Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

Nejčastější chyby u žáků jsou v konečných výpočtech a  z nepozonosti.
 - znaménka /záměna/ + a - , 
 - chyby v početních operacích /násobení a dělení/
 - zbrklost a snaha o rychlý výpočet
 


LEDEN

Učivo k procvičení na pololetní písemku:
- PÍSEMNÉ ČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL   /např. 25,63 + 28,29 .../
- NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10,100,1000,1000 .... /např. 25,634 . 100 .../
- PŘEVODY JEDNOTEK = DÉLKA. HMOTNOST, PLOHA
- DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM /např. 25,68 : 14 .../
- NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM /např. 2,6 . 0,2 .../
- DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM /např. 3,60 : 0,04 .../
- ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  /např. 12,8469 na jednotky, desetiny, setiny, tisíciny..../

 

Učivo v týdnu do 24.1.
 

Domácí úkol: na středu  PS2 - 87/5 + 88/7b 
Zvláštní Dú / také na středu/ - příprava


11,2 . 0,3 =                                     18 : 0,06 =

14,4 . 0,02 =                                    0,35 : 0,7 =

13 . 0,2 =                                         49 : 0,7 =

3,2 . 0,3 =                                        54,9 : 0,9 =

0,6 . 0,7 =                                        6,3 : 0,7 =
Matematika - učebnice:

po str. 

Matematika PS 2 :
po str. = 


Učivo v týdnu do 17.1.

15.1. (středa)  jsme psali pololetní práci. Žáci, kteří chyběli ,si ji napíší dodatečně.

Domácí úkol: na středu  PS1- cvičit a opakovat na pololetní práci 15.1. /viz nahoře/
POMŮCKA PRO ŽÁKY:
1 cm2 = 10.10 mm = 100 mm2                         a = 10.10m = 100m2
1 dm2 = 10.10 cm= 100 cm2                            1 ha = 100.100 m = 10 000 m2

1 dm2 = 100.100 mm = 10 000 mm2                1 ha = 100 a
1 m2 = 10.10 dm = 100 dm2                                    1 km2 = 10 000 a
1 m2 = 100.100 cm = 10 000 cm2                           1 km2 = 100ha
1 m2 = 1000.1000 mm = 1 000 000 mm2                1 km2 = 1 000 000 m2
                                                                                 1 km2 = 10 000 a
                                                                                 1 km2 = 100 ha


Domácí úkol: na pátek  PS2 = 86/2 a 87/4 

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./


Učivo v týdnu do 10.1.

Domácí úkol: na středu  PS1- str.69/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není + ZNOVU SE PODÍVAT NE VZOROVÉ PŘÍKLADY V SEŠITĚ - dělení desetinných čísel
                                                                                                    = zítra budeme docvičovat a počítat !
                                                 V PONDĚLÍ - ŽÁCI SI PŘINESOU PS č.2 !

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./PROSINEC

Učivo v týdnu do 20.12

Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.66/A11+12  
Domácí úkol: na pátek  není /bude na prázdniny/ + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!
                                               + převody  (t, q, kg, dkg, g) 
cvičit !!  a  násobení desetinných čísel /1,1 x 6, ..../

Matematika - učebnice:

po str. 49

Matematika PS 1 :
po str. 68

 

Učivo v týdnu do 13.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.62/B17 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.64/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není  + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!                                                          

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. 64


Učivo v týdnu do 6.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.54/A23 
Domácí úkol: na čtvrtek UČEBNICE- str.40/4+4/1,2 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.57/C34+60/A6                                                           

Matematika - učebnice:

po str. 44

Matematika PS 1 :
po str. 59


LISTOPAD

Učivo v týdnu do 29.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.47/A8+10+11+13
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.50/A1+2+3 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.52/A15+16                                                            

Matematika - učebnice:

po str. 40

Matematika PS 1 :
po str. 47


Učivo v týdnu do 22.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.42/A15+16+17
                                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.44/C-26+27+28

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str.39 

Matematika PS 1 :
po str. 442


Učivo v týdnu do 8.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.34/B-6
                       na čtvrtek PS1- str.35/A-4                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.37/B-15+16+17

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str. 32

Matematika PS 1 :
po str. 38


ŘÍJEN

Učivo v týdnu do 31.10.

Domácí úkol: na pátek PS1- str.28/A3+A4
                                             
str.29/A5

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 30


Učivo v týdnu do 25.10.

Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA PONDĚLÍ 21.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA

Domácí úkol: na středu 1. sestrojit osově souměrnou kružnici s1 ke kružnici s
                                      2. sestrojit osově souměrný pětiúhelník /mají volný list/          

                                      3. sestrojit osově souměrný obrazec = šipka /mají volný list/​ 
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.26/B11 + B12 + C13


24.10. - Kontrolní písemka na osovou souměrnost

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 26

Učivo v týdnu do 18.10.

Úkol: /na čtvrtek/ do sešitu GEOMETRIE
1/ kružnice k (M, r=5cm)

2/ kružnice h (H, r=3,2cm)
3/ kružnice s (S, r=4,5cm)
4/ trojúhelník LMR: LM=7cm   MR=5cm  LR=4cm
5/ trojúhelník PQR: PQ=6cm   QR=6cm  PR=6cm


Domácí úkol: CVIČTE SI NA PAPÍR RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK + KOLMIC A KRUŽNIC /LIBOVOLNĚ SAMI/  !!!!!
Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA STŘEDU 14.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 22

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 11.10.

Domácí úkol: učebnice  str.15/18
                       + OPAKOVAT převody zlomků na čísla a opačně
Domácí úkol: učebnice  str.15/21 a+b
Domácí úkol: NA PONDĚLÍ 14.10  = PRAVÍTKO + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 20

Matematika PS 1 :
po str. 22


Učivo v týdnu do 4.10.
Domácí úkol: PS str.19/ A-13
Domácí úkol: PS str.20/ A-17

Matematika - učebnice:

po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 20

ZÁŘÍ

Učivo v týdnu do 27.9.

Domácí úkol: MA str. 12/ 43 b + 13/6
Domácí úkol: PS str.16/ A-1(dobrovolné = známka jako bonus) + 16/A-3 poviné
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)
                      + Výpočet na OBVOD a OBSAH  obdélníku a čtverce

Matematika - učebnice:
po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 17

Učivo v týdnu do 20.9.

Domácí úkol: PS str.11/ A-1 a A-3
Domácí úkol: PS str.12/ A-7
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)

Matematika - učebnice:
po str. 10

Matematika PS 1 :
po str. 13