Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

Pokud dostane žák z testu špatnou známku, může se nechat kdykoliv v průběhu roku vyvolat k ústnímu přezkoušení.

TESTY:  4.10. Pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Strunatci

         - Pláštěnci, bezlebeční, obratlovci

         - Kruhoústí

         - Paryby - žraloci a rejnoci

ŘÍJEN - Ryby - charakteristika