Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Fyzika 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát ihned v hodině následující.

Pokud dostane žák z testu špatnou známku, může se nechat kdykoliv v průběhu roku vyvolat k ústnímu přezkoušení.

TESTY:  

PROBRANÉ UČIVO

ZÁŘÍ - Tělesa a látky

         - Vlastnosti látek

         - Síla

         - Gravitační síla

ŘÍJEN -  Měření síly, siloměr

            - Atomy a molekuly

            - Stavba atomu

            - Elektrování těles

LISTOPAD - Magnetismus, póly magnetu

                  - Jak vyrobit magnet?

                  - Indukční čáry

                  - Magnetické pole

PROSINEC - Silová pole

                   - Fyzikální veličiny 

                   - Délka, měření délky