Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

 

Samostudium z důvodu karantény 

 

ÚKOLY na 6. a 7. 4

 

Hi there!

 - Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregualr verbs: Naučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Na konci  tohoto týdne tedy budete  bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to hear /heard

 - Oprava pracovních listů z minulého týdne. Nadpis do sešitu English: Test correction. Přepíšete všechny věty, ve kterých jste udělali chybu. Řešení: 

/Files/pesinovaveronika/Scan Past s 6A corrI.39.54.pdf

/Files/pesinovaveronika/Scan past s 6A corrII10.41.00.pdf

 

 - Oprava cvičení v pracovním sešitě strana 40/1,2  dále str. 41/5   podle : 

/Files/pesinovaveronika/Scan 6A_1_ PSCORR 00.27.53.pdf

/Files/pesinovaveronika/Scan 6A_2_PSCORR00.29.10.pdf

 -  A konečně téma Velikonoc! Zhlédněte toto video a udělejte si z něj do sešitu English zápis: nejméně 10 vět na téma Easter https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og

- Zápis mi prosím vyfoťte a pošlete. (Je možné i napsat na počítači, vytisknout a nalepit. A poté mi poslat zápis ve wordovém dokumentu. Pravda, někdy po Vás luštit písmo je práce spíše pro J.-F. Champolliona ;)    )

 

I wish you Happy Easter  !!! 

VP

 

 

 

 

ÚKOLY NA TÝDEN 30.3 - 3.4

 

Hello everone!

 - Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregualr verbs: Naučte se  (pokud již znáte,zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Na konci  tohoto týdne tedy budete           bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to feel /felt.    ...and guess what? Na konci školního roku budete znát tato nepravidelná slovesa všechna. :)

 - Z gramatiky lekce 4 nám zbývá vysvětlit si výrazy Few - A few - Little - A little  :

   V následujícím videu s Vámi zopakuje podstatná jména počitatelná a nepočitatelná a naváže výrazy Few - A few - Little - A little skvělý Broňa Sobotka:

    https://www.youtube.com/watch?v=pJbX7ruXl7Q    

 - A nyní si opište do sešitu Grammar tento zápis/Files/pesinovaveronika/few, little_ a few a little.docx 

 -  Vypracujte cvičení v pracovním sešitě strana 40/1,2  dále str. 41/5   příští týden Vám pošlu naskenované řešení.

 -  Zopakujte slovíčka lekce 4 a,b, c, d  (pracovní sešit str.77 a 78)

 -  Vypracujte tento test a pošlete mi ho na mailovou adresu vpesinova@seznam.cz do 4.4. 18:00 hodin : /Files/pesinovaveronika/Test_4_4_6A.docx       

     Test budu  známkovat! Good luck and stay healthy!   VP           

 

ÚKOLY NA TÝDEN 23. - 27.3

 

Opakování minulého času Past simple

 -  zopakujte si minulý čas s touto písní, poslechněte si ji několikrát: https://www.youtube.com/watch?v=AznnwvoiHzk

 -  dále opakujte s tímto videem: https://www.youtube.com/watch?v=aqMpREQdnCY

 - nyní si ještě jednou pusťte pohádku z minulého týdne www.youtube.com/watch?v=VPS8FP3aZR4 a vypište z ní 5 vět v minulém čase. 

 -  Pracovní sešit strana 79, sloupeček nepravidelných sloves vpravo dole. ZOPAKUJTE PRVNÍCH DESET  dvojic (can - buy) tak, abyste tyto slovesné tvary uměli  vyslovit, napsat a              použít ve větě. 

-  Učebnice strana 40, přečtěte si druhý (růžový, vypráví Helena)  článeček "Holidays". Bude Vám inspirací k Vaší slohové práci na téma: My best holidayNapište jI v minulém čase,  minimální délka 10 vět. Sloh mi prosím vyfoťte a pošlete na vpesinova@seznam.cz .

 

ÚKOLY 16.3 -21.3

 

Všechny sešity a projekt Healthy recipe budu po návratu do školy vybírat!

 - Učebnice str. 50,  text Apple Crumble. Protože slovíčka z lekce 4D již znáš, přelož si celý recept do českého jazyka (do sešitu English). Recept musí být           srozumitelný, jasný a pěkně naformulovaný v českém jazyce.

