Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 6.B

Vyučující: Mgr. Kateřina Pekařová

 

Aktuality
Každou hodinu bude mít jeden ze žáků připravenou jednu aktualitu, kterou přečte třídě. Aktualitou se myslí zpráva o městě Brno (nová vyhláška, zpráva o správě města, rozvoj města, chystané kulturní akce, atd.). Ne zprávy z kategorie černé kroniky! (vraždy, loupeže, znásilnění). Zpráva by měla být dlouhá na max. dvě minuty a žák musí rozumět všemu, co se v ní píše (pokud například obsahuje cizí slova).
Aktualita bude nalepená nebo napsaná v sešitě, s datem vydání zprávy, se jménem autora a zdrojem, ze kterého žák čerpal. (stačí například: idnes.cz, noviny Metro...). Při nesplnění požadavků, bude žák aktualitu zpracovávat znovu na další hodinu nebo hodnocen známkou 5.

 

Samostudium:

-ZDE ke stažení zápis do sešitu. Prosím, tentokrát netiskněte, opište a na otázky odpovězte rovnou do sešitu.

Vytisknout (stačí černobíle) a vyplnit pracovní list o Brnu. Popřípadě vypsat odpovědi do sešitu formou zápisu (ne otázky a odpovědi). Test na obec,který jsme měli psát, si napíšeme první hodinu OV po nástupu do školy.