Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Kroužky EU

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 se naše škola snaží pokračovat v kroužcích financovaných Evropskou unií z projektu s názvem "Rozvojové aktivity pro žáky a pedagogy" alias Šablony II. Vzhledem k pokračující pandemii může dojít k jejich přechodu do online prostředí.

V rámci tohoto projektu mají možnost žáci navštěvovat několik kroužků. Jedná se o:

Čtenářské dílny

Klub komunikace v cizím jazyce

Klub deskových her v družině