Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

 

Samostudium z důvodu karantény 

 

Týden 22. - 26.6

 

Milí téměřsedmáci,

dobrovolný úkol za odměnu ;)

 

1/ Poslechněte si píseň původně od The Beatles přezpívanou Fools Garden:

https://www.youtube.com/watch?v=qcBpzV57jRE

 

2/ Vypracujte si úkoly z ní: 

/Files/pesinovaveronika/song-lemon-tree.doc

 

3/ A zkontrolujte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=sJQYoGyEtDs

 

ENJOY THE SUMMER HOLIDAYS!

See you in September

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA 15. - 19.6

HELLO THERE!

 - Shrnující pracovní list:  Úkoly  - 1/Přečtěte si příběh. V příběhu je  5 vynechávek. Doplňte je výrazy z tabulky EXAMPLE. (5 = forgotten)

                                                      2/ Vyberte nejlepsí titulek/název příběhu ze tří možností (6). Zaškrtněte jedno ze tří políček. 

                                                      3/ Se slovníkem si vypište všechna neznámá slovíčka do "Vocabulary" a jejich české překlady a naučte se je. 

                                                      4/ Až tato práce bude hotová, zkuste si příběh převyprávět nahlas bez textu, anglicky, z hlavy.  

                                                       /Files/pesinovaveronika/Scan 6A_shrnuti_1.pdf

                                                       /Files/pesinovaveronika/Scan 6A_shrnutí_2.pdf

                                                       

Zápis z úkolu 1 a 2 mi pošlete. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDETE ZDE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ. 

HAVE A NICE WEEK! 

vp

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Milí žáci ze 6A, 

velmi  si vážím Vašeho úsilí při nelehkých podmínkách výuky na dálku. Jako celek třídy jste obstáli znamenitě. 

Při závěrečném hodnocení budou hrát hlavní roli známky do 10.3, dále Vaše aktivní účast ve výuce na dálku a vysledky z ní. V případě nerozhodné známky budu přihlížet ke známce z pololetí. 

Srdečně Vás všechny zdravím a těším se na naše další setkávání.

VP

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

ÚKOLY NA 8. - 15.6

 

Hello there!

 

Kapitola 6  s názvem Entertainment - zábava! 

 

A nová gramatika GOING TO  - blízká budoucnost /kterou znovu procvičíte v září - Don't worry :) /

 

1/Přepište si prosím tento zápis do sešitu Gramatiky ( kontrola zápisu v září) . Při přepisu se soustřeďte na to, co čtete a píšete, pokuste se základy nového času pochopit již přepsáním. ;) /Files/pesinovaveronika/A6A going to.docx

 

 

2/Podívejte se na následující video o plánech dvojčat na víkend. Vypište si z videa tři příklady vět, kde je tvar "going to..." použit - do sešitu Grammar.

***https://www.youtube.com/watch?v=Sc5CV5VzMqk

 

3/ Do sešitu English mi napište tři věty, co Vy HODLÁTE / MÁTE V PLÁNU dělat dnes odpoledne a večer.

***Použijte "I am going to ....+ infinitiv"     VYFOŤTE A POŠLETE

 

4/ Obohacení slovní zásoby.

***Podívejte se na násldující video: https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA

Do Vocabulary vypište slovíčka opačného významu, která neznáte. 

Použijte slovník. VYFOŤTE A POŠLETE

 

HAVE A GOOD WEEK!

VP

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOLY NA 1. - 5.6

 

Hello evereyone!

 

First and foremost : I wish you:  /Files/pesinovaveronika/Happy children's day.jpg

Ke dni dětí pohádku/příběh:  Budete potřebovat slovník.

 

1/ Otevřete si následující internetovou stránku. Slouží k vyprávění příběhů na základě Vámi zadaných údajů,  Rolujte zhruba doprostřed stránky, je tam formulář k vyplnění. Vyplňte ho s pomocí slovníku (do posledního políčka napište jakékoli přídavné jméno). Poté zvolte políčko: Write Story. 

https://www.learn-english-today.com/wordgames/Story-teller/story-1.html

Stránka Vám napíše příběh (je v poli pod Write Story). Přečtěte si jej a HAVE FUN! Určitě bude příběh obsahovat nějaká neznámá slovíčka.

   ***Vyberte 5 slov, které jste neznali, najděte je ve slovníku a vypište si je do Vocabulary. ***

Těchto 5 nových slov z Vocabulary vyfoťe a pošlete mi je!

