Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Zeměpis 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

Pokud dostane žák z testu špatnou známku, může se nechat kdykoliv v průběhu roku vyvolat k ústnímu přezkoušení.

UČIVO NA SAMOSTUDIUM:

 

V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

- přečtěte si kapitolu HYDROSFÉRA (uč. str.46-49)

- napište (nalepte) zápis: zde

- vypracujte pracovní list a pošlete na můj email (denisa.jiruskova@seznam.cz) do pátku 3.4. (kdo má doma tiskárnu pracovní list si vytiskne a vyplní, kdo ne, napíše mi do emailu pouze číslo otázky + odpověď) - pracovní list je hodnocený a známkovaný jako test 

- pracovní list : zde

- kdo má doma atlas, pracuje s ním, kdo ne, přikládám mapu oceánů potřebnou k vyplnění pracovního listu: zde

 

V TÝDNU OD 23. 3. - 27. 3.

- přečtěte si kapitolu POČASÍ (uč. str. 36-39) a PODNEBÍ (uč. str. 43-44)

- napište zápis + nakreslete schéma z dokumentu: zde

ÚKOL - vytiskněte si (kdo nemá tiskárnu, napíše na papír pouze číslo úlohy s odpovědí) a vyplňte pracovní list

             - vyplněný pracovní list vyfoťte a pošlete mi na můj email denisa.jiruskova@seznam.cz

              - termín odevzdání je pátek 27.3. - pracovní list bude známkován do ŽK, kdo úkol nepošle, má za 5

              - pracovní list : zde

 

V TÝDNU OD 16. 3. - 20. 3.

- po přečtení kapitoly o atmosféře (kdo ještě neudělal, přečtě nyní, aby lépe chápal následující zápis)

- zápis do sešitu + nakreslit (barevně) obrázek v dokumentu

- zápis: zde

V TÝDNU OD 11. 3. - 13. 3.

Přečíst kapitoly v učebnici str. 33-35 + napsat zápis do sešitu (budu kontrolovat!!)