Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

Nejčastější chyby u žáků jsou v konečných výpočtech a  z nepozonosti.
 - znaménka /záměna/ + a - , 
 - chyby v početních operacích /násobení a dělení/
 - zbrklost a snaha o rychlý výpočet
 

Učivo k procvičení na pololetní písemku:

- PÍSEMNÉ ČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL   /např. 25,63 + 28,29 .../
- NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10,100,1000,1000 .... /např. 25,634 . 100 .../
- PŘEVODY JEDNOTEK = DÉLKA. HMOTNOST, PLOHA
- DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM /např. 25,68 : 14 .../
- NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM /např. 2,6 . 0,2 .../
- DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM /např. 3,60 : 0,04 .../
- ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL  /např. 12,8469 na jednotky, desetiny, setiny, tisíciny..../
 

UČIVO NA OBDOBÍ 30.3. až 3.4.

(Matematika Učebnice + PS2 a PS3 + sešit MA1)

Úhel a jeho velikost,  popis úhlů :

Polopřímka - učebnice str. 55 (prostudovat)

Žlutý rámeček UČ str. 55  "Polopřímky" opsat do PS2 na str. 126 i s nákresy !

                                + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 55/1,2,3,4,5 
                                                               (návod a postup řešení:
  info1)

Polorovina - učebnice str. 56 až 57 (prostudovat)

Žlutý rámeček UČ str. 56 "Polorovina" opsat do PS2 na str. 126  i s nákresy !

                               + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 1,2,3,4,5a 
                                                              (návod a postup řešení: 
info2)

Úhel - učebnice str. 58 až 59 (prostudovat) 
! Druhy úhlů = ostrý - pravý - přímý - tupý - dutý (zde na obrázku vpravo)
OSTRÝ a DUTÝ úhel (
zde na obrázku)

Žlutý rámeček UČ str. 58 "Úhel"  a 59 "Malá řecká abeceda" opsat do PS2 na str. 126  i s nákresy !

                               + do sešitu MA1 vyřešit tato cvičení: 2,3,4,5  
                                                              (návod a postup řešení: 
info3)

Opakování: PS3 - Slovní úlohy na objem a povrch kvádru a krychle
/+zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu/

str. 208/ jen 2+3+4  /postup úvahy a následné řešení:
zde208 /   
str. 209/ jen 5 +7 
 /postup úvahy a následné řešení: zde209 /
str. 210/ jen 11  /postup úvahy a následné řešení: zde210 /
str. 212 = je dobrovolná BONUSOVÁ - kdo mi ji pošle vyřešenou na mail, zohledním to pak při hodnocení na konci školního roku ! 

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
 

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 2.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


.....................................................................................................................................................................
 

UČIVO NA ODBDOBÍ   23.-27.3.

Síť kvádru a krychle - učebnice str. 123 až 124 (prostudovat).
Povrch kvádru - učebnice str. 124 až 126 (prostudovat).
Povrch krychle - učebnice str. 126 až 127 (prostudovat).

Žlutý rámeček UČ str.124 - "Povrch kvádru" opsat do PS3 na str. 201
                                       /včetně jednoduchých nákresů/ +
zvýraznit vzorec S=.....!
Žlutý rámeček UČ str.126 - " Povrch krychle" opsat do PS3 na str. 201
                                       /včetně jednoduchých nákresů/ +
zvýraznit vzorec S=....!

Vypracovat všechna cvičení v PS3 na str. 202celá, 203/3a5, 204celé, 205celé, 206/13a14
/+zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu/

/řešení pro kontrolu vaší práce:  PS-202   PS-203   PS-204   PS-205   PS-206 / 

 

Prosím o  zpětnou vazbu -  MAILY nebo SMS  !  Pomůže mi to v zadávání nového učiva na další týden.

Prosím opět ve čtvrtek 26.4.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)

...........................................................................................................................................................................................................

UČIVO NA ODBDOBÍ   16.-20.3..

