Základní škola Brno,
nám. Míru 3, příspěvková organizace

Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách základní školy na náměstí Míru. Jsme menší škola s příjemným prostředím, milými učiteli a velkou zahradou v klidné čtvrti s dobrou dopravní dostupností. Pokud byste se rozhodli přijít k nám k zápisu, níže Vám poskytujeme několik důležitých informací, které byste rozhodně neměli přehlédnout.

 

Den otevřených dveří naší školy se bude konat 26. 3. 2020 od 8:00 do 10:00.

 

Pokud by se Vaše dítě chtělo setkat s opravdovou paní učitelkou, vyzkoušet si, jaké je to sedět ve školní lavici a poslechnout si zvonění, pak Vám nabízíme tzv. Školu na zkoušku. Koná se 2. 4. (odpoledne, čas ještě bude upřesněn) a jsou na ní vítáni všichni, kteří by měli zájem o naši školu. Pokud se rozhodnete navštívit tuto akci, dejte nám prosím předem vědět na emailu sekretariat@zsmirubrno.cz, abychom měli alespoň přibližný přehled o tom, kolik dětí máme čekat a popřípadě připravit druhou třídu. Prosíme, neuvádějte krom jména (ani to být nemusí, stačí počet účastníků) žádné jiné informace o dětech, nejsou zapotřebí. Více informací o této akci najdete v našich aktualitách.

 

Samotný zápis na naší škole proběhne ve čtvrtek 16. 4. a v pátek 17. 4. v budově školy. Pokud byste z vážných důvodů nemohli dorazit, prosím, kontaktujte nás předem a domluvíme se.

 

Co budete k zápisu potřebovat?

1) Rodný list dítěte.

2) Přihlášku vygenerovanou v systému určenému pro zápis dětí do ZŠ (viz níže). Pokud byste přihlášku s sebou neměli, vygenerujeme ji na místě, ale pro zajištění hladkého průběhu zápisu bychom Vás rádi požádali o její vygenerování dopředu.

3) Občanský průkaz zákonného zástupce pro ověření trvalého bydliště dítěte.

4) Podklady pro vyřízení odkladu školní docházky (viz níže), pokud máte o odklad zájem.

 

Jak zápis probíhá?

1) Před samotným zápisem navštívíte stránky zapisdozs.brno.cz, kde si podle pokynů vygenerujete přihlášku do ZŠ. Na všech školách, kam přijdete k zápisu, se odevzdává přihláška s tím samým číslem. Jelikož je zapotřebí v zadní části podpis obou zákoných zástupců, rádi bychom Vás požádali o její vytištění a podepsání ještě před zápisem. Pokud byste z vážných důvodů nemohli přinést už vytištěnou přihlášku, pak ji vygenerujeme a vytiskneme na místě. Škola spustí rezervační systém (bude to uvedeno v aktualitách), kde se můžete přihlásit na konkrétní čas. Více informací na stránkách zápisu MMB.

2) V místě zápisu odevzdáte přihlášku a vyplníte další žádosti (např. žádost o zapsaní do školní družiny, pokud budete chtít). Paní učitelka či pan učitel si mezitím vezme budoucího prvňáčka a formou hry se podívá, jak je na tom se školní zralostí. Na základě pozorování si potom s Vámi popovídá o tom, co by bylo třeba ještě před nástupem do základní školy doladit, popřípadě Vám doporučí materiály a pomůcky pro domácí přípravu, aby přechod na základní školu byl co nejhladší. V případě, že by byl zjištěn nějaký vážnější problém, může doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Toto pozorování nemá žádný vliv na samotný proces přijetí/nepřijetí.

 

Kdy a jak se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Škola má ze zákona povinnost uveřejnit výsledek přijímacího řízení do 30 dnů ode dne zápisu. Samozřejmě se budeme snažit dát Vám vědět co nejdříve.

Výsledky přijímacího řízení najdete v systému města Brna, kde jste generovali svoji přihlášku, na našich webových stránkách v aktualitách a také je vyvěšujeme na dveřích školy. Svoje dítě najdete podle čísla přihlášky. Pokud bychom ve Vašem případě rozhodli o nepřijetí, pak Vám přijde i dopis domů.

Spádovost škol určuje každý rok brněnská vyhláška. Seznam našich spádových ulic pro zápis na šk. rok 2019/2020:

Barvičova, Bílého, Bohuslava Martinů, Dostálova, Foustkova (po hranici městské části), Františky Stránecké, Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Jiřikovského, Kampelíkova, Klácelova, Krondlova (lichá č. 1-9), Lerchova, nám. Míru, Pavlíkova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Sedlákova, Schovaná, Soukopova, Údolní (od č. 69 lichá, od č. 70 sudá), Wanklova, Wolkerova, Wurmova

Pokud si stále nejste jisti, kam patříte, můžete navštívit i aplikaci na stránkách města Brna.

Pokud budete přijati na naši školu a rozhodnete se pro jinou, dejte nám prosím co nejdřív vědět. Často se nám stává, že počet dětí je přesně na hraně, kdy už je možné žáky rozdělit do dvou tříd, a nejistota ohledně konkrétního počtu nám i dalším rodičům může zkomplikovat situaci.

 

Jak vyřídit odklad?

Pokud chcete vyřídit odklad na naší škole, budete potřebovat přinést k zápisu kromě přihlášky také doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou dokumentů nelze odklad vyřídit. U zápisu odevzdáte přihlášku a vyplníte žádost o odklad. Pokud ještě oba dokumenty nebudete mít vyřízené (čekací lhůty poraden mohou být dlouhé), správní řízení přerušíme a vše dořešíme, až oba dokumenty mít budete.

 

Co by měl žáček při nástupu do 1. třídy zvládnout?

 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelně.

 • Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, základní informace o rodině, dny v týdnu.

 • Orientovat se v prostoru, rozlišit,  co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.

 • Hrát kolektivní hry (pexeso, kvarteto,domino...).

 • Recitovat básničku, zpívat písničku.

 • Počítat po jedné do deseti.

 • Držet správně tužku.

 • Umět stříhat nůžkami, vystřihovat  jednoduché tvary.

 • Soustředit se alespoň 5-10 minut na práci, vydržet nad zadaným úkolem a dokončit ho.

 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.

 • Jíst příborem.

 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat, zeptat se.