Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Nepovinné předměty

Cvičení z matematiky

Hodina týdně nepovinného předmětu Cvičení z matematiky je zařazena v devátém ročníku (od září do dubna). Měla by být primárně využita pro hlubší procvičování učiva k přijímacím zkouškám. V běžných hodinách matematiky není většinou dostatek času k důkladné přípravě na přijímací zkoušky.

Hodiny jsou zaměřeny jednak na zopakování a hlubší procvičování učiva matematiky základní školy, jednak na řešení scio-testů, které se stále častěji, alespoň dílčí částí, objevují u přijímacích zkoušek. Řešením scio-testů si žáci posilují logický úsudek a rychlé rozhodování.