Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.B

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

Povinná četba pro 6. ročník je ke stažení ZDE.

Domácí úkoly z českého jazyka nebudu uveřejňovat na webových stránkách. DÚ jsou vypsány na tabuli ve třídě.

TÉMATA MLUVNÍHO CVIČENÍ PRO DRUHÉ POLOLETÍ MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

_____________________________________________________________

30. 3. - 3. 4.

Pokud potřebujete konzultovat nějaké učivo, něčemu nerozumíte, můžete se na mě obracet na mém Skypu. Najdete mě tam pod jménem USVAKO. Předem si prosím sjednejte čas. Děkuji. Š. Konečná

MLUVNICE

Tento týden pokračujeme v učivu o skloňování podstatných jmen.

Vypracujete:

ORANŽOVÁ BROŽURA str. 42/cv. 22 a 24 – Obě tato cvičení nafotíte a pošlete na můj email (sarka.konecna@gmail.com).

ORANŽOVÁ BROŽURA str. 43/cv. 25 – Doplníte měkké a tvrdé y a ZKONTROLUJETE SI S ŘEŠENÍM.

Prozkoumejte tabulku na straně 43/ odchylky od skloňování podstatných jmen. Potom vypracujete na straně 44/cvičení 27 a 28. ZKONTROLUJETE SI S ŘEŠENÍM, ALE POŠLETE FOTKU NA MŮJ EMAIL, ŽE MÁTE HOTOVO.

PROCVIČOVÁNÍ S, Z, VZ.

Online si vyplníte toto procvičování na S, Z, VZ. Rovnou vám to napíše, kde jste udělali chyby, takže budete mít hned zpětnou vazbu.

 • https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/194

Nezapomeňte projít celou jednu úroveň, dohromady jsou to 4 diktáty, kdo chce, může si jich udělat víc. Procvičujete si to pro sebe, až se vrátíme do školy, budu předpokládat, že to ovládáte.

SLOH

Do slohového sešitu si opíšete žlutou tabulku s názvem POPIS OSOBY, kterou najdete v učebnici na straně 162.

Přečtěte si popis osoby na straně 163/cvičení 4 a vypracujte OSNOVU. Tu prosím pošlete na můj email.

V literární semináři máte odkazy na knihy v PDF, které si můžete přečíst do čtenářského deníku.

 

23. 3. - 27. 3.

Nejprve připomínám že v pondělí 23. března máte všichni poslední termín na odevzdání slohových prací na téma Můj pokoj.

Tento týden se také budeme věnovat podstatným jménům. V oranžových brožurkách na straně 39 vypracujete cvičení 17. Správně doplníte tvary slov v závorkách a NAPÍŠETE SI I VZOR, podle kterého se toto podstatné jméno skloňuje. Prosím, abyste mi toto cvičení ofotili a poslali na můj email (sarka.konecna@gmail.com) a to do PÁTKU 27. BŘEZNA 2020.

V oranžové brožuře budeme ještě pokračovat, na straně 40 uděláte cvičení 19 a zkontrolujete si jej s řešením. Všechny chyby si barevně opravte a zapište si pod cvičení, kolik jste jich udělali.

Poslední dvě cvičení pak budou na straně 41, budou to cvičení 20 a 21. Prosím, abyste slova v závorkách správně vyskloňovali a zapsali, PODLE JAKÉHO VZORU SE ZADANÁ SLOVA SKLOŇUJÍ.  Toto platí pro cvičení 20 i 21. Prosím, abyste mi tato 2 cvičení poslali na můj email (sarka.konecna@gmail.com)

Poslední úkol je tento pracovní list na předpony S, Z, VZ. Vypracujte ho prosím a pošlete zase na můj email: sarka.konecna@gmail.com. Poslední termín pro zaslání je ÚTERÝ 31. BŘEZNA 2020.

 

16. 3. - 20. 3.

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně neuvidíme delší dobu, než jsem plánovala, VŠICHNI SI ROZCVAKNOU řešení v oranžových brožurkách (Kdo vystřihnul a vyhodil, poprosí spolužáky, aby mu nafotili příslušnou pasáž, nebo napíšou mě, já Vám to nafotím). Jako první úkol na tento týden si zkontrolujete cvičení z minulého týdne (oranžová brožura str. 37/cv. 12 + str. 37/cv. 14).

