Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

5.A

"Tajemství úspěchu člověka spočívá ve zvyku dělat to, co neúspěšní lidé dělají neradi."
                                                                                                                                                                                          Jackson King

Naše celoroční téma: Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň skládačka
https://onetka.estranky.cz/clanky/recenze-her/Letopisy-narnie_-lev_-carodejnice-a-skrin.html

Třídní učitelka, ČJ, M: Mgr. Michaela Šujanová

Asistentka pedagoga:    Mgr. Monika Kenerešová
Anglický jazyk                Mgr. Helena Tancerová

ČJS, HV, ČSP, VV:        Tereza Košecová
Informatika                     Bc. Timotej Šujan
Tělesná výchova            Mgr. Ladislav Hrabal

Třídní samospráva:

Předseda třídy: Lukáš H.
Místopředseda třídy: David H.
Zástupci do školního parlamentu: Madlen S., Sára H.
Péče o květiny: Martin J., Magdaléna K., Julie P.
Nástěnkáři: Karolína K., Gabriela Š.
Třídění papíru: Julie N., Viktorie S., Kristýna S.
Třídění plastů: Ema D., Zuzana Ch., Laura K.
Doplnění hygienických potřeb: Emilia I., Mariia M.
Údržba sedačky, potahu na klavír a jeho okolí + okna: Hugo B., Jiří P., Šimon P., Tobiáš S.

Rozvrh hodin

1. hodina
8.00-8.45

2. hodina
8.55-9.40

3. hodina
10.00-10.45

4. hodina
10.55-11.40

5. hodina
11.50-12.35

6. hodina
12.45-13.30

 Pondělí

Čsp

Čjs

Čj

Ma

Čj

 Úterý

Čjs

Aj

Čj

Ma

Inf

 Středa

Čjs

Aj

Hv

Ma

Tv

Čj

 Čtvrtek

Vv

Vv

Čj

Aj

Ma

 Pátek

Inf

Tv

Čj

Ma

Čj

Fotografie 1/10 z filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň / The  Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) |  Kinobox.cz

Edoo logo 
ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - informace, komunikace - přihlásit se

Microsoft Teams | Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha
TEAM 5. A - platforma pro výuku, procvičování učiva a společné fotky - přihlásit se

Čtenářský deník - celkem 5 zápisů: 3 povinně volitelné knížky ze seznamu a 2 libovolně volitelné (přiměřené věku, v případě nejistoty přinést k nahlédnutí). Jak má zápis vypadat jsme si podrobně vysvětlili, letos píší dle zadání přímo do sešitu (ne do karty/formuláře jako loni) Při odevzdání zápisu pak přinese žák k nahlédnutí i přečtenou knihu. Každý zápis se stručnou prezentací přečtené knihy bude ohodnocen známkou z českého jazyka (včetně případného neodevzdání zápisu v daném termínu).

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

13. září 2022

15. listopadu 2022

17. ledna 2023

4. dubna 2023

20. června 2023

Vtipy pro dobrou náladu - Narnie - Wattpad

https://www.wattpad.com/230986076-vtipy-pro-dobrou-n%C3%A1ladu-narnie