Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

Nejčastější chyby u žáků jsou v konečných výpočtech a  z nepozonosti.
 - znaménka /záměna/ + a - , 
 - chyby v početních operacích /násobení a dělení/
 - zbrklost a snaha o rychlý výpočet
 

ZÁŘÍ

Učivo v týdnu do 25.10.

Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA PONDĚLÍ 21.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 18.10.

Úkol: /na čtvrtek/ do sešitu GEOMETRIE
1/ kružnice k (M, r=5cm)

2/ kružnice h (H, r=3,2cm)
3/ kružnice s (S, r=4,5cm)
4/ trojúhelník LMR: LM=7cm   MR=5cm  LR=4cm
5/ trojúhelník PQR: PQ=6cm   QR=6cm  PR=6cm


Domácí úkol: CVIČTE SI NA PAPÍR RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK + KOLMIC A KRUŽNIC /LIBOVOLNĚ SAMI/  !!!!!
Úkol: VŠICHNI PŘINÉST NA STŘEDU 14.10.  = PRAVÍTKO /JEDNO MUSÍ BÝT  TROJÚHEKNÍK S RYSKOU!/
                                                                   + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 

Matematika PS 1 :
po str. 

Učivo v týdnu do 11.10.

Domácí úkol: učebnice  str.15/18
                       + OPAKOVAT převody zlomků na čísla a opačně
Domácí úkol: učebnice  str.15/21 a+b
Domácí úkol: NA PONDĚLÍ 14.10  = PRAVÍTKO + KRUŽÍTKO + OSTRÁ TUŽKA


Matematika - učebnice:

po str. 20

Matematika PS 1 :
po str. 22


Učivo v týdnu do 4.10.
Domácí úkol: PS str.19/ A-13
Domácí úkol: PS str.20/ A-17

Matematika - učebnice:

po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 20

Učivo v týdnu do 27.9.

Domácí úkol: MA str. 12/ 43 b + 13/6
Domácí úkol: PS str.16/ A-1(dobrovolné = známka jako bonus) + 16/A-3 poviné
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)
                      + Výpočet na OBVOD a OBSAH  obdélníku a čtverce

Matematika - učebnice:
po str. 14

Matematika PS 1 :
po str. 17

Učivo v týdnu do 20.9.

Domácí úkol: PS str.11/ A-1 a A-3
Domácí úkol: PS str.12/ A-7
Domácí úkol: OPAKOVAT JEDNOTKY DÉLKY(budeme psát převody)

Matematika - učebnice:
po str. 10

Matematika PS 1 :
po str. 13