Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Klub komunikace v anglickém jazyce

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme žákům 4. ročníku možnost navštěvovat Klub komunikace v AJ. Klub bude probíhat každou  středu od 13.30 do 15.00 hodin  ve školní knihovně (3. patro).

  • 14. 10. PŘERUŠENÍ ČINNOSTI klubu z důvodu vládních protiepidemických opatření.

Činnost klubu navazuje na práci divadelníhoi kroužku z předchozích let. Proto náplní bude dramatická výchova - nácvik jednoduchého divadelního představení v angličtině.

Děti si postupně osvojí jednoduché role. Texty budou samozřejmě doplněny písničkami. Téma připravované hry je vánoční.

Začínáme 16. září 2020.