Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.B

Mgr. Kateřina Pekařová

Učivo:
Září: opakování

Říjen:

present simple (přítomný čas prostý)
adverbs of frequency - often, always, sometimes, never, rarely......

Wh- questions - what, why, who, where, when.....