Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

4. B

                                                                                          "Tajemství úspěchu člověka spočívá ve zvyku dělat to, co neúspěšní lidé dělají neradi."                                                                                                                                                                                          Jackson King

 

Třídní učitelka, ČJ, M: Mgr. Michaela Šujanová                        Naše celoroční téma:                                                       Bylo, nebylo a jak to bude dál?

Asistentka pedagoga:      Mgr. Monika Kenerešová 
Anglický jazyk:                 Mgr. Helena Tancerová 
Člověk a jeho svět:           Mgr. Saša Hýsková 
HV, ČSP, VV:                      Tereza Košecová 
Informatika:                       Bc. Dušan Věžník 
Tělesná výchova:              Mgr. Ladislav Hrabal

Třídní samospráva: 
Předsedkyně třídy: Áďa
Místopředsedkyně třídy: Anička
Školní parlament: Jirka S., Ríša
Péče o květiny: Mari, Eli, Nelča
Nástěnkáři: Hugi, Běli, Jirka V.
Třídění papíru: Vinci, Jony, Tobi
Třídění plastů: Lenička, Juliánka, Violetka
Doplnění hygienických potřeb: Bety, Miky
Údržba sedačky - potahu: Ela, Barča 
Okna - zavírání o přestávce: Maty, Vašík

                                                     

Rozvrh hodin

1. hodina
8.00-8.45

2. hodina
8.55-9.40

3. hodina
10.00-10.45

4. hodina
10.55-11.40

5. hodina
11.50-12.35

6. hodina
12.45-13.30

 Pondělí

Čjs

Aj

Čj

Ma

Čj

Inf 1. sk.

 Úterý

Vv

Vv

Čj

Aj

Ma

 Středa

Aj

Tv

Čj

Čj

Ma-G

 Čtvrtek

Čjs

Tv

Čj

Čj

Ma

Inf 2. sk.

 Pátek

Hv

Čjs

Čj

Ma

                      Sbírka minerálů směs 1 kg vel. L-XL

 OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ONLINE         

Český jazyk Matematika
Vyjmenovaná slova - písničky (Lukáš Truksa)
Písemné násobení jednociferným činitelem - vysvětlení
Vyjmenovaná slova po B - procvičování
Písemné násobení jednociferným činitelem - procvičování
Vyjmenovaná slova po L - procvičování
Písemné násobení jednociferným činitelem - procvičování
Vyjmenovaná slova po M - procvičování Písemné násobení dvojciferným činitelem - vysvětlení
Vyjmenovaná slova po P - procvičování Písemné násobení dvojciferným činitelem - procvičování
Vyjmenovaná slova po S - procvičování Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku - vysvětlení
Vyjmenovaná slova po V - procvičování Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem - vysvětlení
Vyjmenovaná slova po Z - procvičování Písemné dělení jednociferným dělitelem - procvičování 
Vyjmenovaná slova - souhrn - procvičování Geometrie - opakování a procvičování učiva
Vyjmenovaná slova - souhrn - další procvičování Matýskova matematika - videa z učebnice
Vzory rodu středního - procvičování
Pamětné sčítání a odčítání - procvičování
Vzory rodu ženského - procvičování Jednotky délky, hmotnosti aj. - procvičování
Vzory rodu mužského - procvičování Písemné sčítání a odčítání - procvičování
Koncovky podstatných jmen - procvičování pravopisu Procvičování geometrie - 4. ročník

   

Edoo logo 
ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - informace, komunikace - přihlásit se 

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK - vždy v 17 hodin ve třídě 4. B

Třídní schůzky

úterý 12. září 2023     

úterý 14. listopadu 2023

úterý 16. ledna 2024

úterý 9. dubna 2024

úterý 11. června 2024

  https://m.loupak.fun/obrazky/vlastni/855443/ 

Čtenářský deník 

Žáci přečtou za celý školní rok minimálně 5 knih, 2 povinně volitelné knížky ze seznamu a 3 dle vlastního výběru, avšak přiměřené věku (dobré přinést
k nahlédnutí před samotnou četbou). Každou přečtenou knihu zapíší do čtenářského deníku, do nalepeného formuláře (mají pět už ve svých ČD, pokud by chtěli další, ráda jim je dám). V průběhu školního roku bude pět termínů, do kterých žáci odevzdají čtenářský deník se zápisem (mohou i dříve, ne však později).  

Při odevzdání zápisu si žák donese i přečtenou knihu, kterou stručně odprezentuje ostatním. 
Za každou přečtenou, zapsanou a odprezentovanou knihu žák získává plnohodnotnou známku
z českého jazyka (a to i v případě nesplnění). 

Pokud žák přečte za školní rok knížek více, může získat při splnění všech podmínek (zápis, prezentace)
známku/známky navíc a vylepšit si tak celkové hodnocení v českém jazyce.

Termíny odevzdání zápisu a prezentace přečtené knihy 

středa 8. 11. - první zápis

pátek 5. 1. - druhý zápis

středa 21. 2. - třetí zápis

středa 10. 4. - čtvrtý zápis

středa 29. 5. - pátý zápis

DEN ÚČESŮ  - 30. 4. 2024

Prohlédnout si fotky z akce

ROZTANČENÁ ŠKOLA - 23. 4. 2024

Prohlédnout si fotky z akce

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - PRAKTICKÁ ČÁST

Prohlédnout si fotky - dopravní výchova 17. 4, 2024

DOBRODRUŽSTVÍ SPRÁVNÉ VOLBY - JAK Z TOHO VEN?

V pátek 12. 4. u nás na škole probíhal projekt Dobrodružsvtví správné volby - Jak z toho ven? Žáci diskutovali nad morálními dilematy a hledali řešení pro hlavní postavy příběhu. Projekt byl zaměřen na rozvíjení morálních a sociálních postojů žáků.

Prohlédnout si fotky z akce Dobrodružství správné volby - Jak z toho ven?

O NESPOKOJENÉM ŽLUTÉM KUŘÁTKU 

Pohádku jsme hráli v rámci celotýdenní soutěže Barevný týden - na pátek jsme měli vymyslet pohádku, ve které se bude objevovat 10 žlutých věcí.

Tuto pohádku jsme začali nacvičovat ve středu rozdělením rolí a tréninkem čtení textu, ve čtvrtek si ji děti poprvé zkusily zahrát ve třídě s plyšáky atd.. V pátek už vystupovaly a soutěžily, proto nám prosím promiňte drobné nedostatky. Děti jsou velmi škovné, zvládly to bravůrně a vyhrály krásné druhé místo (ze sedmi soutěžících tříd). Bylo skutečnou radostí s nimi pracovat. :)

Zhlednout první zkoušku s plyšáky ve črvrtek 14. 3. 2024

Zhlédnout představení v pátek 15. 3. 2024

ATHROPOS


BRUSLENÍ NA MORAVÁKU

KDYŽ JSME PSALI POLOLETNÍ PRÁCI (makali jsme jak včeličky :))

    

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH V KOLEDÁCH - naše vystoupení na Jarmarku

Zhlédnout Vánoční příběh v koledách

MARATON - LUŽÁNKY 2023

No nejsme nádherní?! :)