Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 7.A

Vyučující: Šárka Konečná

Povinná četba pro 7. ročník je ke stažení ZDE.

27. 1. - 28. 1.

 • Út - odevzdat LÍČENÍ
  • Zimní krajina
  • Vánoce z pohledu kapra
  • Vánoce z pohledu baňky
  • Vánoce z pohledu prskavky
 • Út - hodina mluvnice
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Věta jednoduchá, souvětí
 • St - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Út - 4. února - test na věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

20. 1. - 24. 1.

 • Út - líčení
 • Út - test na druhy vět (oznamovací, rozkazovací, přací, tázací (zjišťovací, doplňovací) zvolací)
 • St - 2 hodiny literatury
 • St - test na 1. a 2. období české literatury (Velká Morava, období zápasu dvou kultur - staroslověnské a latinské)
 • St - domácí úkol
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • Věty hlavní a vedlejší

13. 1. - 17. 1.

 • Út - mluvní cvičení
 • Příprava na pololetní písemnou práci
 • St - Pololetní písemná práce
 • Velká písmena
 • Druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací, tázací (zjišťovací, doplňovací) zvolací
 • Věta jednačlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 15. LEDNA 2020)

 • Slovesa – mluvnické kategorie (VŠECHNY!! – osoba, číslo, způsob, čas, slovesný rod)
 • Podmiňovací způsob sloves
 • Příslovce – druhy, tvoření, příslovečné spřežky, stupňování)
 • Předložky
 • Spojky
 • Částice
 • Citoslovce
 • Velká písmena

6. 1. - 10. 1.

 • OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE MOŽNÉ NOSIT DO PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.
 • Út - mluvní cvičení
 • DOMÁCÍ ÚKOL DO SLOHU (TERMÍN PÁTEK 10. LEDNA 2020)
  • Vyberte si nějaký obraz a vytvořte jeho popis (minimální rozsah 1 stránka ve Vašich sešitech).
  • Vzor popisu naleznete v učebnici na str. 141.
  • Slohovou práci odevzdáváte ideálně s obrazem, který jste popisovali.
 • St - zkoušení z literatury (antická literatura, středověk) - 1 hodina mluvnice, 1 hodina literatury
 • Velká písmena
 • Čt - diktát na velká písmena
 • Příprava na pololetní písemnou práci.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - hodina slohu, výběr obrázků na popis uměleckého díla
 • St - 1 hodina literatury, 1 hodina mluvnice
 • St - zkoušení z literatury
 • velká písmena

9. 12. - 13. 12.

 • Út - domácí úkol na velká písmena (ČB 4/3)
 • Út - popis uměleckého díla
 • St - jedna hodina literatury, 1 hodina mluvnice
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na velká písmena (tabulka na str. 51, 52, 54)

2. 12. - 6. 12.

 • Út - mluvní cvičení, dokončení popisu pracovního postupu, popis uměleckého předmětu
 • St - 1 hodina literatury, 1 hodina mluvnice
  • test na středověkou literaturu
  • domácí úkol do českého jazyka (ČB 18/16)
 • Čt - diktát na velká písmena (jednoslovné názvy)
 • Pá - test na neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citoslovce)
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • St - zkoušení z literatury (dokončení středověké literatury)
 • St - jedna hodina mluvnice (dokončení předložek, spojky)
 • částice, citoslovce
 • Čt - souhrnný diktát

18. 11. - 22. 11.

 • Út - mluvní cvičení + ODEVZDAT VYPRAVOVÁNÍ
 • St - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury (zkoušení z literatury)
 • St - test na mluvnické kategorie u sloves a vytváření správného tvaru sloves podle zadaných mluvnických kategorií
 • St - domácí úkol z učebnice (str. 43/2 c)
 • Pá - test na příslovce

19. LISTOPADU - VYPRAVOVÁNÍ

 • vyberte si jedno ze 3 témat (V kůži zvířat, Zimní zážitek, Dobrodružství ve sklepě). Pravidla
 • vypravování musí mít osnovu, odstavce, nadpis
 • přímá řeč, sloveso mít, být, jít
 • použít zájmeno jenž
 • pozor na přeskakování v čase (vypravujeme v minulosti, nelze najednou použít přítomný čas a pak zase minulý)

11. 11. - 15. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na činný a trpný rod (1 hodina mluvnice)
 • St - zkoušení z literatury
 • příslovce

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 6. LISTOPADU 2019)

 

 • mluvnické kategorie - podstatná jména, přídavná jména, slovesa
 • skloňování podstatných jmen
 • podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
 • skloňování zájmen a číslovek
 • stupňování přídavných jmen
 • druhy zájmen a číslovek
 • podmiňovací způsob sloves

4. 11. - 8. 11.