 

2/ A teď si zahrajete na "story teller" VY!  :)

***Dokončete tento příběh: přidejte minimálně deset řádků: ***

One day, I am walking down the street when I see a wooden box by the road. Suddenly, I hear a voice : "Help! Let me out of here!" To my surprise, the voice is coming from the box...... 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------10 lines to finish the story. 

Vyfoťe a pošlete k opravě! I am looking forward to reading your stories! 

 

Have a sunny and creative week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOLY NA 25.-30.5

 

Hi there! 

Zopakujte si minulý čas PRESENT SIMPLE  s následujícím  videem: https://www.youtube.com/watch?v=ofu_89J_HVI

(Ve videu jsou používány i další anglické minulé časy než jen "náš" Present simple. To nevadí, tyto časy se budete učit ve vyšších ročnících)

***Vypište do sešitu English alespoň 10 vět v minulém čase Present simple, který jsme se letos naučili. Příklad : 1/ We went camping. .... 2/  ....?     atd...

Vypsané věty vyfoťte a pošlete mi ke kontrole!***

 

 

Stupňování přídavných jmen. Zhlédněte video a najděte v něm přídavná jména nepravidelná, a to:  dobrý , lepší , nejlepší  a špatný, horší, nejhorší. : 

https://www.youtube.com/watch?v=872gqAJjc1g  .

Našli jste jistě správně: good, better, the best a bad, worse, the worst.  - Vypište si je do sešitu Grammar

***Pracovní sešit strana 51/5  a  51/4. Obě cvičení vyfoťte a pošlete k opravě. ***           

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 18 - 22. KVĚTNA

Hello everybody!

Děkuji za Vaše báječné nápady, kterými jste oživili oba kosy z komiksu. Tyto Vaše "scénáře" prosím pečlivě založte, použijeme později pro hrané scénky v angličtině.

 

 - Opakujte názvy kontinentů a oceánů podle videa nejméně dvakrát: https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE    Pracovní sešit strana 48/1 - vyplňte.

 - Pracovní sešit Slovníček strana 78  -  5. lekce, část C,D.   Vypište si do sešitu Vocabulary neznámá slovníčka a naučte se je. Nyní dokončete stranu 48 v pracovním sešitě. Pokud neznáte nějaké slovíčko nebo zeměpisný název, použijte internetový slovník a vyhledávač  - googlujte ;)     Vyplněnou stranu vyfoťte a pošlete mi ke kontrole.

 

 - Zopakujte si COMPARATIVE a SUPERLATIVE ADJECTIVES ( druhý stupeň a třetí stupeň přídavných jmen) s tímto videem https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo

  a poté vyplň stranu 49 v pracovním sešitě. Také pošli.

Have a good week!

VP

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 11 - 15.KVĚTNA

Hello everyone! 

Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregular verbsnaučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  POSLEDNÍCH 5 dvojic slovesných tvarů. Tedy budete  bezvadně znát od to be was/were ...... až DO KONCE    And you're to shout: Hip Hip Hurray!!!  :)

 

Nejnáročnější úkol školního roku - naučit se správně používat minulý čas - máte za sebou. Pojďme ho ještě tedy zopakovat:

Vyplňte tento pracovní list (pozor má dvě stránky) a pošlete mi řešení:

/Files/pesinovaveronika/past simple revision_worksheet_6A.doc

 

 - Gramatickou část máme za sebou a teď trošku snění a fantazie. Zde najdete kreslený seriál Dobrodružství kosa Františka. Ke každému obrázku napište, co ptáčci říkají, myslí si....

A pošlete mi. (Klidně hledejte výrazy ve slovníku, ověřujte správnost na internetu)   Těším se na Vaše nápady!

/Files/pesinovaveronika/komiks_Birds_Pavel Čech_67A.pdf

 

Have a good week!

VP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA 4.- 7.5

Hi there! A new morning, new Monday, new goals:

Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregular verbsnaučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Tedy budete  bezvadně znát od to be was/were ...... až po to  throw/ threw ; některé významy sloves budete zřejmě i tentokrát hledat ve slovníku, zapište si tedy dosud neznámá slovesa do sešitu Vocabulary).

Almost finished! Congratulations! :)

Zopakujte si Past simple v kombinaci s nepravidelnými slovesy s tímto videem: https://www.youtube.com/watch?v=Xs9_64pxISc . Opakujte věty z videa nahlas.

