Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Tělocvik 6.A

Vyučující: Bc. Ladislav Hrabal

 

ZADÁNÍ PRÁCE NA DOMA BĚHEM KARANTÉNY ZDE

! ZMĚNA ! Neposílejte na email

Termín odevzdání: po návratu do školy

 

Pravidla pro hodnocení žáků – tělesná výchova

Pravidla pro aktivní účast na hodině TV:

  1. žák nosí cvičební úbor: sportovní triko, kraťasy nebo tepláky, pevná sportovní obuv s nebarvicí podrážkou (do tělocvičny) a sportovní obuv na ven
  2. žák na hodinu nastupuje bez předmětů, které mohou způsobit zranění – zejména hodinky, šperky, dlouhé vlasy si stahuje do culíku/drdolu
  3. žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při tělesné výchově
  4. žák se aktivně zapojuje do výuky – cvičí

Kritéria hodnocení:

  1. docházka – minimálně 70% aktivní účast na hodinách
  2. přístup, připravenost na TV – žák nosí cvičební úbor (včetně vhodné obuvi, žáci s dlouhými vlasy gumičku do vlasů)
  3. aktivita, snaha, píle – při hodnocení tělesné výchovy bude brán zřetel na individuální možnosti a schopnosti žáků, zlepšení individuálních výkonů
  4. dodržování pokynů vyučujícího – bezpečnost, dodržování pravidel