MATEMATIKA

(BUDEME UČIVO STŘÍDAT - ROVINNOU A PROSTOROU GEOMETRII = PS2 + PS3)
UČ = učebnice
PS = pracovní sešit 2,3

MA1 = velký červený školní sešit

Jednotky objemu - učebnice str. 119 až 121 (prostudovat).
Žlutý rámeček UČ str.119 - "Základní jednotky objemu" opsat do PS3 na str. 192
Žlutý rámeček UČ na str. 120 - "Duté míry" opsat do MA1. 
Žlutý rámeček UČ na str. 121 opsat do pracovního sešitu PS3 na str. 197 (3.díl).
Vypracovat všechna cvičení v PS3 na str. 197, 198, 199.

Objem kvádru a krychle 
UČ str.122 - žlutý rámeček opsat do PS3 na str. 192
PS3 vypočítat příklady na str. 193. = zapsat včetně vašich výpočtů u každého příkladu !!!
POUŽIJTE ZLUTÉ TABULKY PRO PŘEVODY  z  UČ str.119, 120,121

/řešení pro kontrolu vaší práce:  PS-193    PS-197  PS-198    PS-199/  ..........................................................................................................................................................................................................

Učivo v týdnu do 6.3.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 123/A-9 dokončit celé a/ kolik je balíčků
                                                                                    b/ co je v 1 balíčku
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 124/B-12 a C-14 /využít výpočtu přes "D"/

Domácí úkol: na pátek  PS2 - procvičovat       "n" nejmenší společný násobek
                                                                         
"D" největší společný dělitel               
                                                                    v pondělí píšeme testík z PS2, který je na konci tété kapitoly


ÚNOR

 
Učivo v týdnu do 28.2.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 115/A-4 dokončit celé
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 114/A-1 dokončit celé 
Domácí úkol: na pátek  PS2 - 120
/A-1 dokončit (g...l)

Učivo v týdnu do 14.2.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 110/A-6 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 111/A-7 
Domácí úkol: na pátek  PS2 - 111
/A-9 dokončit

Učivo v týdnu do 7.2.

Třída spojena s 6.A

LEDEN

Učivo v týdnu do 30.1.

Domácí úkol: na středu  PS2 - 101/A-5 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS2 - 104/C-19

Učivo v týdnu do 24.1.
Domácí úkol: na středu  PS2 - 87/5 + 88/7b 

Zvláštní Dú / také na středu/ - příprava

11,2 . 0,3 =                                     18 : 0,06 =

14,4 . 0,02 =                                    0,35 : 0,7 =

13 . 0,2 =                                         49 : 0,7 =

3,2 . 0,3 =                                        54,9 : 0,9 =

0,6 . 0,7 =                                        6,3 : 0,7 =
Matematika - učebnice:

po str. 

Matematika PS 2 :
po str. = 


Učivo v týdnu do 17.1.

15.1. (středa)  jsme psali pololetní práci. Žáci, kteří chyběli ,si ji napíší dodatečně.

Domácí úkol: na středu  PS1- cvičit a opakovat na pololetní práci 15.1. /viz nahoře/
POMŮCKA PRO ŽÁKY:
1 cm2 = 10.10 mm = 100 mm2                         a = 10.10m = 100m2
1 dm2 = 10.10 cm= 100 cm2                            1 ha = 100.100 m = 10 000 m2

1 dm2 = 100.100 mm = 10 000 mm2                1 ha = 100 a
1 m2 = 10.10 dm = 100 dm2                                    1 km2 = 10 000 a
1 m2 = 100.100 cm = 10 000 cm2                           1 km2 = 100ha
1 m2 = 1000.1000 mm = 1 000 000 mm2                1 km2 = 1 000 000 m2
                                                                                 1 km2 = 10 000 a
                                                                                 1 km2 = 100 ha


Domácí úkol: na pátek  PS2 = 86/2 a 87/4 

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./


Učivo v týdnu do 10.1.

Domácí úkol: na středu  PS1- str.69/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není + ZNOVU SE PODÍVAT NE VZOROVÉ PŘÍKLADY V SEŠITĚ - dělení desetinných čísel
                                                                                                    = zítra budeme docvičovat a počítat !
                                                 V PONDĚLÍ - ŽÁCI SI PŘINESOU PS č.2 !