 

A nyní k tématu: naše krásná planeta Země a její ochrana:

V minulém týdnu jste měli za úkol podívat na toto video  https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

Zhlédněte ho ještě jednou a vypište tři příklady druhého stupně ( 2.st.: např. větší, lepší, rychlejší ...) přídavných jmen nebo příslovcí, které jsou v promluvě přírody vyřčeny. 

Takže: 1/...    2/...   3/   ....  ???

Na závěr tohoto videa se Vás příroda ptá, jestli jste připraveni něco změnit, abychom přírodu přestali ničit. 

Zhlédněte následující video //www.youtube.com/watch?v=lJToF8D9bdU  a vypište mi (v angličtině) o jakých způsobech ochrany planety zpěvačka zpívá. Hotovo?

Přidejte ještě tři vlastní nápady, jak Zemi a přírodu chránit. Samozřejmě pište v angličtině.

A nebojte se použít jakýkoli slovník, video, knihu, internet... :) 

Splněné úkoly k tématu Země mi vyfoťte a pošlete! 

Have a good week!

VP

 

 

 

 

ÚKOLY NA 27.-30.4

Hello everybody!

Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregular verbs: naučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Tedy budete  bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to  stend/ stood ; některé významy sloves budete tentokrát hledat ve slovníku, zapište si tedy dosud neznámá slovesa do sešitu Vocabulary)

- Tento zkrácený týden využijte k dokončení Projektu Healthy recipe. Protože nevíme, kdy se uvidíme, pošlete mi foto/ scan Vašeho projektu. Projekt nevyhazujte, odevzdáte mi ho po návratu do školy, ať to bude, kdy to bude, a uděláme si z Vašich prací opět nástěnku. Těm, kteří mi projekt již poslali, zapisuji známku 1 a projekt už mi posílat nemusí.  

- STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN   Vám vysvětlí broňa Sobotka, zhlédněte prosím pozorně prvních 10 minut tohoto videa:  https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA

 - Přepište si prosím tento zápis do sešitu Grammar: /Files/pesinovaveronika/stupňování přídavných jmen6A.docx

 

 - To celebrate the Earth day,  watch this: https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

 

Have a good week! 

VP

 

ÚKOLY NA 20.4 - 24.4

Hi all!

- Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregular verbs: naučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Tedy budete  bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to  sell/ sold ) .... budou Vám k užitku při následujícím úkolu :

 - vyplňte křížovku, převážnou většinu znáte, zbytek dohledáte. Křížovku si buď nalepte nebo překreslete do sešitu. 

               /Files/pesinovaveronika/simple-past-irregular-verbs_crosswords.doc

           

  - Úvod do zeměpisné problematiky: Velká Británie, Spojené království  a Britské ostrovy   (anglicky: The Great Britain, The United Kingdom of Great Britain and Northern     Ireland, The British Isles) Jaký je v těchto zeměpisných názvech rozdíl se dozvíte v následujícím videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ1mg6vikvs   

 - Zaškrtněte v kvízu správné odpovědi a odpovězte na otázky, můžete inforamce ověřovat/vyhledávat na internetu: 

               /Files/pesinovaveronika/great-britain-quiz_for6A.docx

Odpovědi mi pošlete!!!

Have a good week! VP

 

 

ÚKOLY NA 14.-17.4

HELLO EVERYONE! WELCOME TO OUR ENGLISH CLASS! 

Prosím všechny, kdo jste mi neposlali text o Velikonocích (viz úkol z minulého týdne), abyste tak udělali do 15.4 9.00!!!

 - Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregualr verbs: Naučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Na konci  tohoto týdne tedy budete  bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to  make/ made ) .... A jsme za půlkou :)

 

Dnes začneme lekci 5 a její krásné téma: The world

- Zhlédněte toto video od druhé minuty až do konce a opakujte nahlas po rodilém mluvčím zeměpisné názvy: https://www.youtube.com/watch?v=7FckrjiiYy8

  -  Připravte si prosím slovní zásobu v pracovním sešitě strana 78, lekce 5, část A - vypište si slovíčka, která neznáte, do sešitu Vocabulary. Procvičení v Activity book strana 44, cvičení 1,2,3. Nejprve cvičení vypracujte, poté zkontrolujte správnost zde: /Files/pesinovaveronika/Scan 2020-4-13 _6A.pdf

 - Pomocí slovníku (internetového nebo tištěného) vypracujte tento list  a řešení si zapište do sešitu English. 

