Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Anglický jazyk 7.A

Vyučující: Mgr. Kateřina Pekařová

Učivo:

Opakování:
Present simple
(We walk to school everyday)
Present continuous (I'm swimming)
Rozdíl mezi PS a PC,
CVIČENÍ na rozdíl mezi PS a PC.

Past simple
probráno - Was - were

regular X irregular verbs

otázky, odpovědi

Nepravidelná slovesa - Quizlet k procvičení všech nepravidelných sloves, odkaz ZDE!

An awesome song to learn all irregular verbs. LISTEN!
 

Past continuous
I was taking my dog for a walk at three o'clock last Monday.

 

 

Bonus video: Do you want to speak like a native British? Watch THIS