Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

Nejčastější chyby u žáků jsou v konečných výpočtech a  z nepozonosti.
 - znaménka /záměna/ + a - , 
 - chyby v početních operacích /násobení a dělení/
 - zbrklost a snaha o rychlý výpočet
 

 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  ! Pomůže mi to v učivu na další týden.
Ještě nemám zpětnou vazbu mailem /sms/ ode všech rodičů, 
jak to děti s vaší pomocí zvládají.

Prosím opět ve čtvrtek 28.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


Začala mi již normální výuka, dopoledne se ve škole u 3.A !

na SKYPE jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS  (* 2.6. v ÚTERÝ jen 19.00 až 20.00 hodin)
                                                                                                                  (* 4.6. ve ČTVRTEK jen 19.00 až 20.00 hodin )
                                                    

                                  * Pokud nemáte možnost Skypu, klidně pšlete SMS na můj mobil a já vám zpětně potom zavolám.                                                                                         

......................................................................................................................................................................................................
DOPOSÍLEJTE mi Kontrolní práci č.3 - kdo ještě nestihl !   (někteří ještě i č.1,2  !!!) - JDE O HODNOCENÍ !
                                                                                    Pokud si nevíte rady - máte možnost mne kontaktovat !

KONZULTACE  k učivu v matematice začnou od pondělí 8.6. ( každé PONDĚLÍ + STŘEDA + ČTVRTEK)
v době od 12.45 hodin do ? =  podle počtu nahlášených zájemců !
1. Je potřeba poslat SMS na domluvu  /777621039/  (pro zabezpečení prostor - dle hygien. předpisu)
2. + vzít si PS2,3 s příklady, které dělaly problém + psací a rýsovací potřeby.
POZOR - nepodceňujte učivo z MA - bude Vám příští rok navazovat a prohlubovat se  !!!

 

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. AŽ 29.5.
(Matematika Učebnice + PS3 + pravítko s ryskou + kružítko
(Návody a postupy vložím během pondělí)

Osová souměrnost - PS3 str. 
185/ A-5 
186/ B-6 jen a)!

Trojúhelník - uč. str. 97/ žlutý rámeček - prostudovat a ZAPSAT do školního sešitu MA !
Do školního sešitu MA vypracovat: 
cvič. 5 a 6 z učebnice. na str. 98. 

Trojúhelníková nerovnost - uč. str. 99/ žlutý rámeček - prostudovat,
                                               tučně vytištěnou větu  zapsat
s obrázkem trojúhelníku v pravo + s textem pod ním do PS3 na str. 213  
Do školního sešitu MA vypracovat:
cvič. 99/1.

Ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník - uč. str. 100/ žlutý rámeček - prostudovat a  ZAPSAT do školního sešitu MA ! ...bez domečků....
Do školního sešitu MA vypracovat:
cvičení 101/2.

Vnitřní úhly trojúhelníku - uč. str. 101/ žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu do PS na str. 213.

Vnější úhly trojúhelníku - uč. str. 103/ žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu + obrázek do PS na str. 213 
vyřešit v PS3:
214/ A-1
214/ A-2
214/ A-3
214/ A-4
214/ A-5

.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.4 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 186/ jen B - 6a) ( pomocí kružítka a pravítka s ryskou! KOLMICE !)

(termín odevzdání = do pátku 5.6. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 4.6.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................


DOPOSÍLEJTE mi Kontrolní práci č.2 - kdo ještě nestihl !   (někteří ještě i č.1  !!)  - JDE O HODNOCENÍ !
UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. až 29.5.
(Matematika Učebnice + PS3 + pravítko s ryskou + kružítko + *průsvitka 

*POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3:  
INFO A NÁPOVĚDA 
(Je to těžké učivo na pochopení a PŘESNOST v  rýsování.) 

Shodnost geometrických útvarů - uč. str. 19 - 20 - prostudovat
zapsat žlutý rámeček do PS3 na str. 180, 
V PS3 vyřešit cvičení:
180/ A-1                 
návod a postup řešení 180
181/ A-2,3,4           návod a postup řešení 181
182/ A-5, B-6         návod a postup řešení 182

Osová souměrnost - uč. str. 21 ! - prostudovat a zapsat žluté rámečky do PS3 na str. 183 
                                 - uč. str. 28 a 30 !prostudovat postup rýsování osově souměrných bodů (pro pochopení a řešení v PS3)
                         + zapsat definici samodružného bodu: do PS3 na str. 183
                        Body, které leží na ose souměrnosti, se zobrazí samy do sebe a nazývají se samodružné body. 

