Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Občanská výchova 6.A

Vyučující: Mgr. Saša Hýsková (Hudečková)

 

SAMOSTUDIUM:

 

7. ÚKOL: V TÝDNU OD 15. 6. - 26. 6.

Pracujte na starých úkolech - rozšiřujte je o materiály...

V 7. třídě budeme vaše práce znovu procházet,

tak nic nevyhazujte.

 

6. ÚKOL: V TÝDNU OD 1. 6. - 5. 6.4

A V TÝDNU OD 8. 6. - 12. 6.

1. června je Mezinárodní den dětí

Víš, že existují práva dětí?

1. Podle tohoto odkazu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte

doplň písemně 5 slov nebo slovních spojení: 1.- 5. v textu:

 

1. (The United Nations Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní smlouva stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní 2. Dodržování úmluvy kontroluje 3. (Committee on the Rights of the Child). Byla přijata Valným shromážděním OSN  4. Ratifikovalo ji 5. ,  neratifikovaly pouze Spojené státy americké. Jde o "běžnou mezinárodní smlouvu" a tudíž zavazuje státy, nikoliv jednotlivce k jejímu plnění. Pokud stát některé své závazky vyplývající pro něj z "úmluvy" přenáší na jednotlivce, musí tak činit s ohledem na jejich práva a povinnosti (čl. 3 odst. 2).

Vysvětlivky:

OSN = Organizace spojených národů (anglicky United Nations), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou všechny uznávané státy světa kromě Vatikánu a Palestiny – k březnu 2018193 členských států.

Ratifikovat = schválit, spolupodepsat, potvrdit

 

2. Podívej se v tom stejném odkazu také na práva dětí

a spočítej, kolik jich je?

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_pr%C3%A1vech_d%C3%ADt%C4%9Bte

 

3. Která práva dětí tě zaujala (překvapila)?

Termín poslání úkolu je pátek 12. 6.

 

 

5. ÚKOL: V TÝDNU OD 25. 5. - 29. 5.

Prosím, napište mi mailem nebo písemně:

1. Co mě za tu dobu, kdy "nechodím" do školy, potěšilo,

     co mi udělalo radost?

2. Trápí tě něco? Chtěl/a by jsi něco změnit? 

3. V září až se potkáme ve škole, jaký úkol na kterém jsi pracoval/a

     si vybereš na prezentaci:

a) Divadla, která máme v Brně

Navštívili jste některé divadelní představení?

V kterém městě a divadle to bylo?

Na jakém představení jste byli? 

b) Muzea, která máme v Brně

Vyber si muzeum, které by jsi chtěl/chtěla navštívit a proč?

c) Co víš o Velikonocích nebo Vánocích?

Proč je slavíme?

d) Zajímavost o Brně - 10 vět

e) Popis státního svátku 1. 5. a 8. 5.

O každém svátku 5 vět.

 

4. ÚKOL: V TÝDNU OD 4. 5. - 7. 5.

A V TÝDNU OD 11. 5. - 15. 5.

 

Tento týden v pátek - kdy máme občanskou výchovu -

je opět státní svátek, proto máte úkol až do 15. 5.

Napiš, jak se jmenuje státní svátek, který byl 1. 5.

a státní svátek, který bude 8. 5. ?

 

3. ÚKOL: V TÝDNU OD 20. 4. - 24. 4.

A V TÝDNU OD 27. 4. - 30. 4.

 

Vrátíme se k tématu o městě Brně.

Vyhledej na internetu nebo v encyklopedii

jakoukoliv 1 zajímavost o Brně. 

Buď něco z historie, zajímavý příběh,

který se váže k městu, památku, kulturu,

osobnost, sport a jiné... 

Nechám to na tobě :-)

Nemusíš nic psát, co tě zaujalo, ofoť nebo mi pošli odkaz.

Ve škole nám potom budeš vyprávět, co jsi si vybral-vybrala

s použitím tvých odkazů a materiálů, tak si je také ulož.

Úkol je do konce dubna do čtvrtka 30. 4. do 14. hodiny.

 

2. ÚKOL: V TÝDNU OD 14. 4. - 17. 4.

A  V TÝDNU OD 6. 4. - 8. 4.

 

Co víš o Velikonocích?

Proč je slavíme?

Napiš do sešitu nebo na papír

10 vět o tomto svátku.

 

1. ÚKOL: V TÝDNU OD 30. 3. - 3. 4.

 

Tento týden se zaměříme na naše město Brno.

Vyhledejte na internetu, v encyklopediích

a napište do sešitu OV

nebo na papír = ukládejte své práce do složek.

 

1. Divadla, která máme v Brně

Navštívili jste některé divadelní představení?

V kterém městě a divadle to bylo?

Na jakém představení jste byli? 

 

2. Muzea, která máme v Brně

Vyber si muzeum, které by jsi chtěl/chtěla navštívit a proč?