Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výtvarná výchova 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

Prosím, aby si žáci nosili na hodiny své pomůcky dle seznamu z konce šk. roku.

ZÁŘÍ - Fotoaparát - zážitky z cest - kombinovaná technika

         - Den jazyků - Španělsko

         - Den jazyků - Nizozemsko

         - Výzdoba oken

ŘÍJEN