V PS3 vyřešit cvičení:
183/ A-1     
návod a postup řešení 183
184/ A-2     návod a postup řešení 184
184 /A-3     návod a postup řešení 184
185/ A-4     návod a postup řešení 185

.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.3 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 179/ jen A - 3,4,5 (5 pomocí kružítka!)

(termín odevzdání = do pátku 29.5. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 28.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 


........................................................................................................................................................................................................................................................................

DOPOSÍLEJTE mi Kontrolní práci č.1 - kdo ještě nestihl !

UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. až 22.5.
(Matematika Učebnice + PS3 a PS2 pro zopakování )

Učivo je pro zopakování a procvičení !
       - využijte podobných příkladů již dříve vyřešených v PS2 a PS3


POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3:  
INFO A NÁPOVĚDA 
 
                 

Velikost úhlu ve stupních a minutách  (Návody a postupy vložím během pondělí)
PS3 vyřešit cvičení:
170/ A-5         návod a postup řešení 170
171/ A-6, 
171/ A-7
171/ A-8         návod a postup řešení 171
172/ A-11       návod a postup řešení 172
173/ A-12       návod a postup řešení 173

Souhrnné opakování  (Návody a postupy vložím během pondělí)
174/ A-1
174 / A-2 
174 / A-3                     návod a postup řešení 174
175/ jen A-6 a  A-7      návod a postup řešení 175
177/ A-15                    návod a postup řešení 177
178/ B-19                    návod a postup řešení 178
179/ 1 a 2                   
 návod a postup řešení 179
.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.2 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 176/ jen A - 10,11,12,13, 

(termín odevzdání = do pátku 22.5. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

návod na společný násobek(n) a dělitel(D)   
zde
.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 21.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

________________________________________________________________________________________________________

UČIVO NA OBDOBÍ 11.5. až 15.5.
(Matematika Učebnice + PS2 a PS3)

Souhlasné a střídavé úhly 
žlutý rámeček uč. str. 75/  + uč. str. 74  ZOPAKOVAT SI ZNOVU
                                               pro zopakování další NÁZORNÝ OBRÁZEK S NÁKRESY (zde na obrázku )

POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS2 a PS3:  
INFO A NÁPOVĚDA 


PS2 a PS3 vyřešit cvičení:
163/ A-9
163/ A-10  návod a postup řešení 163

164/ B-11
164/ B-12
164/ B-13  návod a postup řešení 164

Velikost úhlu ve stupních a minutách
/opakování - stupeň, úhlová minuta , úhlová vteřina/
uč. str. 71/ žlutý rámeček zapište do PS3 na str.169
169/ A-1
169/ A-2  návod a postup řešení 169
170/ A-4 jen A)B)C)D)E)  návod a postup řešení 170

..........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.1 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS2 str. 166/ A - 1,2,3,4,5,6,7, 

(termín odevzdání = do pátku 15.5. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

​..........................................................................................................................................
Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 14.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php


________________________________________________________________________________________________________

UČIVO NA OBDOBÍ 4.5. až 7.5. (8.5.)

(Matematika Učebnice + PS2  + sešit MA1)

Budeme potřebovat ÚHLOMĚR na měření a rýsování úhlů !!!
.......................................................................................................................................................................................
POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS2:  
INFO A NÁPOVĚDA 


Sčítání a odčítání úhlů
PS2 vyřešit cvičení:  
150/ A-5
150/ A-6     návod a postup řešení 150
151/ A-8.    návod a postup řešení 151

Násobení a dělení úhlů dvěma
PS2 vyřešit cvičení: 
155/ A-1
155/ A-2     návod a postup řešení 155
156/ A-4
156/ A-5   
 
156/ A-6     návod a postup řešení 156
157/ A-7
157/ A-9     návod a postup řešení 157

Souhlasné a střídavé úhly - uč. str. 75/ žlutý rámeček prostudovat, 
překreslit do PS na str. 160 (první sloupeček rámečku se zelenými obrázky je možno vynechat !)

