Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A2

Vyučující: Mgr. Veronika Pešinová

 

Samostudium z důvodu karantény

ÚKOLY NA TÝDEN 30.3 - 3.4.    

Hello everyone!

 - Navažte na poslední úkol z minulého týdne, který zněl: 

     Pracovní sešit strana 79, nyní již víte, že ke tvoření předpřítomného času Present perfect potřebujete tzv. třetí tvar neboli Past participle. Naučte se tedy prvních deset  trojic         nepravidelných sloves ze str. 79. Video, které Vám může pomoci: https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU

  a naučte se dalších deset trojic slovesných tvarů ze str. 79 Prac.seš.  (tedy budete znát  od:   to be   was/were  been   ..... až po to fall, fell, fallen )  Opět Vám doporučím zmíněné video kvůli správné výslovnosti.  Stranu 79 v prac. sešitě, seznam Irregular verbs,  používejte nyní vždy, když si nebudete třetím tvarem slovesa jisti. Postupně se tato nepravidelná slovesa naučíme všechny. 

  - Nyní vypracujte v pracovním sešitě str. 44/1,2,3,4 a 45/5 , až budete mít hotovo, zkontrolujte správnost /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 11.48.38 (1).pdf 

     /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-3-29 11.53.09.pdf

 - Do třetice všecho dobrého zhlédněte toto třetí vysvětlení času Present perfect. Tentokrát je již poukazováno na rozdíl mezi Present perfect a past simple. 

    https://www.engvid.com/english-tenses-present-perfect-present-simple/

 - Vyplňte pracovní list  /Files/pesinovaveronika/Pracovní list present perfect vs past simple _ 7A.docx   a následně  zkontrolujte podle klíče (druhá strana pracovního listu)

 - Vypracujte TEST na present perfect: /Files/pesinovaveronika/Mock test present perfect 1_7A.docx/  .  A pošlete mi jej na adresu vpesinova@seznam.cz .   Deadline odevzdání:           Pátek 3.4. 18:00        Test Vám ohodnotím známkou, tak se snažte!  Good luck, folks!  

    Pokud Vám něco  není jasné nebo potřebujete cokoliv dovysvětlit: pište,  volejte mezi 10-12.00 hodinou ranní (603994314). A nejdůležitější úkol: Stay healthy! VP

 

 

 

 

"With languages, you are at home anywhere"

Edmund de Waal

 

Září

2.9. - 13.9.         Introduction ; opakování gramatiky, slovní zásoby, předložkových vazeb a nácvik konverzace a rozhovorů

                                                Učebnice str. 4-5      Pracovní sešit str. 2-3

16.9.- 20.9.        Lekce 1A      A new home   

                                              Učebnice str. 8-9       Pracovní sešit str. 4-5  

                                              Test z lekce 1A

Říjen

23.9.- 4.10.        Lekce 1B       Surprise         Past simple questions : regular and irregular verbs

                                               Učebnice str. 10 - 11      Pracovní sešit str. 6 - 8

                                               Test z lekce 1B

7.10. - 21.10       Lekce 1C 1D  Family memebers; Invitations   Relationships, Introducing people, Likes and Dislikes 

                                              Učebnice str. 11 - 15       

                                              Test z lekce 1C 1D       Zadání projektů (odevzdání, prezentace konec listopadu)

 

21. - . 30.10         Culture: Family life in the Great Britain    Biology; animal migration                   so and because, to be supposed to            Song Our house

 

Listopad

1.11 - 8.11           Lekce 2A      Journey into space        Will for the future; My future         Agree/Disagree    

                                                 Učebnice str. 20 - 21

                                                 Test z lekce 2A

 

                                                Thanksgiving

 

11.11 - 22.11       Lekce 2B, 2C   Detective of the year     Will for decisions; Dialogues with immediate decisions  Future of the world - predictions

                                                    Učebnice str. 21 - 25

                                                     Test z lekce 2B, 2C + Thanksgiving tradition 

Prosinec

 

25.11 - 6 . 12       Lekce 2D        Offering help, Stating intentions    To be going to...   Adverbs, prepositions - revision

                                                    Učebnice str. 25 - 27

                                                    Test z lekce 2D

 

9.12 - 20.12        Transport, Roads, Railways, Airports           Science: the solar system

                                                     Christmas traditions in the UK and the USA

 

Leden               

 

6.1 - 20.1

                             Lekce 3 AB       Times and Places    What was happening?     Natural disasters  Nature    Past continuous vs past simple      Collocations

                                                      Učebnice str. 32 - 35

                                                       Pololetní písemná práce 16. 1. 

 

Únor

 3. - 14.2               Lekce 3 CD  + Revision   The Great Britain

                                                    Učebince 35 - 41

                                                   Sights in London

                                                   Test Lekce  3

 

24. -28.2               Lekce 4 AB    Sightseeing           Trip to London   Places in a city         Definite and indefinite articles

                                                    Učebnice 44 - 47

                                                   Test Lekce 4 AB

 

Březen   

2.-13.3                    Lekce 4 B D, Culture     The tailor of Swaffham      articles;      everybody, somebody, anybody, nobody   - thing; 

                                                                  Talking about dreams , Lewis's plan - familiar English expressions        The Big Apple and American English

                                                       Test

 

                                                                                                      Samostudium z důvodu karantény