Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Irena Vaníčková

17.-18.6. Opakování učiva

10.-13.6.  KPP

                Oprava KPP

                 Phrasal verbs

   referáty : Eva, Valerie, Mánička

3.-6.6  Opakování na KPP

 referáty : Matěj, Linda, Ríša + Julie

KPP    úterý   11.6.

Irregular verbs

Present  Perfect + just, already, yet, ever, never

Present  Perfect  x Past Simple

Future

Modal verbs

 

27.-31.5.   Modal verbs

                  referáty - Nikita, Natálie, Lukáš

20.-24.5.   Practical competences,  interactive exercices

                  "shall"

13.-17.5.   "should, shouldn t"

                   referát mají Helena, Matyáš, Theo 

                  VE STŘEDU  test na slovíčka 6AB. 

     9.5.      "Heros" - porozumění textu + poslech

                  referát - Adam |D.

23.-25.4.  The future - vyjádření budoucnosti      -   test v úterý 30.4.         

                 zadán  projekt "My hero"    - termíny prezentací jednotlivých žáků jsou určeny   

                 Ve čtvrtek Filip..."Hero".   

                 "Modals verbs" 

8.-11.4.  Opakování na KPP

KPP  15.4.2019

Past  Simple  x  Past  Continuous

but  x   however

Articles

some-,  any-,  every-, no-

Directions

Irregular  verbs

Present   Perfect

Present   Perfect  x   Past Simple

  1.-5.4.   Present Perfect , just

               testy: slovíčka 5AB + seznam v sešitě

               ST   Present Perfect

V pondělí 25.3. test na doposud probraná nepravidelná slovesa.

   V úterý  26.3.na známky cvičení na some-, any,-....- PROCVIČUJEME UŽ DRUHÝ TÝDEN!!!

  Ve čtvrtek  28.3  test na  tvoření Present   Perfect. 

(Je toho sice víc, ale všem třem tématům se věnujeme každou hodinu.)

  18.-21.3.  Present Perfect   (practise)

                  new vocabulary WB 78/5AB

                  V pondělí test na zadaná neprav.slovesa - všechny tvary daných sloves - viz WB 79 .

                  Let ´s practise  composites  with "some-, any,- no,-every- " !!!!

  11.-14.3.  Present Perfect

                  Practise of orientation in a city -  following the map.

                  !V úterý 12.3.  na známky - some-,....

 

     4.-7.3.  Directions   (How to get to ...) - work with the map 

                 text "Time zones"

25.-28.2.  Articles -procvičování učiva

                Some-, any-, every- no-  +  - body,  - thing, - where,...

                 new vocabulary :  4AB

18.-22-2-  Articles -viz zápis v sešitě

                 London + vocab WB 77/4A

                Ve čtvrtek test na Past tenses - opakujte si individuálně,  procvičili jsme vše již dostatečně.

4.-8.2.   but - however

              Ve středu a v pátek na známky Past Simple  x Past Continuous

              Articles 

 

   28.-31.1.   Past tenses

                    Britain - práce s textem

 Ve čtvrtek 31.1.  test na slovíčky Unit 3B.

   21.-25.1.  The solar system  - práce s textem

                    story "Hungry catepilar"

                    opak. užití " Past Simple" a "Past Continuous"

                    Countries and flags

                                                 

               

14.-18.1.  KPP

                   Past Continuous  x Past Simple

                   While  x when

                  New vocab -WB 76/3B

    7.-11.1. Conjunctions (Spojky)

                 Phrasal verbs (frázová slovesa)

                 Past Continuous (opakování učiva)

                 + souhrnné opakování na KPP   

  Ve středu 9.1. testík na Past Continuous - ve škole jsme procvičovali dostatečně, nejedná se o nové učivo.

3.1.2019

     Aj –KPP   út  15.1.

    Future (will/going to)

    at, on, in

    Past Continuous

    Phrasal  verbs

   Conjunctions

   + konverzace

 

                 I wish you  Merry Christmas and a Happy New Year!

      18.12.    Past Continuous

10.-14.12.  Past Continuous

                        referát : Helena  

                        Ve středu  12.12. test  na "will" a "going to".

                        Ve čtvrtek   Aj nebude -Vánoční dílny.

                        V pondělí 17.12.    test na "at, on, in".

           Příští týden v úterý 18.12.   1. hodinu Angličtina jako obvykle.  Helena -opravný referát.

  Zadán úkol přes prázdniny -viz zápis v sešitě  (báseň -"Let´s  make a poem.") -vybírám 3.1. hned po prázdninách.

      3.-7.12. užití "will" a "going to" pro vyjádření budoucnosti

                   prepositions of place "at, on, in" - opakování a rozšíření učiva

                   referáty PO  Natálie

                                 ČT   Ríša

VE ČTVRTEK 6.12. TEST NA SLOVÍČKA 2BC  -. žáci  o tom vědí od pondělí 3.12..

26.- 30.11. The future - "going to"

                    užití "will" a "going to" pro vyjádření budoucnosti

                 referáty : Jan Karas, Linda Štůsková

 

19.-23.11.  The future - procvičování

                   new vocab WB75/2AB

                   V úterý 20.11.  test na slovíčka 2A.

                  Ve čtvrtek  22.11. test na toto učivo.

                  referáty : PO   Adéla

                                   ČT   Jan

12.-16.11.  The future -will

                  referáty :  PO  12.11.  Julie a ve ČT  15.11. Ivo

5.-9.11.

Souhrnné opakování na KPP

referáty PO Filip

              ČT Mánička

 

2 přítomné časy - Present Simple

                            - Present Continuous

like, enjoy... +  -ing

Past Simple - pravidelná slovesa

                     - nepravidelná slovesa (včetně slovesa "to be")

porozumění poslechu nebo textu (uč. s.8 My new home, s.14 -3 dialogues, quiz Halloween)

 

31.10. a 1.11  téma Halloween

                       opakování učiva

 22.-26.10.  procvičování Past Simple - ve čtvrtek   25.10. testík (tvoření vět) - viz dú z tohoto týdne

                   čtení a poslech s porozuměním

                   referáty : PO Eva

                                  ČT  Theo

 S dalšími referáty pokračujeme až v týdnu od 5.11. (Mánička, Filip).