 • Út - mluvní cvičení
 • Út - hodina mluvnice, opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • St - čtvrtletní písemná práce
 • St - středověká literatura
 • slovesný rod
 • druhy příslovcí, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí

28. 11. - 1. 11.

 • Čt - souhrnný diktát
 • Slovesný rod činný a trpný

21. 10. - 25. 10.

 • Út - mluvní cvičení, hodina slohu
 • Út - Pohádka - Zapište nějakou známou pohádku (Červená karkulka, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků) tak, abyste text rozdělili na  úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr.
 • St - zkoušení z literatury
 • Dokončení antické literatury
 • Opakování sloves
 • Slovesný rod
 • Čt - souhrnný diktát

14. 10. - 18. 10.

 • Út - test na vztažné zájmeno jenž
 • Vypravování - osnova, přímá řeč
 • Čt - souhrnný diktát
 • opakování číslovek

7. 10. - 11. 10.

 • Út - hodina mluvnice
 • zájmeno jenž
 • St - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury
 • St - zkoušení z literatury
 • Čt - diktát na pravopis zájmen (podobné cvičení jako ČB str. 8/cv. 6)
 • Pá - test na zájmena (druhy zájmen, skloňování)
 • Út 15. 10. test na zájmeno JENŽ

30. 9. - 4. 10.

 • Út - mluvní cvičení
 • Skloňování zájmena jenž
 • Čt - diktát na vyjmenovaná slova

23. 9. - 27. 9.

 • Dokončení přídavných jmen
 • Zájmena - druhy, skloňování
 • Út - test na druhy zájmen
 • St - test na nejstarší literaturu (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína)
 • Čt - diktát na vyjmenovaná slova
 • Pá - test na opakování přídavných jmen

16. 9. - 20. 9.

 • Út - test na podstatná jména (mluvnické kategorie, konkrétní x abstraktní; pomnožná x hromadná x látková; skloňování párových částí lidského těla)
 • Út - přinést dopsaný sloh (Naše škola)
 • Jmenné tvary přídavných jmen
 • Opakování zájmen
 • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

9. 9. - 13. 9.

 • Opakování přídavných jmen
 • Opakování zájmen
 • Čt - diktát na skloňování podstatných a přídavných jmen

2. 9. - 6. 9.

 • Opakování podstatných jmen
 • Opakování přídavných jmen

MLUVNÍ CVIČENÍ - 1. POLOLETÍ

FILIP B. Mé vysněné povolání  
MONIKA Jak podle mě vypadá dokonalý život  
ERIK Dušičky  
SABINA Můj nejoblíbenější předmět  
FILIP J. Jarní prázdniny  
JAMUNA Vánoce 24. 9. 2019
ANDY Třídit odpad - ano nebo ne?  
KRISTÝNA Můj koníček  
ANEŽKA Kniha, která mě ovlivnila 1. 10. 2019
DOMINIK Moje babička, můj dědeček  
CLAUDIE Velikonoce  
LUKÁŠ Můj školní batoh  
ELIŠKA Můj vzor  
JULIE ELIA Vánoce  
KATKA Nejlepší dovolená  
LENNY Můj školní batoh  
ALEX Co by se stalo, kdybych se probudil jako holka  
VAŠEK Člověk, který mě nejvíce ovlivnil 1.10.2019
ŠÁRKA Dušičky  
HONZA Můj nejoblíbenější film/seriál  
ZUZKA Člověk, který mě nejvíce ovlivnil  
JULIE S. Můj nejoblíbenější film/seriál  
SAŠA Sport  
NINA Moje oblíbené zvíře