Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 6.A

Vyučující: Mgr. Saša Hudečková

Září

Příprava 90. výročí založení naší školy

Člověk v rytmu času

Den české státnosti

Učebnice str. 6-9 

Učebnice str. 78