Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

Pokud dostane žák z testu špatnou známku, může se nechat kdykoliv v průběhu roku vyvolat k ústnímu přezkoušení.

TESTY:  17.11. Obecná charakteristika plazů, charakteristika šupinatých, želv a krokodýlů (bez zástupců - bude se psát zvlášť!!)

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Strunatci

         - Pláštěnci, bezlebeční, obratlovci

         - Kruhoústí

         - Paryby - žraloci a rejnoci

ŘÍJEN - Ryby - charakteristika

           - Ryby - zástupci

LISTOPAD - Obojživelníci - charakteristika

                  - Ocasatí X bezocasí

                  - Obojživelníci - zástupci

                  - Plazi - charakteristika

PROSINEC - Plazi - šupinatí - hadi + ještěři - zástupci

                   - Plazi - želvy - zástupci

                   - Plazi - krokodýli - zástupci