Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Výtvarná výchova 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

Prosím, aby si žáci nosili na hodiny své pomůcky dle seznamu z konce šk. roku.

ZADÁNÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ - DOBROVOLNÉ!

- z 5 zadání si vyberte si 2 výkresy, které během karantény vypracujte

- vypracované obrázky mi přinesete až po návratu do školy

- formát papíru - A3 nebo A4 

- výkres č. 1 - mozaika z čajových sáčků - motýl, vzor: zde

- výkres č. 2 - kytice ve váze - malba temperami/vodovkami - vzor: zde

- výkres č. 3 - ilustrace březnové pranostiky - vyber si březnovou pranostiku/lidové rčení na internetu a zkus ji přenést do obrázku 

- výkres č. 4 - malba kávou - Velikonoční zajíček - inspirace: zde 

- výkres č. 5 - kresba podle fantazie - ,,Co je v krabici?"