Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

3.A

  

 Třídní učitelka: Mgr. Michaela Šujanová

Kreslené vtipy | Loupak.cz
http://84.242.77.122/Zeme%282/mapa/Evropa/Vy%281chodni%281_Evropa/C%282eska%281_republika/Kultura/Literatura/_Vtipy/snakes_small_english.jpg

„Někdy se malé věci počítají nejvíc.“
Alexandra Adornetto

Rozvrh třídy 
  

1. hodina
8.00 - 8.45

2. hodina
8.55 - 9.40

3. hodina
10.00 - 10.45

4. hodina
10.55 - 11.40

5. hodina
11.50 - 12.35

6. hodina
12.45 - 13.30

 pondělí ČJ PLAVÁNÍ HV AJ oběd

ČJ / 1. sk.
žáci s osobním číslem 1 až 10

 úterý

ČJ

M

M

ČJS

oběd ČJ / 2. sk.
žáci s osobním číslem 11 až 20
 středa

AJ

ČJ M ČJS oběd

ČJS

 čtvrtek ČJ AJ TV M oběd

ČJ

 pátek ČJ ČJ M VV oběd

ČSP

          

Třídní samospráva:
předsedkyně třídy Sára H.
místopředsedkyně Magdaléna K.
zástupci do školního parlamentu Madlen S., Tobiáš S.
květináři Lukáš H., Julie P.
služba na papír Laura K., Ema D., Kristýna S.
služba na plasty David B., Hugo B.
kontrolór správného třídění Martin J.
nástěnkáři Zuzana Ch., Viktorie S., Gabriela Š.
údržba sedačky a potahu na klavír Karolína K., Julie N.
kontrolóři zavřených oken David H., Jiří P.

Od září přechází naše škola na nový školní systém Edookit.
Jedná se o informační systém, ve kterém po přihlášení najdete vše, co se týká školní docházky Vašich dětí. U každého dítěte se Vám objeví jeho rozvrh, známky okamžitě po jejich zadání (systém supluje žákovskou knížku), informace o různých školních akcích, absence Vašeho dítěte, přes Edookit budete posílat omluvenky a komunikovat s jednotlivými učiteli, najdete tam knížky půjčené ze školní knihovny, studijní materiály a mnoho a mnoho dalšího.
Přihlášení do Edookitu

Akce v tomto školním roce:
2. října 2020 - projektový den Brno
16. prosince 2020 - vánoční dílny
21. a 22. prosince 2020 - ředitelské volno
31. března 2021 - velikonoční dílny
28. - 30. června 2021 - ředitelské volno

Třídní schůzky
15. 9. 2020
10. 11. 2020
13. 1. 2021
13. 4. 2021
15. 6. 2021

Čtenářský deník

Čtenářský deník - celkem 4 zápisy: 2 povinně volitelné knížky, 2 knížky vlastního výběru, avšak přiměřené věku (v případě nejistoty mi mohou děti před zahájením četby knihu ukázat a poradit se). K zápisům knížky vlastního výběru žák přinese k nahlédnutí i knihu. Každý zápis (i neodevzdaný) bude ohodnocen plnohodnotnou známkou z českého jazyka. 

Pozn. pod modrými odkazy v textu výše najdete seznam povinně volitelných knih a zápis - šablona pro nalepení do čtenářského deníku (sešit A5)

Termíny odevzdání zápisu o přečtené knize
Pátek 22. 1. - první a druhý zápis
Pondělí 19. 4. - třetí zápis
Pátek 28. 5. - čtvrtý zápis

Sběr
V tomto školním roce vybíráme kaštany, pomerančovou kůru a starý papír. Vše v čase 7.40 - 8.00 u bočního vchodu u jídelny. Kaštany se vybírají pouze v pondělí, pomerančová kůra a starý papír v pondělí a v pátek.