Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Přírodopis 6.A

Vyučující: Mgr. Denisa Jirůšková

V případě, že žák chybí na hodinu, ve které se píše test, bude ho psát hned v hodině následující.

TESTY - 8.4. Šplhavci až hrabaví (charakteristika a poznávačka)

Září - Strunatci

        - Pláštěnci, bezlebeční

        - Obratlovci, kruhoústí

Říjen - Paryby

          - Ryby - charakteristika

          - Poznávání ryb

Listopad - Ryby - opakování

               - Obojživelnící - charakteristika

               - Ocasatí a bezocasí obojživelnící

               - Poznávání obojživelníků

Prosinec - Plazi - charakteristika

Leden - Šupinatí, Želvy, Krokodýli

Únor - Ptáci - charakteristika  

Březen - Ptáci - rozmnožování, stavba vejce

                         - běžci, plavci, dlouhokřídlí, vrubozobí

                         - šplhavci,  kukačky, sovy, dravci, hrabaví