Do pátku 20. března vypracujete pracovní list, který si stáhnete zde a odešlete ho na můj email! Poslední věc, kterou po Vás chci, je v ORANŽOVÉ BROŽUŘE str. 38/16 a) b) c) d). Než začnete cvičení vyplňovat, prostudujte si modrou tabulku, kde jsou všechny potřebné informace. Cvičení si SAMI ZKONTROLUJTE. A prosím, nejprve vyplňuji, potom kontroluji. Každé cvičení si barevně opravte, napište si správné řešení a počet chyb, které jste udělali.

Do pondělí 23. března 2020 mi na můj email zašlete POPIS VAŠEHO POKOJÍČKU. Vzor najdete ve Vašich učebnicích na straně 161. Domácí úkol pošlete nejlépe ve formátu WORD nebo PDF, aby se dobře opravovalo. Prosím, neposílejte fotky!

 

9. 3. - 13. 3.

 • Po - diktát na s, z, vz (1. pracovní list na toto téma)
 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Út - hodina mluvnice
 • Skloňování podstatných jmen
 • Pá - mluvní cvičení
 • Popis

2. 3. - 6. 3.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova, bě, pě, vě, mě, n/nn
 • s, z, vz
 • PoJ pomnožná, hromadná, látková
 • Út - hodina mluvnice
 • Čt - test na podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a konkrétní a abstraktní
 • Pá - mluvní cvičení
 • Popis

24. 2. - 28. 2.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova
 • S, z, vz
 • Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková
 • Út - historické pověsti
 • Čt - test na slovní druhy (oprava)
 • Pá - mluvní cvičení
 • Popis

17. 2. - 21. 2.

 • Jarní prázdniny

10. 2. - 14. 2.

 • Po - diktát na n/nn, bě, pě, vě, mě
 • Procvičování slovních druhů
 • Podstatná jména
 • Čt - MLUVNÍ CVIČENÍ
 • Čt - test na slovní druhy
 • PÁ - soutěž Babylon: Rozumíme si?
 • Pá 14. 2. 2020 - Odeslat na emailovou adresu (sarka.konecna@gmail.com) ÚŘEDNÍ DOPIS/ŽÁDOST na JEDNO z následujících témat.
 • Struktura Úředního dopisu ke stažení ZDE.
  • TÉMATA:
   • Žádost o besedu v knihovně Jiřího Mahena
    • Adresa: Knihovna Jiřího Mahena, příspěvková organizace, Centrum dětského čtenářství, Kobližná 4, 601 50 Brno
   • Žádost o uvolnění syna/dcery na jeden týden kvůli ozdravnému pobytu u moře
    • Mgr. Kateřina Julínková, Základní škola Brno, náměstí Míru 375/3, 602 00 Brno
   • Žádost o mimořádnou prohlídku hradu Špilberk
    • Muzeum města Brna, příspěvková organizace, PhDr. Eva Picmausová, Špilberk 210/1, 662 24 Brno

3. 2. - 7. 2.

 • Po - diktát na bě, pě, vě, mě
 • Procvičování slovních druhů
 • Út - čtení o hradech, zámcích a městech
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková

27. 1. - 31. 1.

 • Po - diktát na bě, pě, vě a n/nn
 • Út - test na slovní druhy (tabulka v OB na str. 30
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména

20. 1. - 24. 1.

 • Po - diktát na n/nn
 • Po - domácí úkol - učebnice str. 30/cv. 1 c)
 • mě/mně
 • slovní druhy
 • Úřední dopis

13. 1. - 17. 1.

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Uzavírání klasifikace
 • Bě/bje, pě, vě/vje
 • Úřední dopis

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020)

 • Slova motivovaná a nemotivovaná
 • Slova příbuzná
 • Střídání hlásek při odvozování (krácení, dloužení, změny samohlásek a souhlásek)
 • Slovotvorný rozbor (slovo základové, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek)
 • Rozbor stavby slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • Odvozování přídavných jmen příponou –ský, -ští
 • Psaní ú, ů
 • Zdvojené souhlásky (na přelomu mezi předponou a kořenem slova)
 • N/nn

6. 1. - 10. 1.

 • Po - souhrnný diktát (mohou se objevit přípony -ský, -ští a n/nn)
 • Skupiny bě, pě, vě, mě
 • Út - světoví pohádkáři
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Pá - mluvní cvičení
 • Pá - dopis, email
 • POSLEDNÍ TERMÍN NA OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - hodina mluvnice
 • Čt - hodina mluvnice
 • N/nn

9. 12. - 13. 12.

