Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A2

Vyučující: Mgr. Veronika Pešinová

 

Samostudium z důvodu karantény

 

 

Morning guys!

 

Nedá se nic dělat, pokračujeme v kapitole s tématem Problémy a nemoci. So sorry. ;)

***Vypište si z následujícího pracovního listu neznámá slovíčka do sešitu Vocabulary, najděte význam ve slovníku, naučte se je. Poté vyplňte pracovní list a pošlete

/Files/pesinovaveronika/a-visit-to-the-doctor7A.doc

 

A jdeme řešit další "problém" ;)  :  někteří z Vás začali používat nově naučený čas Present perfect téměř všude pro vyjádření minulosti, i tam kde by patřil starý dobrý

PAST SIMPLE.

***A proto zopakujte, upevněte, tento Vám známý minulý čas PAST SIMPLE s  pracovním listem zde:  

/Files/pesinovaveronika/simple-past-tense-the-queen-of-hearts7A.docx

 

 

***Zhlédněte toto výukové video a zformulujte do sešitu alespoň 3 problémy, se kterými se zpěvák Freddie Mercury potýká. 

https://www.youtube.com/watch?v=o82oNazflnc

 

***Všechny splněné úkoly vyfoťte a pošlete ke kontrole. No problem? Thank you. 

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÚKOLY NA 18. - 22. 5

Hi everybody!

Děkuji všem, kteří se nezalekli úkolu vymyslet scénář ke komiksu. Uvidíme, kdy se uvidíme, a až se uvidíme, tak si scénku podle Vašich scénářů zahrajeme.

 

 - Začněme kapitolu 6 s názvem Problems ( jako kdyby jich kolem nebylo už tak dost ;)  )

Pracovní sešit Slovníček strana 78; lekce 6 část A a B : vypište neznámé výrazy do sešitů Vocabulary a naučte se je.

 

 -Naučte se/ zopakujte  s videem výraz "Should + infinitiv" = Měl bys, měla bys, měli/y byste ....   používaný k udílení rad 

https://www.youtube.com/watch?v=JUIaJf-x6_U

https://www.youtube.com/watch?v=CLFvH2UzHAQ

 - Pracovní sešit strana 54 a 55 vyplňte, pošlete.

 

Have a good week!

VP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ÚKOLY NA 11. - 15.5

 

Hello everyone!

 -  -Naučte se posledních šest trojic slovesných tvarů z Vašeho oblíbeného sloupečku ze str. 79 v pracovním sešitě. 

And you've got it all and you're to shout Hip, Hip, Hurray!! :)

 

 - Pracovní sešit strrana 48/ 1     Přečtěte si text, vypište si neznámá slováčka do Vocabulary (použijte slovník), naučte se je. Poté vyplňte true or false. A přidávám ještě další úkol: Naformulujte dalších pět způsobů, které nejsou zmíněny v textu, jak vy sami můžete chránit naši planetu nebo jí pomoci. Vše mi pošlete!

 

- A nyní něco pro NEJkreativnější skupinku angličtinářů ever! :)

Vytvořte na základě komiksu brněnského ilustrátora, malíře a spisovatele Pavla Čecha krátkou komorní divadelní hru. Napište k jednotlivým obrázkům (nemusí být ke všem, některé můžete vynechat, jiné naopak rozvedete), co ptáčci říkají (i co si  myslí  - monolog). Snažte se, aby toho říkali oba dva více méně stejně. Třeba Vás napadne i něco vtipného. Z Vašich scénářů vyberu ten nej, který v září dostane k jedničce ještě sladkou odměnu,  a tuto verzi si zahrajeme ve dvojicích jako divadlo.  Těším se na Vaše nápady! 

- /Files/pesinovaveronika/komiks_Birds_Pavel Čech_67A.pdf

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA 4.-8.5

 

Hi there! A new morning, new Monday, new goals:

 -Naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů z Vašeho oblíbeného sloupečku ze str. 79 v pracovním sešitě  (tedy budete znát  od:   to be   was/were/been   ..... až po to think/thought/thought) Pokud významy některých sloves neznáte, najděte je ve slovníku a vypište si je do sešitu Vocabulary).

Almost finished! Congratulations! K zopakování: filmové situace, ve kterých je použit present perfect: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs  Opakujte věty nahlas po hercích.

