Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Šárka Konečná

POVINNÁ ČETBA PRO 7. ROČNÍK JE KE STAŽENÍ ZDE.

17. 6. - 21. 6.

 • Základní skladební dvojice - podmět a přísudek
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Út - hodina literatury

10. 6. - 14. 6.

 • Příprava na závěrečnou písemnou práci
 • Uzavírání klasifikace

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE (STŘEDA 12. ČERVNA 2019)

 • Slovní druhy
 • Zájmena (druhy, skloňování zájmen, sebou x s sebou, rozdíl mezi zájmeny můj a svůj)
 • Číslovky (druhy číslovek, skloňování, psaní tečky, psaní číslovek slovy)
 • Slovesa (mluvnické kategorie u sloves, slovesný tvar určitý a neurčitý, slovesný tvar jednoduchý a složený, převedení slovesa do příslušné osoby, čísla, způsobu a času)
 • Pravopisné cvičení (n/nn; bě, pě, vě, mě; s, z, vz)
 • TEORIE!!

3. 6. - 7. 6.

 • Po - souhrnný diktát (s, z, vz, bě, pě, vě, mě, vyjmenovaná slova, n/nn)
 • Slovesa
 • Základní větné členy
 • Příprava na závěrečnou písemnou práci
 • Pá - 1 hodina literatury, jedna hodina mluvnice

27. 5. - 31. 5.

 • Po - souhrnný diktát (s, z, vz, bě, pě, vě, mě, vyjmenovaná slova, n/nn)
 • slovesa
 • Út - domácí úkol Výpisky z textu (Pacovní list se zadáním jsem rozdávala ve škole, kdo ztratil, musí se přijít pro nové. Kdo byl v Anglii, dostane zadání v pondělí)
 • slovesa
 • St - test na skloňování přivlastňovacích zájmen (můj, tvůj, svůj, její, který, jaký, čí, sám, samý, jeho, jejich)
 • Pá - test na číslovky
 • Pá - 1 hodina mluvnice, jedna hodina literatury

20. 5. - 24. 5.

 • Po - souhrnný diktát (s, z, vz, bě, pě, vě, mě, vyjmenovaná slova, n/nn)
 • dokončení zájmen
 • výklad, výpisky
 • St - test na zájmena on, ona, ono + množné číslo
 • číslovky
 • Pá - 1 hodina mluvnice, jedna hodina literatury

13. 5. - 17. 5.

 • Po - diktát na s, z, vz
 • Skloňování zájmen
 • Út - mluvní cvičení + hodina SLOHU
 • St - test na skloňování zájmen TEN, NÁŠ, VÁŠ, TENTO, TENHLE, KDO, CO
 • Pá - 1 hodina mluvnice, jedna hodina literatury

6. 5. - 10. 5.

 • Pá - 2 hodiny mluvnice
 • Skloňování zájmen
 • Pá 10. 5. 2019 - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

29. 4. - 3. 5.

 • Po - diktát na s, z, vz + druhy zájmen
 • Út - mluvní cvičení
 • Út - hodina mluvnice
 • skloňování zájmen ten, náš
 • Pá - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury
 • Pá - test na druhy zájmen (najdi v textu a urči druh, skloňování zájmena já, ty, my, vy, se, s sebou)
 • PÁ 10. KVĚTNA - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

22. 4. - 26. 4.

 • St - malý test na druhy zájmen
 • zájmena bezrodá a jejich skloňování
 • Pá - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury

PÁ 10. KVĚTNA - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY

15. 4. - 19. 4.

 • Po - čtvrtletní písemná práce
 • Út - mluvní cvičení, hodina mluvnice

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (PONDĚLÍ 15. DUBNA)

 • Pravopis n/nn; bě, pě, vě, mě; s, z, vz
 • Podstatná jména - vyhledání v textu, mluvnické kategorie (pád, číslo, rod - životnost, vzor), PoJ konkrétní a abstraktní; PoJ pomnožná, hromadná a látková, vlastní a obecná; skloňování párových částí lidského těla, skloňování PoJ rodu mužského, ženského a středního
 • Přídavná jména - druhy PřJ, pravopis, mluvnické kategorie (pád, číslo, rod - životnost, druh, vzor), PřJ přivlastňovací, jmenné tvary přídavných jmen, stupňování přídavných jmen.

8. 4. - 12. 4.

 • Po - souhrnný diktát (zejména pravopis podstatných a přídavných jmen)
 • Út - mluvní cvičení
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Pá - test na bajky

1. 4. - 5. 4.

 • Po - diktát na bě, pě, vě, mě, n/nn, pravopis podstatných a přídavných jmen, s, z, vz
 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na pravopis přídavných jmen, jmenné tvary přídavných jmen přídavná jména přivlastňovací
 • Pá - jedna hodina mluvnice, jedna hodina literatury

25. 3. - 29. 3.

 • Po - diktát na skloňování podstatných jmen ( jako cvičení v oranžové brožuře, str. 42/24)
 • Přídavná jména - druhy, pravopis, jmenné tvary, stupňování
 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního (pozor na PoJ myš, noc, práce a skloňování párových částí lidského těla - oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa)
 • Pá - jedna hodina literatury, jedna hodina mluvnice
 • Pá - test na druhy přídavných jmen a mluvnické kategorie

18. 3. - 22. 3.