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. = konec PS 1 - dělali jsme výběr příkladů
                                   /budou v pololetní písemce v dělené hodině ve středu 15.1./PROSINEC

Učivo v týdnu do 20.12

Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.66/A11+12  
Domácí úkol: na pátek  není /bude na prázdniny/ + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!
                                               + převody  (t, q, kg, dkg, g) 
cvičit !!  a  násobení desetinných čísel /1,1 x 6, ..../

Matematika - učebnice:

po str. 49

Matematika PS 1 :
po str. 68

 

Učivo v týdnu do 13.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.62/B17 
Domácí úkol: na čtvrtek  PS1- str.64/A2+3  
Domácí úkol: na pátek  není  + převody  (km,m,dm,cm,mm) cvičit !!                                                          

Matematika - učebnice:

po str. 52

Matematika PS 1 :
po str. 64


Učivo v týdnu do 6.12

Domácí úkol: na středu PS1- str.54/A23 
Domácí úkol: na čtvrtek UČEBNICE- str.40/4+4/1,2 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.57/C34+60/A6                                                           

Matematika - učebnice:

po str. 44

Matematika PS 1 :
po str. 59


LISTOPAD

Učivo v týdnu do 29.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.47/A8+10+11+13
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.50/A1+2+3 
Domácí úkol: na pátek PS1- str.52/A15+16                                                            

Matematika - učebnice:

po str. 40

Matematika PS 1 :
po str. 47


Učivo v týdnu do 22.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.42/A15+16+17
                                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.44/C-26+27+28

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str.39 

Matematika PS 1 :
po str. 442


Učivo v týdnu do 8.11

Domácí úkol: na středu PS1- str.34/B-6
                       na čtvrtek PS1- str.35/A-4                  
Domácí úkol: na pátek PS1- str.37/B-15+16+17

                                                                  

Matematika - učebnice:

po str. 32

Matematika PS 1 :
po str. 38


ŘÍJEN

Učivo v týdnu do 31.10.

Domácí úkol: na pátek PS1- str.28/A3+A4
                                             
str.29/A5

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 30


Učivo v týdnu do 25.10.

Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA PONDĚLÍ 21.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA

Domácí úkol: na středu 1. sestrojit osově souměrnou kružnici s1 ke kružnici s
                                      2. sestrojit osově souměrný pětiúhelník /mají volný list/          

                                      3. sestrojit osově souměrný obrazec = šipka /mají volný list/​ 
Domácí úkol: na čtvrtek PS1- str.26/B11 + B12 + C13


24.10. - Kontrolní písemka na osovou souměrnost

Matematika - učebnice:

po str. 24

Matematika PS 1 :
po str. 26

Učivo v týdnu do 18.10.

Úkol: /na čtvrtek/ do sešitu GEOMETRIE
1/ kružnice k (M, r=5cm)

2/ kružnice h (H, r=3,2cm)
3/ kružnice s (S, r=4,5cm)
4/ trojúhelník LMR: LM=7cm   MR=5cm  LR=4cm
5/ trojúhelník PQR: PQ=6cm   QR=6cm  PR=6cm


Domácí úkol: CVIČTE SI NA PAPÍR RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK + KOLMIC A KRUŽNIC /LIBOVOLNĚ SAMI/  !!!!!
Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA STŘEDU 14.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 22

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 11.10.

Domácí úkol: učebnice  str.15/18
                       + OPAKOVAT převody zlomků na čísla a opačně
Domácí úkol: učebnice  str.15/21 a+b
Domácí úkol: NA PONDĚLÍ 14.10  = PRAVÍTKO + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 20

Matematika PS 1 :
po str. 22


Učivo v týdnu do 4.10.
Domácí úkol: PS str.19/ A-13
Domácí úkol: PS str.20/ A-17

Matematika - učebnice:

po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 20

ZÁŘÍ

Učivo v týdnu do 27.9.

Domácí úkol: MA str. 12/ 43 b + 13/6
Domácí úkol: PS str.16/ A-1(dobrovolné = známka jako bonus) + 16/A-3 poviné
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)
                      + Výpočet na OBVOD a OBSAH  obdélníku a čtverce

Matematika - učebnice:
po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 17

Učivo v týdnu do 20.9.

Domácí úkol: PS str.11/ A-1 a A-3
Domácí úkol: PS str.12/ A-7
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)

Matematika - učebnice:
po str. 10

Matematika PS 1 :
po str. 13