Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Postup při vyšetřování žáků v PPP

Dle nově platné legislativy MŠMT a po dohodě s PPP se mění postup při vyšetřování žáků.

 

Žák, který dosud nikdy nebyl vyšetřen v poradně

1) Při zjištění obtíží ve výuce provádí učitel vlastní diagnostiku, upravuje metody, individualizuje přístup (tzv. podpůrná opatření I. stupně). Informuje rodiče, může vypracovat Plán pedagogické podpory.

2) Při pokračování či prohlubování obtíží učitel kontaktuje rodiče, aby se objednali v PPP. Po obdržení termínu  rodiče školu požádají o vyplnění školního dotazníku, a to nejdříve 14 dní a nejpozději 5 pracovních dní před vyšetřením.

 

Žák, který již byl v PPP vyšetřen

1) Při pokračování obtíží, kvůli kterým byl již žák vyšetřen, provádí učitel vlastní diagnostiku. Zjísti-li, že se jedná o problémy vyplývající z neznalosti dřívější látky, na kterou se nyní navazuje (deficit učiva), navrhne doučování a informuje rodiče o konkrétním okruhu učiva, které je třeba doplnit.

2) Pokud učitel zjistí přetrvávání nebo prohlubování obtíží, kontaktuje rodiče, aby se objednali v PPP. Rodiče si zažádají o vyplnění školního dotazníku, a to nejdříve 14 dní a nejpozději 5 pracovních dní před vyšetřením.