Souhlasné a střídavé úhly - pro pochopení další NÁZORNÝ OBRÁZEK S NÁKRESY (zde na obrázku )

 

PS2 vyřešit cvičení: (řešení vložím během pondělí)
161 celá strana (1,2,3,4)      návod a postup řešení 161
162 celá strana (5,6,7,8)      návod a postup řešení 162


Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 7.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

______________________________________________________________________________________________

UČIVO NA OBDOBÍ 27.4. až 30.4. (1.5.)

(Matematika Učebnice + PS2  + sešit MA1)
Zopakovat si Druhy úhlů -   Příklady druhů úhlů   =  Prohlédněte ZDE !!

Budeme potřebovat ÚHLOMĚR na měření a rýsování úhlů !!!

 JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS2:  INFO A NÁPOVĚDA 


Vedlejší a vrcholové úhly - uč. str. 74/ žlutý rámeček opsat do PS na str. 143,

PS2 vyřešit cvičení:     
143/ A-1
143/ A-2,     návod postupu řešení 143
144/ A-3
144/ A-4.    
144/ A-5
144/ A-6    návod postupu řešení 144

145/ A-7, A-8,
145/ B-9, B-10      návod postupu řešení 145

146/ C-11     návod postupu řešení 146
147/ 1,2,3,7  návod postupu řešení 147 

Sčítání a odčítání úhlů - učebnice str. 72/ Příklad 1 - prostudovat !!
PS2 cvičení:   návod postupu řešení 14
9 
149/ A-1 
149/ A-2
149/ A-4

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 30.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

______________________________________________________________

UČIVO NA OBDOBÍ 20.4. AŽ 24.4.

(Matematika Učebnice + PS2  + sešit MA1)
Zopakovat si velikost úhlu - učebnice str.69

Budeme potřebovat ÚHLOMĚR na měření úhlů !!!


Měření úhlu pomocí úhloměru - učebnice str.70 a 71
Velikost úhlu - uč. str. 70 - 71 - prostudovat všechny žluté rámečky. 
Do PS2 na str. 132 zapsat žlutý rámeček ze str. 71 /Další jednotky velikosti úhlu/
z učebnice vypracovat do MA1 :
str. 70/1 a 4 (pomocí úhloměru)        
str. 71/6  (a+b+c+d = pro vše platí ANO) 
str. 71/7a) /násobíme a dělíme 60!/ 1° = 60´
                                 info návod postupu a řešení 

ZOPAKOVAT SI - Druhy úhlů = pravý - přímý - ostrý - tupý + dutý (zde na obrázku v pravé části)
                             
a tyto úhly podle obrázku v pravé části  překreslete i s popisem do PS2 na str.139

                            Příklady druhů úhlů   =  
Prohlédněte ZDE !!                 
 
V pracovním sešitě PS2 vyřešit  cvičení:
na str. 133 - 134    
                                             návod postupu a řešení 133   134
135/A-8,                                                                návod postupu a řešení 
136/A-11a)                                                            návod postupu a řešení 
136/A-12 (stačí jeden libovolný čtyřúhelník !)      návod postupu a řešení 
136/A-13                                                               návod postupu a řešení 
137/B-14                                                               návod postupu a řešení 
140 celá strana                                                     návod postupu a řešení 
141/A3                                                                  návod postupu a řešení 
141/A4                                                                  návod postupu a řešení 
141/A7                                                                  návod postupu a řešení 
142/B8                                                                  návod postupu a řešení 
  
Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 23.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

_____________________________________________________________________________________


UČIVO NA OBDOBÍ 16.4. až 17.4. 
 - dokončete učivo dozadané do středy 15.4.
 - učivo na toto nové období zadám 15.4. = abychom si uzavřeli kompletně celý týden

(Matematika Učebnice + PS2  + sešit MA1)

Porovnávání úhlů - učebnice str.62-63  (Prostudovat 3 možnosti řešení na str.62)
Do PS2 na str. 132 zapsat žlutý rámeček ze str.63 s obrázkem 63/2 !
+ Zapsat tam tento text: 
1. SOUČET VNITŘNÍCH ÚHLŮ TROJÚHELNÍKU JE VŽDY 180° 
2. u ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU JSOU VNITŘNÍ ÚHLY STEJNÉ 180°: 3=60° 
 
Úhel pravý, přímý, ostrý a tupý - učebnice str. 65 - 67 - prostudovat všechny žluté rámečky 
a přepsat a překreslit je do PS na str. 139.
vypracovat do MA1: učebnice - str. 65/3 (pomocí trujúhelníku s ryskou)
                                                  
str. 65/4 a,b,c,d  (pomocí trujúhelníku s ryskou)
                                                     str. 66/1
                                                  str. 67/2
                                                  str. 67/5
                                        návod postupu a řešení 


                                                             
Velikost úhlu - uč. str. 69 - prostudovat všechny žluté rámečky. 
Do PS2 na str. 132 zapsat tam tento text: 
Velikost pravého úhlu je 90
° + udělat nákres = menší žlutý rámeček na str. 69 !
Velikost úhlu měříme ve stupních a minutách. 1° = 60´. 
 
