Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Český jazyk 6.A

Vyučující: Šárka Konečná

Povinná četba pro 6. ročník je ke stažení ZDE.

Domácí úkoly z českého jazyka nebudu uveřejňovat na webových stránkách. DÚ jsou vypsány na tabuli ve třídě.

TÉMATA MLUVNÍHO CVIČENÍ MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

11. 11. - 15. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Střídání hlásek při odvozování - kontrola pracovních listů
 • Odvozování přídavných jmen příponou -ský, -ští
 • Pohádky
 • Pá - mluvní cvičení, poštovní poukázka - dokončení, vzkaz)

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE (ČTVRTEK 7. 11. 2019)

 • diktát na vyjmenovaná slova a skupiny hlásek (oranžová brožura str. 12)
 • spisovná a nespisovná čeština
 • útvary národního jazyka
 • dvojhlásky x skupina dvou samohlásek
 • výslovnost slov
 • přízvuk hlavní a vedlejší
 • druhy vět podle postoje mluvčího

4. 11. - 8. 11.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po V
 • Příprava na čtvrtletní písemnou práci
 • Pohádky
 • Čt - čtvrtletní písemná práce
 • Pá - mluvní cvičení, složenka, jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, zpráva, oznámení, objednávka)

28. 10. - 1. 11.

 • Střídání souhlásek při odvozování
 • Pá - hodina mluvnice

21. 10. - 25. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po S a zdvojené souhlásky (stejný diktát jako minulý týden)
 • Út  malý test na hlavní a vedlejší přízvuk a na druhy vedlejších vět (oznamovací, rozkazovací, tázací - zjišťovací, doplňovací, přací, zvolací)
 • Bible - dokončení
 • Nauka o slově
 • Dopisní obálka, podací lístek
 • Pá - mluvní cvičení

14. 10. - 18. 10.

 • Po - diktát na souhláskové skupiny (oranžová brožura str. 12, 13)
 • bible
 • zvuková stránka věty (věta oznamovací, rozkazovací, tázací, zvolací)
 • důraz, tempo, pauzy
 • Čt - test na zvukovou stránku jazyka (co je to hláska, vyjmenuj samohlásky, souhlásky, jaký je rozdíl mezi znělými a neznělými souhláskami, najděte dvojhlásku, zapište výslovnost slov)
 • výtah, obálka

7. 10. - 11. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po P
 • Út - Bible
 • Zvuková stránka jazyka (zdvojené souhlásky, slovní přízvuk; předložky vlastní a nevlastní)

30. 9. - 4. 10.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po M
 • Út - test na ústní lidovou slovesnost (definice)
 • Zvuková stránka jazyka

23. 9. - 27. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po L
 • Jazykověda a její složky
 • Zvuková stránka jazyka
 • Pá - test na práci se slovníkem

16. 9. - 20. 9.

 • Po - diktát na vyjmenovaná slova po B
 • Jazykové příručky
 • Čt - test na Útvary národního jazyka a na obecné informace o jazyce (modré tabulky v oranžové brožuře, strany 3 a 4)
 • Sloh: komunikační situace

9. 9. - 13. 9.

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Útvary národního jazyka