Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Matematika 6.B

Vyučující: Mgr. Lubomír Perka

na SKYPE jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS                                                     

    * Pokud nemáte možnost Skypu, klidně pšlete SMS na můj mobil a já vám zpětně potom zavolám.                                                                                         

......................................................................................................................................................................................................
Přestože se již konzultace oficiálně ukončily - tento týden nabízím tyto poslední MIMOŘÁDNÉ konzultace  !!
Jestli si nevíte rady - máte možnost mne kontaktovat  a po předcházející domluvě :
                konzultace v  PO 12.00 - 13.00  = ALE JEN PO DOMLUVĚ (777621039)

                                        ST  12.00 - 13.00  = ALE JEN PO DOMLUVĚ (777621039)
                                        ČT  12.00 - 13.00  = ALE JEN PO DOMLUVĚ (777621039)

* Sraz u bočního vchodu k jídelně !
+ vzít si PS 3 s příklady, které dělaly problém + psací a rýsovací potřeby = úhelník + pravítko s ryskou!
POZOR - nepodceňujte učivo z MA - bude Vám příští rok navazovat a prohlubovat se !!!

Učivo MA - 6. ročník - jsme společně tento týden do 26.6. celé dobrali ! Bylo to náročné.
Děkuji za vaši práci i případnou pomoc rodičů a příbuzných.  = PODĚKUJTE JIM  i za mne !!
PS 1,2,3 - jsou POTŘEBNÉ pro opakování učiva do 7. ročníku.    USCHOVAT  A  NEVYHAZOVAT. 


MATEMATIKA V 7. ROČNÍKU BUDE JEŠTĚ OBTÍŽNĚJŠÍ - před nástupem ke konci prázdnin se podívejte znovu do PS 1,2,3 ! 
Očekávat vás bude nová paní učitelka - informace o vaší práci v matematice a přístupu k plnění úkolů během 2. pololetí jí předám. 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3: 
INFO A NÁPOVĚDA:  ZDE

(Je to učivo TĚŽKÉ a důležité k pochopení + opírá se o znalost předcházejícího učiva !!! ) 
        Pokud jsou to úlohy konstrukční - POUŽÍVEJTE KRUŽÍTKO = NA STŘEDY STRAN , OSY  ÚHLŮ  A  STRAN atd. ...!UČIVO NA OBDOBÍ 22.6. AŽ 26.6.  (A poslední ...  a přeji pěkné prázdniny !)
Konstrukce trojúhelníku - PS str. 
234/ A-4
234/ A-5
234/ A-6   návod  a postup řešení 234
235/ C-8   návod  a postup řešení 235

Z UČEBNICE zapište do PS3: (NEŽ JE VRÁTÍTE VE ŠTŘEDU !) 
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku - uč. str. 110 a 112
- prostudovat žluté rámečky a opsat do PS na str. 236 ! 
+ PS3 str.
237/ A-1
237/ A-2  návod  a postup řešení 237

238/ A-4  návod  a postup řešení 238
239/ A-6 
239/ A-7  návod  a postup řešení 239

Mnohoúhelníky - PS str. 
242/ A-3
242/ A-4
242/ A-5  návod  a postup řešení 242

Shrnutí - PS str. 
244/ A-1
244/ A-3  návod  a postup řešení 244 
str. 246/  návod  a postup řešení 246

vypracujte si ji celou + bude jako známkovací v září na začátku šk. roku v 7. třídě (zadání předám nové paní učitelce !)

Zde jsou řešení Kontrolních prací:     
KP č.1         KP č.2         KP č.3         KP č.4         KP č.5         KP č.6

..................................................................................................................................................................................................................

UČIVO NA OBDOBÍ 15.6. AŽ 19.6.

POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3 a učebnici: 
 INFO A NÁPOVĚDA ZDE 

(Je to učivo TĚŽKÉ a důležité k pochopení + opírá se o znalost předcházejícího učiva !!! ) 
        Pokud jsou to úlohy konstrukční - POUŽÍVEJTE KRUŽÍTKO = NA STŘEDY STRAN , OSY  ÚHLŮ  A  STRAN atd. ...!

 

Střední příčky v trojúhelníku - PS3 str.
224/ A-2  

​224/ A-4  návod a postup řešení 224

Těžnice v trojúhelníku - uč. str. 106 a 107 - prostudovat žluté rámečky a opsat do PS3 na str. 226 + PS3 str.:
226/ A-1   
návod a postup řešení 226
227/ A-2
227/ A-3
227/ A-4  
návod a postup řešení 227

Výšky v trojúhelníku - uč. str. 108 - prostudovat žluté rámečky a opsat do PS na str. 229 + PS3 str.:
229/ A-1  návod a postup řešení 229
230/ A-2  návod a postup řešení 230
231/ B-4
231/ B-5
231/ C-6  
návod a postup řešení 231

Konstrukce trojúhelníku - PS3 str.
233/ A-1

233/ A-2
233/ A-3  
návod a postup řešení 233
.........................................................................................................................................

POZOR: Kontrolní práce č.6 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 224/ A-3 

(termín odevzdání = do pátku 19.6. (nejpozději do 12 hodin !)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................
Protože se bude rozhodovat o známce z Matematiky, prosím o poslání KP č.6 i dříve.
                     Dne 20.6. po ukončení klasifikace zveřejním správná řešení
                      KP č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - pro vaši kontrolu a případnou opravu.

.....................................................................................................................................................................

UČIVO NA OBDOBÍ 8.6. AŽ 12.6.

POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3 a učebnici: 
INFO A NÁPOVĚDA ZDE 

(Je to učivo TĚŽKÉ a důležité k pochopení + opírá se o znalost předcházejícího učiva. ) 

Vnější úhly trojúhelníku - PS3 str.
215/ A-8       
návod a postup řešení 215

216/ B-12     návod a postup řešení 216

Rovnoramenný trojúhelník - PS3 str.
217/ A-1       
návod a postup řešení 217

218/ A-2
218/ A-3 jen a) b)
218/ A-4       
návod a postup řešení 218
219/ A-5      
219/ A-6       
219/ A-7       návod a postup řešení 219

Rovnostranný trojúhelník - PS3 str. 

221/ A-1
221/ A-2
221/ A-3       
návod a postup řešení 221
222/ B-4       návod a postup řešení 222

Střední příčky v trojúhelníku - uč.str. 105 - prostudovat, žluté rámečky opsat do PS3 na str. 223.
PS3 str. 223/ A-1     
návod a postup řešení 223

.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.5 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 215/ A-7 celé

(termín odevzdání = do pátku 12.6. (nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 11.6.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

...............................................................................................................................................................................................................................


UČIVO NA OBDOBÍ 01.6. AŽ 05.6.
(Matematika Učebnice + PS3 + pravítko s ryskou + kružítko

POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3 a učebnici:  
INFO A NÁPOVĚDA 
(Je to učivo důležité k pochopení + opírá se o znalost předcházejícího učiva - opakování. ) 

Osová souměrnost - PS3 str. 
185/ A-5                    návod a postup řešení 185

Trojúhelník - uč. str. 97/ žlutý rámeček - prostudovat a ZAPSAT do školního sešitu MA !
Do školního sešitu MA vypracovat: 
cvič. 5 a 6 z učebnice. na str. 98. 

Trojúhelníková nerovnost - uč. str. 99/ žlutý rámeček - prostudovat,
                                               tučně vytištěnou větu  zapsat
s obrázkem trojúhelníku v pravo + s textem pod ním do PS3 na str. 213  
Do školního sešitu MA vypracovat:
cvič. 99/1.

Ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník - uč. str. 100/ žlutý rámeček - prostudovat a  ZAPSAT do školního sešitu MA ! ...bez domečků....
Do školního sešitu MA vypracovat:
cvičení 101/2.

Vnitřní úhly trojúhelníku - uč. str. 101/ žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu do PS na str. 213.

Vnější úhly trojúhelníku - uč. str. 103/ žlutý rámeček - prostudovat, zapsat tučně vytištěnou větu + obrázek do PS na str. 213 
vyřešit v PS3:
214/ A-1
214/ A-2
214/ A-3
214/ A-4
214/ A-5   návod a postup řešení 214

.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.4 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 186/ jen B - 6a) ( pomocí kružítka a pravítka s ryskou! KOLMICE !)

(termín odevzdání = do pátku 5.6. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 4.6.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

...............................................................................................................................................................................................................................


DOPOSÍLEJTE mi Kontrolní práci č.2 - kdo ještě nestihl !   (někteří ještě i č.1  !!)  - JDE O HODNOCENÍ !

UČIVO NA OBDOBÍ 25.5. až 29.5.
(Matematika Učebnice + PS3 + pravítko s ryskou + kružítko + *průsvitka 

*POZOR - NUTNÉ K POCHOPENÍ UČIVA = PODROBNÉ  VYSVĚTLENÍ  A  POSTUP
= JAK PŘEMÝŠLET A ŘEŠIT příklady v PS3:  
INFO A NÁPOVĚDA 
(Je to těžké učivo na pochopení a PŘESNOST v  rýsování.) 

Shodnost geometrických útvarů - uč. str. 19 - 20 - prostudovat
zapsat žlutý rámeček do PS3 na str. 180, 
V PS3 vyřešit cvičení:
180/ A-1                 
návod a postup řešení 180
181/ A-2,3,4           návod a postup řešení 181
182/ A-5, B-6         návod a postup řešení 182

Osová souměrnost - uč. str. 21 ! - prostudovat a zapsat žluté rámečky do PS3 na str. 183 
                                 - uč. str. 28 a 30 !prostudovat postup rýsování osově souměrných bodů (pro pochopení a řešení v PS3)
                         + zapsat definici samodružného bodu: do PS3 na str. 183
                        Body, které leží na ose souměrnosti, se zobrazí samy do sebe a nazývají se samodružné body. 

V PS3 vyřešit cvičení:
183/ A-1     
návod a postup řešení 183
184/ A-2     návod a postup řešení 184
184 /A-3     návod a postup řešení 184
185/ A-4     návod a postup řešení 185

.........................................................................................................................................
POZOR: Kontrolní práce č.3 pro odevzdání = ZNÁMKOVANÁ ! 
samostatná práce PS3 str. 179/ jen A - 3,4,5 (5 pomocí kružítka!)

(termín odevzdání = do pátku 29.5. nejpozději do 15 hodin)
pošlete mi na mail:  lubomir.perka@volny.cz 
a to formou - naskenovat a poslat,
                   - ofotit a poslat,
                   - nebo výsledky s číslem příkladu napište přímo do textu mailu)

.........................................................................................................................................

Děkuji od Vás za zpětnou vazbu - za MAILY a SMS  !

Prosím opět ve čtvrtek 28.5.  /nebo pátek/ o odepsání na:   (lubomir.perka@volny.cz    nebo    777621039)


 Kontakt na SKYPE - jsem pod jmémem:  Lubomír Perka ZS   (* časy komunikace na tento týden JSOU NAHOŘE NAD UČIVEM !)

Procvičování matematiky ONLINE na Interntu pro zpestření a docvičení matematiky - lze vybrat různé okruhy:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

 

...............................................................................................................................................................................................................................


DOPOSÍLEJTE mi Kontrolní práci č.1 - kdo ještě nestihl !


UČIVO NA OBDOBÍ 18.5. až 22.5.
(Matematika Učebnice + PS3 a PS2 pro zopakování )