Základní škola Brno,

nám. Míru 3

Angličtina 6.A

Vyučující:  Veronika Pešinová

"Language and communication lead to community, that is, to understanding,  friendship and mutual valuing."
Rollo May

 

Září

2.9. - 13.9.         Introduction ; opakování gramatiky, slovní zásoby, předložkových vazeb a nácvik konverzace a rozhovorů

                                                Učebnice str. 4-5      Pracovní sešit str. 2-3

16.9.- 20.9.        Lekce 1A      My school  

                                               Učebnice str. 8-9       Pracovní sešit str. 4-5    

                                               Test z lekce 1A

Říjen

23.9 - 4.10         Lekce 1B       Učebnice str. 10-11     Pracovní sešit str. 6-7  +  Vocabulary: Time, present, future, past     Tongue twisters    Games and Speaking activities

                                               7. 10. Test z lekce 1B

7.10 - 21.10        Lekce 1C, 1D  Učebnice str. 12 - 15  Pracovní sešit str. 8 - 11   Vocabulary: Daily life  Gr:  WH-questions, yes / no questions, Adverbs of frequency

                                                   Test z lekce 1C, 1D

 

21.10   - 25.10     Culture : A typical year in Britain, Festivals    Science : Mesuring time       Gr: Prepositions

 

Listopad 

1.11 - 15.11          Lekce 2A  Učebnice str. 20 - 21  Our school trip   Animals  Gr: Present continuous vs. present simple

                                              test z lekce 2A, Zadání projektu: Zvíře  - základní údaje o zvířeti v aj + obrázek (volnou technikou)

                              

18.11 - 29.11       Lekce 2BC  Učebnice str. 22- 25  Present continuous  vs prsent simple  Yes/No questions and short answers , Sentence stress and rhythm 

                                             Test z lekce 2B C Odevzdání a zhodnocení projektu Zvíře 

Prosinec

2.12 - 13.12       Lekce 2 D     Učebnice str. 26 - 29  The story of Chicen Licken  Object pronouns  The amazing world of animals

                                             Test z lekce 2D plus Dictation     Christmas traditions, X-mas vocabulary, Song Imagine

 

13.12 - 20.12          Christmas carols, traditions and films

 

Leden 

6. - 17.1        Lekce 3 AB   Učebnice str. 32 - 35 Holidays, transport, travel    Past simple was/were ; ps regular verbs -ed endings, ps negative

                            Pololetní písemná práce

 

20. - 30.1          Lekce 3 CD  Učebnice str. 36 - 41  Solving problems         Past simple  irregular verbs

                          Test z lekce 3 Holidays