/Files/pesinovaveronika/geographical-features wth_6A.docx

Zápis vyfoťte a pošlete mi ho. Za správné řešení Vás čeká pěkná známka. Deadline: 18.4. 18:00 

 

 

 

 

ÚKOLY na 6. a 7. 4

 

Hi there!

 - Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregualr verbs: Naučte se  (pokud již znáte, zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Na konci  tohoto týdne tedy budete  bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to hear /heard

 - Oprava pracovních listů z minulého týdne. Nadpis do sešitu English: Test correction. Přepíšete všechny věty, ve kterých jste udělali chybu. Řešení: 

/Files/pesinovaveronika/Scan Past s 6A corrI.39.54.pdf

/Files/pesinovaveronika/Scan past s 6A corrII10.41.00.pdf

 

 - Oprava cvičení v pracovním sešitě strana 40/1,2  dále str. 41/5   podle : 

/Files/pesinovaveronika/Scan 6A_1_ PSCORR 00.27.53.pdf

/Files/pesinovaveronika/Scan 6A_2_PSCORR00.29.10.pdf

 -  A konečně téma Velikonoc! Zhlédněte toto video a udělejte si z něj do sešitu English zápis: nejméně 10 vět na téma Easter https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og

- Zápis mi prosím vyfoťte a pošlete. (Je možné i napsat na počítači, vytisknout a nalepit. A poté mi poslat zápis ve wordovém dokumentu. Pravda, někdy po Vás luštit písmo je práce spíše pro J.-F. Champolliona ;)    )

 

I wish you Happy Easter  !!! 

VP

 

 

 

 

ÚKOLY NA TÝDEN 30.3 - 3.4

 

Hello everone!

 - Pracovní sešit strana 79 a Váš oblíbený sloupeček Irregualr verbs: Naučte se  (pokud již znáte,zopakujte)  dalších deset dvojic slovesných tvarů. Na konci  tohoto týdne tedy budete           bezvadně znát od to be  was/were ...... až po to feel /felt.    ...and guess what? Na konci školního roku budete znát tato nepravidelná slovesa všechna. :)

 - Z gramatiky lekce 4 nám zbývá vysvětlit si výrazy Few - A few - Little - A little  :

   V následujícím videu s Vámi zopakuje podstatná jména počitatelná a nepočitatelná a naváže výrazy Few - A few - Little - A little skvělý Broňa Sobotka:

    https://www.youtube.com/watch?v=pJbX7ruXl7Q    

 - A nyní si opište do sešitu Grammar tento zápis/Files/pesinovaveronika/few, little_ a few a little.docx 

 -  Vypracujte cvičení v pracovním sešitě strana 40/1,2  dále str. 41/5   příští týden Vám pošlu naskenované řešení.

 -  Zopakujte slovíčka lekce 4 a,b, c, d  (pracovní sešit str.77 a 78)

 -  Vypracujte tento test a pošlete mi ho na mailovou adresu vpesinova@seznam.cz do 4.4. 18:00 hodin : /Files/pesinovaveronika/Test_4_4_6A.docx       

     Test budu  známkovat! Good luck and stay healthy!   VP           

 

ÚKOLY NA TÝDEN 23. - 27.3

 

Opakování minulého času Past simple

 -  zopakujte si minulý čas s touto písní, poslechněte si ji několikrát: https://www.youtube.com/watch?v=AznnwvoiHzk

 -  dále opakujte s tímto videem: https://www.youtube.com/watch?v=aqMpREQdnCY

 - nyní si ještě jednou pusťte pohádku z minulého týdne www.youtube.com/watch?v=VPS8FP3aZR4 a vypište z ní 5 vět v minulém čase. 

 -  Pracovní sešit strana 79, sloupeček nepravidelných sloves vpravo dole. ZOPAKUJTE PRVNÍCH DESET  dvojic (can - buy) tak, abyste tyto slovesné tvary uměli  vyslovit, napsat a              použít ve větě. 

-  Učebnice strana 40, přečtěte si druhý (růžový, vypráví Helena)  článeček "Holidays". Bude Vám inspirací k Vaší slohové práci na téma: My best holidayNapište jI v minulém čase,  minimální délka 10 vět. Sloh mi prosím vyfoťte a pošlete na vpesinova@seznam.cz .

 

ÚKOLY 16.3 -21.3

 

Všechny sešity a projekt Healthy recipe budu po návratu do školy vybírat!

 - Učebnice str. 50,  text Apple Crumble. Protože slovíčka z lekce 4D již znáš, přelož si celý recept do českého jazyka (do sešitu English). Recept musí být           srozumitelný, jasný a pěkně naformulovaný v českém jazyce.

