učebnice (str. 43/2 c)
 • Pá - test na příslovce

19. LISTOPADU - VYPRAVOVÁNÍ

 • vyberte si jedno ze 3 témat (V kůži zvířat, Zimní zážitek, Dobrodružství ve sklepě). Pravidla
 • vypravování musí mít osnovu, odstavce, nadpis
 • přímá řeč, sloveso mít, být, jít
 • použít zájmeno jenž
 • pozor na přeskakování v čase (vypravujeme v minulosti, nelze najednou použít přítomný čas a pak zase minulý)

11. 11. - 15. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na činný a trpný rod (1 hodina mluvnice)
 • St - zkoušení z literatury
 • příslovce

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 6. LISTOPADU 2019)

 

 • mluvnické kategorie - podstatná jména, přídavná jména, slovesa
 • skloňování podstatných jmen
 • podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
 • skloňování zájmen a číslovek
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen a číslovek
 • podmiňovací způsob sloves

4. 11. - 8. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • Út - hodina mluvnice, opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • St - čtvrtletní písemná práce
 • St - středověká literatura
 • slovesný rod
 • druhy příslovcí, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí

28. 11. - 1. 11.

 • Čt - souhrnný diktát
 • Slovesný rod činný a trpný

21. 10. - 25. 10.

 • Út - mluvní cvičení, hodina slohu
 • Út - Pohádka - Zapište nějakou známou pohádku (Červená karkulka, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků) tak, abyste text rozdělili na  úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr.
 • St - zkoušení z literatury
 • Dokončení antické literatury
 • Opakování sloves
 • Slovesný rod
 • Čt - souhrnný diktát

14. 10. - 18. 10.

 • Út - test na vztažné zájmeno jenž
 • Vypravování - osnova, přímá řeč
 • Čt - souhrnný diktát
 • opakování číslovek

7. 10. - 11. 10.

 • Út - hodina mluvnice
 • zájmeno jenž
 • St - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na pravopis zájmen (podobné cvičení jako ČB str. 8/cv. 6)
 • Pá - test na zájmena (druhy zájmen, skloňování)
 • Út 15. 10. test na zájmeno JENŽ

30. 9. - 4. 10.

 • Út - mluvní cvičení
 • Skloňování zájmena jenž
 • Čt - diktát na vyjmenovaná slova

23. 9. - 27. 9.

 • Dokončení přídavných jmen
 • Zájmena - druhy, skloňování
 • Út - test na druhy zájmen
 • St - test na nejstarší literaturu (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)
 • Čt - diktát na vyjmenovaná slova
 • Pá - test na opakování přídavných jmen

16. 9. - 20. 9.

 • Út - test na podstatná jména (mluvnické kategorie, konkrétní x abstraktní; pomnožná x hromadná x látková; skloňování párových částí lidského těla)
 • Út - přinést dopsaný sloh (Naše škola)
 • Jmenné tvary přídavných jmen
 • Opakování zájmen
 • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

9. 9. - 13. 9.

 • Opakování přídavných jmen
 • Opakování zájmen
 • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

2. 9. - 6. 9.

 • Opakování podstatných jmen
 • Opakování přídavných jmen

MLUVNÍ CVIČENÍ - 1. POLOLETÍ

FILIP B. Mé vysněné povolání  
MONIKA Jak podle mě vypadá dokonalý život  
ERIK Dušičky  
SABINA Můj nejoblíbenější předmět  
FILIP J. Jarní prázdniny  
JAMUNA Vánoce 24. 9. 2019
ANDY Třídit odpad - ano nebo ne?  
KRISTÝNA Můj koníček  
ANEŽKA Kniha, která mě ovlivnila 1. 10. 2019
DOMINIK Moje babička, můj dědeček  
CLAUDIE Velikonoce  
LUKÁŠ Můj školní batoh  
ELIŠKA Můj vzor  
JULIE ELIA Vánoce  
KATKA Nejlepší dovolená  
LENNY Můj školní batoh  
ALEX Co by se stalo, kdybych se probudil jako holka  
VAŠEK Člověk, který mě nejvíce ovlivnil 1.10.2019
ŠÁRKA Dušičky  
HONZA Můj nejoblíbenější film/seriál  
ZUZKA Člověk, který mě nejvíce ovlivnil  
JULIE S. Můj nejoblíbenější film/seriál  
SAŠA Sport  
NINA Moje oblíbené zvíře