Od pondělí budeme potřebovat ÚHLOMĚR na měření úhlů !!!

 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 16.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

___________________________________________________________________________________________________________________

UČIVO NA OBDOBÍ 6.4. až 15.4. = příští týden středa
Prodloužlili jsme dobu na splnění zadaných úkolů:
čtvrtek 9.4.+ pátek 10.4.+ pondělí 13.4.  -  ODPOČÍVEJTE

(Matematika Učebnice + PS2 a PS3 + sešit MA1)
Zopakovat si  písmena řecké abecedy - učebnice str. 59 /6
                                                   (naučit se pojmenovat +psát !)                                                             


PŘENÁŠENÍ ÚHLŮ - učebnice  str. 60  návod postupu /je to 3.řešení přenášení úhlu ze str.60/

Přenášení úhlů - uč. str. 60/Příklad 1 - prostudovat tři možnosti přenášení úhlu
​                  učebnice - 
str. 61/1 přenést úhly do školního sešitu,
PS str.  129/A-11, A-12, A-14  zde129

OSA ÚHLU - učebnice. str. 68 - prostudovat,
Žlutý rámeček UČ str. 68  "Osa úhlu" opsat do PS2 na str. 126 i s nákresem !
PS2 str. 128/A-7, A-8, A10 (kromě A-9)   zde128
PS2 str. 130 - všechna cvičení   zde130
PS2 str. 131/C-20, C-21.   zde131


 POMOC - návod a postup řešení k PS2:  info


Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 9.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


Nově:

 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

 
.........................................................................................................................................................................................................


UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. až 3.4.

(Matematika Učebnice + PS2 a PS3 + sešit MA1)

Úhel a jeho velikost,  popis úhlů :

Polopřímka - učebnice str. 55 (prostudovat)

Žlutý rámeček UČ str. 55  "Polopřímky" opsat do PS2 na str. 126 i s nákresy !

                                + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 55/1,2,3,4,5 
                                                               (návod a postup řešení:
  info1)

Polorovina - učebnice str. 56 až 57 (prostudovat)

Žlutý rámeček UČ str. 56 "Polorovina" opsat do PS2 na str. 126  i s nákresy !

                               + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5a 
                                                              (návod a postup řešení: 
info2)

Úhel - učebnice str. 58 až 59 (prostudovat) 
! Druhy úhlů = ostrý - pravý - přímý - tupý - dutý (zde na obrázku vpravo)
OSTRÝ a DUTÝ úhel (
zde na obrázku)

Žlutý rámeček UČ str. 58 "Úhel"  a 59 "Malá řecká abeceda" opsat do PS2 na str. 126  i s nákresy !

                               + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 2,3,4,5  
                                                              (návod a postup řešení: 
info3)

Opakování: PS3 - Slovní úlohy na objem a povrch kvádru a krychle
/+zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu/

str. 208/ jen 2+3+4  /postup úvahy a následné řešení:
zde208 /   
str. 209/ jen 5 +7 
 /postup úvahy a následné řešení: zde209 /
str. 210/ jen 11  /postup úvahy a následné řešení: zde210 /
str. 212 = je dobrovolná BONUSOVÁ - kdo mi ji pošle vyřešenou na mail, zohledním to pak při hodnocení na konci školního roku ! 

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 2.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

(Vytvořil jsem si přístup na SKYPE - čtěte informaci nahoře nad  zadáním učiva!)

.....................................................................................................................................................................

 

UČIVO NA ODBDOBÍ   23.-27.3.

Síť kvádru a krychle - učebnice str. 123 až 124 (prostudovat).
Povrch kvádru - učebnice str. 124 až 126 (prostudovat).
Povrch krychle - učebnice str. 126 až 127 (prostudovat).

