Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

9.A

Třídní učitelka: Mgr. Saša Hýsková

"Pro život, ne pro školu se učíme."

Seneca

Co se ve třídě děje:

V úterý 15. 9. máme třídní schůzky 

v 17 hodin v naší třídě. 

Je to ve II. patře vzadu v chemické učebně.

Saša Hýsková, tř. učitelka

Vítejte  v 9. třídě :-)

Ve škole se potkáme v úterý 1. září v 8 hodin.

Naše třída je v chemické učebně ve II. patře.

Budeme ve škole do 10. 45 hodin.

Vezměte si sešit na poznámky, propisku a svačinu :-)

Ve středu 2. září od 8 hodin do 12. 35 hodin.

Vezměte si sportovní oblečení...

Od čtvrtka 3. září bude výuka podle rozvrhu.

Budeme mít (ve čtvrtek) odpolední vyučování:

předmět Člověk a svět práce = vždy 1x za 14 dní

v lichém (školním) týdnu, tzn. začínáme 3. 9.