Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách základní školy na náměstí Míru. Jsme menší škola s příjemným prostředím, milými učiteli a velkou zahradou v klidné čtvrti s dobrou dopravní dostupností. Pokud byste se rozhodli přijít k nám k zápisu, níže Vám poskytujeme několik důležitých informací, které byste rozhodně neměli přehlédnout.

 

Všechny dny otevřených dveří byly zrušeny a nebude se zřejmě konat ani tradiční Škola na zkoušku.

Zápis na naší škole bude letos opět pouze formální (tedy bez účasti dětí). Níže uvedené dokumenty prosím dodejte do naší školy v termínu od 12. 4. do 23. 4. 2021.

Vzhledem k tomu, že opravdu nemáme prostory, bude se letos otevírat pouze jedna třída. Přednost mají samozřejmě spádoví žáci a potom z nespádových ti, kteří již mají na naší škole nějaké dítě. Proto bychom rádi požádali spádové, kteří k nám nenastoupí, aby nám to dali vědět co nejdříve. 

Pokud byste řešili nějaký závažný problém, kontaktujte nás prosím na sekretariat@zsmirubrno.cz nebo v úřední dny školy na tel. 543 211 805 (úřední dny se můžou měnit na základě aktuálně platných opatření, takže email je jistější).

 

Co budete k zápisu potřebovat?

1) Kopii rodného listu dítěte (pro ověření zák. zástupců)

2) Kopii občanského průkazu zák. zástupce pro ověření trvalého bydliště dítěte (pokud se trvalé bydliště dítěte liší, pak potřebujeme kopii jeho průkazu nebo potvrzení z městského úřadu)

2) Přihlášku vygenerovanou v systému určenému pro zápis dětí do ZŠ. Jděte na stránku https://zapisdozs.brno.cz/ a podle instrukcí si vygenerujte přihlášku, tu si prosím vytisněte, podepište pokud možno oběma zák. zástupci a dodejte do všech škol, na které se budete hlásit (jen upozornění na základě minulých zkušeností - zákonný zástupce je ve většině případů rodič dítěte nebo osoba určená soudem, není to například aktuální partner rodiče, pokud o tom nerozhodl soud)

3) Doplňující zápisní list (jsou to otázky, které bychom Vám kladli při osobním zápisu, jejich zodpovězením nám velmi pomůžete)

4) Generální souhlas (toto je zapotřebí při zahájení školní docházky, pokud víte, že k nám 100% nepůjdete, nemusíte vyplňovat)  

5) Pokud budete žádat o odklad, vytiskněte si kromě přihlášky na té samé stránce také Žádost o odklad (potřebujeme oba dokumenty) a dodejte ho spolu s doporučením dětského lékaře a doporučením z pedagogicko-psychologické poradny či od klinického psychologa. Pokud ještě na termín čekáte, pošlete pouze žádost a budeme Vás kontaktovat.

 

Nebojte se, pokud bychom objevili nějakou chybu či nesrovnalost, budeme Vás kontaktovat a všechno společně dořešíme :-)

Jak dokumenty do školy dodat?

1) Osobně (do schránky, na vrátnici, pokud bude v provozu, po zkušenostech z loňska se může stát, že třeba přes víkend bude schránka plná, lepší se zastavit v týdnu) v obálce s nápisem ZÁPIS

2) Poštou

3) Datovou schránkou (ID školy mxkmj3q)

4) Emailem s uznávaným elektronickým podpisem na sekretariat@zsmirubrno.cz (vzhledem k tomu, že se jedná o úřední správní řízení, nelze akceptovat prostý email!!)

 

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledek přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Samozřejmě se budeme snažit dát Vám vědět co nejdříve. Výsledky zveřejníme pod čísly přihlášek na našich webových stránkách i na dveřích školy Výsledky najdete také v systému města Brna, kde jste generovali svoji přihlášku. Pokud bychom ve Vašem případě rozhodli o nepřijetí, pak Vám přijde také dopis domů.

Spádovost škol určuje každý rok brněnská vyhláška. Seznam našich spádových ulic pro zápis na šk. rok 2020/2021:

Barvičova, Bílého, Dostálova, Foustkova (po hranici městské části), Františky Stránecké, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Jiřikovského, Kampelíkova, Klácelova, Krondlova (lichá č. 1-9), Lerchova, nám. Míru, Pavlíkova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Sedlákova, Schovaná, Soukopova, Údolní (od č. 69 lichá, od č. 70 sudá), Wanklova, Wolkerova, Wurmova

Pokud si stále nejste jisti, kam patříte, můžete navštívit i aplikaci na stránkách města Brna.

Pokud budete přijati na naši školu a rozhodnete se pro jinou, dejte nám prosím co nejdřív vědět.

 

Co by měl žáček při nástupu do 1. třídy zvládnout?

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelně.

 • Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, základní informace o rodině, dny v týdnu.

 • Orientovat se v prostoru, rozlišit,  co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Hrát kolektivní hry (pexeso, kvarteto,domino...).

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti.

 • Držet správně tužku.

 • Umět stříhat nůžkami, vystřihovat  jednoduché tvary.

 • Soustředit se alespoň 5-10 minut na práci, vydržet nad zadaným úkolem a dokončit ho.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Jíst příborem.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat, zeptat se.