Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Člověk a svět práce 6.B

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková a Bc. Ladislav Hrabal

Výuka bude probíhat pouze v liché týdny.

Prosím, aby si žáci nosili pracovní oblečení a obuv, neboť bude výuka probíhat na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí bude výuka probíhat v dílně a školní kuchyňce.

 

ZÁŘÍ - Práce na školní zahradě

ŘÍJEN -  vaření (skupina 2) - Švestkové knedlíky

                                            - Pizza