Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.B

Vyučující: Mgr. Šárka Konečná

Povinná četba pro 6. ročník je ke stažení ZDE.

Domácí úkoly z českého jazyka nebudu uveřejňovat na webových stránkách. DÚ jsou vypsány na tabuli ve třídě.

TÉMATA MLUVNÍHO CVIČENÍ MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

20. 1. - 24. 1.

 • Po - diktát na n/nn
 • Po - domácí úkol - učebnice str. 30/cv. 1 c)
 • mě/mně
 • slovní druhy
 • Úřední dopis

13. 1. - 17. 1.

 • Čtvrtletní písemná práce
 • Uzavírání klasifikace
 • Bě/bje, pě, vě/vje
 • Úřední dopis

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020)

 • Slova motivovaná a nemotivovaná
 • Slova příbuzná
 • Střídání hlásek při odvozování (krácení, dloužení, změny samohlásek a souhlásek)
 • Slovotvorný rozbor (slovo základové, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek)
 • Rozbor stavby slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)
 • Odvozování přídavných jmen příponou –ský, -ští
 • Psaní ú, ů
 • Zdvojené souhlásky (na přelomu mezi předponou a kořenem slova)
 • N/nn

6. 1. - 10. 1.

 • Po - souhrnný diktát (mohou se objevit přípony -ský, -ští a n/nn)
 • Skupiny bě, pě, vě, mě
 • Út - světoví pohádkáři
 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Pá - mluvní cvičení
 • Pá - dopis, email
 • POSLEDNÍ TERMÍN NA OPRAVY ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ JE PONDĚLÍ 13. LEDNA 2020.

16. 12. - 20. 12.

 • Út - hodina mluvnice
 • Čt - hodina mluvnice
 • N/nn

9. 12. - 13. 12.

 • Po - souhrnný diktát - objeví se i slova s příponami -ský, -ští a zdvojené souhlásky (podobné cvičení jako v OB 23/14
 • Út - světoví pohádkáři
 • Pá - mluvní cvičení
 • Pá - přinést oznámení o úmrtí, svatební oznámení, oznámení o konání oslavy, o schůzi nájěmníků domu, o výprodeji zboží, o konkurzu)
 • Pá - DOMÁCÍ ÚKOL - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ TŘÍDNÍHO VÁNOČNÍHO VEČÍRKU (termín: 20. prosince 2019, formát oznámení (kartička o velikosti poloviny A5, obrázek, KDE SE KONÁ, PROGRAM)
 • PÁ - POSLEDNÍ TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ

2. 12. - 6. 12.

 • Po - souhrnný diktát - objeví se i slova s příponami -ský, -ští a zdvojené souhlásky (podobní cvičení jako v oranžové brožurce str. 23/14)
 • Út - světoví pohádkáři
 • Čt - test na slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova
 • Pá - mluvní cvičení, objednávka, oznámení, zpráva
 • 13. PROSINCE POSLEDNÍ TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ.

25. 11. - 29. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova (+ vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova tak, jak jsou po sobě)
 • Slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova
 • Čt - test na odvozování přídavných jmen pomocí přípon -ský, -ští, -cký, -čtí
 • Pá - mluvní cvičení, inzerát

18. 11. - 22. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova (+ vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova tak, jak jsou po sobě)
 • Čt - test na střídání samohlásek a souhlásek při odvozování a odvozování pomocí přípon -ský a -ští
 • Rozbor stavby slova x slovotvorný rozbor
 • Pá - mluvní cvičení, vzkaz, inzerát

11. 11. - 15. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Střídání hlásek při odvozování - kontrola pracovních listů
 • Odvozování přídavných jmen příponou -ský, -ští
 • Pohádky
 • Pá - mluvní cvičení, hodina mluvnice

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ČTVRTEK 7. 11. 2019)

 • diktát na vyjmenovaná slova a skupiny hlásek (oranžová brožura str. 12)
 • spisovná a nespisovná čeština
 • útvary národního jazyka
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • výslovnost slov
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • druhy vět podle postoje mluvčího

4. 11. - 8. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Pohádky
 • Čt - čtvrtletní písemná práce
 • Pá - mluvní cvičení, složenka, jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, zpráva, oznámení, objednávka)

28. 10. - 1. 11.

 • Střídání souhlásek při odvozování
 • Pá - hodina mluvnice

21. - 25. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S a zdvojené souhlásky (stejný diktát jako minulý týden)
 • Út  malý test na hlavní a vedlejší přízvuk a na druhy vedlejších vět (oznamovací, rozkazovací, tázací - zjišťovací, doplňovací, přací, zvolací)
 • Bible - dokončení
 • Nauka o slově
 • Dopisní obálka, podací lístek
 • Pá - mluvní cvičení

14. 10. - 18. 10.

 • Po - diktát na souhláskové skupiny (oranžová brožura str. 12, 13)
 • bible
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací, zvolací)
 • důraz, tempo, pauzy
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka (co je to hláska, vyjmenuj samohlásky, souhlásky, jaký je rozdíl mezi znělými a neznělými souhláskami, najděte dvojhlásku, zapište výslovnost slov)
 • výtah, obálka

7. 10. - 11. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • Út - Bible
 • Zvuková stránka jazyka (zdvojené souhlásky, slovní přízvuk; předložky vlastní a nevlastní)

30. 9. - 4. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po M
 • Út - test na ústní lidovou slovesnost (definice)
 • Zvuková stránka jazyka

23. 9. - 27. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po L
 • Jazykověda a její složky
 • Zvuková stránka jazyka
 • Pá - test na práci se slovníkem

16. 9. - 20. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po B
 • Po - kdo nestihl v pátek v hodině, přinese myšlenkovou mapu na téma ZŠ náměstí Míru
 • Jazykové příručky
 • Čt - test na Útvary národního jazyka a na obecné informace o jazyce (modré tabulky v oranžové brožuře, strany 3 a 4)
 • Sloh: komunikační situace

9. 9. - 13. 9.

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Útvary národního jazyka