 • Po - diktát na bě, pě, vě, mě, n/nn, s, z, vz, vyjmenovaná slova
 • Pravopis a skloňování PoJ
 • Přídavná jména - úvod
 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na skloňování podstatných jmen rodu mužského (oranžová brožura str. 38)
 • Pá - test na pověsti

11. 3. - 15. 3.

 • Po - diktát na bě, pě, vě, mě, n/nn, s, z, vz
 • Út - donést popis pracovního postupu - recept (Přineste prosím na bílém papíru velikosti A5, ne v sešitě.)
 • St - test na velká písmena

4. 3. - 8. 3.

 • Po - diktát na S, Z, VZ + mohou se objevit slovní druhy
 • Út - mluvní cvičení na libovolné téma
 • St - test na podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
 • vlastní jména
 • skloňování podstatných jmen
 • Pá - třídní kolo recitační soutěže

25. 2. - 1. 3.

 • Po - diktát na S, Z, VZ + test na slovní druhy
 • Út - mluvní cvičení na libovolné téma
 • St - test na PoJ abstraktní a konkrétní
 • Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková
 • Podstatná jména vlastní a obecná

18. 2. - 22. 2.

 • Po - diktát na s, z, vz (i druhá strana pracovního listu)
 • Po - domácí úkol na s, z, v. Kdo ztratil, může stáhnout zde.
 • podstatná jména - konkrétní a abstraktní, hromadná, pomnožná a látková
 • Út - domácí úkol - popis jakéhokoliv spolužáka
 • St - malý test na slovní druhy

4. 2. - 8. 2.

 • Po - diktát na skupiny bě, pě, vě, mě + s, z, vz (strana 1 ze 2 pracovních listů)
 • Út - hodina mluvnice
 • druhy slov
 • podstatná jména

28. 1. - 1. 2.

 • Po - diktát na bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
 • předpony s, z, vz
 • Popis spolužáka

21. 1. - 25. 1.

 • bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
 • Popis spolužáka

14. 1. - 18. 1.

 • Po - diktát na n/nn, zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova
 • Út - mluvní cvičení
 • bě-bje, pě, vě - vje, mě - mně
 • St - mimořádně hodina literatury
 • Pá - test na světové pohádkáře

7. 1. - 11. 1.

 • Po - diktát na všechna vyjmenovaná slova
 • zdvojené souhlásky n/nn
 • příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Út - mluvní cvičení

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (PÁTEK 11. 1. 2019)

 • slova příbuzná
 • stavba slova a pravopis
 • slovotvorný základ
 • střídání hlásek při odvozování
 • zdvojené souhlásky
 • odvozování přídavných jmen pomocí přípon -ský, -ští
 • vyjmenovaná slova

31. 12. - 4. 1.

 • PÁ - ODEVZDAT ČTENÁŘSKÉ DENÍKY!

17. 12. - 21. 12.

 • zdvojené souhlásky n/nn
 • vyjmenovaná slova

10. 12. - 14. 12.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Út - popis bytu (dokončení ve škole)
 • Út - mluvní cvičení
 • St - zdvojené souhlásky

3. 12. - 7. 12.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S
 • Út - mluvní cvičení, popis bytu
 • zdvojené souhlásky
 • přípony přídavných jmen
 • St - test na slovotvorný rozbor, stavbu slova, slova příbuzná

26. 11. - 30. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S
 • střídání hlásek při odvozování
 • skupiny hlásek při odvozování
 • Út - mluvní cvičení
 • St - test na slovotvorný rozbor, stavbu slova, slova příbuzná

19. 11. - 23. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova
 • slovotvorný základ
 • střídání hlásek při odvozování
 • Út - mluvní cvičení
 • popis plyšáka - dokončení

12. 11. - 16. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • stavba slova a pravopis
 • slova příbuzná
 • Út - přinést na hodinu plyšáka na popis
 • Út - mluvní cvičení

5. 11. - 9. 11.

 • Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 • Út - mluvní cvičení
 • Kontrola čtvrtletní písemné práce
 • Pohádky klasické a umělé
 • Pá - test na bibli

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA (STŘEDA 7. LISTOPADU 2018)

 • najdi v textu nespisovné výrazy
 • přiřaď ukázku k útvaru národního jazyka
 • vyjmenovaná slova
 • rozliš, kde jsou dvojhlásky nebo spojení dvou samohlásek
 • zdvojené souhlásky
 • zapisování výslovnosti slova
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací (zjišťovací, doplňovací), zvolací)

29. 10. - 2. 11.

 • důraz, tempo, pauzy
 • opakování zvukové stránky jazyka

22. 10. - 26. 10.

 • Po - diktát na zdvojené souhlásky
 • St - test na hláskosloví (co je to hláska, urči slabiky ve slově, najdi, kde je dvojhláska a kde je spojení dvou samohlásek
 • Slovní přízvuk
 • Zvuková stránka věty