Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

Nejčastější chyby u žáků jsou v konečných výpočtech a  z nepozonosti.
 - znaménka /záměna/ + a - , 
 - chyby v početních operacích /násobení a dělení/
 - zbrklost a snaha o rychlý výpočet
 

PROSINEC

Učivo v týdnu do 6.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.54/A23 
Domácí úkol: na čtvrtek UČEBNICE- str.40/4+4/1,2                                                            

Matematika - učebnice:

po str. 44

Matematika PS 1 :
po str. 59


LISTOPAD

Učivo v týdnu do 29.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.47/A8+10+11+13
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.50/A1+2+3 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.52/A15+16                                                            

Matematika - učebnice:

po str. 40

Matematika PS 1 :
po str. 47


Učivo v týdnu do 22.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.42/A15+16+17
                                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.44/C-26+27+28

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str.39 

Matematika PS 1 :
po str. 442


Učivo v týdnu do 8.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.34/B-6
                       na čtvrtek PS1- str.35/A-4                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.37/B-15+16+17

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str. 32

Matematika PS 1 :
po str. 38


ŘÍJEN

Učivo v týdnu do 31.10.

Domácí úkol: na pátek PS1- str.28/A3+A4
                                             
str.29/A5

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 30


Učivo v týdnu do 25.10.

Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA PONDĚLÍ 21.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA

Domácí úkol: na středu 1. sestrojit osově souměrnou kružnici s1 ke kružnici s
                                      2. sestrojit osově souměrný pětiúhelník /mají volný list/          

                                      3. sestrojit osově souměrný obrazec = šipka /mají volný list/​ 
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.26/B11 + B12 + C13


24.10. - Kontrolní písemka na osovou souměrnost

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 26

Učivo v týdnu do 18.10.

Úkol: /na čtvrtek/ do sešitu GEOMETRIE
1/ kružnice k (M, r=5cm)

2/ kružnice h (H, r=3,2cm)
3/ kružnice s (S, r=4,5cm)
4/ trojúhelník LMR: LM=7cm   MR=5cm  LR=4cm
5/ trojúhelník PQR: PQ=6cm   QR=6cm  PR=6cm


Domácí úkol: CVIČTE SI NA PAPÍR RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK + KOLMIC A KRUŽNIC /LIBOVOLNĚ SAMI/  !!!!!
Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA STŘEDU 14.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 22

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 11.10.

Domácí úkol: učebnice  str.15/18
                       + OPAKOVAT převody zlomků na čísla a opačně
Domácí úkol: učebnice  str.15/21 a+b
Domácí úkol: NA PONDĚLÍ 14.10  = PRAVÍTKO + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 20

Matematika PS 1 :
po str. 22


Učivo v týdnu do 4.10.
Domácí úkol: PS str.19/ A-13
Domácí úkol: PS str.20/ A-17

Matematika - učebnice:

po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 20

ZÁŘÍ

Učivo v týdnu do 27.9.

Domácí úkol: MA str. 12/ 43 b + 13/6
Domácí úkol: PS str.16/ A-1(dobrovolné = známka jako bonus) + 16/A-3 poviné
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)
                      + Výpočet na OBVOD a OBSAH  obdélníku a čtverce

Matematika - učebnice:
po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 17

Učivo v týdnu do 20.9.

Domácí úkol: PS str.11/ A-1 a A-3
Domácí úkol: PS str.12/ A-7
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)

Matematika - učebnice:
po str. 10

Matematika PS 1 :
po str. 13