Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Kroužky EU

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 je naše škola zapojena do projektu financovaného Evropskou unií s názvem "Rozvojové aktivity pro žáky a pedagogy" alias Šablony II.

V rámci tohoto projektu mají možnost žáci navštěvovat několik kroužků. Jedná se o:

Čtenářské dílny

Badatelský kroužek

Klub komunikace v cizím jazyce

Klub deskových her v družině