Žlutý rámeček UČ str.124 - "Povrch kvádru" opsat do PS3 na str. 201
                                       /včetně jednoduchých nákresů/ +
zvýraznit vzorec S=.....!
Žlutý rámeček UČ str.126 - " Povrch krychle" opsat do PS3 na str. 201
                                       /včetně jednoduchých nákresů/ +
zvýraznit vzorec S=....!

Vypracovat všechna cvičení v PS3 na str. 202celá, 203/3a5, 204celé, 205celé, 206/13a14
/+zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu/

/řešení pro kontrolu vaší práce:  PS-202   PS-203   PS-204   PS-205   PS-206 / 

 

Prosím o  zpětnou vazbu -  MAILY nebo SMS  !  Pomůže mi to v zadávání nového učiva na další týden.

Prosím opět ve čtvrtek 26.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

...........................................................................................................................................................................................................

UČIVO NA ODBDOBÍ   16.-20.3..

MATEMATIKA

(BUDEME UČIVO STŘÍDAT - ROVINNOU A PROSTOROU GEOMETRII = PS2 + PS3)
UČ = učebnice
PS = pracovní sešit 2,3

MA1 = velký červený školní sešit

Jednotky objemu - učebnice str. 119 až 121 (prostudovat).
Žlutý rámeček UČ str.119 - "Základní jednotky objemu" opsat do PS3 na str. 192
Žlutý rámeček UČ na str. 120 - "Duté míry" opsat do MA1. 
Žlutý rámeček UČ na str. 121 opsat do pracovního sešitu PS3 na str. 197 (3.díl).
Vypracovat všechna cvičení v PS3 na str. 197, 198, 199.

Objem kvádru a krychle 
UČ str.122 - žlutý rámeček opsat do PS3 na str. 192
PS3 vypočítat příklady na str. 193. = zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu !!!
POUŽIJTE ZLUTÉ TABULKY PRO PŘEVODY  z  UČ str.119, 120,121

/řešení pro kontrolu vaší práce:  PS-193    PS-197  PS-198    PS-199/  ..........................................................................................................................................................................................................

Učivo v týdnu do 6.3.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 123/A-9 dokončit celé a/ kolik je balíčků
                                                                                    b/ co je v 1 balíčku
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 124/B-12 a C-14 /využít výpočtu přes "D"/

Domácí úkol: na pátek  PS2 - procvičovat       "n" nejmenší společný násobek
                                                                         
"D" největší společný dělitel               
                                                                    v pondělí píšeme testík z PS2, který je na konci tété kapitoly


ÚNOR

 
Učivo v týdnu do 28.2.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 115/A-4 dokončit celé
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 114/A-1 dokončit celé 
Domácí úkol: na pátek  PS2 - 120
/A-1 dokončit (g...l)

Učivo v týdnu do 14.2.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 110/A-6 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 111/A-7 
Domácí úkol: na pátek  PS2 - 111
/A-9 dokončit

Učivo v týdnu do 7.2.

Třída spojena s 6.A

LEDEN

Učivo v týdnu do 30.1.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 101/A-5 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 104/C-19

Učivo v týdnu do 24.1.
Domácí úkol: na středu  PS2 - 87/5 + 88/7b 

Zvláštní Dú / také na středu/ - příprava

11,2 . 0,3 =                                     18 : 0,06 =

14,4 . 0,02 =                                    0,35 : 0,7 =

13 . 0,2 =                                         49 : 0,7 =

3,2 . 0,3 =                                        54,9 : 0,9 =

0,6 . 0,7 =                                        6,3 : 0,7 =
Matematika - učebnice:

po str. 

Matematika PS 2 :
po str. = 


Učivo v týdnu do 17.1.

15.1. (středa)  jsme psali pololetní práci. Žáci, kteří chyběli ,si ji napíší dodatečně.

Domácí úkol: na středu  PS1- cvičit a opakovat na pololetní práci 15.1. /viz nahoře/
POMŮCKA PRO ŽÁKY:
1 cm2 = 10.10 mm = 100 mm2                         a = 10.10m = 100m2
1 dm2 = 10.10 cm= 100 cm2                            1 ha = 100.100 m = 10 000 m2

1 dm2 = 100.100 mm = 10 000 mm2                1 ha = 100 a
1 m2 = 10.10 dm = 100 dm2                                    1 km2 = 10 000 a
1 m2 = 100.100 cm = 10 000 cm2                           1 km2 = 100ha
1 m2 = 1000.1000 mm = 1 000 000 mm2                1 km2 = 1 000 000 m2
                                                                                 1 km2 = 10 000 a
                                                                                 1 km2 = 100 ha


Domácí úkol: na pátek  PS2 = 86/2 a 87/4 

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./


Učivo v týdnu do 10.1.