 • Po - souhrnný diktát - objeví se i slova s příponami -ský, -ští a zdvojené souhlásky (podobné cvičení jako v OB 23/14
 • Út - světoví pohádkáři
 • Pá - mluvní cvičení
 • Pá - přinést oznámení o úmrtí, svatební oznámení, oznámení o konání oslavy, o schůzi nájěmníků domu, o výprodeji zboží, o konkurzu)
 • Pá - DOMÁCÍ ÚKOL - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ TŘÍDNÍHO VÁNOČNÍHO VEČÍRKU (termín: 20. prosince 2019, formát oznámení (kartička o velikosti poloviny A5, obrázek, KDE SE KONÁ, PROGRAM)
 • PÁ - POSLEDNÍ TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ

2. 12. - 6. 12.

 • Po - souhrnný diktát - objeví se i slova s příponami -ský, -ští a zdvojené souhlásky (podobní cvičení jako v oranžové brožurce str. 23/14)
 • Út - světoví pohádkáři
 • Čt - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Pá - mluvní cvičení, objednávka, oznámení, zpráva
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova (+ vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova tak, jak jsou po sobě)
 • Slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova
 • Čt - test na odvozování přídavných jmen pomocí přípon -ský, -ští, -cký, -čtí
 • Pá - mluvní cvičení, inzerát

18. 11. - 22. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova (+ vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova tak, jak jsou po sobě)
 • Čt - test na střídání samohlásek a souhlásek při odvozování a odvozování pomocí přípon -ský a -ští
 • Rozbor stavby slova x slovotvorný rozbor
 • Pá - mluvní cvičení, vzkaz, inzerát

11. 11. - 15. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Střídání hlásek při odvozování - kontrola pracovních listů
 • Odvozování přídavných jmen příponou -ský, -ští
 • Pohádky
 • Pá - mluvní cvičení, hodina mluvnice

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ČTVRTEK 7. 11. 2019)

 • diktát na vyjmenovaná slova a skupiny hlásek (oranžová brožura str. 12)
 • spisovná a nespisovná čeština
 • útvary národního jazyka
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • výslovnost slov
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • druhy vět podle postoje mluvčího

4. 11. - 8. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Pohádky
 • Čt - čtvrtletní písemná práce
 • Pá - mluvní cvičení, složenka, jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, zpráva, oznámení, objednávka)

28. 10. - 1. 11.

 • Střídání souhlásek při odvozování
 • Pá - hodina mluvnice

21. - 25. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S a zdvojené souhlásky (stejný diktát jako minulý týden)
 • Út  malý test na hlavní a vedlejší přízvuk a na druhy vedlejších vět (oznamovací, rozkazovací, tázací - zjišťovací, doplňovací, přací, zvolací)
 • Bible - dokončení
 • Nauka o slově
 • Dopisní obálka, podací lístek
 • Pá - mluvní cvičení

14. 10. - 18. 10.

 • Po - diktát na souhláskové skupiny (oranžová brožura str. 12, 13)
 • bible
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací, zvolací)
 • důraz, tempo, pauzy
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka (co je to hláska, vyjmenuj samohlásky, souhlásky, jaký je rozdíl mezi znělými a neznělými souhláskami, najděte dvojhlásku, zapište výslovnost slov)
 • výtah, obálka

7. 10. - 11. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • Út - Bible
 • Zvuková stránka jazyka (zdvojené souhlásky, slovní přízvuk; předložky vlastní a nevlastní)

30. 9. - 4. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po M
 • Út - test na ústní lidovou slovesnost (definice)
 • Zvuková stránka jazyka

23. 9. - 27. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po L
 • Jazykověda a její složky
 • Zvuková stránka jazyka
 • Pá - test na práci se slovníkem

16. 9. - 20. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po B
 • Po - kdo nestihl v pátek v hodině, přinese myšlenkovou mapu na téma ZŠ náměstí Míru
 • Jazykové příručky
 • Čt - test na Útvary národního jazyka a na obecné informace o jazyce (modré tabulky v oranžové brožuře, strany 3 a 4)
 • Sloh: komunikační situace

9. 9. - 13. 9.

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Útvary národního jazyka