 - Učebnice str. 54, zopakuj si gramatiku a slovíčka lekce 4 vypracováním cvičení 1, 3a a 4. Pokud nerozumíš zadání, použij internetový slovník.

   Tentokrát tě požádám o přepsání celých vět  z cvičení 1, celých výrazů množství z cvičení 3a (jako je to napsáno v příkladu) a pouze 8 nalezených slovíček ze cvičení 4.

 - Pracovní sešit str. 42 - vypracuj celou stranu (cvičení 1, 2, 3, 4, 5). 

 - Podívejte se na tuto pohádku: www.youtube.com/watch?v=VPS8FP3aZR4   Příští týden s touto pohádkou budeme ještě pracovat. 

 

ÚKOLY NA 12.3 -13-3

 

Recepty, vaření - Lekce 4D  vypište si slovíčka a naučte se je  (prac. seš. str.78 část D), vypište si slovíčka z pracovního listu Vaření a naučte se je.

Zopakujte všechna slovíčka a výrazy z lekce 4, využijete je v zadaném projektu.

Vypracujte projekt Healthy recipe - ilustrovaný recept na zdravé jídlo, formát A3 (může být i měkký papír), odevzdání při návratu do školy

 

 

 

Vyučující:  Veronika Pešinová

"Language and communication lead to community, that is, to understanding,  friendship and mutual valuing."
Rollo May

 

Září

2.9. - 13.9.         Introduction ; opakování gramatiky, slovní zásoby, předložkových vazeb a nácvik konverzace a rozhovorů

                                                Učebnice str. 4-5      Pracovní sešit str. 2-3

16.9.- 20.9.        Lekce 1A      My school  

                                               Učebnice str. 8-9       Pracovní sešit str. 4-5    

                                               Test z lekce 1A

Říjen

23.9 - 4.10         Lekce 1B       Učebnice str. 10-11     Pracovní sešit str. 6-7  +  Vocabulary: Time, present, future, past     Tongue twisters    Games and Speaking activities

                                               7. 10. Test z lekce 1B

7.10 - 21.10        Lekce 1C, 1D  Učebnice str. 12 - 15  Pracovní sešit str. 8 - 11   Vocabulary: Daily life  Gr:  WH-questions, yes / no questions, Adverbs of frequency

                                                   Test z lekce 1C, 1D

 

21.10   - 25.10     Culture : A typical year in Britain, Festivals    Science : Mesuring time       Gr: Prepositions

 

Listopad 

1.11 - 15.11          Lekce 2A  Učebnice str. 20 - 21  Our school trip   Animals  Gr: Present continuous vs. present simple

                                              test z lekce 2A, Zadání projektu: Zvíře  - základní údaje o zvířeti v aj + obrázek (volnou technikou)

                              

18.11 - 29.11       Lekce 2BC  Učebnice str. 22- 25  Present continuous  vs prsent simple  Yes/No questions and short answers , Sentence stress and rhythm 

                                             Test z lekce 2B C Odevzdání a zhodnocení projektu Zvíře 

Prosinec

2.12 - 13.12       Lekce 2 D     Učebnice str. 26 - 29  The story of Chicen Licken  Object pronouns  The amazing world of animals

                                             Test z lekce 2D plus Dictation     Christmas traditions, X-mas vocabulary, Song Imagine

 

13.12 - 20.12          Christmas carols, traditions and films

 

Leden 

6. - 17.1              Lekce 3 AB   Učebnice str. 32 - 35 Holidays, transport, travel    Past simple was/were ; ps regular verbs -ed endings, ps negative

                            Pololetní písemná práce

 

20. - 30.1          Lekce 3 CD  Učebnice str. 36 - 41  Solving problems         Past simple  irregular verbs

                         Test z lekce 3 Holidays 

Únor

 

3.2 - 7.2               Část třídy je na horách, pro zbytek: rozvrh podle 6B, opakování: past simple, games and communication activities

 

10. - 14.2             Lekce 4 A, Food and drink,  Countable and uncountable   Articles 

                          Test: past simple (including p. s.   positive, negative and questions), vocabulary 4A

 

Březen 

1.- 13.3             Lekce 4 B, C  Stone soup -  Storytelling   Some x  Any      Shopping    How much x  How man     Vocabulary test

                        Opakování minulého času    Mingle class activity   Find out what your classmates eat in a day      Test