Domácí úkol: na středu  PS1- str.69/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není + ZNOVU SE PODÍVAT NE VZOROVÉ PŘÍKLADY V SEŠITĚ - dělení desetinných čísel
                                                                                                    = zítra budeme docvičovat a počítat !
                                                 V PONDĚLÍ - ŽÁCI SI PŘINESOU PS č.2 !

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./PROSINEC

Učivo v týdnu do 20.12

Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.66/A11+12  
Domácí úkol: na pátek  není /bude na prázdniny/ + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!
                                               + převody  (t, q, kg, dkg, g) 
cvičit !!  a  násobení desetinných čísel /1,1 x 6, ..../

Matematika - učebnice:

po str. 49

Matematika PS 1 :
po str. 68

 

Učivo v týdnu do 13.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.62/B17 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.64/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není  + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!                                                          

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. 64


Učivo v týdnu do 6.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.54/A23 
Domácí úkol: na čtvrtek UČEBNICE- str.40/4+4/1,2 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.57/C34+60/A6                                                           

Matematika - učebnice:

po str. 44

Matematika PS 1 :
po str. 59


LISTOPAD

Učivo v týdnu do 29.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.47/A8+10+11+13
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.50/A1+2+3 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.52/A15+16                                                            

Matematika - učebnice:

po str. 40

Matematika PS 1 :
po str. 47


Učivo v týdnu do 22.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.42/A15+16+17
                                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.44/C-26+27+28

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str.39 

Matematika PS 1 :
po str. 442


Učivo v týdnu do 8.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.34/B-6
                       na čtvrtek PS1- str.35/A-4                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.37/B-15+16+17

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str. 32

Matematika PS 1 :
po str. 38


ŘÍJEN

Učivo v týdnu do 31.10.

Domácí úkol: na pátek PS1- str.28/A3+A4
                                             
str.29/A5

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 30


Učivo v týdnu do 25.10.

Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA PONDĚLÍ 21.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA

Domácí úkol: na středu 1. sestrojit osově souměrnou kružnici s1 ke kružnici s
                                      2. sestrojit osově souměrný pětiúhelník /mají volný list/          

                                      3. sestrojit osově souměrný obrazec = šipka /mají volný list/​ 
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.26/B11 + B12 + C13


24.10. - Kontrolní písemka na osovou souměrnost

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 26

Učivo v týdnu do 18.10.

Úkol: /na čtvrtek/ do sešitu GEOMETRIE
1/ kružnice k (M, r=5cm)

2/ kružnice h (H, r=3,2cm)
3/ kružnice s (S, r=4,5cm)
4/ trojúhelník LMR: LM=7cm   MR=5cm  LR=4cm
5/ trojúhelník PQR: PQ=6cm   QR=6cm  PR=6cm


Domácí úkol: CVIČTE SI NA PAPÍR RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK + KOLMIC A KRUŽNIC /LIBOVOLNĚ SAMI/  !!!!!
Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA STŘEDU 14.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 22

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 11.10.

Domácí úkol: učebnice  str.15/18
                       + OPAKOVAT převody zlomků na čísla a opačně
Domácí úkol: učebnice  str.15/21 a+b
Domácí úkol: NA PONDĚLÍ 14.10  = PRAVÍTKO + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 20

Matematika PS 1 :
po str. 22


Učivo v týdnu do 4.10.
Domácí úkol: PS str.19/ A-13
Domácí úkol: PS str.20/ A-17

Matematika - učebnice:

po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 20

ZÁŘÍ

Učivo v týdnu do 27.9.

Domácí úkol: MA str. 12/ 43 b + 13/6
Domácí úkol: PS str.16/ A-1(dobrovolné = známka jako bonus) + 16/A-3 poviné
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)
                      + Výpočet na OBVOD a OBSAH  obdélníku a čtverce

Matematika - učebnice:
po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 17

Učivo v týdnu do 20.9.

Domácí úkol: PS str.11/ A-1 a A-3
Domácí úkol: PS str.12/ A-7
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)

Matematika - učebnice:
po str. 10

Matematika PS 1 :
po str. 13