 - Učebnice str. 54, zopakuj si gramatiku a slovíčka lekce 4 vypracováním cvičení 1, 3a a 4. Pokud nerozumíš zadání, použij internetový slovník.

   Tentokrát tě požádám o přepsání celých vět  z cvičení 1, celých výrazů množství z cvičení 3a (jako je to napsáno v příkladu) a pouze 8 nalezených slovíček ze cvičení 4.

 - Pracovní sešit str. 42 - vypracuj celou stranu (cvičení 1, 2, 3, 4, 5). 

 - Podívejte se na tuto pohádku: www.youtube.com/watch?v=VPS8FP3aZR4   Příští týden s touto pohádkou budeme ještě pracovat. 

 

ÚKOLY NA 12.3 -13-3

 

Recepty, vaření - Lekce 4D  vypište si slovíčka a naučte se je  (prac. seš. str.78 část D), vypište si slovíčka z pracovního listu Vaření a naučte se je.

Zopakujte všechna slovíčka a výrazy z lekce 4, využijete je v zadaném projektu.

Vypracujte projekt Healthy recipe - ilustrovaný recept na zdravé jídlo, formát A3 (může být i měkký papír), odevzdání při návratu do školy

 

 

 

Vyučující:  Veronika Pešinová

"Language and communication lead to community, that is, to understanding,  friendship and mutual valuing."
Rollo May

 

Září

2.9. - 13.9.         Introduction ; opakování gramatiky, slovní zásoby, předložkových vazeb a nácvik konverzace a rozhovorů

                                                Učebnice str. 4-5      Pracovní sešit str. 2-3

16.9.- 20.9.        Lekce 1A      My school  

                                               Učebnice str. 8-9       Pracovní sešit str. 4-5    

                                               Test z lekce 1A

Říjen

23.9 - 4.10         Lekce 1B       Učebnice str. 10-11     Pracovní sešit str. 6-7  +  Vocabulary: Time, present, future, past     Tongue twisters    Games and Speaking activities

                                               7. 10. Test z lekce 1B

7.10 - 21.10        Lekce 1C, 1D  Učebnice str. 12 - 15  Pracovní sešit str. 8 - 11   Vocabulary: Daily life  Gr:  WH-questions, yes / no questions, Adverbs of frequency

                                                   Test z lekce 1C, 1D

 

21.10   - 25.10     Culture : A typical year in Britain, Festivals    Science : Mesuring time       Gr: Prepositions

 

Listopad 

1.11 - 15.11          Lekce 2A  Učebnice str. 20 - 21  Our school trip   Animals  Gr: Present continuous vs. present simple

                                              test z lekce 2A, Zadání projektu: Zvíře  - základní údaje o zvířeti v aj + obrázek (volnou technikou)

                              

18.11 - 29.11       Lekce 2BC  Učebnice str. 22- 25  Present continuous  vs prsent simple  Yes/No questions and short answers , Sentence stress and rhythm 

                                             Test z lekce 2B C Odevzdání a zhodnocení projektu Zvíře 

Prosinec

2.12 - 13.12       Lekce 2 D     Učebnice str. 26 - 29  The story of Chicen Licken  Object pronouns  The amazing world of animals

                                             Test z lekce 2D plus Dictation     Christmas traditions, X-mas vocabulary, Song Imagine

 

13.12 - 20.12          Christmas carols, traditions and films

 

Leden 

6. - 17.1              Lekce 3 AB   Učebnice str. 32 - 35 Holidays, transport, travel    Past simple was/were ; ps regular verbs -ed endings, ps negative

                            Pololetní písemná práce

 

20. - 30.1          Lekce 3 CD  Učebnice str. 36 - 41  Solving problems         Past simple  irregular verbs

                         Test z lekce 3 Holidays 

Únor

 

3.2 - 7.2               Část třídy je na horách, pro zbytek: rozvrh podle 6B, opakování: past simple, games and communication activities

 

10. - 14.2             Lekce 4 A, Food and drink,  Countable and uncountable   Articles 

                          Test: past simple (including p. s.   positive, negative and questions), vocabulary 4A

 

Březen 

1.- 13.3             Lekce 4 B, C  Stone soup -  Storytelling   Some x  Any      Shopping    How much x  How man     Vocabulary test

                        Opakování minulého času    Mingle class activity   Find out what your classmates eat in a day      Test