 

- Učebnice strana 66: cvičení 1a     Tabulka obsahuje 8 dějů. Vytvořte na základě těchto dějů 8 vět v čase present perfect, které hovoří o Vás.

                                                       Have YOU ever  ...? Yes, I have ....      /   No, I have never...

                                                      Napište je do sešitu Eng. 

                strana 66: cvičení 2       Napište do sešitu 5 vět o Sydovi podle obrázků: What has Syd just done? 

Splněná cvičení vyfoťte a pošlete mi je. 

 

- A nyní  kurz pozitivního myšlení : Vymyslete, naformulujte, napište, vyfoťte a pošlete reakce na tato sdělení (viz pracovní list):

/Files/pesinovaveronika/Scan 2020-5-3 The optimist says7A.pdf

 

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÚKOLY NA 27.4 - 30.4

HELLO EVERYBODY

 -Naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů z Vašeho oblíbeného sloupečku ze str. 79 v pracovním sešitě  (tedy budete znát  od:   to be   was/were/been   ..... až po to spend/spent/spent)

- Minulý týden jste se v angličtině věnovali pouze gramatice, tento týden budete moci ukázat svou kreativitu. Ráda bych se s Vámi podělila o The place I just love. Fotografii mého oblíbeného místa a vyprávění o tomto místě najdete zde.   /Files/pesinovaveronika/My favourite place photo7A.docx

Vás požádám o fotografii (případně kreslený obrázek) Vašeho oblíbeného místa a "short essay" (nelekejte se tohoto slova, pro Brity je esej téměř každá slohová práce) na téma The place I just love. Rozsah: minimálně 15 vět. (Vaše názory na Wima Hoffa byly dost lakonické, tak se tentokrát rozepište). Těším se na Vaše práce a věřím, že všichni za ně dostanete 1 !  (pomůcka: možná, ale ne povinná osnova: Proč máte toto místo rádi, čím je zvláštní - úvod  /  kde se nachází, jak se tam z Vašeho domova dostanete  /  kdy tam chodíte, co tam obvykle děláte, jak na Vás to místo působí, co tam roste, .... /  jak se proměňuje v průběhu dne nebo ročních období / závěr) Deadline: neděle 3.4 16.00 hod

And this task was supposed to celebrate the Earth Day, so don't you dare to describe your sofa! ;)  And watch this: https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA 20.4 - 24.4

 

HELLO MY ENGLISH TEAM!

  V kapitole 5B a pokračujeme s předpřítomným časem Present perfect

 -Naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů ze str. 79 v pracovním sešitě  (tedy budete znát  od:   to be   was/were/been   ..... až po to see/saw/seen), budou Vám k užitku. Vyplňte křížovku v pracovním  sešitě str. 46/1.  Všechny slovesné tvary již znáte až na jeden výraz, který si dohledáte. 

- Zhlédněte následující video, až do 3:12 minuty je opakováním Present Perfect a Past simple, dále pak autor videa uvádí tzv. "Time       expressions" Ever & Never & Just & Already & Yet ... užívaných s předpřítomným časem 

    https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0

Zaměřme se na výrazy Ever a Never + present perfect, zde video s mnoha příklady :

https://www.youtube.com/watch?v=o-GWYDA4IQY

A zde si na on-line testu ověřte, jak jste učivo zvládli

 - https://www.youtube.com/watch?v=PgfjLZUHsIE

Nyní už sami vypracujte cvičení: Pracovní sešit strana 46/3 a 47/4. Vyfoťte a pošlete!!!

Have a good week! VP 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÚKOLY NA 14.4-17.4

HELLO AND WELCOME BACK!

 - Naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů ze str. 79 Prac.seš.  (tedy budete znát  od:   to be   was/were  been   ..... až po to lose, lost, lost)

 - Učebnice str. 60 : Reading. Text si přečtěte, neznámá slovíčka si vypište do sešitu Vocabulary (viz pracovní sešit str. 78, část 5C)

   Vypracujte úkoly 60/ 1,2 do sešitů English a zkontrolujte zde: /Files/pesinovaveronika/Učebnice P 60 cv_1_2_7A.docx

 - Listening. https://www.youtube.com/watch?v=q6XKcsm3dKs  Odpovězte na následující otázky  a odpovědi napište do sešitu English: Who is Wim Hof? What are his             greatest  achievements?  What did he say about his wife? What do you think about him, can you give me your personal opinion?    

