Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Literární seminář 6.B

vyučující:  Mgr. Irena Vaníčková

LEDEN

          21.1.  Práce s textem (Kronika města Kocourkova)

        DÚ  na příští týden si nachystat stručný obsah nmístní pověsti (dle zadaného tématu)

 • 14.1. Opravný test na téma "Pohádka" je možno psát v út 21.1.
 • 14.1. Zakarpatské pohádky - ukázka
 • 7.1.  Arabské pohádky - ukázka
 • Dokončení světových pohádkářů
 • Pověsti
 • POSLEDNÍ TERMÍN NA OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.

 !! 13.12. POSLEDNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZÁPISŮ O PŘEČTENÝCH KNIHÁCH!!!

PROSINEC (Světoví pohádkáři)

19.12.  poslech "Šťastný princ " (Oskar Wilde)

 • Německo - bratři Grimmové
 • Dánsko: Hans Christian Andersen
 • Francie: Charles Perrault
 • Anglie: Oscar Wilde
 • Itálie: Carlo Collodi
 • romské pohádky
 • Pohádky 1000 a jedné noci
 • DÚ  na 10.12.: přečíst si pohádku "Bělinka a Růženka" + úkol v sešitě

LISTOPAD

 • 5. 11. - test Bible
 • Pohádky
 • B.Němcová
 • rozbor textu -pohádky B.Němcové
 • DÚ  na 19.11. pracovní list (stranu  s názvem "Epika" vypracuj celý a na 2.straně skončíš úkolem vedle obrázku "kozlíka¨, pozn.- v zadání  posledního úkolu se mluví o zeleně vytištěných slovech, to jsou ta slaběji vytištěná)
 • DÚ  na 26.11. pracovní list K.J.Erben : "Pohádky" (obě strany)
 • bratři Grimmové -práce s textem
 • DÚ pracovní list -pohádky bratří Grimmů (obě strany)

ŘÍJEN

 • Bible -poslech
 • Bible, práce s textem
 • na úterý 15.10. mají žáci zpracovat obsah jednoho bibického příběhu.

ZÁŘÍ

 • Lidová slovesnost (přísloví, pranostiky, říkadla, lidová píseň, píseň, pořekadla)
 • Znázornění přísloví, rčení
 • jarmareční píseň
 • 1.10. zadán úkol   "Kalendář (pranostiky na každý měsíc)"  - odevzdejte nejpozději 15.10.

Povinná četba pro 6. ročník je ke stažení ZDE.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Ve čtenářském deníku musí být za 1. pololetí školního roku 2019/2020 tři záznamy, za 2. pololetí také tři záznamy. Celkem musí žáci přečíst 6 knih. Dvě knihy za pololetí žáci vybírají ze seznamu povinné četby, 1 knihu za pololetí vybírají dle svých preferencí.

Zápisy ve čtenářském deníku je možné odevzdávat kdykoliv v průběhu pololetí. Poslední termín je ovšem v pátek 13. prosince, pro druhé pololetí v pátek 15. května.

Vyučující musí záznam odsouhlasit. V případě, že máte pod čtenářským zápisem nějakou poznámku, je třeba ji opravit a předložit učiteli znovu k nahlédnutí.

Vyjadřujeme se pouze k těm bodům osnovy, ke kterým máme co říct.

 • Př. Co bys na příběhu změnil? Nepiš odpověď: Neměnil bych nic.

Obsah knihy pište velmi stručně, rozepište se hlavně u dalších bodů osnovy.

Pokud si vyberete např. Staré řecké báje a pověsti, napište k záznamu:

 • K rozboru jsem si vybral báji s názvem ……  nebo Nejvíce se mi líbila báje nazvaná ……. a dále popisujete jen tu.

Dbejte na to, aby byl záznam ČITELNÝ a PŘEHLEDNÝ. Můžete podtrhávat důležité informace nebo volit různé barvy. Snažte se psát BEZ CHYB, nebo si nechte záznam zkontrolovat od rodičů.

Pokud chcete záznam doplnit obrázkem, můžete, ale není to povinné.

Pokud čtete knihu složenou z více příběhů (soubory pohádek, pověstí), píšete obsah VŽDY ze 2 příběhů (pohádek či pověstí).

OSNOVA čtenářského deníku je ke stažení ZDE.

PŘÍKLAD vyplněného čtenářského deníku je ke stažení ZDE.