Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující: Pekařová Kateřina

 

was / were

Was/were 1

Regular verbs - exercises
-ed, - d, -ied

Regular verbs 1

Regular verbs 2

Irregular verbs - exercises

Irregular verbs 1

Irregular vebs 2

Irregular vebs 3

Irregular verbs 4


Irregular vebs in sentences 1

Irregular vebs in sentences 2

Past simple questions

Irregular verbs song - Max the Cat 1

Irregular verbs song - Max the Cat 2

Irregular verbs song - Max the Cat 3

Procvičení všech nepravidelných sloves 

 

Countable or Uncountable?

 

 

Ve čtvrtek 23. 5.  test na stupňování přídavných jmen a as .... as.... .

V pátek 24.5. slovíčka