   Vaše odpovědi vyfoťe a pošlete mi je do 18.4. 18.00.

   I look forward to receiving your opinions! VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hi there!

Congratulations for the present perfect! Podle Vašich prací jste zvládli užití tohoto náročného času!              A proto:  

- Naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů ze str. 79 Prac.seš.  (tedy budete znát  od:   to be   was/were  been   ..... až po to hear, heard, heard)

 - Udělejte si opravu testu z minulého týdne do sešitů English. Opisujete celé věty, kde jste chybovali. Zde je správné řešení: /Files/pesinovaveronika/Mock test present perfect 1_7A _CORR.docx

 - A konečně téma Velikonoc: Udělejte si zápis/výtah cca 15 vět do sešitu Eng. na téma Easter in England z článku. https://www.helpforenglish.cz/article/2008031801-easter-in-england

Rolujte na stránce dolů a pod modrými odkazy máte slovní zásobu z článku včetně výslovnosti. Třetí modrý odkaz je Quiz, udělejte si ho a napište mi počet správných odpovědí. :)

- Zápis v sešitě Easter in England mi vyfoťte a pošlete, prosím. 

 

Wishing You a Very Happy Easter!

VP

 

 

ÚKOLY NA TÝDEN 30.3 - 3.4.    

Hello everyone!

 - Navažte na poslední úkol z minulého týdne, který zněl: 

     Pracovní sešit strana 79, nyní již víte, že ke tvoření předpřítomného času Present perfect potřebujete tzv. třetí tvar neboli Past participle. Naučte se tedy prvních deset  trojic         nepravidelných sloves ze str. 79. Video, které Vám může pomoci: https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU

  a naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů ze str. 79 Prac.seš.  (tedy budete znát  od:   to be   was/were  been   ..... až po to fall, fell, fallen )  Opět Vám doporučím zmíněné video kvůli správné výslovnosti.  Stranu 79 v prac. sešitě, seznam Irregular verbs,  používejte nyní vždy, když si nebudete třetím tvarem slovesa jisti. Postupně se tato nepravidelná slovesa naučíme všechny. 

  - Nyní vypracujte v pracovním sešitě str. 44/1,2,3,4 a 45/5 , až budete mít hotovo, zkontrolujte správnost /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 11.48.38 (1).pdf 

     /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 11.53.09.pdf

 - Do třetice všecho dobrého zhlédněte toto třetí vysvětlení času Present perfect. Tentokrát je již poukazováno na rozdíl mezi Present perfect a past simple. 

    https://www.engvid.com/english-tenses-present-perfect-present-simple/

 - Vyplňte pracovní list  /Files/pesinovaveronika/Pracovní list present perfect vs past simple _ 7A.docx   a následně  zkontrolujte podle klíče (druhá strana pracovního listu)

 - Vypracujte TEST na present perfect: /Files/pesinovaveronika/Mock test present perfect 1_7A.docx/  .  A pošlete mi jej na adresu vpesinova@seznam.cz .   Deadline odevzdání:           Pátek 3.4. 18:00        Test Vám ohodnotím známkou, tak se snažte!  Good luck, folks!  

    Pokud Vám něco  není jasné nebo potřebujete cokoliv dovysvětlit: pište,  volejte mezi 10-12.00 hodinou ranní (603994314). A nejdůležitější úkol: Stay healthy! VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.3 -27.3

 

 - předpřítomný čas Present perfect je pěkně vysvětlen v těchto videích, pozorně je (nejlépe několikrát) zhlédněte:

     https://www.youtube.com/watch?v=YJGsNMogaNI

     www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ

     www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0

 -  Učebnice strana 56, článek o Terrym. Přečtěte, vypište neznámé výrazy do slovníčku Vocabulary, naučte se je. 

 -  Učebnice strana 56 a 57, použijte články na straně 56 k splnění úkolu 57/4 a 

-   Pracovní sešit strana 79, nyní již víte, že ke tvoření předpřítomného času Present perfect potřebujete tzv. třetí tvar neboli Past participle. Naučte se tedy prvních deset  trojic         nepravidelných sloves ze str. 79. Video, které Vám může pomoci: https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.3 -21.3 

Učebnice str. 52    text The Big Apple : -  Přečíst, do sešitu Vocabulary vypsat neznámé výrazy (viz. prac.seš. str. 77) a naučit se je

                                                                  - Do sešitu English udělat výtah (resumé)  z tohoto  textu v aj. Tedy, dvěmi až třemi shrnujícími větmi vyjádříte vlastními slovy to         podstatné z každého odstavce textu.

  - Učebnice str. 56, Lekce 5A,  text Ambitions:  - Přečíst, do sešitu Vocabulary vypsat neznámé výrazy (viz. prac seš. str. 78)                                                             

                                                                            - Přeložit článek o Gretě do čj (Ambitions 1) do sešitu English. Formulujte české věty tak, aby se hezky četly v češtině a zachovávaly přitom významy vyjádřené v angličtině.  

 - zhlédnout třikrát toto video a vypsat si do Grammar  trojice tvarů nepravidelných sloves u těch sloves, jejichž význam znáte:      www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

 - zhlédnout třikrát a vypsat si do sešitu Grammar  tři vzorové věty v předpřítomném čase  Present perfect:    www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM

 - zhlédnout  třikrát a vypsat další tři vzorové věty v čase Present perfect :  www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12.3-13.3

Zopakujte si slovní zásobu lekce 4 (prac.seš. str. 77 4/ A, B, C, D). Vypracujte cvičení v pracovním sešitě str. 38/1,2  39/3, 40/1,2.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

"With languages, you are at home anywhere"

Edmund de Waal

 

Září

2.9. - 13.9.         Introduction ; opakování gramatiky, slovní zásoby, předložkových vazeb a nácvik konverzace a rozhovorů

                                                Učebnice str. 4-5      Pracovní sešit str. 2-3

16.9.- 20.9.        Lekce 1A      A new home   

                                              Učebnice str. 8-9       Pracovní sešit str. 4-5  

                                              Test z lekce 1A

Říjen

23.9.- 4.10.        Lekce 1B       Surprise         Past simple questions : regular and irregular verbs

                                               Učebnice str. 10 - 11      Pracovní sešit str. 6 - 8

                                               Test z lekce 1B

7.10. - 21.10       Lekce 1C 1D  Family memebers; Invitations   Relationships, Introducing people, Likes and Dislikes 

                                              Učebnice str. 11 - 15       

                                              Test z lekce 1C 1D       Zadání projektů (odevzdání, prezentace konec listopadu)

 

21. - . 30.10         Culture: Family life in the Great Britain    Biology; animal migration                   so and because, to be supposed to            Song Our house

 

Listopad

1.11 - 8.11           Lekce 2A      Journey into space        Will for the future; My future         Agree/Disagree    

                                                 Učebnice str. 20 - 21

                                                 Test z lekce 2A

 

                                                Thanksgiving

 

11.11 - 22.11       Lekce 2B, 2C   Detective of the year     Will for decisions; Dialogues with immediate decisions  Future of the world - predictions

                                                    Učebnice str. 21 - 25

                                                     Test z lekce 2B, 2C + Thanksgiving tradition 

Prosinec

 

25.11 - 6 . 12       Lekce 2D        Offering help, Stating intentions    To be going to...   Adverbs, prepositions - revision

                                                    Učebnice str. 25 - 27

                                                    Test z lekce 2D

 

9.12 - 20.12        Transport, Roads, Railways, Airports           Science: the solar system

                                                     Christmas traditions in the UK and the USA

 

Leden               

 

6.1 - 20.1

                             Lekce 3 AB       Times and Places    What was happening?     Natural disasters  Nature    Past continuous vs past simple      Collocations

                                                      Učebnice str. 32 - 35

                                                       Pololetní písemná práce 16. 1. 

 

Únor

 3. - 14.2               Lekce 3 CD  + Revision   The Great Britain

                                                    Učebince 35 - 41

                                                   Sights in London

                                                   Test Lekce  3

 

24. -28.2               Lekce 4 AB    Sightseeing           Trip to London   Places in a city         Definite and indefinite articles

                                                    Učebnice 44 - 47

                                                   Test Lekce 4 AB

 

Březen   

2.-13.3                    Lekce 4 B D, Culture     The tailor of Swaffham      articles;      everybody, somebody, anybody, nobody   - thing; 

                                                                  Talking about dreams , Lewis's plan - familiar English expressions        The Big Apple and American English

                                                       Test

 

                                                                                                      Samostudium z důvodu karantény